Aktia Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009

Aktia Oyj
Osavuosikatsaus
9.11.2009 
klo 10.00

Aktia Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009                   

Vahva kolmas vuosineljännes                           

Liikevoitto oli 44,4 (37,3) miljoonaa euroa, heinä-syyskuun liikevoitto kasvoi 
merkittävästi 22,4 (7,4) miljoonaan euroon.                   

Korkokate oli edelleen vahva, 112,4 (74,3) miljoonaa euroa, pääasiassa     
onnistuneen korkoriskinhallintastrategian ansiosta. Heinä-syyskuussa korkokate 
oli 40,5 (25,2) miljoonaa euroa.                        

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,50 (0,47) euroa, heinä-syyskuussa 0,24 (0,10) 
euroa. Oma pääoma per osake (NAV) oli 6,51 (4,28) euroa 30.9.2009.       

Heikon suhdannetilanteen vuoksi luottojen arvonalentumiset olivat        
tammi-syyskuussa 26,3 (0,3) miljoonaa euroa. Arvonalentumiset kohdistuvat    
yritysluottoihin, joita Aktian koko luottokannasta on vain 13 %, eikä niiden  
odoteta nousevan samaan tahtiin.                        

Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody's Investors Servicen Aktia Pankki   
Oyj:lle antama luottoluokitus pysyi muuttumattomana.              

Aktian A- ja R-osakkeet listattiin Nasdaq OMX Helsinkiin 29.9.2009.       
Aktia-konsernin markkina-arvo oli kauden lopussa noin 616 miljoonaa euroa.   

Kolmannen neljänneksen liiketulos oli poikkeuksellisen hyvä, mutta viimeisen  
vuosineljänneksen näkymät ovat linjassa vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen 
kanssa.                                     


Toimitusjohtajan kommentti                           

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli hyvällä tasolla     
huolimatta luottojen arvonalentumisten kasvusta. Korkokatteen hyvä kehitys   
jatkui lähinnä onnistuneen korkoriskinhallinnan ansiosta. Kustannustehokkuus  
pysyy keskeisenä tavoitteena.                          
Asiakkaat ovat arvostaneet uutta Aktia Dialogi -konseptiamme. Tämän työkalun  
avulla asiakkaille haetaan kokonaisratkaisuja näiden henkilökohtaisen talouden 
turvaamiseksi ja vakaannuttamiseksi. Ilokseni voin todeta Aktian jälleen    
menestyneen hyvin asiakastyytyväisyysmittauksessa.               
Aktiassa on aloitettu tuotekehitystyö tulevaa pitkäaikaissäästämistä koskevaa  
lainmuutosta (PS-laki) silmällä pitäen. Tuomme vuoden 2010 ensimmäisen     
neljänneksen aikana markkinoille uusia eläkesäästämisen muotoja.        
 Jussi Laitinen                                 

Konsernin tunnusluvut                              
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)    | 3Q   | 3Q   | Muutos | 1-9   | 1-9   | Muutos |
|           | 2009  | 2008  |    | 2009  | 2008  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate      | 40,5  | 25,2  | 60,8 % | 112,4  | 74,3  | 51,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | 66,8  | 33,9  | 97,2 % | 181,7  | 126,3  | 43,9 % |
| tuotot yhteensä   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen  | 30,8  | 7,7  | 300,9 | 70,7  | 37,6  | 88,1 % |
| arvonalentumistappi |    |    | %   |     |     |     |
| oita        |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappi | -8,5  | -0,3  | -   | -26,3  | -0,3  | -    |
| ot luotoista    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 22,4  | 7,4  | 201,4 | 44,4  | 37,3  | 19,0 % |
|           |    |    | %   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde  | 0,48  | 0,59  | -18,6 | 0,54  | 0,66  | -18,2 % |
|           |    |    | %   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappi | -   | -   | -   | 0,44  | 0,01  | *    |
| ot         |    |    |    |     |     |     |
| luotoista/luotot, % |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen   | 0,24  | 0,10  | 140,0 | 0,50  | 0,47  | 6,4 %  |
| tulos (EPS), euroa |    |    | %   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto | 15,0  | 8,3  | -   | 11,1  | 12,5  | -    |
| (ROE), %      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste,  | -   | -   | -   | 15,7  | 12,0  | -    |
| %          |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien | -   | -   | -   | 9,3   | 9,9   | -    |
| varojen suhde, %  |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Yhteenveto vuoden 2009 kolmannesta neljänneksestä                

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 3Q  | 3Q  | Muuto | 1-9  | 1-9  | Muutos | 1-12  |
|          | 2009 | 2008 | s   | 2009 | 2008 |    | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate     | 40,5 | 25,2 | 60,8 | 112,4 | 74,3 | 51,3 % | 101,0 |
|          |    |    | %   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot    | 0,0  | 0,0  | -   | 0,6  | 1,3  | -55,3 | 1,4  |
|          |    |    |    |    |    | %   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot   | 11,3 | 9,4  | 20,2 | 31,8 | 31,7 | 0,3 % | 41,0  |
| netto       |    |    | %   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto | 3,8  | -2,0 | -   | 10,8 | 9,2  | 17,9 % | -33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnet | 6,3  | -   | -   | 13,7 | -   | -   | -   |
| to         |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja | 3,7  | -3,0 | -   | 9,0  | -0,2 | -   | -3,4  |
| -velkojen     |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistö | 0,1  | 1,3  | -93,5 | 0,3  | 2,9  | -89,0 | 6,0  |
| jen nettotuotot  |    |    | %   |    |    | %   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | 1,2  | 3,0  | -59,8 | 3,0  | 7,0  | -56,2 | 15,0  |
| muut tuotot    |    |    | %   |    |    | %   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | 66,8 | 33,9 | 97,2 | 181,7 | 126,3 | 43,9 % | 127,2 |
| tuotot yhteensä  |    |    | %   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut  | -18,3 | -12,7 | 44,0 | -57,5 | -45,4 | 26,6 % | -60,6 |
|          |    |    | %   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | -9,5 | -8,8 | 8,2 % | -31,8 | -28,3 | 12,6 % | -38,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen    | -   | -   | -   | 0,1  | -   | -   | -   |
| liikearvon     |    |    |    |    |    |    |    |
| tuloutus      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot      | -1,8 | -1,6 | 12,7 | -5,3 | -4,4 | 19,4 % | -5,7  |
| aineellisista ja  |    |    | %   |    |    |    |    |
| aineettomista   |    |    |    |    |    |    |    |
| hyödykkeistä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | -6,5 | -3,6 | 77,9 | -17,1 | -11,8 | 44,6 % | -16,2 |
| muut kulut     |    |    | %   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | -36,1 | -26,7 | 34,9 | -111, | -89,9 | 24,0 % | -120,9 |
| kulut yhteensä   |    |    | %   | 5   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp | -   | 0,3  | -   | -0,2 | 1,0  | -   | 0,7  |
| iot ja       |    |    |    |    |    |    |    |
| arvonalentumisen  |    |    |    |    |    |    |    |
| peruutukset    |    |    |    |    |    |    |    |
| aineellisista ja  |    |    |    |    |    |    |    |
| aineettomista   |    |    |    |    |    |    |    |
| hyödykkeistä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp | -8,5 | -0,3 | -   | -26,3 | -0,3 | -   | -0,7  |
| iot luotoista   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       | 0,1  | 0,3  | -60,7 | 0,7  | 0,2  | 204,5 | 0,2  |
| osakkuusyritysten |    |    | %   |    |    | %   |    |
| tuloksesta     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 22,4 | 7,4  | 201,4 | 44,4 | 37,3 | 19,0 % | 6,6  |
|          |    |    | %   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin     | 3Q  | 3Q  | Muuto | 1-9  | 1-9  | Muutos | 1-12  |
| tunnusluvut (milj. | 2009 | 2008 | s   | 2009 | 2008 |    | 2008  |
| euroa)       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen   | 0,24 | 0,10 | 140,0 | 0,50 | 0,47 | 6,4 % | 0,09  |
| tulos (EPS), euroa |    |    | %   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake  | -   | -   | -   | 6,51 | 4,28 | 52,1 % | 4,85  |
| (NAV), euroa    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman    | 15,0 | 8,3  | -   | 11,10 | 12,50 | -   | 1,80  |
| tuotto (ROE), %  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen   | 1,00 | -0,24 | -   | 1,70 | -0,79 | -   | -0,22 |
| tulos pl.     |    |    |    |    |    |    |    |
| tuloutettu     |    |    |    |    |    |    |    |
| negatiivinen    |    |    |    |    |    |    |    |
| liikearvo ja ml.  |    |    |    |    |    |    |    |
| käyvän arvon    |    |    |    |    |    |    |    |
| rahasto, euroa   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminnan  |    |    |    |    |    |    |    |
| (ml.        |    |    |    |    |    |    |    |
| Yksityispankki)  |    |    |    |    |    |    |    |
| tunnusluvut    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde | 0,48 | 0,59 | -18,6 | 0,54 | 0,66 | -18,2 | 0,65  |
|          |    |    | %   |    |    | %   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, | -   | -   | -   | 15,7 | 12,0 | -   | 13,7  |
|  %         |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten   | -   | -   | -   | 9,3  | 9,9  | -   | 9,3  |
| omien varojen   |    |    |    |    |    |    |    |
| suhde, %      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Aktia Oyj:n molemmat osakesarjat, A ja R, listattiin Nasdaq OMX Helsinkiin   
29.9.2009. Listautuminen on luonut Aktian osakkeenomistajille mahdollisuuden  
käydä kauppaa Aktian osakkeilla pörssissä ja seurata omistuksensa arvon     
kehitystä.                                   
Tulos                                      

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa 2009 oli 44,4 (37,3) miljoonaa euroa.  
Heinä-syyskuussa liikevoitto oli 22,4 (7,4) miljoonaa euroa.          

Pankkitoiminnan liikevoitto ennen arvonalentumisia oli 69,5 (25,5) miljoonaa  
euroa. Vaikka luottojen arvonalentumiset kasvoivat 25,9 (0,3) miljoonaan euroon,
liikevoitto oli parantuneen korkokatteen ansiosta 43,6 (25,2) miljoonaa euroa. 

Varainhoidon liikevoitto heikentyi viime vuodesta 0,5 (3,6) miljoonaan euroon  
sijoitusmarkkinoilla vuoden ensimmäisellä puoliskolla vallinneen vaikean    
tilanteen vuoksi. Vuoden kolmannella neljänneksellä liikevoitto kuitenkin parani
jonkin verran.                                 

Vakuutustoiminnan vaikutus konsernin liikevoittoon oli kauden aikana 0,4 (-1,2) 
miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiön vaikutus konsernin tulokseen oli 3,0 (-1,2)
miljoonaa euroa ja vahinkovakuutusyhtiön vaikutus -2,6 (-) miljoonaa euroa.   
Vahinkovakuutusyhtiön tulosta rasitti 0,4 (-) miljoonan euron yksittäinen    
arvonalentuminen.                                

Osakkuusyhtiöiden liikevoitto oli 0,7 (0,2) miljoonaa euroa.          

Katsauskauden voitto oli 32,6 (28,7) miljoonaa euroa. Vuoden kolmannella    
neljänneksellä, heinä-syyskuussa, konsernin voitto oli 16,1 (5,8) miljoonaa   
euroa.                                     

Tuotot                                     

Konsernin tuotot kasvoivat tammi-syyskuussa 43,9 prosenttia 181,7 (126,3)    
miljoonaan euroon. Heinä-syyskuussa tuotot lähes kaksinkertaistuivat 66,8 (33,9)
miljoonaan euroon.                               

Tammi-syyskuussa korkokate parani 51,3 prosenttia 112,4 (74,3) miljoonaan    
euroon. On huomattava, että korkoriskinhallinnalla ja markkinakorkojen     
poikkeuksellisella laskulla on ollut merkittävä positiivinen vaikutus      
korkokatteeseen, joten korkokatteen paraneminen on luonteeltaan tilapäistä.   
Korkoriskin rajoittamiseksi tehdyt johdannaissopimukset paransivat korkokatetta 
20,3 (-4,9) miljoonaa euroa. Aktia Pankin onnistui lisäksi hyödyntää      
rahoitusmarkkinatilannetta ja kasvattaa ansaintaansa hyvän likviditeettiasemansa
ansiosta. Anto- ja ottolainauksen korkokate oli vakaa. Heinä-syyskuussa     
korkokate parani 40,5 (25,2) miljoonaan euroon.                 

Palkkiotuotot netto olivat 31,8 (31,7) miljoonaa euroa. Rahastoista,      
varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saadut palkkiotuotot nousivat 19,3   
(16,0) miljoonaan euroon. Kortti- ja maksujenvälityspalkkiot nousivat 4,5    
prosenttia 8,4 (8,0) miljoonaan euroon. Kiinteistönvälitystoiminnan tuotot   
pysyivät vakaina ollen 5,8 (5,9) miljoonaa euroa tammi-syyskuulta.       
Heinä-syyskuussa niissä oli nousua.                       

Henkivakuutusnetto oli 10,8 (9,2) miljoonaa euroa. Aktia-konserniin 1.1.2009  
alkaen kuuluneen Aktia Vahinkovakuutuksen vahinkovakuutusnetto oli 13,7 (-)   
miljoonaa euroa. Vakuutusnettoihin sisältyvät maksutulo, sijoitustoiminnan   
nettotuotot, korvaukset sekä vastuuvelan muutos.                
Kulut                                      

Konsernin liiketoiminnan kulut kasvoivat tammi-syyskuussa 24,0 prosenttia 111,5 
(89,9) miljoonaan euroon. Muutos aiheutui lähinnä uusista toiminnoista (Aktia  
Vahinkovakuutus ja Aktia Invest), listautumisen yhteydessä maksetuista     
konsulttipalkkioista sekä kasvaneista vuokrakuluista. Ilman uusia yksiköitä   
kulujen nousu oli 4,6 prosenttia.                        

Vuokrakulujen kasvun syynä on se, että Aktia myi vuonna 2008 suurimman osan   
omassa käytössä olleesta kiinteistöomistuksestaan.               

Henkilöstökulut nousivat vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 12,1   
miljoonaa euroa 57,5 (45,4) miljoonaan euroon. Muutos johtuu ensisijaisesti   
vahinkovakuutusyhtiön ja Aktia Investin yhdistämisestä konserniin.       

Muut hallintokulut nousivat 12,6 prosenttia 31,8 (28,3) miljoonaan euroon.   
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat 5,3
(4,4) miljoonaa euroa.                             

Liiketoiminnan muut kulut olivat tammi-syyskuussa 17,1 (11,8) miljoonaa euroa. 

Heinä-syyskuun 2009 tulos                            

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 22,4 (7,4) miljoonaa   
euroa. Onnistuneen korkoriskinhallinnan ansiosta korkokate parani 15,3 miljoonaa
euroa 40,5 (25,2) miljoonaan euroon. Heinä-syyskuun voitto oli 16,1 (5,8)    
miljoonaa euroa.                                

Kulut nousivat heinä-syyskuussa 34,9 prosenttia 36,1 (26,7) miljoonaan euroon. 

Pankkitoiminnan liikevoitto, jota rasittivat 8,4 (0,3) miljoonan euron luottojen
arvonalentumiset, oli 19,7 (6,2) miljoonaa euroa. Varainhoidon vaikutus     
konsernin liikevoittoon oli 0,5 (1,5) miljoonaa euroa. Vakuutustoimintojen   
vaikutus konsernin liikevoittoon oli henkivakuutuksen osalta 2,8 (-4,9)     
miljoonaa euroa ja vahinkovakuutuksen osalta 0,3 (-) miljoonaa euroa.      

Konsernin segmenttien liiketulokset heinä-syyskuulta              
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 3Q 2009           | 3Q 2008            |
| (milj. euroa) |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta     | 19,7           | 6,2          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito       | 0,5            | 1,5          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus      | 2,8            | -4,9          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus     | 0,3            | -           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | -0,1           | 4,6          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      | -0,7           | 0,0          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 22,4           | 7,4          |
--------------------------------------------------------------------------------


Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset                     

Konsernin taseen loppusumma kasvoi katsauskauden aikana 12,4 prosenttia 10 724 
(31.12.2008; 9 540) miljoonaan euroon. Nousu aiheutui lähinnä          
hypoteekkiluottokannan ja pankkitoiminnan rahoitusvarojen kasvusta. Yleisön,  
yhteisöjen ja luottolaitosten talletukset vähenivät 4,5 prosenttia 4 789 (5 015)
miljoonaan euroon, kun taas rahoitus raha- ja pääomamarkkinoilta lisääntyi 31,2 
prosenttia 4 106 (3 130) miljoonaan euroon. Lisäys johtui lähinnä liikkeeseen  
laskettujen velkakirjojen ja luottolaitosten velkojen kasvusta, toisin sanoen  
likviditeetin hallintaan liittyvistä kaupoista.                 

Konsernin antolainaus yleisölle kasvoi 521 miljoonaa euroa (9,6 %) 5 946 (5 426)
miljoonaan euroon kauden lopussa. Kotitalouksien osuus koko luottokannasta oli 4
819 miljoonaa euroa eli 81,0 prosenttia. Kotitalouksille myönnetyistä lainoista
88,5 prosentilla oli turvaava asuntovakuus (Basel 2 -vakavaraisuussäännösten  
mukaisesti). Pois lukien säästö- ja paikallisosuuspankkien välittämät      
hypoteekkilainat, jotka paikallispankit ovat sitoutuneet pääomittamaan,     
konsernin luotonanto lisääntyi 291 miljoonaa euroa (6,6 %) vuodenvaihteesta.  

Asuntolainakanta oli 4 481 (4 036) miljoonaa euroa, josta hypoteekkilainojen  
osuus oli 2 403 (1 968) miljoonaa euroa. Asuntolainakannan kasvu oli yhteensä  
11,0 prosenttia. Uusantolainaus yrityksille jatkui maltillisena.        
Yrityslainakanta pieneni 1,8 prosenttia vuoden alusta ja oli 789 (804) miljoonaa
euroa. Asuntoyhteisöjen luotot kasvoivat kauden aikana 23,6 prosenttia 272 (220)
miljoonaan euroon.                               

Myytävissä olevat korolliset rahoitusvarat lisääntyivät 17,2 prosenttia 3 292 (2
808) miljoonaan euroon. Nämä varat koostuivat pääasiassa pankkitoiminnan    
likviditeettivarannosta.                            

Yleisön ja julkisyhteisöjen tekemät talletukset vähenivät vuodenvaihteesta   
marginaalisesti (-0,5 %) 3 082 (3 098) miljoonaan euroon.            

Kauden aikana Aktia Hypoteekkipankki laski liikkeeseen kaksi          
kiinteistövakuudellista joukkovelkakirjalainaa. Helmikuussa laskettiin     
liikkeeseen 125 miljoonan euron vaihtuvakorkoinen laina 3 vuoden laina-ajalla. 
Kesäkuussa laskettiin liikkeeseen 600 miljoonan euron kiinteäkorkoinen laina 5 
vuoden laina-ajalla. Aktia Pankin liikkeeseen laskemien sijoitustodistusten   
määrä oli kauden lopussa 327 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettujen     
joukkovelkakirjalainojen määrä 2 294 miljoonaa euroa, joten kasvua oli     
tammi-syyskuussa 437 miljoonaa euroa. Lisäksi Aktia Pankki laski liikkeeseen  
uusia debentuuri- ja indeksilainoja yhteensä 64 miljoonaa euroa.        

Henkivakuutuksen vastuuvelka oli 787 (777) miljoonaa euroa.           

Vahinkovakuutuksen vastuuvelka oli kauden lopussa 111 (1.1.2009; 99) miljoonaa 
euroa.                                     

Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät vuodenvaihteesta 90 miljoonaa euroa
619 (529) miljoonaan euroon. Lisäys johtui lähinnä käyttämättömien       
luottojärjestelyjen (lainalupaukset ja limiitit) kasvusta ja paikallispankkien 
korkeammista maksuvalmiuslimiiteistä.                      

Aktia-konsernin oma pääoma oli kauden lopussa 463 (317) miljoonaa euroa.    
Konsernin käyvän arvon rahasto oli 44 (-36) miljoonaa euroa. Parannus oli 51  
miljoonaa euroa kolmannen neljänneksen aikana ja 80 miljoonaa euroa vuoden   
alusta.                                     


Vakavaraisuus                                  

Pankkikonsernin vakavaraisuus oli 15,7 prosenttia verrattuna 13,7 prosenttiin  
vuodenvaihteessa. Ensisijaisten omien varojen suhde oli 9,3 (31.12.2009; 9,3)  
prosenttia. Kauden tulos ja rahoitusvarojen korkeammat arvostukset paransivat  
vakavaraisuutta. Myös Aktia Henkivakuutuksen myynti pankkikonsernista emoyhtiö 
Aktia Oyj:lle vaikutti vakavaraisuuteen myönteisesti. Pankkikonsernin      
vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Se ylittää sekä sisäiset           
vakavaraisuustavoitteet että viranomaisten asettamat vaatimukset.        

Henkivakuutusyhtiön toimintapääoma oli 85,0 (50,4) miljoonaa euroa ja      
vakavaraisuus 14,2 (8,5) prosenttia.                      

Vahinkovakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoma oli 50,2 miljoonaa euroa ja      
vastuunkantokyky 83,6 prosenttia.                        

Konglomeraatin vakavaraisuus oli 156,9 (135,2) prosenttia. Rahoitus- ja     
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan vähimmäisvaade on 100   
prosenttia.                                   

Luottoluokitus                                 

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Service piti 23.9.2009  
Aktia Pankki Oyj:lle antamansa lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen 
ennallaan parhaassa P-1-luokassa. Pitkäaikaisen varainhankinnan luokitus on A1 
ja taloudellinen vahvuus C. Kaikkien luokitusten näkymät ovat vakaat.      

Tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n liikkeeseen laskemien          
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen Moody's Investors Serviceltä 
saama luottoluokitus on Aa1.                          

Rahoitusvarojen arvostus                            

Käyvän arvon rahastoon kirjatut arvonmuutokset                 
Saamistodistusten, joiden liikkeeseenlaskijaa ei ole todettu maksukyvyttömäksi, 
arvon muutos ja osakkeiden ja osuuksien arvojen muutokset, joita ei pidetä   
pysyvinä tai merkittävinä, kirjataan käyvän arvon rahastoon, joka konsernin   
osalta rahavirtasuojaus huomioiden oli 43,7 miljoonaa euroa laskennallisten   
verojen jälkeen, kun se 31.12.2008 oli -36,4 miljoonaa euroa. Rahavirtasuojaus, 
joka koostuu pankkitoiminnan korkokatteen suojaamistarkoituksessa hankittujen  
korkojohdannaisten perusmarkkina-arvosta, oli 20,8 (12,4) miljoonaa euroa.   

Käyvän arvon rahaston erittely                         
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   | 30.9.2009     | 31.12.2008     | Muutos     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta  | 3,8        | -1,5        | 5,3       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoi | 0,9        | -2,9        | 3,8       |
| minta      |          |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus- | -0,2       | -          | -0,2      |
| toiminta     |          |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat saamistodistukset                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta  | 14,9       | -26,3        | 41,2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoi | 3,4        | -18,2        | 21,6      |
| minta      |          |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutust | 0,0        | -          | -        |
| oiminta     |          |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran    | 20,8       | 12,4        | 8,4       |
| suojaus     |          |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon   | 43,7       | -36,4        | 80,1      |
| rahasto yhteensä |          |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------


Tulokseen kirjattavat arvonmuutokset                      
Rahoitusvarojen arvoa alennetaan osakkeiden osalta, kun arvonmuutoksen on    
todettu olevan merkittävä tai pysyvä, ja saamistodistusten osalta, kun     
liikkeeseenlaskijan on todettu olevan maksukyvytön. Aikaisempien        
arvonalentumisten peruutus tapahtuu saamistodistusten osalta tuloslaskelman   
kautta ja osakkeiden osalta käyvän arvon rahaston kautta.            

Katsauskauden arvonalentumiset olivat yhteensä 22,3 (39,2) miljoonaa euroa, kun 
vuoden kolmannen neljänneksen arvonalentumiset olivat 1,7 (8,5) miljoonaa euroa.
                                        
Kauden arvonalentumisista 8,9 miljoonaa euroa liittyi henkivakuutusyhtiön    
sijoitussalkun osakkeisiin ja osuuksiin. Arvonalentumisista 13,4 miljoonaa euroa
liittyi puolestaan saamistodistuksiin, joista pankin likviditeettisalkun osuus 
oli 0,4 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun osakeriski on    
pienentynyt entisestään, ja sen suorat osakeomistukset olivat kolmannen     
vuosineljänneksen lopussa 3 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutusyhtiön       
sijoitussalkussa ei ole kauden aikana kirjattu arvonalentumisia.        

Rahoitusvarojen arvonalentumiset                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa    | 1-9 2009          | 1-12 2008         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset          |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta     | 0,4            | 3,6          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoiminta | 13,1            | 5,1          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutustoimint | -             | -           |
| a           |              |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta     | -             | 1,0          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoiminta | 8,9            | 29,4          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutustoimint | -             | -           |
| a           |              |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 22,3            | 39,2          |
--------------------------------------------------------------------------------


Luotto- ja takaussaatavien arvonalentumiset                   

Luotto- ja takaussaatavien kohdistetut arvonalentumiset olivat -26,3 miljoonaa 
euroa. Aikaisempien arvonalentumisten palautukset olivat 0,3 miljoonaa euroa,  
joten kustannusvaikutus kauden tulokseen oli -25,9 miljoonaa euroa.       

Heikko suhdannetilanne heijastuu edelleen yritysluottojen arvonalentumisiin,  
jotka tammi-syyskuussa olivat -23,5 miljoonaa euroa ja heinä-syyskuussa -8,2  
miljoonaa euroa. Kauden aikana kirjatut yritysluottojen arvonalentumiset    
vastasivat alle 3:a prosenttia koko yritysluotonannosta.            

Kotitalouksien luottojen arvonalentumiset olivat -2,1 miljoonaa euroa, josta  
-0,5 miljoonaa euroa oli vakuudettomia kulutusluottoja. Kotitalouksien luottojen
arvonalentumiset vastasivat 0,04:ää prosenttia kaikista kotitalouksille     
myönnetyistä luotoista.                             

Kohdistettujen arvonalentumisten lisäksi tehdään myös ryhmäkohtaisia      
arvonalentumiskirjauksia kotitalouksille ja pienyrityksille. Niitä tehdään, kun 
on objektiivista näyttöä siitä, että saatavien takaisinmaksuun liittyy     
epävarmuutta tarkastelun kohteena olevissa luottosalkuissa. Kotitalouksien ja  
pienyritysten ryhmäkohtaiset arvonalentumiset pysyivät muuttumattomina ollen  
kauden lopussa -7,4 miljoonaa euroa.                      

Segmenttikatsaus                                

Vuoden 2009 alusta käyttöön otetun uuden segmenttijaon mukaisesti Aktia Oyj:n  
Konttoritoiminta ja Liikepankki & treasury segmentit on yhdistetty segmentiksi 
Pankkitoiminta. Muut liiketoimintasegmentit ovat Varainhoito, Henkivakuutus,  
Vahinkovakuutus ja Muut. Segmenttiin Muut kuuluvat konsernihallinto ja tietyt  
pankin hallinnolliset toiminnot. Segmentissä Muut raportoidaan myös oman pääoman
tuotto.                                     

Uuden segmenttijaon mukaiset vertailuluvut vuodelta 2008 julkaistiin 8.4.2009. 

Pankkitoiminta                                 

Pankkitoiminnan liikevoitto parani vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana
43,6 (25,2) miljoonaan euroon. Heinä-syyskuussa liikevoitto oli 19,7 (6,2)   
miljoonaa euroa.                                

Liiketoiminnan tuotot olivat 147,0 (96,8) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu lähinnä 
korkokatteesta, joka nousi 108,1 (69,7) miljoonaan euroon.           

Lyhyiden markkinakorkojen laskulla on ollut myönteinen vaikutus korkokatteeseen 
jälleenrahoituskulujen laskun ja suojaavien johdannaissopimusten kautta. Lisäksi
nykyistä korkeammassa korkoympäristössä tehdyt kiinteäkorkoiset sijoitukset sekä
korkealla tasolla pysyneet riskipreemiot ovat parantaneet likviditeettisalkun  
sijoitusten tuottoa. Heinä-syyskuussa korkokate oli 39,2 (23,5) miljoonaa euroa.
Katsauskauden nettopalkkiotuotot nousivat 23,7 (22,8) miljoonaan euroon.    
Heinä-syyskuussa palkkiotuottojen netto parani 8,7 (6,9) miljoonaan euroon.   

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 77,6 (71,3) miljoonaan euroon. Kuluja kasvattivat
talletussuojarahaston aikaisempaa korkeampi maksu sekä vuonna 2008 toteutetun 
toimistokiinteistöjen myynnin aiheuttama nousu vuokrakuluissa.         

Pankkitoiminnan kasvu tulee ensisijaisesti henkilöasiakkaista.         
Myyntiaktiviteettia tuetaan Aktia Dialogi -konseptilla, jossa asiakkaan tarpeet 
kartoitetaan ja hänelle esitellään Aktian koko palvelutarjonta. Konttorien   
ulkoasua on yhtenäistetty. Pankkitoiminnan asiakaskanta kasvoi 5 844      
henkilöasiakkaalla (+2,2 %) vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.    
Internet-pankkisopimusten määrä nousi vuoden alusta 6,6 prosenttia 114 239:ään. 

Taloudellinen tilanne on kasvattanut luottojen arvonalentumistappioita     
erityisesti muutamien yritysasiakkaiden osalta. Vuoden kolmen ensimmäisen    
neljänneksen aikana kirjatut luottojen arvonalentumiset olivat 25,9 miljoonaa  
euroa, josta 8,2 miljoonaa euroa kirjattiin kolmannen vuosineljänneksen aikana. 

Aktian antolainaus kotitalouksille, Aktian välittämät hypoteekkilainat mukaan  
lukien, kasvoi 10,9 prosenttia 4 819 (4 343) miljoonaan euroon. Aktian     
välittämät hypoteekkilainat olivat 1 301 (1 069) miljoonaa euroa. Aktian    
markkinaosuus kotitalouksien asuntolainoista oli 4,2 prosenttia. Kotitalouksille
myönnetyt luotot muodostivat 81,0 prosenttia luottokannasta. Yritysluottojen  
osuus koko luottokannasta pieneni tavoitteiden mukaisesti vuodenvaihteesta 13,3 
prosenttiin kauden lopussa.                           

Kotitalouksien säästäminen kasvoi 4,6 prosenttia vuoden alusta 3 041 (2 907)  
miljoonaan euroon. Kotitalouksien talletukset olivat 2 358 (2 359) miljoonaa  
euroa ja rahastosäästöt 683 (548) miljoonaa euroa. Rahastoista ei enää virrannut
ulos säästöjä.                                 

Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kasvu jatkui. Luottokanta yhteensä kasvoi 22,3   
prosenttia 2 534 miljoonaan euroon. Luottokannasta 51,3 prosenttia eli 1 301  
miljoonaa euroa oli Aktian konttoreiden ja 48,7 prosenttia säästö- ja      
paikallisosuuspankkien välittämiä luottoja. Aktia Hypoteekkipankki laski    
helmikuussa liikkeeseen 125 miljoonan euron vaihtuvakorkoisen          
asuntolainavakuudellisen joukkovelkakirjalainan, jonka laina-aika on 3 vuotta. 
Kesäkuussa laskettiin liikkeeseen 600 miljoonan euron kiinteäkorkoinen laina 5 
vuoden laina-ajalla.                              

Kiinteistönvälitystoiminnan liikevoitto kasvoi 1,2 (-0,3) miljoonaan euroon   
lähinnä kustannusten sopeuttamisen ja markkinoiden toisella ja kolmannella   
neljänneksellä hienoisesti lisääntyneen aktiviteetin ansiosta.         

Varainhoito                                   

Aktian varainhoidon liikevoitto laski ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 0,5
(3,6) miljoonaan euroon. Markkinatilanne oli kolmannella vuosineljänneksellä  
jonkin verran alkuvuotta myönteisempi, ja Aktia selviytyi suhteellisen hyvin.  
Katsauskauden liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä, lähinnä realisoituja 
myyntitappioita, noin 0,5 miljoonaa euroa. Heinä-syyskuussa liikevoitto oli 0,5 
(1,5) miljoonaa euroa.                             

Varainhoidossa jatkettiin panostuksia yksityispankkitoimintaan ja        
institutionaalisiin sijoittajiin. Aktia osti joulukuussa 2008 Kaupthingin Suomen
varainhoitotoiminnan, joka toimii nyt nimellä Aktia Invest. Ostettu       
liiketoiminta vahvistaa Aktian palvelutarjontaa ja edustaa Suomessa       
varainhoitopalveluja käyttävien yhteisöjen arvostamaa osaamista. Aktian     
konttoriverkossa on aloitettu laaja panostus yksityispankkitoimintaan.     

Liiketoiminnan tuotot, eli tuotot muille konsernin yksiköille ja        
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, olivat 10,6 (10,5)   
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 3,2 miljoonaa euroa 10,1    
miljoonaan euroon, josta henkilöstökulut olivat 5,6 (3,5) miljoonaa euroa.   
Kulujen kasvu johtuu yksityispankkitoimintaan ja instituutioiden        
sijoitustoimintaan tehdyistä panostuksista.                   

Aktian hallinnoimien ja välittämien rahastojen arvo oli 3 488 (31.12.2008; 2  
490) miljoonaa euroa. Kun välitettyjen rahastojen osuus lasketaan mukaan, Aktian
markkinaosuus oli kauden lopussa 6,75 (6,0) prosenttia. Kokonaismarkkinaa    
koskevat tiedot perustuvat Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen tilastoihin. Aktia 
Asset Management ja Aktia Invest mukaan lukien Aktian hallinnoimat varat    
kasvoivat 5 680 (4 538) miljoonaan euroon. Yksityispankin asiakasvarat olivat  
755 (738) miljoonaa euroa. Yksityispankin asiakasmäärä kasvoi noin 2 prosenttia 
vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.                  

Henkivakuutus                                  

Henkivakuutustoiminnan vaikutus konsernin liikevoittoon oli 3,0 (-1,2) miljoonaa
euroa. Heinä-syyskuussa vaikutus oli 2,8 (-4,9) miljoonaa euroa.        

Sekä katsauskausi että viime vuoden vertailukausi sisältävät sijoitussalkun   
arvonalentumisista, laskuperustekorkosidonnaisten vakuutusten vastuuvelan    
diskonttokoron muutoksista sekä vuonna 2008 tehtyjen kiinteistörealisointien  
myyntivoitoista aiheutuneita vertailua vaikeuttavia kertaluonteisia eriä.    
Tammi-syyskuussa nämä kertaluonteiset erät olivat 2,1 (4,9) miljoonaa euroa.  

Maksutulo oli 53,5 (64,9) miljoonaa euroa. Maksutulon lasku johtuu pääasiassa  
siitä, että suurten kerralla maksettavien sijoitusvakuutusten myynti on     
hidastunut. Sijoitussidonnaisten eläkevakuutusten ja riskivakuutusten maksutulo 
kasvoi. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus säästö- ja sijoitusvakuutusten  
sekä eläkevakuutusten maksutulosta oli noin 61 (66) prosenttia.         

Vakuutuskorvaukset olivat 61,4 (56,2) miljoonaa euroa. Vakuutuskorvaukset    
nousivat lähinnä määräaikaisten sijoitusvakuutusten erääntymisen ja kasvaneiden 
eläke- ja sairauskorvausten maksujen vuoksi.                  
                                        
Liikekulut olivat 9,9 (9,8) miljoonaa euroa. Toiminnan rationalisointi ja    
kustannustehokkuuden parantamistoimenpiteet jatkuivat. Konsernin hallintokulujen
allokointiperiaatteiden muutoksesta aiheutuneista lisäkustannuksista huolimatta 
kulut olivat samalla tasolla kuin viime vuonna. Liikekustannussuhde oli 101,5  
prosenttia, kun se vastaavana ajanjaksona viime vuonna oli 99,1 prosenttia.   
Henkivakuutussegmentin myyntiorganisaatio siirrettiin 1.3.2009 Aktia      
Vahinkovakuutukseen, ja Aktia Vahinkovakuutuksessa meneillään olevat      
rationalisointitoimet aiheuttavat kertakuluja myös henkivakuutukselle vuoden  
2009 viimeisellä neljänneksellä. Myyntiorganisaatioiden yhdistämisen odotetaan 
tuovan kustannussäästöjä vuodesta 2010 eteenpäin.                

Yhtiön sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin 4,6 (-6,5) prosenttia. Vakaan   
pitkän aikavälin tuoton mahdollistamiseksi salkun riskejä on pienennetty    
entisestään. Sijoitustoiminnan nettotuottoihin vaikuttivat negatiivisesti 21,9 
miljoonan euron tuloutetut arvonalentumiset.                  

Vastuuvelka oli 787 (31.12.2008; 777) miljoonaa euroa, josta          
sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus oli 24,2 prosenttia. Sijoitussidonnainen 
vastuuvelka oli 191 (50) miljoonaa euroa ja laskuperustekorkoon sidottu     
vastuuvelka 597 (628) miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisellä ja toisella     
neljänneksellä tiettyjen vastuuvelan osien diskonttokorkoa nostettiin, ja koko 
laskuperustekorkosidonnaisen vastuuvelan keskimääräinen diskonttokorko on 3,6  
prosenttia. Koronnosto pienensi vastuuvelkaa 19,8 miljoonaa euroa, millä on   
myönteinen vaikutus vuoden tulokseen.                      

Yhtiön vakavaraisuus on parantunut vuodenvaihteen 8,5 prosentista 14,2     
prosenttiin.                                  

Vahinkovakuutus                                 

Aktia Vahinkovakuutus sulautettiin Aktia Oyj:hin 1.1.2009. Vuoden 2008 loppuun 
saakka yhtiössä sovellettiin suomalaisia tilinpäätösperiaatteita (FAS).     
Sulautumisen yhteydessä yhtiö siirtyi konsernilaskennassa käyttämään      
IFRS-tilinpäätösperiaatteita. IFRS:n mukainen avaava tase on laadittu 1.1.2009. 
Yhtiön IFRS:n mukaisessa avaavassa taseessa oma pääoma oli 32 miljoonaa euroa, 
vakuutustekninen vastuuvelka 99 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 155    
miljoonaa euroa.                                

Vahinkovakuutustoiminnan vaikutus konsernin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen
liikevoittoon oli -2,6 miljoonaa euroa. Heinä-syyskuussa vaikutus konsernin  
liikevoittoon oli 0,3 miljoonaa euroa.                     

Aktia Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi noin 4 prosenttia vertailukaudesta.  
Kasvu on selvästi keskimääräistä markkinakasvua suurempi ja tulee sekä henkilö- 
että yritysasiakkailta. Maksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 54,3  
miljoonaa euroa. Kauden maksutuotot olivat jälleenvakuuttajien osuuden ja    
maksuvastuun muutoksen jälkeen 45,5 miljoonaa euroa. Korvauskulut olivat    
yhteensä 35,5 miljoonaa euroa. Yhteensä 15,6 miljoonan euron liikekuluihin   
sisältyy 1,1 miljoonaa euroa konsernin hallintokuluja. Luottojen        
arvonalentumiset kauden aikana olivat 0,4 miljoonaa euroa. Yhdistetty kulusuhde 
laski vuoden alun 122,4 prosentista 112,3 prosenttiin.             

Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,4 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan   
tulosta rasittavat yhteensä -1,2 miljoonan euron realisoidut nettomyyntitappiot 
sijoitussalkun riskitason tietoisen alentamisen ja vuoden ensimmäisellä     
neljänneksellä toteutetun yhtiön kaikkien pörssiosakkeiden myynnin seurauksena. 
Yhtiön sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin 1,5 prosenttia.          

Yhtiön 111 (1.1.2009; 99) miljoonan euron vastuuvelasta korvausvastuu oli 86  
(1.1.2009; 79) miljoonaa euroa. Yhtiön sijoitussalkun markkina-arvo oli 140   
(1.1.2009; 131) miljoonaa euroa ja yhtiön vastuunkantokyky 84 prosenttia.    

Aktia Vahinkovakuutuksen jakelukanavien ja Aktian konttoriverkon yhdistäminen  
näkyy asiakasaktiivisuuden kasvuna lähinnä henkilöasiakassektorissa.      

Muut                                      

Segmentin Muut liikevoitto oli vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 2,6
(11,3) miljoonaa euroa. Vertailukauden tuloksessa vuonna 2008 oli 5,6 miljoonaa 
euroa kertaluonteisia eriä. Suurin osa Aktian kiinteistöomistuksesta myytiin  
vuonna 2008, jolloin realisoitui myyntivoittoja. Tulos heikkeni yhteensä 2,6  
miljoonaa euroa myös pienentyneiden vuokratuottojen ja kasvaneiden vuokrakulujen
vuoksi.                                     

Heinä-syyskuussa liikevoitto oli -0,1 (4,6) miljoonaa euroa. Vuosineljänneksen 
tulosta rasittavat kertaluonteiset 1,6 miljoonan euron Aktian syyskuussa    
toteutuneen listautumisen aiheuttamat kustannukset.               

Konsernin riskinhallinta                            

Riskipositiot                                  

Pankkitoimintaan sisältyvät konttoritoiminta, mukaan lukien           
rahoitusyhtiötoiminta, yrityspankki, treasury sekä varainhoidon yksiköt.    
Henkivakuutustoiminta muodostuu Aktia Henkivakuutuksesta ja           
vahinkovakuutustoiminta Aktia Vahinkovakuutuksesta.               

Pankkitoiminnan luotonantoon                          
liittyvät riskit                                
Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi kauden aikana.        
Asuntotarkoituksiin myönnetyt luotot kasvoivat 11,0 prosenttia 4 481 miljoonaan 
euroon, mikä on 75,4 (31.12.2008; 74,4) prosenttia koko luottokannasta. Näistä 
Aktia Hypoteekkipankin luottojen määrä oli 2 403 (1 968) miljoonaa euroa, josta 
1 170 miljoonaa euroa oli säästö- ja paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja. 
Koko luottokannasta kotitalouksien luotot olivat 81,0 (80,0) prosenttia.    
Kotitalouksien luotoista 88,5 (86,4) prosentilla on Basel 2           
-vakavaraisuussäännösten mukainen turvaava vakuus.               

Yritysluottojen osuus koko luottokannasta pieneni tavoitteen mukaisesti     
vuodenvaihteen 14,4 prosentista 13,3 prosenttiin kauden lopussa.        

Aktia Yritysrahoitus- ja Aktia Kortti & Rahoitus -rahoitusyhtiöiden kautta   
kohdevakuutta vastaan tai ilman vakuutta myönnettävä luotonanto yleisölle oli  
83,3 (63,8) miljoonaa euroa eli 1,4 prosenttia koko antolainauksesta.      

Luottokanta sektoreittain                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | 30.9.2009   | 31.12.2008  | Muutos    | Osuus, %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset  | 789      | 804      | -15      | 13,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoyhteis | 272      | 220      | 52      | 4,6      |
| öt      |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteis | 11      | 12      | -1      | 0,2      |
| öt      |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa   | 56      | 47      | 9       | 0,9      |
| tavoit-telem |        |        |        |        |
| attomat   |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet | 4 819     | 4 343     | 476      | 81,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 5 946     | 5 426     | 521      | 100,0     |
--------------------------------------------------------------------------------


Luotot, joiden maksut olivat 1-30 päivää viivästyneitä, vähenivät kauden aikana 
3,40 prosentista 2,90 prosenttiin luottokannasta taseen ulkopuoliset      
takaussitoumukset mukaan lukien. Luotot, joiden maksut olivat 31-90 päivää   
viivästyneitä, lisääntyivät 0,87 prosentista 1,09 prosenttiin eli 65,6     
miljoonaan euroon. Yli 90 päivää erääntyneet luotot, mukaan lukien saatavat   
konkurssiyrityksiltä ja perintäsaatavat, olivat 41,7 miljoonaa euroa, mikä   
vastaa 0,69:ää (0,48) prosenttia koko luottokannasta pankkitakaukset mukaan   
lukien.                                     

Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden (vrk) mukaan             
--------------------------------------------------------------------------------
| Vrk     | 30.9.2009   | % kannasta  | 31.12.2008  | % kannasta  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-30     | 174      | 2,90     | 187      | 3,40     |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta    | 118      | 1,97     | 110      | 2,01     |
| koti-    |        |        |        |        |
| talouk    |        |        |        |        |
| sien     |        |        |        |        |
| osuus    |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31-90    | 66      | 1,09     | 48      | 0,87     |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta    | 42      | 0,69     | 34      | 0,63     |
| koti-    |        |        |        |        |
| talouk    |        |        |        |        |
| sien     |        |        |        |        |
| osuus    |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 91-     | 42      | 0,69     | 26      | 0,48     |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta    | 26      | 0,43     | 16      | 0,29     |
| koti-    |        |        |        |        |
| talouk    |        |        |        |        |
| sien     |        |        |        |        |
| osuus    |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin rahoitus- ja likviditeettiriskit sekä vahinkovakuutustoiminnan    
vakuutustekniset riskit                             
Pankkitoiminnassa rahoitus- ja likviditeettiriski liittyy jälleenrahoituksen  
saatavuuteen sekä varojen ja velkojen maturiteettieroihin. Rahoitus- ja     
likviditeettiriskejä hallitaan juridisella yhtiötasolla, eikä pankkikonsernin ja
vakuutusyhtiöiden välillä ole rahoitusyhteyksiä. Pankkikonsernissa tavoitteena 
on maksuvalmiusasema, jossa likvidit varat kattavat vuoden           
jälleenrahoitustarpeen. Likviditeettitilanne on hyvä ja markkinoiden      
epävarmuudesta huolimatta tavoitteen mukainen.                 

Henkivakuutustoiminnassa likviditeettiriski tarkoittaa riskiä rahoituksen    
saatavuudesta korvausten, säästösummien ja takaisinostojen sekä eläkkeiden   
maksamiseksi. Likviditeetin tarve hoidetaan suurimmaksi osaksi kassavirralla ja 
vaihteleviin tarpeisiin sopeutetulla sijoitustodistussalkulla, kun taas     
odottamattomiin, suuriin rahavarojen tarpeisiin käytetään lähinnä        
joukkovelkakirjoista koostuvaa likviditeettisalkkua.              

Vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekninen riski muodostuu maksuvolyymin     
riittävyydestä suhteessa korvauskuluihin. Se, että korvauskulut riippuvat    
tapahtuneiden vahinkojen määrästä ja suuruudesta, voi aiheuttaa huomattavia   
vaihteluja vahinkovakuutustoiminnan likviditeetissä ja tuloksessa.       
Vakuutusteknisen vaihtelun vähentämiseksi Aktia Vahinkovakuutus on ottanut   
jälleenvakuutussuojan, joka kattaa yksittäiset suurvahingot ja suojaa useilta  
keskisuurilta vahingoilta.                           
                                        
Jälleenvakuutussuoja vähentää lisäksi yhtiön maksuvalmiusriskiä, kun      
likviditeetin tarvetta muuten hoidetaan kassavirralla ja sopeutetulla      
pankkitalletus-, sijoitustodistus- ja valtionobligaatiosalkulla         

Vastapuoliriskit                                

Konsernirahoituksen likviditeetinhallinnan vastapuoliriskit           
Konsernirahoituksen hoitama pankkitoiminnan likviditeettisalkku oli syyskuun  
2009 lopussa 2 660 (2 290) miljoonaa euroa.                   

Likviditeetinhallinnan ja johdannaissopimusten tekemisen yhteydessä syntyviä  
vastapuoliriskejä hallitaan sijoitusvarojen konservatiivisella allokoinnilla ja 
vaatimalla vastapuolilta korkeaa ulkopuolista luottoluokitusta (vähintään    
Moody'sin A3 tai vastaava). Lisäksi on määritelty vastapuolia ja omaisuuslajeja 
koskevat maksimivastuut. Yksittäiset sijoituspäätökset tehdään         
sijoitussuunnitelman mukaisesti tarkan vastapuoliarvion pohjalta.        

Myytävissä olevista rahoitusvaroista 52 (49) prosenttia oli sijoituksia     
vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin (covered bond), 35 (45) prosenttia   
sijoituksia pankkeihin, 10 (3) prosenttia sijoituksia valtion takaamiin     
joukkovelkakirjalainoihin sekä noin 3 (3) prosenttia sijoituksia julkiseen   
sektoriin ja yrityksiin. Rahoitusvaroista 1,0 (0,9) prosenttia ei täyttänyt   
sisäisiä luottoluokitusvaatimuksia. Heikentyneen luottoluokituksen vuoksi yksi 
markkina-arvoltaan 4 miljoonan euron arvopaperi ei enää oikeuttanut       
keskuspankkirahoitukseen. Muut luottoluokituksen puuttumisen vuoksi       
keskuspankkirahoitukseen oikeuttamattomat arvopaperit olivat yhteensä 31    
miljoonaa euroa.                                

Katsauskauden aikana realisoitiin -0,4 miljoonan euron arvonalentumiset, kun  
liikkeeseenlaskija oli todettu maksukyvyttömäksi.                

Luottoluokitusten jakauma pankkitoiminnassa                   
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 30.9.2009        | 31.12.2008        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa           | 54,1 %         | 49,4 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1-Aa3         | 31,1 %         | 42,3 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1-A3          | 12,4 %         | 4,9 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1-Baa3        | 0,8 %          | 0,9 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1-Ba3         | 0,2 %          | 0,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1-B3          | 0,0 %          | 0,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi    | 0,0 %          | 0,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta   | 1,4 %          | 2,5 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 100,0 %         | 100,0 %         |
--------------------------------------------------------------------------------


Henkivakuutustoiminnan vastapuoliriskit                     
Henkivakuutusyhtiön sijoitustoiminnassa suorat korkosijoitukset lisääntyivät  
vastuuvelan korkoriskin neutralisoimiseksi toteutetun sijoitussalkun      
uudelleenallokoinnin seurauksena. Kauden lopussa korkosijoituksia oli 531 (449) 
miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiön sijoitustoiminnan yhteydessä syntyviä   
vastapuoliriskejä hallitaan edellyttämällä vähintään ”Investment grade”     
-arvoista ulkoista luottoluokitusta (Moody'sin Baa3 tai vastaava) sekä kullekin 
vastapuolelle ja omaisuuslajille määriteltyjä maksimikokonaisvastuita koskevilla
säännöillä.                                   

Katsauskauden lopussa suorista korkosijoituksista 46 (48) prosenttia oli    
sijoituksia julkiseen sektoriin, 21 (20) prosenttia sijoituksia yrityksiin ja 33
(32) prosenttia sijoituksia pankkeihin ja vakuudellisiin            
joukkovelkakirjalainoihin (covered bond).                    

Kauden päättyessä 1,7 prosenttia suorista korkosijoituksista ei täyttänyt    
sisäistä luottoluokitusvaatimusta.                       

Katsauskauden aikana kirjattiin -13,1 miljoonan euron arvonalentumiset, kun   
liikkeeseenlaskija oli todettu maksukyvyttömäksi. Kolmannella          
vuosineljänneksellä arvonalentumisten ja aiemmin tehtyjen arvonalentumisten   
palautusten nettovaikutus oli 0,3 miljoonaa euroa.               

Luottoluokitusten jakauma                            
henkivakuutustoiminnassa                            
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 30.9.2009        | 31.12.2008        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa           | 53,4 %         | 53,7 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1-Aa3         | 13,4 %         | 17,3 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1-A3          | 19,3 %         | 14,8 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1-Baa3        | 7,8 %          | 5,7 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1-Ba3         | 0,5 %          | 0,8 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1-B3          | 0,6 %          | 0,2 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi    | 0,6 %          | 0,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta   | 4,4 %          | 7,6 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 100,0 %         | 100,0 %         |
--------------------------------------------------------------------------------Vahinkovakuutustoiminnan                            
vastapuoliriskit                                
Vahinkovakuutuksessa noudatetaan konservatiivista sijoituspolitiikkaa.     
Vahinkovakuutusyhtiön sijoitustoiminnassa suorat korkosijoitukset lisääntyivät 
uudelleen-                                   
allokoinnin seurauksena 106 (73) miljoonaan euroon kauden lopussa.       

Katsauskauden lopussa suorista korkosijoituksista 64 (80) prosenttia oli    
sijoituksia julkiseen sektoriin, 9 (4) prosenttia sijoituksia yrityksiin ja 27 
(16) prosenttia sijoituksia pankkeihin ja vakuudellisiin            
joukkovelkakirjalainoihin (covered bond).                    

Kauden aikana ei kirjattu arvonalentumisia liikkeeseenlaskijan         
maksukyvyttömyyden vuoksi.                           

Luottoluokitusten jakauma                            
vahinkovakuutustoiminnassa                           
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 30.9.2009        | 31.12.2008        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa           | 56,9 %         | 65,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1-Aa3         | 16,4 %         | 23,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1-A3          | 22,9 %         | 10,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1-Baa3        | 2,9 %          | 0,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1-Ba3         | 0,5 %          | 0,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1-B3          | 0,0 %          | 0,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi    | 0,0 %          | 0,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta   | 0,4 %          | 1,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 100,0 %         | 99,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------


Markkinariskit                                 

Aktia ei harjoita trading-toimintaa. Pankkitoiminnan rahoitusvarat ja      
henkivakuutus- ja vahinkovakuutustoiminnan sijoitusvarat on sijoitettu     
arvopapereihin, ja niiden arvo määritetään markkinoiden ja virallisen      
ostonoteerauksen mukaan. Hankinta-arvon merkittävä tai pysyvä lasku verrattuna 
markkina-arvoon kirjataan tulokseen, kun taas kurssivaihtelut kirjataan käyvän 
arvon rahastoon laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen.          

Pankkitoiminnan hintariski ja rakenteellinen korkoriski             
Hintariski on korkovaihteluiden seurauksena tapahtuva myytävissä olevien    
rahoitusvarojen arvonalentuminen. Myytävissä olevien rahoitusvarojen yhden   
prosenttiyksikön koronnousu aiheuttaisi käyvän arvon rahastossa nettomuutoksen, 
joka 30.9.2009 oli -26,5 (-27,2) miljoonaa euroa laskennallisten verojen    
vähennyksen jälkeen.                              

Kauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu hintariskiin liittyvä nettomuutos 
sekä luotto- ja spread-riski oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen  
41,1 miljoonaa euroa positiivinen.                       

Rakenteellinen korkoriski syntyy saatavien ja velkojen korkosidonnaisuuksien ja 
uudelleenhinnoitteluajankohtien eroavaisuuksista ja vaikuttaa korkokatteeseen. 
Korkokatteen vaihtelun pienentämiseksi käytetään likviditeettisalkun sijoituksia
ja suojaavia johdannaissopimuksia.                       

Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön ylöspäin parantaisi  
pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden aikana 1,5 (31.12.2008;  
-5,4) prosenttia, kun rakenteellisen korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan
-6 prosenttia. Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan korkokate   
paranisi 5,8 (31.12.2008; -6,0) prosenttia, kun rakenteellisen         
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia            

Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön alaspäin kasvattaisi 
pankkitoiminnan korkokatetta marginaalisesti seuraavien 12 kuukauden aikana +0,1
(+6,3) prosenttia, kun rakenteellisen korkoriskinhallinnan tavoite on      
korkeintaan -6 prosenttia. Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan  
korkokate heikentyisi -5,0 (+7,9) prosenttia, kun rakenteellisen        
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia.           

Pankkitoiminnan ja emoyhtiön muut markkinariskit                
Pankkitoiminnassa ja emoyhtiössä ei kummassakaan käydä osakekauppaa       
kaupankäyntitarkoituksessa eikä harjoiteta kiinteistösijoittamista.       
Kiinteistöomistus oli kauden lopussa 3,4 (3,6) miljoonaa euroa. Toiminnalle   
välttämättömät tai strategiset osakesijoitukset olivat 31,0 (21,9) miljoonaa  
euroa. Kauden lopussa edellä mainittujen strategisten osakesijoitusten osalta  
käyvän arvon rahasto oli 3,8 miljoonaa euroa laskennallisten verojen      
vähentämisen jälkeen.                              

Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit                      
Vakuutuksenottaja kantaa sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien   
sijoitusten sijoitusriskin. Nämä sijoitukset arvostetaan juoksevasti käypään  
arvoon, ja arvonmuutokset kirjataan sijoitussidonnaisten vakuutusten      
vastuuvelkaan.                                 

Vakuutusteknisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan     
juoksevasti markkina-arvoon. Katsauskaudella kirjattiin tulokseen vaikuttavia, 
osakkeita ja osuuksia koskevia arvonalentumisia yhteensä -8,9 miljoonaa euroa, 
josta -2,0 miljoonaa euroa koski kolmatta vuosineljännestä. Katsauskauden aikana
käyvän arvon rahastoon kirjattu osakkeiden nettomuutos oli hankintaeliminointien
ja laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen 0,9 miljoonaa euroa.      

Koska suhdannetilanne on vaikeuttanut sijoitusmarkkinoiden arviointia,     
osakeriskejä on vähennetty edelleen, ja osakeomistus oli kauden lopussa 3    
(31.12.2008; 38) miljoonaa euroa.                        

Katsauskauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu saamistodistusten     
nettomuutos oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen 3,4 miljoonaa   
euroa.                                     

Sijoitussalkun riskejä, kuten luotto-, korko-, valuutta-, osake- ja       
kiinteistöriskejä mitataan ja rajoitetaan stressimallien ohella myös VaR-mallin 
(Value at Risk) avulla perustuen 12 kuukauden enimmäistappioon 97,5 prosentin  
luottamustasolla.                                

Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun allokaatio omaisuuslajeittain        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euro   |      30.9.2009      |     31.12.2008     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet  | 3       | 0,4 %    | 38        | 5,5 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoit | 582      | 84,1 %   | 481       | 69,4 %    |
| ukset    |        |       |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahamarkkin | 40       | 5,8 %    | 85        | 12,3 %    |
| at     |        |       |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt | 38       | 5,5 %    | 43        | 6,2 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtoehtoi | 29       | 4,1 %    | 46        | 6,6 %    |
| set     |        |       |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  | 692      | 100,0 %   | 693       | 100,0 %   |
--------------------------------------------------------------------------------


Vahinkovakuutustoiminnan sijoitusriskit                     
Vakuutusteknisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan     
juoksevasti markkina-arvoon. Sijoitussalkun riskitason laskemiseksi edelleen  
kaikki noteeratut osakkeet realisoitiin kauden aikana.             

Katsauskaudella ei kirjattu tulokseen vaikuttavia, osakkeisiin ja osuuksiin   
liittyviä arvonalentumisia.                           
                                        
Suhdannetilanne on tehnyt sijoitusmarkkinoiden arvioimisen erittäin vaikeaksi, 
joten vahinkovakuutusyhtiön sijoitustoiminnassa on päätetty olla toistaiseksi  
ottamatta osakeriskiä.                             

Vahinkovakuutusyhtiön sijoitussalkun                      
allokaatio omaisuuslajeittain                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euro   | 30.9.2009         | 31.12.2008           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet  | 0       | 0,0 %      | 26      | 18 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoit | 111      | 73,4 %     | 75      | 51 %     |
| ukset    |        |         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahamarkkin | 9       | 5,7 %      | 13      | 9 %     |
| at     |        |         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt | 29       | 19,2 %     | 30      | 20 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtoehtoi | 2       | 1,6 %      | 3      | 2 %     |
| set     |        |         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  | 151      | 100,0 %     | 147     | 100,0 %   |
--------------------------------------------------------------------------------


Operatiiviset riskit	                              

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu epäselvistä
tai puutteellisista ohjeista, ohjeiden vastaisesta toiminnasta, tietojen    
epäluotettavuudesta, järjestelmien puutteista tai henkilöstön toimenpiteistä.  
Operatiivisten riskien aiheuttamat vahingot voivat olla välittömiä tai     
välillisiä, taloudellisia tai sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka 
heikentävät pankin uskottavuutta markkinoilla. Katsauskaudella ei kirjattu   
merkittäviä riskitapahtumia.                          

Lähipiiri                                    

Lähipiirillä tarkoitetaan Aktia-konsernin johtavassa asemassa olevia      
avainhenkilöitä, Aktia Oyj:n hallintoneuvostoa, hallituksen jäseniä ja johtoa  
(toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat). Lähipiiriin kuuluvat myös      
mainittujen avainhenkilöiden perheenjäsenet sekä yhtiöt, joissa johtavassa   
asemassa olevalla avainhenkilöllä on määräysvalta (yli 20 % osakepääomasta).  

Kauden aikana ei ollut merkittäviä muutoksia lähipiirin kanssa tehdyissä    
liiketoimissa.                                 

Henkilöstö                                   

Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden  
lopussa 1 206 (1 037). Kokopäiväresursseja oli vuoden yhdeksän ensimmäisen   
kuukauden aikana keskimäärin 1 212 (1 001). Heinä-syyskuussa kokopäiväresurssien
keskimääräinen määrä pieneni yhdellä.                      

Aktia Oyj:n tytäryhtiö Aktia Vahinkovakuutus Oy:n 24.8.2009 aloittamat     
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut saatiin päätökseen. Neuvottelujen    
seurauksena Aktia Vahinkovakuutus Oy on päättänyt vähentää noin 30 henkilöä.  
Säästö on noin 2,0 miljoonaa euroa vuositasolla. Kuluvan vuoden viimeisellä   
neljänneksellä henkilöstövähennyksen odotetaan aiheuttavan noin 1,0 miljoonan  
euron lisäkustannuksen.                             

Osakepääoma ja omistajat                            

Syyskuun 2009 lopussa Aktia Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty    
osakepääoma oli 93 873 816 euroa. Pääoma jakautuu 46 936 908 A-osakkeelle ja 20 
050 850 R-osakkeelle. Heinä-syyskuussa arvo-osuustileille kirjattiin Veritas  
Vahinkovakuutusyhtiöön fuusioon liittyvästä 6 800 000 osakkeen         
sulautumisvastikkeesta vielä 26 690 uutta A-osaketta. Kauden päättyessä     
osakkeenomistajien lukumäärä oli 49 908. Jäljellä olevien osakkeiden läpikäyntiä
ja kirjaamista jatketaan. Aktia arvioi lopullisen osakasmäärän olevan noin 70  
000.                                      

Aktian oma osakeomistus oli 536 288 osaketta, eli 0,8 prosenttia koko      
osakekannasta.                                 

Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus laskea
liikkeeseen enintään 1 000 000 osaketta osakepohjaisten kannusteiden      
perustamiseksi konsernin avainhenkilöille. Aktia Oyj:n hallitus toteutti    
30.3.2009 valtuutuksen nojalla suunnatun osakeannin nimetyille henkilöille   
yhtiön ylimmässä operatiivisessa johdossa. Annissa laskettiin liikkeeseen 12 490
uutta A-sarjan osaketta 6,00 euron merkintähintaan osaketta kohti. Aktia Oyj:n 
uudet A-sarjan osakkeet kirjattiin kaupparekisteriin 29.5.2009.         

Aktian hallitus on listautumisen yhteydessä päättänyt ehdottaa vuoden 2010   
varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan perustamista.         
Nimitysvaliokunnan tehtävänä olisi yhtiön varsinaisten yhtiökokousten edellä  
valmistella ehdotuksia Aktian hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien  
nimittämistä sekä näiden palkkioita koskeviksi päätöksiksi. Ehdotuksen mukaan  
nimitysvaliokuntaan kuuluisi kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä 
hallintoneuvoston puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Oikeus nimittää edustaja 
nimitysvaliokuntaan olisi niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus   
kaikista Aktian osakkeista on suurin 1. marraskuuta yhtiökokousta edeltävänä  
kalenterivuonna.                                

Osakkeenomistajat Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Elinkorkolaitos Hereditas 
ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ovat lisäksi ilmoittaneet Aktialle      
aikomuksestaan tehdä ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi, tilintarkastajiksi 
sekä näille maksettaviksi palkkioiksi Aktian vuoden 2010 varsinaisesta     
yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi.                    

--------------------------------------------------------------------------------
| 20 suurinta   | A-osa | R-osa |  | Osakkei | Osuus  | Ääniä  | Osuus  |
| omistajaa    | kkeit | kkeit |  | ta   | osakkei |     | äänistä |
| Omistus     | a   | a   |  |     | sta, % |     | , %   |
| 30.9.2009    |    |    |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstifte | 7 604 | 3 802 |  | 11 406 | 17,03  | 83 645 | 18,70  |
| lsen i     | 111  | 048  |  | 159   |     | 071   |     |
| Helsingfors*  |    |    |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elinkorkolaitos | 4 378 | 2 077 |  | 6 455  | 9,64  | 45 920 | 10,23  |
| Hereditas*   | 114  | 106  |  | 220   |     | 234   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevakuutusos | 4 097 | 2 034 |  | 6 131  | 9,15  | 44 785 | 10,00  |
| akeyhtiö    | 469  | 397  |  | 866   |     | 409   |     |
| Veritas     |    |    |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstifte | 2 346 | 1 173 |  | 3 519  | 5,25  | 25 812 | 5,76  |
| lsen i     | 585  | 292  |  | 877   |     | 425   |     |
| Esbo-Grankulla* |    |    |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Hammarén &  | 1 890 | 945  |  | 2 835  | 4,23  | 20 790 | 4,64  |
| Co Ab      | 000  | 000  |  | 000   |     | 000   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska     | 1 666 | 789  |  | 2 456  | 3,67  | 17 451 | 3,90  |
| litteratursälls | 786  | 229  |  | 015   |     | 366   |     |
| kapet i Finland |    |    |  |     |     |     |     |
| rf*       |    |    |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstifte | 1 514 | 813  |  | 2 327  | 3,48  | 17 775 | 3,97  |
| lsen i Vanda*  | 900  | 012  |  | 912   |     | 140   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Åbo Akademin  | 1 338 | 651  |  | 1 989  | 2,97  | 14 358 | 3,21  |
| säätiö*     | 657  | 000  |  | 657   |     | 657   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Säästöpankkisää | 1 303 | 651  |  | 1 954  | 2,92  | 14 333 | 3,20  |
| tiö Porvoo*   | 050  | 525  |  | 575   |     | 550   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaasan     | 978  | 537  |  | 1 515  | 2,26  | 11 723 | 2,62  |
| Aktiasäätiö*  | 525  | 262  |  | 787   |     | 765   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstifte | 876  | 438  |  | 1 314  | 1,96  | 9 641  | 2,15  |
| lsen i     | 529  | 264  |  | 793   |     | 809   |     |
| Kyrkslätt*   |    |    |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstifte | 787  | 393  |  | 1 181  | 1,76  | 8 660  | 1,93  |
| lsen i     | 350  | 675  |  | 025   |     | 850   |     |
| Karis-Pojo*   |    |    |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Föreningen   | 670  | 317  |  | 987 667 | 1,47  | 7 022  | 1,57  |
| Konstsamfundet | 040  | 627  |  |     |     | 580   |     |
| rf*       |    |    |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstifte | 646  | 323  |  | 969 354 | 1,45  | 7 108  | 1,59  |
| lsen i Ingå*  | 236  | 118  |  |     |     | 596   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ab Kelonia Oy* | 610  | 304  |  | 915 095 | 1,37  | 6 709  | 1,50  |
|         | 123  | 972  |  |     |     | 563   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Säästöpankkisää | 426  | 231  |  | 657 003 | 1,03  | 5 082  | 1,13  |
| tiö Sipoo*   | 002  | 001  |  |     |     | 022   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstifte | 454  | 227  |  | 681 565 | 1,02  | 4 998  | 1,12  |
| lsen i Sjundeå* | 377  | 188  |  |     |     | 137   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska     | 419  | 207  |  | 626 782 | 0,94  | 4 566  | 1,02  |
| Folkskolans   | 407  | 375  |  |     |     | 907   |     |
| Vänner rf*   |    |    |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Swedbank AB   | 400  | 200  |  | 600 000 | 0,90  | 4 400  | 0,98  |
| (publ)     | 000  | 000  |  |     |     | 000   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etelä-Karjalan | 395  | 197  |  | 593 266 | 0,89  | 4 350  | 0,97  |
| Säästöpankki  | 511  | 755  |  |     |     | 611   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 suurinta   | 32  | 16  |  | 49 118 | 73,39  | 359 136 | 80,18  |
| omistajaa    | 803  | 314  |  | 618   |     | 692   |     |
| yhteensä    | 772  | 846  |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      | 14  | 3 736 |  | 17 869 | 26,61  | 88 804 | 19,82  |
|         | 133  | 004  |  | 140   |     | 726   |     |
|         | 136  |    |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    | 46  | 20  |  | 66 987 | 100,00 | 447 941 | 100,00 |
|         | 936  | 050  |  | 758   |     | 418   |     |
|         | 908  | 850  |  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


*Osapuolten keskinäistä R-osakkeen etuosto-oikeutta koskevan osakassopimuksen  
osapuoli. Sopimukseen piiriin kuuluu 69 % R-osakkeista ja 21 % osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                

Aktian osake                                  

Aktia Oyj:n A- ja R-osakkeet noteerattiin 29.9.2009 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n  
pörssilistalle. Listautumisen tarkoituksena on lisätä osakkeenomistajien    
mahdollisuuksia käydä kauppaa Aktian osakkeella ja tehostaa osakkeen      
hinnanmuodostusta.                               

Aktian kaupankäyntikoodit ovat AKTAV A-osakkeen osalta ja AKTRV R-osakkeen   
osalta. Aktian osake luokitellaan niin sanotun GICS-indeksin mukaan sektoriin  
”Rahoitus, alueelliset pankit”.                         

30.9.2009 A-osakkeen päätöskurssi oli 9,10 euroa ja R-osakkeen 9,40 euroa, joten
Aktian markkina-arvo oli noin 616 miljoonaa euroa.               
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketiedot       | A-osake         | R-osake         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äänimäärä/osake     | 1            | 20            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinatiedot     | A-osake         | R-osake         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkina        | NASDAQ OMX Helsinki   | NASDAQ OMX Helsinki   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Listautumispäivä    | 29.9.2009        | 29.9.2009        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN          | FI0009004734      | FI0009015912       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnus         | AKTAV (OMX)       | AKTRV (OMX)       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lista          | OMXH Keskisuuret yhtiöt | OMXH Keskisuuret yhtiöt |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimiala        | Alueelliset pankit   | Alueelliset pankit    |
--------------------------------------------------------------------------------
| GICS-koodi       | 40101015        | 40101015         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä  | 46 936 908       | 20 050 850        |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernirakenne                                 

Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön ja Aktia Oyj:n sulautuminen saatettiin
päätökseen yhtiöiden yhtiökokousten hyväksymän sulautumissuunnitelman      
mukaisesti. Sulautuminen kirjattiin kaupparekisteriin 1.1.2009.         
Vahinkovakuutusyhtiö jatkaa toimintaansa Aktia-konsernissa nimellä Aktia    
Vahinkovakuutus Oy.                               

Finanssivalvonta ilmoitti 28.4.2009 hyväksyvänsä sen, että Aktia Pankki Oyj myy 
omistamansa Aktia Henkivakuutuksen osakkeet emoyhtiö Aktia Oyj:lle. Siirto ei  
vaikuttanut Aktia Henkivakuutuksen operatiiviseen toimintaan. Maksettu hinta,  
45,5 miljoonaa euroa, vastasi henkivakuutusyhtiön kirjanpidollista       
substanssiarvoa 28.2.2009. Kaupan vaikutus eliminoituu konsernitasolla.     

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                      

Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2009 vahvisti emoyhtiön ja konsernin  
tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle,  
toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.                    

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta     
1.1.-31.12.2008 jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 10 046   
290,20 euroa. Osinko maksettiin 9.4.2009                    

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäviisi.
Seuraavat yhdeksän hallintoneuvoston jäsentä, joiden toimikausi päättyi     
yhtiökokoukseen, valittiin uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi:  

Harriet Ahlnäs, rehtori, diplomi-insinööri, Porvoo               
Roger Broo, hallintojohtaja, kanslianeuvos, valtiotieteen maisteri, Turku    
Christoffer Grönholm, kansliapäällikkö, valtiotieteen tohtori, Helsinki     
Kari Kyttälä, varatuomari, Nummi-Pusula                     
Per Lindgård, opettaja, Bromarv                         
Henrik Rehnberg, maanviljelijä, insinööri, Siuntio               
Henrik Sundbäck, konsultti, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Porvoo    
Sture Söderholm, odontologian lisensiaatti, Hanko                
Henry Wiklund, kamarineuvos, kauppatieteiden maisteri, Helsinki         

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi kolmen vuoden toimikaudeksi, joka päättyy  
vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen valittiin:               

Anna Bertills, ministerin erityisavustaja, valtiotieteen maisteri,       
Vöyri/Helsinki                                 
Gun Kapténs, kunnanjohtaja, valtiotieteen kandidaatti, Luoto          
Bo Linde, asiamies, diplomiekonomi, Vaasa                    

Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi kahden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy  
vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen valittiin:               

Bengt Sohlberg, maatalousyrittäjä, agrologi, Siuntio              

Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi yhden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy  
vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen valittiin:               

Jan-Erik Stenman, toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti, Turku       

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi. Tilintarkastajaksi  
1.1.2009 alkaneelle tilikaudelle valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy 
ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jan Holmberg.               

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta. Ehdotus on 
julkaistu osoitteessa www.aktia.fi kohdassa Tietoa Aktiasta.          

Tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen                  
Aktia Hypoteekkipankki laski 30.10.2009 liikkeeseen 150 miljoonan euron     
kiinteäkorkoisen kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan, jonka     
laina-aika on 3 vuotta.                             
Loppuvuoden näkymät                               

Konsernin liiketuloksen arvioidaan vuoden viimeisellä neljänneksellä pysyvän  
samalla tasolla kuin kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Edelleen hyvä 
luottoluokitus ja konsernin entistä vahvempi pääomarakenne mahdollistavat    
jälleenrahoituksen ja maltillisen kasvun myös nykyisessä markkinatilanteessa.  

Suhdannetilanne on lisännyt arvonalentumisia, ja rahoitusmarkkinoiden uusi   
epävakaus voisi myös johtaa tällä hetkellä hyvälaatuisiksi arvioitujen     
yksittäisten sijoitusten arvostuksen pysyvään laskuun. Tämä vaikuttaisi     
kielteisesti konsernin tulokseen. Sijoittajien korkeammat tuottovaatimukset   
voivat lisäksi johtaa rahoitusvarojen arvon yleiseen laskuun ja Aktian     
vakavaraisuuden alenemiseen.                          

Kustannustehokkuuden merkitys kasvaa entisestään nykyisessä suhdanne- ja    
kilpailutilanteessa.                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Kalenteri 2010            |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15.2.2010              | Tilinpäätöstiedote 2009        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25.3.2010 klo 16.00         | Varsinainen yhtiökokous        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7.5.2010               | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 12.8.2010              | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.11.2010              | Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010  |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnusluvut ja tunnuslukujen laskentaperusteet                 
Tunnusluvut                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)      | 1-9  | 1-9  | Muutos | 1-6  | 1-3   | 1-12  |
|           | 2009  | 2008  |  %   | 2009  | 2009  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,50  | 0,47  | 6,38  | 0,26  | 0,11  | 0,09  |
| (EPS), euroa     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake   | 6,51  | 4,28  | 52,10 | 5,51  | 4,83  | 4,85  |
| (NAV), euroa     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto | 11,1  | 12,5  | -   | 9,2  | 8,7   | 1,8   |
| (ROE), %       |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 1,70  | -0,79 | -   | 0,70  | 0,02  | -0,22  |
| pl. tuloutettu    |    |    |    |    |     |     |
| negatiivinen     |    |    |    |    |     |     |
| liikearvo ja ml.   |    |    |    |    |     |     |
| käyvän arvon     |    |    |    |    |     |     |
| rahasto, euroa    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % | 156,9 | 113,8 |    | 144,2 | 133,1  | 135,2  |
| (konglomeraatti)   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 66,4  | 60,2  |    | 66,4  | 66,4  | 60,2  |
| keskimäärin, milj.  |    |    |    |    |     |     |
| kpl         |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 66,5  | 60,2  |    | 66,5  | 66,4  | 60,2  |
| jakson lopussa,   |    |    |    |    |     |     |
| milj. kpl      |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö      | 1 212 | 1 001 | 21,08 | 1 213 | 1 204  | 1 010  |
| (kokopäiväresurssit) |    |    |    |    |     |     |
| , keskimäärin    |    |    |    |    |     |     |
| katsauskauden    |    |    |    |    |     |     |
| alusta        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta (ml. |    |    |    |    |     |     |
| Yksityispankki)   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde  | 0,54  | 0,66  | -18,18 | 0,57  | 0,70  | 0,65  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ottolainaus     | 3 082 | 3 072 | 0,33  | 3 080 | 3 088  | 3 098  |
| yleisöltä, milj.   |    |    |    |    |     |     |
| euroa        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antolainaus     | 5 946 | 5 287 | 12,46 | 5 820 | 5 592  | 5 426  |
| yleisölle, milj.   |    |    |    |    |     |     |
| euroa        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % | 15,7  | 12,0  |    | 14,7  | 14,2  | 13,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien | 9,3  | 9,9  |    | 9,2  | 9,0   | 9,3   |
| varojen suhde, %   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut   | 3 493 | 3 247 | 7,58  | 3 395 | 3 335  | 3 313  |
| sitoumukset, milj.  |    |    |    |    |     |     |
| euroa        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastopääoma, milj. | 3 488 | 1 709 | 104,10 | 2 927 | 2 415  | 2490 *) |
| euroa        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnoitavat ja  | 5 680 | 3 586 | 58,39 | 5 083 | 4 515  | 4 538  |
| välitettävät varat, |    |    |    |    |     |     |
| milj. euroa     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo  | 53,7  | 65,1  | -17,51 | 36,0  | 20,6  | 91,4  |
| ennen        |    |    |    |    |     |     |
| jälleenvakuuttajien |    |    |    |    |     |     |
| osuutta, milj. euroa |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekustannussuhde, | 101,5 | 99,1  |    | 106,3 | 115,4  | 99,0  |
|  %          |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintapääoma,   | 85,0  | 52,9  | 60,68 | 65,6  | 40,0  | 50,4  |
| milj. euroa     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % | 14,2  | 8,4  |    | 11,2  | 7,1   | 8,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset käyvin  | 849,7 | 879,0 | -3,33 | 813,1 | 774,8  | 804,6  |
| arvoin, milj. euroa |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskuperustekorkoon | 596,6 | 654,9 | -8,90 | 599,1 | 614,5  | 627,6  |
| sidottujen      |    |    |    |    |     |     |
| vakuutusten     |    |    |    |    |     |     |
| vastuuvelka, milj.  |    |    |    |    |     |     |
| euroa        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisten | 190,5 | 171,9 | 10,82 | 168,6 | 146,5  | 149,6  |
| vakuutusten     |    |    |    |    |     |     |
| vastuuvelka, milj.  |    |    |    |    |     |     |
| euroa        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo  | 54,3  | -   |    | 44,0  | 28,8  |     |
| ennen        |    |    |    |    |     |     |
| jälleenvakuuttajien |    |    |    |    |     |     |
| osuutta, milj. euroa |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutuotot, | 27,1  | -   |    | 29,3  | 13,9  |     |
| milj. euroa     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulusuhde, %  | 26,6  | -   |    | 26,1  | 28,9  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkosuhde, %   | 85,8  | -   |    | 88,2  | 93,5  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistetty      | 112,3 | -   |    | 114,3 | 122,4  |     |
| kulusuhde, %     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka ennen  | 110,9 | -   |    | 116,8 | 114,7  |     |
| jälleenvakuuttajien |    |    |    |    |     |     |
| osuutta, milj. euroa |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma, | 50,2  | -   |    | 46,9  | 48,0  |     |
| milj. euroa     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan     | 47,7  | -   |    | 42,6  | 43,7  |     |
| vakavaraisuusaste, % |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuunkantokyky   | 83,6  | -   |    | 78,9  | 80,8  |     |
| (riskinkantokyky), % |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

* Sisältää Aktia Investin rahastovolyymit joulukuusta 2008 alkaen.       
Tunnuslukujen laskentaperusteet                         


--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, euroa                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajille luettava kauden voitto verojen jälkeen    |
|                                       |
| Osakkeiden antioikaistu määrä tilikauden aikana keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajille luettava oma pääoma             |
| Osakkeiden määrä tilikauden lopussa                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto (vuositasolla)      x 100                |
| Oma pääoma keskimäärin                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % (finanssi- ja vakuutuskonglomeraatti)          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin omat varat yhteensä (omat varat ml. toimialakohtaiset varat  |
| ja vähennykset)   x 100                          |
| Minimivaatimus konglomeraatin omille varoille (luottolaitos +        |
| vakuutustoiminta)                              |
| Konglomeraatin vakavaraisuudesta säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien |
| valvonnasta annetun lain 3 luvussa ja siihen kuuluvassa asetuksessa.     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta                                |
| Kulu/tuotto-suhde                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä                        |
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset johdannaiset |
| mukaan lukien on arvostettu ja riskipainoettu Finassivalvonnan        |
| standardikokoelman standardimenetelmän 4.3 mukaisesti. Operatiivisten    |
| riskien pääomavaade on laskettu ja riskipainotettu Finanssivalvonnan     |
| standardin 4.3i mukaisesti.                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat)   x 100  |
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
| Omat varat lasketaan Finanssivalvonnan standardin 4.3a mukaisesti.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen suhde, %                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat    x 100                     |
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus                                |
| Liikekustannussuhde                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Liikekulut + korvauskäsittelyn kulut) x 100                 |
| Kuormitustulo                                |
| Kuormitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden mukaan tarkoitus kattaa   |
| liikekulut. Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien palkkioita. Kaikki |
| kuormituserät sisältyvät kuormitustuottoihin.                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma                             |
|                              x 100       |
| Vakuutustekninen vastuuvelka - tasaussumma - 75 % sijoitussidonnaisten    |
| rahastojen vastuuvelasta                           |
| Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus                               |
| Vahinkosuhde (pl. eläkevastuiden diskonttaus), %               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korvaukset ja korvauskäsittelykulut	x 100                  |
| Vakuutusmaksutuotot	                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulusuhde, %                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulut, ml. korvauskäsittelykulut	x 100                 |
| Vakuutusmaksutuotot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistetty kulusuhde, %                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkosuhde + liikekulusuhde                        |
| Vahinkovakuutuksen tunnusluvut vahinkosuhde ja liikekulusuhde on laskettu  |
| toiminnon aiheuttamien kustannusten mukaisesti eikä suoraan         |
| konsernin/segmentin tuloslaskelmasta.                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan vakavaraisuusaste, %                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma                             |
| Vakuutustekninen vastuuvelka jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen -      |
| tasoitusmäärä                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuus (vastuunkantokyky), %                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma                             |
| Viimeisten 12 kuukauden maksutuotot                     |
--------------------------------------------------------------------------------Aktia Oyj - Konsernin yhdeksän kuukauden tulos                 

Konsernin tuloslaskelma                             

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)           | 1-9   | 1-9   | Muutos  | 1-12   |
|                  | 2009  | 2008  |     | 2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate             | 112,4  | 74,3  | 51,3 %  | 101,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot            | 0,6   | 1,3   | -55,3 % | 1,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot           | 42,3  | 37,2  | 13,7 %  | 48,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiokulut            | -10,5  | -5,5  | -91,4 % | -7,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto        | 31,8  | 31,7  | 0,3 %  | 41,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto         | 10,8  | 9,2   | 17,9 %  | -33,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto        | 13,7  | -    | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen    | 9,0   | -0,2  | -    | -3,4   |
| nettotuotot            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot | 0,3   | 2,9   | -89,0 % | 6,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot     | 3,0   | 7,0   | -56,2 % | 15,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä   | 181,7  | 126,3  | 43,9 %  | 127,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut          | -57,5  | -45,4  | 26,6 %  | -60,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut         | -31,8  | -28,3  | 12,6 %  | -38,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon tuloutus  | 0,1   | -    | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja      | -5,3  | -4,4  | 19,4 %  | -5,7   |
| aineettomista hyödykkeistä     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut     | -17,1  | -11,8  | 44,6 %  | -16,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä   | -111,5 | -89,9  | 24,0 %  | -120,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja      | -0,2  | 1,0   | -    | 0,7   |
| arvonalentumisen peruutukset    |     |     |     |     |
| aineellisista ja aineettomista   |     |     |     |     |
| hyödykkeistä            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista  | -26,3  | -0,3  | -    | -0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 0,7   | 0,2   | 204,5 % | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            | 44,4  | 37,3  | 19,0 %  | 6,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot               | -11,8  | -8,7  | 36,7 %  | -0,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto           | 32,6  | 28,7  | 13,7 %  | 5,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta:               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajien   | 33,1  | 28,1  | 18,0 %  | 5,2   |
| osuus               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         | -0,6  | 0,6   | -    | 0,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 32,6  | 28,7  | 13,7 %  | 5,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, josta Aktia | 0,50  | 0,47  |     | 0,09   |
| Oyj:n osakkeenomistajien osuus,  |     |     |     |     |
| euroa               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu  | 0,50  | 0,47  |     | 0,09   |
| osakekohtainen tulos, euroa    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin laaja tuloslaskelma                          

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)           | 1-9   | 1-9   | Muutos  | 1-12   |
|                  | 2009  | 2008  |     | 2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto           | 32,6  | 28,7  | 13,7 %  | 5,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman erät  |     |     |     |     |
| verojen jälkeen:          |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen | 67,2  | -76,7  | -    | -57,7  |
| arvostuksen muutos käypään arvoon |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten arvostuksen  | 8,4   | -0,1  | -    | 13,6   |
| muutos käypään arvoon       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen | 4,5   | 1,2   | 279,1 % | 25,4   |
| kirjaus tuloslaskelmaan      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten kirjaus    | -    | -    | -    | -0,3   |
| tuloslaskelmaan          |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman tulos | 112,7  | -47,0  | -    | -13,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman tulos josta: |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajien   | 113,2  | -47,3  | -    | -13,2  |
| osuus               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         | -0,5  | 0,4   | -    | 0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 112,7  | -47,0  | -    | -13,1  |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin tase                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)           | 30.9.20 | 31.12.2 | Muutos  | 30.9.200 |
|                  | 09   | 008   |     | 8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat           | 274,7  | 506,3  | -45,7 % | 337,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään arvoon   | 26,0  | 19,5  | 33,6 %  | 18,6   |
| arvostettavat rahoitusvarat    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset         | 3 291,9 | 2 808,5 | 17,2 %  | 2 383,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet        | 197,7  | 228,9  | -13,6 % | 343,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat  | 3 489,6 | 3 037,3 | 14,9 %  | 2 726,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät     | 30,9  | 35,9  | -13,9 % | 45,8   |
| sijoitukset            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset        | 219,3  | 137,0  | 60,1 %  | 75,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset luottolaitoksilta     | 122,8  | 100,5  | 22,1 %  | 70,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yleisöltä ja       | 5 946,4 | 5 425,7 | 9,6 %  | 5 287,3 |
| julkisyhteisöiltä         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset      | 6 069,2 | 5 526,2 | 9,8 %  | 5 358,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan  | 190,5  | 148,1  | 28,6 %  | 172,0  |
| sijoitukset            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset osakkuusyrityksiin   | 4,9   | 4,5   | 8,8 %  | 4,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet       | 11,9  | 10,4  | 14,7 %  | 8,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        | 28,2  | 3,6   | 677,8 % | 16,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet    | 8,3   | 6,1   | 34,9 %  | 27,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtosaamiset ja maksetut ennakot | 72,7  | 79,1  | -8,2 %  | 82,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat             | 284,9  | 7,2   | -    | 35,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat yhteensä        | 357,6  | 86,3  | 314,3 % | 117,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset          | 3,4   | 2,4   | 41,3 %  | 4,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    | 8,4   | 15,6  | -46,3 % | 18,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset            | 11,8  | 18,0  | -34,6 % | 22,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat varat      | 0,8   | 0,8   | 0,0 %  | 0,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           | 10   | 9 540,1 | 12,4 %  | 8 931,7 |
|                  | 723,8  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat luottolaitoksille      | 1 706,6 | 1 916,9 | -11,0 % | 1 051,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yleisölle ja         | 3 082,0 | 3 098,3 | -0,5 %  | 3 072,4 |
| julkisyhteisöille         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset            | 4 788,6 | 5 015,3 | -4,5 %  | 4 123,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään arvoon   | -    | 4,6   | -    | -    |
| arvostettavat rahoitusevelat    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset        | 141,6  | 84,7  | 67,1 %  | 66,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat  | 2 620,9 | 2 118,7 | 23,7 %  | 2 154,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi     | 248,1  | 246,9  | 0,5 %  | 206,5  |
| etuoikeus kuin muilla veloilla   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat luottolaitoksilta    | 1 047,0 | 502,1  | 108,5 % | 929,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yleisölle ja      | 189,8  | 262,8  | -27,8 % | 110,7  |
| julkisyhteisöille         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvelat         | 4 105,9 | 3 130,5 | 31,2 %  | 3 401,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka (pl.          | 717,7  | 627,6  | 14,4 %  | 654,9  |
| sijoitussidonnaisten vakuutusten  |     |     |     |     |
| vastuuvelka)            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisten vakuutusten  | 190,5  | 149,6  | 27,4 %  | 171,9  |
| vastuuvelka            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtovelat ja saadut ennakot   | 63,1  | 81,2  | -22,3 % | 97,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat             | 178,2  | 87,8  | 103,0 % | 107,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yhteensä        | 241,3  | 169,0  | 42,8 %  | 204,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             | 0,8   | 0,9   | -11,7 % | 1,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat           | 8,3   | 3,0   | 178,6 % | 5,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      | 66,3  | 38,0  | 74,5 %  | 29,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat             | 74,5  | 40,9  | 82,1 %  | 35,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä oleviin varoihin    | 0,2   | 0,2   | 0,0 %  | 0,3   |
| liittyvät velat          |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           | 10   | 9 223,3 | 11,3 %  | 8 659,8 |
|                  | 261,1  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma pääoma         | 147,9  | 54,3  | 172,6 % | -2,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma pääoma          | 284,7  | 237,5  | 19,8 %  | 260,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajien osuus emoyhtiön | 432,6  | 291,8  | 48,3 %  | 257,7  |
| omasta pääomasta          |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus omasta pääomasta | 30,0  | 25,0  | 20,2 %  | 14,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma             | 462,6  | 316,8  | 46,0 %  | 271,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat ja oma pääoma yhteensä    | 10   | 9 540,1 | 12,4 %  | 8 931,7 |
|                  | 723,8  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin rahavirtalaskelma                           

--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                | 1-9 2009 | 1-9 2008 | 1-12 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta         |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                | 44,4   | 37,3   | 6,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtaan vaikuttamattomien erien    | 49,7   | 8,2    | 34,2   |
| oikaisut                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot            | -10,7  | -14,3   | -16,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen      | 83,4   | 31,2   | 24,7   |
| liiketoiminnan saamisten ja velkojen   |     |      |      |
| muutosta                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai  | -1 098,8 | -923,0  | -1 331,0 |
| vähennys (+)               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai  | 807,3  | 1 031,0  | 1 515,0  |
| vähennys (-)               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta yhteensä     | -208,1  | 139,2   | 208,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset  | 5,0   | -     | 10,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten hankinta  *) | 16,3   | -28,2   | -28,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten myynti    | 0,0   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | -5,8   | -20,7   | -24,4   |
| hyödykkeisiin               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden | 2,4   | 24,2   | 66,3   |
| luovutukset                |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n emissio   | 6,6   | 3,8    | 3,8    |
| vähemmistölle               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta yhteensä     | 24,5   | -21,0   | 27,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin | 1,9   | 15,3   | 55,3   |
| muilla veloilla              |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman lisäys            | 0,0   | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston  | 0,0   | 0,1    | 0,1    |
| lisäys                  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot             | -10,0  | -20,1   | -20,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta yhteensä      | -8,1   | -4,6   | 35,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos          | -191,6  | 113,6   | 271,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat vuoden alussa          | 512,4  | 240,8   | 240,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa         | 320,7  | 354,4   | 512,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelmassa esiintyvät rahavarat |     |      |      |
| muodostuvat seuraavista tase-eristä:   |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa                   | 8,6   | 10,1   | 10,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintojen kassa ja       | 5,9   | 1,4    | 3,7    |
| pankkisaamiset              |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen Pankin sekkitili          | 260,2  | 325,4   | 492,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaadittaessa maksettavat saamiset     | 46,0   | 17,5   | 6,0    |
| luottolaitoksilta             |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 320,7  | 354,4   | 512,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut eriin, joilla ei ole       |     |      |      |
| rahavirtavaikutusta:           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset rahoitusvaroista     | 22,3   | 0,3    | 39,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista      | 25,9   | -     | 0,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset          | -3,1   | 1,6    | 2,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset aineellisista | 5,5   | 4,4    | 6,0    |
| ja aineettomista hyödykkeistä       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta    | -0,4   | -0,2   | -0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot ja -tappiot aineellisista ja | -0,4   | -5,4   | -12,5   |
| aineettomista hyödykkeistä        |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon tuloutus     | -0,1   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut               | 0,0   | 7,5    | -1,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 49,7   | 8,2    | 34,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Vuoden 2008 lukuun sisältyy      |     |      |      |
| lisäkauppasumma Aktia Henkivakuutus Oy:n |     |      |      |
| ostosta.                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin oman pääoman muutos                          

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euro)     | Osa | Muu | Käyv | Sijo | Voit | Osak | Vähe | Oma  |
|           | kep | sid | än  | itet | to- | keen | mmis | pääoma |
|           | ääo | ott | arvo | un  | vara | omis | tön | yhteen |
|           | ma | u  | n  | vapa | t  | taji | osuu | sä   |
|           |   | oma | raha | an  |   | en  | s  |    |
|           |   | pää | sto | pääo |   | osuu | omas |    |
|           |   | oma |   | man |   | s  | ta  |    |
|           |   |   |   | raha |   | omas | pääo |    |
|           |   |   |   | sto |   | ta  | mast |    |
|           |   |   |   |   |   | pääo | a  |    |
|           |   |   |   |   |   | mast |   |    |
|           |   |   |   |   |   | a  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009 | 80, | 10, | -36, | 45,4 | 192, | 291, | 25,0 | 316,8 |
|           | 2  | 4  | 4  |   | 1  | 8  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti      | 13, |   |   | 27,2 |   | 40,9 |   | 40,9  |
|           | 6  |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden   |   |   |   |   | -3,2 | -3,2 |   | -3,2  |
| hankinta       |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |   |   |   |   | -10, | -10, |   | -10,0 |
|           |   |   |   |   | 0  | 0  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan    |   |   | 80,1 |   | 33,0 | 113, | -0,5 | 112,7 |
| tuloslaskelman tulos |   |   |   |   |   | 2  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oman pääoman   |   | 0,0 |   |   |   | 0,0 | 5,5 | 5,5  |
| muutos        |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2009 | 93, | 10, | 43,8 | 72,7 | 211, | 432, | 30,0 | 462,6 |
|           | 9  | 4  |   |   | 9  | 6  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2008 | 80, | 10, | -18, | 45,3 | 207, | 324, | 14,5 | 339,0 |
|           | 2  | 0  | 0  |   | 0  | 5  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti      | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |   | 0,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden   |   |   |   |   |   | 0,0 |   | 0,0  |
| hankinta       |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |   |   |   |   | -20, | -20, |   | -20,1 |
|           |   |   |   |   | 1  | 1  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan    |   |   | -75, |   | 28,3 | -47, | 0,4 | -47,0 |
| tuloslaskelman tulos |   |   | 6  |   |   | 3  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oman pääoman   |   | 0,4 |   | 0,1 | 0,0 | 0,5 | -0,6 | -0,1  |
| muutos        |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2008 | 80, | 10, | -93, | 45,4 | 215, | 257, | 14,3 | 271,9 |
|           | 2  | 3  | 6  |   | 2  | 7  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön oston yhteydessä 1.1.2009 suoritettiin
sulautumisvastikkeena 6 800 000 A-osaketta, joiden nimellisarvo oli 2,00 euroa 
per osake ja hinta 6,00 euroa per osake. Vastikkeesta 13,6 miljoonaa euroa   
kirjattiin osakepääomaan ja 27,2 miljoonaa euroa vapaan oman pääoman rahastoon. 
Yhtiö jatkaa toimintaansa Aktia-konsernissa nimellä Aktia Vahinkovakuutus Oy.  

Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus laskea
kannustetarkoituksessa liikkeeseen osakkeita konsernin avainhenkilöille. Aktia 
Oyj:n hallitus päätti 30.3.2009 valtuutuksen nojalla toteuttaa suunnatun    
osakenannin nimetyille henkilöille yhtiön ylimmässä operatiivisessa johdossa.  
Osakeannissa laskettiin liikkeeseen 12 490 uuttaa A-osaketta, joiden      
merkintähinta oli 6,00 euroa per osake ja nimellisarvo 2,00 euroa per osake. 75 
000 euron vastikkeesta 25 000 euroa kirjattiin osakepääomaan ja 50 000 euroa  
vapaan oman pääoman rahastoon.                         


Konsernin kehitys neljännesvuosittain                      

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 3Q  | 2Q  | 1Q  | 4Q  | 3Q  | 2Q   | 1Q   |
|          | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate     | 40,5 | 39,4 | 32,5 | 26,7 | 25,2 | 25,3  | 23,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot    | 0,0  | 0,5  | 0,1  | 0,1  | 0,0  | 1,3  | 0,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot   | 11,3 | 11,0 | 9,5  | 9,3  | 9,4  | 11,8  | 10,6  |
| netto       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto | 3,8  | 1,7  | 5,4  | -42,9 | -2,0 | 5,1  | 6,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnet | 6,3  | 5,5  | 2,0  | -   | -   | -   | -   |
| to         |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja | 3,7  | 5,7  | -0,4 | -3,2 | -3,0 | 1,7  | 1,2  |
| -velkojen     |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistö | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 3,1  | 1,3  | 0,4  | 1,3  |
| jen nettotuotot  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | 1,2  | 1,0  | 0,8  | 8,0  | 3,0  | 2,1  | 1,8  |
| muut tuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 1,0  | 33,9 | 47,6  | 44,8  |
| tuotot yhteensä  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut  | -18,3 | -18,9 | -20,3 | -15,2 | -12,7 | -16,7 | -16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut | -9,5 | -11,6 | -10,7 | -10,1 | -8,8 | -10,2 | -9,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen    | -   | -   | 0,1  | -   | -   | -   | -   |
| liikearvon     |    |    |    |    |    |    |    |
| tuloutus      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot      | -1,8 | -1,7 | -1,8 | -1,3 | -1,6 | -1,5  | -1,3  |
| aineellisista ja  |    |    |    |    |    |    |    |
| aineettomista   |    |    |    |    |    |    |    |
| hyödykkeistä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | -6,5 | -5,2 | -5,4 | -4,4 | -3,6 | -4,4  | -3,7  |
| muut kulut     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | -36,1 | -37,4 | -38,0 | -31,0 | -26,7 | -32,9 | -30,3 |
| kulut yhteensä   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp | -   | -0,2 | 0,0  | -0,3 | 0,3  | 0,8  | -   |
| iot ja       |    |    |    |    |    |    |    |
| arvonalentumisen  |    |    |    |    |    |    |    |
| peruutukset    |    |    |    |    |    |    |    |
| aineellisista ja  |    |    |    |    |    |    |    |
| aineettomista   |    |    |    |    |    |    |    |
| hyödykkeistä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp | -8,5 | -16,2 | -1,6 | -0,4 | -0,3 | 0,0  | 0,0  |
| iot luotoista   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       | 0,1  | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,3  | 0,1  | -0,2  |
| osakkuusyritysten |    |    |    |    |    |    |    |
| tuloksesta     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 22,4 | 11,7 | 10,3 | -30,7 | 7,4  | 15,7  | 14,2  |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot                    
Liite 1 Osavuosikatsauksen laatimisperusteet ja olennaiset           
tilinpäätösperiaatteet                             

Osavuosikatsauksen laatimisperusteet                      
Aktia Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien, kansainvälisten  
kirjanpitostandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS)    
mukaisesti.                                   

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja kaikkia liitteitä,   
joita vaaditaan vuositilinpäätökseltä, minkä vuoksi katsaukseen tulee tutustua 
yhdessä konsernin tilinpäätöksen 31.12.2008 kanssa.               

Tämän katsauksen luvut esitetään niin, että tuloslaskelman eriä verrataan    
vastaavaan kauteen edellisvuonna, kun taas taseen eriä verrataan tilanteeseen  
31.12.2008 jos toisin ei mainita. Taseen luvut esitetään pääasiassa miljoonissa 
euroissa.                                    

Aktia Oyj:n tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset voi lukea Aktian kotisivuilta 
osoitteesta www.aktia.fi.                            

Hallitus hyväksyi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2009 kokouksessaan    
9.11.2009.                                   

Olennaiset tilinpäätösperiaatteet                        
Osavuosikatsauksen laadinnassa on olennaisilta osin noudatettu         
vuositilinpäätökseen 31.12.2008 sovellettuja tilinpäätöksen           
laatimisperiaatteita.                              

Tuloslaskelman esitystapaa on muutettu niin, että vakuutustoimintojen      
nettotuotot, joihin kuuluvat vakuutusmaksutulot, sijoitustoiminnan nettotuotot, 
maksetut vakuutuskorvaukset ja vastuuvelan muutos, esitetään nettona      
liiketoiminnan tuotoissa. Tämä nettotulos esitetään erikseen          
henkivakuutustoiminnasta (henkivakuutusnetto) ja vahinkovakuutustoiminnasta   
(vahinkovakuutusnetto).                             

Tytäryhtiöitä Aktia Kortti & Rahoitus Oy, Aktia Yritysrahoitus Oy ja Aktia Asset
Management Oy Ab koskevat tietyt lunastuslausekkeet ja ne on IAS 32.25(a):n   
mukaisesti siirretty vähemmistön osuudesta velaksi 31.12.2008. Vuonna 2009 tämän
velan muutos kirjataan henkilöstökuluihin.                   

Tilinpäätösperiaatteita on tarkennettu entisestään koskien saamistodistuksia.  
Maksukyvyttömyyden lisäksi saamistodistukset tutkitaan yksilöllisesti      
arvonalennustarpeen arvioimiseksi, jos arvopaperin kurssi on laskenut yli 50  
prosenttia ja instrumentin luottoluokitus on laskenut alle Investment Grade   
-luokituksen (BB+, Ba1 tai alhaisempi).                     

Uudet vuodesta 2009 alkaen voimassa olevat tilinpäätösstandardit        
IAS 1 Tilinpäätöstietojen esittäminen (muutettu)                
Standardia on muutettu, jotta se antaisi enemmän tietoa yhtiöiden analysointia 
ja vertailua varten. Konserni ilmoittaa 1.1.2009 alkaen tuloslaskelman ja    
kokonaistuloksen. Konsernin omien varojen muutos sisältää liiketapahtumia    
omistajien kesken.                               
IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelma                          
Tulkinta käsittelee kanta-asiakasohjelmien käsittelyä tilinpäätöksessä.     
Konsernissa on ollut käytössä lakkautettava Aktia Bonus -ohjelma. Bonusohjelmaa 
on jo kirjanpidossa käsitelty IFRIC 13 -standardin mukaisesti, minkä vuoksi  
tämän standardin käyttöönotto ei vaikuta konsernin tulokseen tai taloudelliseen 
asemaan. Bonusvelka on vertailuvuoden 2008 osalta siirretty muista veloista   
siirtovelkoihin.                                

Liite 2 Segmenttiraportointi                          
                                        
Segmentit                                    
1.1.2009 alkaen segmentit ovat Pankkitoiminta, Varainhoito, Henkivakuutus,   
Vahinkovakuutus ja Muut. Uuden segmenttijaon mukaiset vertailuluvut vuodelta  
2008 julkaistiin 8.4.2009.                           

Pankkitoiminta-segmenttiin kuuluvat Aktia Pankki Oyj:n konttoritoiminta,    
yrityspankki ja treasury sekä tytäryhtiöt Aktia Hypoteekkipankki Oyj, Aktia   
Kortti & Rahoitus Oy, Aktia Yritysrahoitus Oy ja kiinteistönvälitysyhtiöt.   
Varainhoitoon sisältyvät Aktia Pankki Oyj:n Helsingin yksityispankki ja     
tytäryhtiöt Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Asset Management Oy Ab. Henkivakuutus
koostuu Aktia Henkivakuutus Oy:stä. Vahinkovakuutus-segmentti käsittää Aktia  
Vahinkovakuutus Oy:n. Muut sisältää Aktia Oyj:n konsernihallinnon ja tietyt   
Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset toiminnot, joita ei ole allokoitu       
segmenteille. Tähän segmenttiin kuuluu myös Vasp-Invest Oy.           

Allokointiperiaatteet                              
Segmenttien, erityisesti Pankkitoiminnan, korkokatteisiin sisältyvät otto- ja  
antolainauksen marginaalit. Otto- ja antolainauksen viitekorkojen ja      
uudelleenhinnoitteluajankohtien eroavaisuudesta aiheutuva korkoriski siirretään 
konsernin sisäisten hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti treasuryyn. Treasury  
vastaa johdon valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja     
taseensuojaustoimenpiteistä. Segmentit saavat hyväkseen tai niitä rasittaa   
sisäinen korko keskimääräisen likviditeettiylijäämän tai -vajeen mukaan jakson 
aikana. Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan segmenteille eri    
jakoperusteiden mukaisesti. Aktia ei toistaiseksi allokoi omia varoja      
segmenteille. Muut koostuu tuloslaskelman ja taseen eristä, joita ei allokoida 
segmenteille. Aktia-konsernin sisäiset transaktiot juridisten yksiköiden välillä
eliminoidaan ja ilmoitetaan kunkin segmentin sisällä, jos yksiköt kuuluvat   
samaan segmenttiin. Konsernin sisäiset eri segmentteihin kuuluvien juridisten  
yksiköiden väliset transaktiot kuuluvat eliminointeihin. Osakkuusyhtiöiden   
osuus tuloksesta ja vähemmistön osuus kuuluvat eliminointeihin.         

Konsernin segmenttiraportti                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulosl | Pankk | Varainhoi | Henkiva | Vahinko | Muut  | Elimino | Konsern |
| askelm | itoim | to    | kuutus | vakuutu |     | innit  | i    |
| a   | inta |      |     | s    |     |     | yhteens |
|    |    |      |     |     |     |     | ä    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. | 1 | 1 | 1-9 | 1-9 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| euroa) | - | - | 200 | 200 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|    | 9 | 9 | 9  | 8  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|    | 2 | 2 |   |   | 09 | 08 | 09 | 08 | 09 | 08 | 09 | 08 | 09 | 08 |
|    | 0 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 0 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 9 | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkok | 1 | 6 | 1,7 | 1,3 | - | - | - | - | 1, | 3, | 0, | 0, | 11 | 74 |
| ate  | 0 | 9 |   |   |  |  |  |  | 9 | 3 | 7 | 0 | 2, | ,3 |
|    | 8 | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|    | , | 7 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 1 |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | 1, | 2, | -1 | -1 | 0, | 1, |
| tuotot | , | , |   |   |  |  |  |  | 8 | 3 | ,3 | ,4 | 6 | 3 |
|    | 1 | 3 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkki | 2 | 2 | 9,0 | 8,5 | - | - | - | - | 4, | 2, | -5 | -1 | 31 | 31 |
| otuoto | 3 | 2 |   |   |  |  |  |  | 3 | 3 | ,1 | ,9 | ,8 | ,7 |
| t   | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| netto | 7 | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkiv | - | - | -  | -  | 18 | 42 | - | - | - | - | -7 | -3 | 10 | 9, |
| akuutu |  |  |   |   | ,6 | ,5 |  |  |  |  | ,8 | 3, | ,8 | 2 |
| snetto |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahink | - | - | -  | -  | - | - | 12 | - | - | - | 1, | - | 13 | - |
| ovakuu |  |  |   |   |  |  | ,5 |  |  |  | 2 |  | ,7 |  |
| tusnet |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| to   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoit | 8 | - | -0, | 0,4 | 0, | - | - | - | 0, | 0, | - | - | 9, | -0 |
| usvaro | , | 0 | 2  |   | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | ,2 |
| jen ja | 8 | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -velko |  | 7 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jen  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nettot |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uotot |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoit | 0 | 0 | -  | -  | - | - | - | - | 0, | 3, | -0 | -0 | 0, | 2, |
| uskiin | , | , |   |   |  |  |  |  | 4 | 0 | ,1 | ,1 | 3 | 9 |
| teistö | 0 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jen  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nettot |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uotot |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiket | 6 | 4 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0, | - | 2, | 6, | -5 | -4 | 3, | 7, |
| oiminn | , | , |   |   |  |  | 3 |  | 2 | 7 | ,8 | ,4 | 0 | 0 |
| an   | 3 | 6 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| muut  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tuotot |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiket | 1 | 9 | 10, | 10, | 19 | 42 | 12 | 0, | 10 | 17 | -1 | -4 | 18 | 12 |
| oiminn | 4 | 6 | 6  | 5  | ,0 | ,5 | ,8 | 0 | ,5 | ,8 | 8, | 1, | 1, | 6, |
| an   | 7 | , |   |   |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 7 | 3 |
| tuotot | , | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| yhteen | 0 |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sä   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkil | - | - | -5, | -3, | -4 | -5 | -9 | - | -1 | -9 | 0, | - | -5 | -4 |
| östöku | 2 | 2 | 6  | 5  | ,3 | ,3 | ,7 |  | 1, | ,9 | 1 |  | 7, | 5, |
| lut  | 6 | 6 |   |   |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 | 4 |
|    | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 5 | 7 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut  | - | - | -3, | -2, | -5 | -4 | -5 | - | 13 | 9, | 10 | 6, | -3 | -2 |
| hallin | 4 | 3 | 3  | 6  | ,3 | ,2 | ,2 |  | ,0 | 1 | ,3 | 6 | 1, | 8, |
| tokulu | 1 | 7 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3 |
| t   | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 3 | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negati | - | - | -  | -  | - | - | - | - | - | - | 0, | - | 0, | - |
| ivisen |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| liikea |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rvon  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tulout |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| us   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poisto | - | - | -0, | -0, | -0 | -0 | -0 | - | -1 | -1 | -0 | -1 | -5 | -4 |
| t   | 1 | 1 | 6  | 3  | ,3 | ,3 | ,4 |  | ,5 | ,1 | ,7 | ,2 | ,3 | ,4 |
| aineel | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lisist | 7 | 4 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a ja  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aineet |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tomist |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hyödyk |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keistä |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiket | - | - | -0, | -0, | - | - | -0 | - | -7 | -5 | -0 | 0, | -1 | -1 |
| oiminn | 8 | 6 | 6  | 4  |  |  | ,2 |  | ,8 | ,5 | ,3 | 1 | 7, | 1, |
| an   | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 |
| muut  | 0 | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kulut |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiket | - | - | -10 | -6, | -9 | -9 | -1 | 0, | -7 | -7 | 9, | 5, | -1 | -8 |
| oiminn | 7 | 7 | ,1 | 9  | ,9 | ,8 | 5, | 0 | ,9 | ,5 | 5 | 6 | 11 | 9, |
| an   | 7 | 1 |   |   |  |  | 6 |  |  |  |  |  | ,5 | 9 |
| kulut | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| yhteen | 6 | 3 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sä   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvona | - | - | -  | -  | - | - | - | - | - | 1, | -0 | - | -0 | 1, |
| lentum |  |  |   |   |  |  |  |  |  | 0 | ,2 |  | ,2 | 0 |
| istapp |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iot ja |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| arvona |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lentum |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| isen  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| peruut |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukset |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aineel |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lisist |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a ja  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aineet |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tomist |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hyödyk |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keistä |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvona | - | - | -  | -  | - | - | -0 | - | - | - | - | - | -2 | -0 |
| lentum | 2 | 0 |   |   |  |  | ,4 |  |  |  |  |  | 6, | ,3 |
| istapp | 5 | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| iot  | , | 3 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luotoi | 9 |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sta ja |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| muista |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sitoum |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uksist |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | - | - | -  | -  | - | - | - | - | - | - | 0, | 0, | 0, | 0, |
| osakku |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 7 | 2 |
| usyrit |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ysten |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tuloks |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esta  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikev | 4 | 2 | 0,5 | 3,6 | 9, | 32 | -3 | 0, | 2, | 11 | -8 | -3 | 44 | 37 |
| oitto | 3 | 5 |   |   | 1 | ,6 | ,2 | 0 | 6 | ,3 | ,3 | 5, | ,4 | ,3 |
|    | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|    | 6 | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuut |  |  |   |   | 3, | -1 | -2 | - |  |  |  |  |  |  |
| ustoim |  |  |   |   | 0 | ,2 | ,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| intoje |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vaikut |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| us   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| konser |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nin  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liikev |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oittoo |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tase  | Pankk | Varainhoi | Henkiva | Vahinko | Muut  | Elimino | Konsern |
|    | itoim | to    | kuutus | vakuutu |     | innit  | i    |
|    | inta |      |     | s    |     |     | yhteens |
|    |    |      |     |     |     |     | ä    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. | 3 | 3 | 30. | 31. | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| euroa) | 0 | 1 | 9.2 | 12. | .9 | .1 | .9 | .1 | .9 | .1 | .9 | .1 | .9 | .1 |
|    | . | . | 009 | 200 | .2 | 2. | .2 | 2. | .2 | 2. | .2 | 2. | .2 | 2. |
|    | 9 | 1 |   | 8  | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 |
|    | . | 2 |   |   | 9 | 08 | 9 | 08 | 9 | 08 | 9 | 08 | 9 | 08 |
|    | 2 | . |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 0 | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 0 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 9 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteis | 2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 8, | 13 | 8, | - | - | - | -1 | -9 | 27 | 50 |
| et   | 6 | 0 |   |   | 5 | ,4 | 7 |  |  |  | 1, | ,7 | 4, | 6, |
| varat | 8 | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 7 | 3 |
|    | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 7 | 5 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloks | 3 | 4 | -  | -  | 10 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | 26 | 19 |
| en   | , | , |   |   | ,3 | ,9 | ,1 |  |  |  |  |  | ,0 | ,5 |
| kautta | 6 | 5 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| käypää |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| arvoon |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| arvost |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ettava |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rahoit |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| usvara |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytäv | 2 | 2 | 6,9 | 13, | 66 | 64 | 10 | - | 51 | 37 | -2 | -1 | 3 | 3 |
| issä  | 6 | 3 |   | 2  | 3, | 8, | 2, |  | ,3 | ,0 | 1, | 6, | 48 | 03 |
| olevat | 8 | 5 |   |   | 9 | 6 | 0 |  |  |  | 2 | 4 | 9, | 7, |
| rahoit | 6 | 5 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 |
| usvara | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t   | 7 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat | 6 | 5 | 27, | 17, | - | - | - | - | 0, | 0, | -6 | -1 | 6 | 5 |
| ja   | 1 | 5 | 9  | 6  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2, | 1, | 06 | 52 |
| muut  | 0 | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 | 9, | 6, |
| saamis | 3 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| et   | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 6 | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoit | - | - | -  | -  | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 |
| usidon |  |  |   |   | 0, | 8, |  |  |  |  |  |  | 0, | 8, |
| naisen |  |  |   |   | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |
| vastuu |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| velan |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sijoit |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukset |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut  | 8 | 4 | 4,5 | 7,2 | 16 | 21 | 41 | - | 52 | 12 | -3 | -3 | 67 | 30 |
| varat | 9 | 6 |   |   | ,0 | ,5 | ,0 |  | ,9 | 0, | 31 | 12 | 3, | 2, |
|    | 0 | 5 |   |   |  |  |  |  |  | 4 | ,3 | ,3 | 7 | 6 |
|    | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 5 | 9 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 9 | 8 | 39, | 38, | 88 | 84 | 16 | 0, | 10 | 15 | -4 | -3 | 10 | 9 |
| yhteen | 9 | 8 | 5  | 1  | 9, | 6, | 3, | 0 | 4, | 7, | 26 | 50 | 72 | 54 |
| sä   | 5 | 4 |   |   | 2 | 6 | 8 |  | 2 | 4 | ,1 | ,2 | 3, | 0, |
|    | 3 | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 |
|    | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 2 | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tallet | 4 | 4 | 153 | 130 | - | - | - | - | 3, | 1, | -1 | -1 | 4 | 5 |
| ukset | 6 | 8 | ,0 | ,1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 8, | 5, | 78 | 01 |
|    | 5 | 9 |   |   |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 8, | 5, |
|    | 0 | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 |
|    | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 0 | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikke | 2 | 2 | -  | -  | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | 2 | 2 |
| eseen | 6 | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  | 9, | 5, | 62 | 11 |
| lasket | 4 | 3 |   |   |  |  |  |  |  |  | 8 | 3 | 0, | 8, |
| ut   | 0 | 4 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 7 |
| velkak | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| irjat | 7 | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu | - | - | -  | -  | 78 | 77 | 11 | - | - | - | 10 | - | 90 | 77 |
| velka |  |  |   |   | 7, | 7, | 0, |  |  |  | ,2 |  | 8, | 7, |
|    |  |  |   |   | 1 | 2 | 9 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut  | 1 | 1 | 5,2 | 15, | 16 | 11 | 24 | - | 31 | 22 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| velat | 7 | 1 |   | 9  | ,2 | ,1 | ,2 |  | 2, | 8, | 59 | 17 | 94 | 31 |
|    | 4 | 7 |   |   |  |  |  |  | 2 | 0 | ,3 | ,4 | 3, | 2, |
|    | 4 | 4 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |
|    | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 9 | 5 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 9 | 8 | 158 | 146 | 80 | 78 | 13 | 0, | 31 | 22 | -1 | -1 | 10 | 9 |
| yhteen | 0 | 2 | ,2 | ,1 | 3, | 8, | 5, | 0 | 5, | 9, | 86 | 48 | 26 | 22 |
| sä   | 3 | 0 |   |   | 3 | 3 | 1 |  | 8 | 6 | ,8 | ,0 | 1, | 3, |
|    | 5 | 7 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |
|    | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 5 | 4 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
		                                       
Liite 3 Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset             

Johdannaiset 30.9.2009 (milj. euroa)                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset       | Nimellismä | Varat,   | Velat,   |
|                   | ärä    | käyvät   | käyvät   |
|                   | yhteensä  | arvot    | arvot    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset          | 2 079,5  | 55,7    | 21,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 2 079,5  | 55,7    | 21,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset          | 960,0   | 42,8    | 0,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 960,0   | 42,8    | 0,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on   |      |       |       |
| arvostettu tuloksen kautta     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset *)         | 7 059,1  | 118,2    | 116,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset         | 182,3   | 0,5     | 0,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset **)        | 106,4   | 1,8     | 1,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset **)    | 6,4    | 0,3     | 0,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 7 354,2  | 120,8    | 119,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset yhteensä    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset          | 10 098,6  | 216,7    | 139,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset         | 182,3   | 0,5     | 0,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset          | 106,4   | 1,8     | 1,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset      | 6,4    | 0,3     | 0,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 10 393,7  | 219,3    | 141,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Korkosidonnaisiin johdannaisiin sisältyvät paikallispankeille välitetyt  |
| korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen           |
| back-to-back-suojausten jälkeen olivat 6 752,6 miljoonaa euroa.       |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat      |
| strukturoitujen tuotteiden suojaa.                      |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaisopimukset 30.9.2008 (milj. euroa)                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset       | Nimellismä | Varat,  | Velat,    |
|                   | ärä    | käyvät  | käyvät arvot |
|                   | yhteensä  | arvot   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus        |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset          | 2 402,0  | 16,8   | 15,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 2 402,0  | 16,8   | 15,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus         |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset          | 960,0   | 8,4    | 3,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 960,0   | 8,4    | 3,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on   |      |      |        |
| arvostettu tuloksen kautta     |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset *)         | 6 572,3  | 41,3   | 39,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset         | 208,6   | 4,5    | 4,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset **)        | 139,6   | 3,6    | 2,9      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset **)    | 8,6    | 1,0    | 1,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 6 929,1  | 50,4   | 47,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset yhteensä    |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset          | 9 934,3  | 66,5   | 58,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset         | 208,6   | 4,5    | 4,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset          | 139,6   | 3,6    | 2,9      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset      | 8,6    | 1,0    | 1,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 10 291,1  | 75,6   | 66,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Korkosidonnaisiin johdannaisiin sisältyvät paikallispankeille välitetyt  |
| korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen           |
| back-to-back-suojausten jälkeen olivat 6 244,8 miljoonaa euroa.       |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat      |
| strukturoitujen tuotteiden suojaa.                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Taseen ulkopuoliset sitoumukset                         
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)              | 30.9.2009 | 31.12.200 | 30.9.2008 |
|                     |      | 8     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi  |      |      |      |
| annetut sitoumukset           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                | 51,6   | 54,8   | 58,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kolmannen hyväksi annetut     | 7,4    | 7,5    | 6,8    |
| sitoumukset               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan hyväksi tehdyt        |      |      |      |
| peruuttamattomat sitoumukset      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttämättömät luottojärjestelyt    | 547,7   | 454,5   | 487,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut peruuttamattomat sitoumukset    | 12,0   | 12,1   | 130,7   |
| *)                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset     | 618,6   | 528,8   | 683,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Johdannaisten luottovasta-arvoa ei kirjata taseen ulkopuolisiin eriin,  |
| vaan niiden markkina-arvo sisältyy taseeseen.                |
--------------------------------------------------------------------------------


Liite 4 Konsernin riskipositiot                         

Konsernin pankkitoiminnan vakavaraisuus ja vastuut               
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto (milj. euroa)        | 30.9.2009 | 31.12.2008 | 30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat        | 324,5   | 309,0   | 319,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat        | 222,2   | 143,4   | 68,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat              | 546,7   | 452,4   | 388,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Luotto- ja vastapuoliriskien      | 3 220,7  | 3 040,5  | 2 983,5  |
| riskipainotettu määrä         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinariskien riskipainotettu määrä | -     | -     | -     |
| 1)                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisten riskien riskipainotettu | 272,7   | 272,7   | 263,4   |
| määrä 2)                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut erät yhteensä     | 3 493,4  | 3 313,2  | 3 246,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %          | 15,7   | 13,7    | 12,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen suhde, %  | 9,3    | 9,3    | 9,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähimmäispääomavaade          | 279,5   | 265,1   | 259,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomapuskuri (omien varojen ja    | 267,3   | 187,3   | 129,0   |
| minimivaateen erotus)         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston ja sen vuoksi, että     |
| nettovaluuttapositiot ovat alle 2 % omista varoista.             |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) 15 %:n pääomavaade on laskettu määritelmästä viimeisten kolmen vuoden   |
| keskimääräiset bruttotuotot (145,4 milj. euroa) x riskipainokerroin 12,5.  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat (milj. euroa)        | 30.9.2009 | 31.12.2008 | 30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              | 163,0   | 163,0   | 163,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot                | 44,6   | 44,6    | 44,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus           | 30,0   | 24,9    | 14,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittovarat              | 70,7   | 93,5    | 118,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto             | 31,4   | 9,2    | 3,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. osinkovaraus            | -7,5   | -0,6    | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 332,1   | 334,7   | 344,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. aineettomat hyödykkeet       | -7,5   | -8,6    | -6,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. vakuutusyhtiöomistus        | -     | -17,1   | -17,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat        | 324,5   | 309,0   | 319,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto          | 14,9   | -47,5   | -94,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toissijaiset omat varat      | 45,0   | 45,0    | 12,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuudebentuurit           | 162,3   | 163,0   | 168,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. vakuutusyhtiöomistus       | 0,0    | -17,1   | -17,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat        | 222,2   | 143,4   | 68,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat yhteensä          | 546,7   | 452,4   | 388,8   |
--------------------------------------------------------------------------------


Riskipainotetut sitoumukset, luotto- ja vastapuoliriskit            
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj.  |     |     |     | Riskipainotettu määrä, Basel 2  |
| euroa)  |     |     |     |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipain | Taseen | Taseen | Yhteensä | 30.9.2009 | 31.12.200 | 30.9.2008 |
| o     | varat  | ulkopuo |     |      | 8     |      |
|      |     | liset  |     |      |      |      |
|      |     | sitoumu |     |      |      |      |
|      |     | kset  |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 %    | 1 045,1 | 26,3  | 1 071,3 | -     | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 %   | 1 113,5 | -    | 1 113,5 | 111,3   | 80,3   | 80,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 %   | 1 651,3 | 281,1  | 1 932,3 | 341,9   | 335,3   | 271,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 %   | 4 437,3 | 120,0  | 4 557,3 | 1 567,2  | 1 421,4  | 1 379,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 %   | 9,4   | 0,6   | 10,0   | 4,8    | 2,5    | 2,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 75 %   | 575,9  | 79,5  | 655,4  | 457,8   | 426,7   | 424,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 %   | 642,0  | 101,2  | 743,2  | 694,0   | 720,8   | 780,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 150 %   | 14,3  | 1,3   | 15,6   | 22,4   | 11,3   | 16,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 9 488,7 | 609,8  | 10 098,5 | 3 199,6  | 2 998,4  | 2 956,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannai |     | 254,7  | 254,7  | 21,1   | 42,1   | 27,0   |
| set *)  |     |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 9 488,7 | 864,5  | 10 353,2 | 3 220,7  | 3 040,5  | 2 983,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) koskee johdannaissopimusten luottovasta-arvoa               |
--------------------------------------------------------------------------------


Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     | Riskipainotettu    |
|                      |     | määrä,        |
|                      |     | Basel 2        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosi     | 2006  | 2007  | 2008  | 30.9.20 | 31.12.200 | 30.9.2008 |
|        |    |    |     | 09   | 8     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttotuotot  | 140,6 | 145,2 | 150,5  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 3 vuoden   |    |    | 145,4  |     |      |      |
| keskiarvo   |    |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Indikaattori  |    |    | 21,8  |     |      |      |
| 15 %      |    |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen |    |    | 21,8  | 272,7  | 272,7   | 263,4   |
| riskin     |    |    |     |     |      |      |
| pääomavaade  |    |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Konglomeraatin vakavaraisuus                          
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 30.9.2009  | 31.12.2008  | 30.9.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin ensisijaiset omat   | 393,4    | 359,7    | 371,6    |
| varat              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialakohtaiset varat     | 232,1    | 161,4    | 89,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet ja    | -108,5   | -101,9    | -97,8    |
| erityiset vähennykset      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toimialakohtaiset varat,  | -      | -      | -14,4    |
| joita ei voi siirtää       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin omat varat    | 517,0    | 419,2    | 349,0    |
| yhteensä             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminnan pääomavaade   | 282,1    | 266,6    | 261,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoiminnan pääomavaade  | 47,6    | 43,5     | 44,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien varojen minimimäärä    | 329,6    | 310,1    | 306,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin vakavaraisuus   | 187,4    | 109,1    | 42,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %       | 156,9    | 135,2    | 113,8    |
--------------------------------------------------------------------------------Finanssi- ja vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus on laadittu          
konsolidointimenetelmää käyttäen ja perustuu voimassa olevaan          
FICO-lainsäädäntöön sekä Finanssivalvonnan ohjeisiin.              


Liite 5 Ostetut toiminnat                            

Sulautuminen Veritas Vakuutusvakuutuksen kanssa toteutettiin          
sulautumissuunnitelman mukaisesti 1.1.2009, minkä jälkeen vakuutustoimintaa   
harjoittaa Aktia Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Aktia Vahinkovakuutus.   

Aktia Oyj laski sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena     
liikkeeseen 6 800 000 uutta osaketta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden    
arvostus on tehty vuodenvaihteessa tehtyjen kauppojen perusteella.       

Hankintahetken taseen laadinnan yhteydessä tutkittiin myös asiakaskohtaisten  
aineettomien hyödykkeiden esiintyminen. Veritas Vahinkovakuutuksen asiakaskanta
oli sulautumishetkellä 70 000. Kunkin asiakkuuden arvoksi määriteltiin 20 euroa,
jolloin hankitun aineettoman oikeuden arvoksi tuli 1 400 000 euroa, joka    
poistetaan kahden vuoden aikana. Muilla aineettomilla hyödykkeillä ei katsottu 
olevan arvoa hankintahetken taseessa.                      

Vakuutusteknisen vastuuvelan nykyarvoa on tarkistettu käyvän arvon arvion mukaan
IFRS-sääntöjen 4.32 ja 4.31 mukaisesti. Myös vastuuvelkaan sisältyvä      
tasoitusmäärä on IFRS-sääntöjen mukaan laskennallisten verojen vähentämisen   
jälkeen kirjattu omaan pääomaan.                        

Koska alustavan hankintahetken taseen mukaiset nettovarat ylittivät       
yhteenlasketun hankinta-arvon, syntyi hankintahetkellä 139 856,09 euroa     
negatiivista liikearvoa, joka tuloutetttin vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 
aikana.                                     

Vuoden 2009 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Aktia Vahinkovakuutus Oy:n  
liiketoiminnan tuotot olivat 12,8 miljoonaa euroa ja kauden tulos verojen    
jälkeen -2,2 miljoonaa euroa                          


--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      |         | 1.1.2009    |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Veritas     | Käyvän arvon  | Veritas    |
|             | Vahinkovakuutus | oikaisu    | Vahinkovakuutu |
|             |         |        | ksen      |
|             |         |        | hankintahetken |
|             |         |        | tase      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat          |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa ja pankkisaamiset | 18,0      |        | 18,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset    | 75,8      |        | 75,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet   | 30,1      | 2,2      | 32,3      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    | 105,9      | 2,2      | 108,1     |
| rahoitusvarat      |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt       | 11,1      | 15,1      | 26,2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet  | 1,7       | 1,4      | 3,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset    | 0,8       |        | 0,8      |
| hyödykkeet        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat        | 22,7      |        | 22,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset      | 1,4       |        | 1,4      |
| verosaamiset       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 161,5      | 18,7      | 180,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat          |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka       | 99,1      | 12,0      | 111,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat        | 13,9      | 0,7      | 14,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 10,3      | 1,6      | 11,9      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 123,4      | 14,2      | 137,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat netto IFRS:n    | 38,1      |        | 42,6      |
| mukaan          |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sulautumisvastike    |         |        | 40,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut hankintamenot |         |        | 1,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinta-arvo      |         |        | 42,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - joista on maksettu   |         |        | 1,6      |
| kätäisellä        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - joista sulautumisvastikkeena   | 40,8                  |
| maksettu 6 800 000 Aktia Oyj:n   |                     |
| osaketta à 6 euroa         |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Erotus = negatiivinen  |         |        | 0,1      |
| liikearvo        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Liite 6 Vakuutustoimintojen nettotuotot                     

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)         | 1-9 2009 | 1-9 2008 | Muutos  | 1-12 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo       | 53,5   | 64,9   | -17,6 %  | 91,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | -4,4   | 14,9   | -     | -49,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut vakuutuskorvaukset  | -61,4  | -56,2  | 9,3 %   | -86,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan muutos netto    | 23,1   | -14,5  | -     | 11,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto       | 10,8   | 9,2   | 17,9 %  | -33,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutuotot      | 45,5   | -    | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | 1,1   | -    | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut vakuutuskorvaukset  | -30,9  | -    | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan muutos       | -2,1   | -    | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto      | 13,7   | -    | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
Helsinki 9. marraskuuta 2009                          

AKTIA OYJ                                    
Hallitus                                    


Kertomus Aktia Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2009 yleisluonteisesta    
tarkastuksesta                                 

Aktia Oyj:n hallitukselle                            

Johdanto                                    

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Oyj:n taseen 30.9.2009,       
tuloslaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman ja rahavirtalaskelman 
kyseisenä päivänä päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sekä merkittäviä   
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevan yhteenvedon ja muut selostavat   
liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat osavuosikatsauksen      
laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja     
määräysten mukaisesti. Suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella  
annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä lausunnon osavuosikatsauksesta.      

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus                      
                                        
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan  
standardin 2410 ”Yhteisön tilintarkastajan suorittaman osavuosi-informaation  
yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu  
tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä  
asioista vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita    
yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on    
laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien ja     
-suositusten mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen  
perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset     
merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen 
emme anna tilintarkastuskertomusta.                       

Lausunto                                    

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä 
antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosikatsaus anna EU:ssa käyttöön      
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja     
määräysten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhteisön taloudellisesta   
asemasta 30.9.2009 ja sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista kyseisenä    
päivänä päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta.                

Helsingissä 9. marraskuuta 2009                         

PricewaterhouseCoopers Oy                            
KHT-yhteisö                                   

Jan Holmberg                                  
KHT                                       


AKTIA OYJ

Lisätietoja 
Stefan Björkman, CFO, puh. 010 247 6595 

Lähettäjä:
Anna Gabrán, IR-vastaava, puh. 010 247 6501

 
Jakelu:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Tilaa

Liitteet & linkit