Aktia Oyj: Aktian nimitysvaliokunta on valittu

Aktia Oyj
Pörssitiedote
20.12.2010 klo 11.00

 

Aktian nimitysvaliokunta on valittu

Aktia Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa on nimennyt seuraavat henkilöt Aktian nimitysvaliokuntaan:

Stiftelsen Tre Smeder (ent. Sparbanksstiftelsen i Helsingfors) - kanslianeuvos Håkan Mattlin
Elinkorkolaitos Hereditas - kamarineuvos Mikael Westerback
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas - oikeustieteen kandidaatti Jan-Erik Stenman
Aktian hallintoneuvoston puheenjohtaja, kamarineuvos Henry Wiklund, on nimitysvaliokunnan asiantuntijajäsen.

Aktia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan osakkeenomistajien nimitysvaliokunta koostuu yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden 1. marraskuuta tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeen­omistajan edustajista sekä asiantuntijajäsenenä toimivasta hallintoneuvoston puheenjohtajasta. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta valmistelee hallintoneuvoston jäseniä ja tilintarkastajaa/-jia sekä heidän palkkioitaan koskevat päätösehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

 

AKTIA OYJ

 

Lisätietoja:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Henry Wiklund, puh. 040 586 1330

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh.010 247 6369, 040 589 7941

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, tiedotusvälineet, www.aktia.fi

Tilaa