Aktia Oyj: Aktian tulosraportit ja yhtiökokous 2009 sekä muutos segmenttijaossa


            
Aktia Oyj Pörssi-ilmoitus 28.11.2008 klo 12.00

Aktian tulosraportit ja yhtiökokous 2009 sekä muutos segmenttijaossa

Tilinpäätöstiedote 2008
Aktia Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2008 torstaina
12. helmikuuta 2009 klo 10.00.

Vuosikertomus 2008
Vuosikertomus julkaistaan torstaina 16. maaliskuuta 2009.

Osavuosikatsaukset 2009
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 - tiistaina 12. toukokuuta
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 - torstaina 20. elokuuta
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 - maanantaina 9. marraskuuta

Varsinainen yhtiökokous
Aktian varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 30. maaliskuuta
2009.


Segmenttijaon muutos 1.1.2009 alkaen

Aktia julkaisee tällä hetkellä tulostiedot viiden segmentin osalta.
Nämä ovat Konttoritoiminta, Liikepankki & treasury, Varainhoito ja
Henkivakuutus sekä segmentti Muut, johon kuuluvat Aktia Oyj:n
konsernin hallinto, tietyt Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset
toiminnot, konsernin kiinteistöomistus sekä oman pääoman tuotto.

Segmenttijaon tulee olla sellainen, että samanlaista liiketoimintaa
harjoittavat liiketoiminta-alueet kuuluvat samaan segmenttiin. Tästä
johtuen nykyiset Konttoritoiminta- ja Liikepankki & treasury
-segmentit yhdistetään yhdeksi yhteiseksi segmentiksi Pankkitoiminta.
Vuoden 2009 alusta konserniin kuuluu myös Veritas Vahinkovakuutus, ja
uusi segmenttiraportointi sisältyy ensimmäistä kertaa
osavuosikatsaukseen kaudelta 1.1.-31.3.2009.

1.1.2009 alkaen segmenttijako on seuraava:
1. Pankkitoiminta
2. Varainhoito
3. Henkivakuutus
4. Vahinkovakuutus
5. Muut

Uuden segmenttijaon mukaiset, vuotta 2008 koskevat vertailuluvut
julkaistaan ennen kauden 1.1.-31.3.2009 osavuosikatsauksen
julkaisemista.


AKTIA OYJ

Lisätietoja:
Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja, puh. 010 247 6595

Lähettäjä:
Outi Fagerlund, tiedottaja, puh. 010 247 6294

Jakelu:
Helsingin pörssi
Tiedotusvälineet

Tilaa