Aktia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2009 päätökset

Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2009 vahvisti emoyhtiön ja konsernin
tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle,
toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta
1.1.-31.12.2008 jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 10 046
290,20 euroa. Osinko-oikeuden täsmäytyspäivä on 2.4.2009 ja maksupäivä
9.4.2009. 

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäviisi.

Seuraavat yhdeksän hallintoneuvoston jäsentä, joiden toimikausi päättyi
yhtiökokoukseen, valittiin uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi: 
Harriet Ahlnäs, rehtori, diplomi-insinööri, Porvoo
Roger Broo, hallintojohtaja, kanslianeuvos, valtiotieteen maisteri, Turku
Christoffer Grönholm, kansliapäällikkö, valtiotieteen tohtori, Helsinki
Kari Kyttälä, varatuomari, Nummi-Pusula
Per Lindgård, opettaja, Bromarv  
Henrik Rehnberg, maanviljelijä, insinööri, Siuntio
Henrik Sundbäck, konsultti, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Porvoo  
Sture Söderholm, odontologian lisensiaatti, Hanko
Henry Wiklund, kamarineuvos, kauppatieteiden maisteri, Helsinki

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin:
Anna Bertills, ministerin erityisavustaja, valtiotieteen maisteri,
Vöyri/Helsinki 
Gun Kapténs, kunnanjohtaja, valtiotieteen kandidaatti, Luoto
Bo Linde, asiamies, ekonomi, Vaasa 
kaikki kolme kolmen vuoden toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen
yhtiökokoukseen vuonna 2012. 

Bengt Sohlberg, maatalousyrittäjä, agrologi, Siuntio
kahden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokouksen vuonna
2011. 

Jan-Erik Stenman, toimitusjohtaja, Turku 
yhden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna
2010. 

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Tilintarkastajaksi 1.1.2009 alkaneelle tilikaudelle valittiin uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jan Holmberg. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta. Ehdotus on
julkaistu osoitteessa www.aktia.com kohdassa Aktia Oyj - Tulostietoja,
Yhtiökokous, Kutsu ja ennakkoaineisto. 


AKTIA OYJ

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210
Päälakimies Berndt Hertsberg, puh. 010 247 6297

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Tilaa