Aktia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päätökset

 

Aktia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päätökset

Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16. huhtikuuta 2012 vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2011 jaetaan osinkona 0,30 euroa osakkeelta, yhteensä 20 miljoonaa euroa. Osinko-oikeuden täsmäytyspäivä on 19. huhtikuuta 2012 ja osingon maksupäivä 26. huhtikuuta 2012.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäkolme.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Harriet Ahlnäs, Anna Bertills, Roger Broo, Gun Kapténs, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Henrik Rehnberg, Henrik Sundbäck ja Sture Söderholm, jotka kaikki olivat erovuorossa, ja uudeksi jäseneksi valittiin kansliapäällikkö Johan Aura, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot pidettiin ennallaan.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Tilintarkastajaksi 1. tammikuuta 2012 alkaneelle tilikaudelle valittiin KPMG Oy Ab ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jari Härmälä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttamiseksi siten, että yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla ja että ilmoitus yhtiökokouksesta lisäksi tulee julkaista hallituksen valitsemissa päivälehdissä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta ja omien osakkeiden myyntivaltuutuksesta.

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.fi kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2012.

 

AKTIA OYJ

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Lähettäjä:
Sijoittajasuhdepäällikkö Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, 040 708 1807

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 400 000 asiakasta, joiden palvelusta 70 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 1 400 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.fi

 

Tilaa