AKTIA OYJ:N HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN

Aktia Oyj
Pörssitiedote
10.5.2011 klo 10.00

 

AKTIA OYJ:N HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN

Aktia Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 9.5.2011 ensimmäisessä vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan Henry Wiklundin uudelleen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi kokous valitsi Christina Gestrinin, Patrik Lerchen, Henrik Sundbäckin, Lorenz Uthardtin ja Bo-Gustav Wilsonin.

Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anna Bertills, Sven-Erik Granholm, Gun Kapténs, Erik Karls, Bengt Sohlberg, Lars Wallin, Mikael Westerback ja Henry Wiklund.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtajiston, jonka tehtävänä on valmistella asioita hallintoneuvoston käsittelyyn, käsitellä hallituksen raportteja kokonaisstrategiaa koskevista päätöksistä sekä käsitellä hallituksen jäsenille myönnettyihin luottoihin ja takaussitoumuksiin liittyviä raportteja. Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tarkemmin hallituksen ja operatiivisen johdon toimintaa sekä raportoida havainnoistaan hallintoneuvostolle. Lisäksi tarkastusvaliokunta kuulee sisäistä tarkastusta ja ulkoisia tilintarkastajia.

 

AKTIA OYJ

 

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Göran Stenberg, puh. 010 247 6590

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi

  

Tilaa