Aktia Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010

AKTIA OYJ                                    
OSAVUOSIKATSAUS                                 
1.1.-30.6.2010                                 
TAMMI - KESÄKUU: LIIKEVOITTO 41,0 (17,3) MILJ. EUROA              

Konsernin tammi - kesäkuun 2010 liikevoitto parani 137,0 prosenttia 41,0 (17,3) 
miljoonaan euroon ja kauden voitto 30,0 (13,0) miljoonaan euroon. Osakekohtainen
tulos kohosi 107,0 % 0,43 (0,21) euroon.                    
Korkokate nousi 7,7 prosenttia 77,5 (71,9) miljoonaan euroon.          
Palkkiotuotot netto vahvistuivat 40,7 prosenttia 28,9 (20,6) miljoonaan euroon. 
Henkivakuutusnetto nousi marginaalisesti 7,1 (7,0) miljoonaan euroon.      
Vahinkovakuutusnetto parani 39,1 prosenttia 10,3 (7,4) miljoonaan euroon.    
Luottojen arvonalentumiset olivat merkittävästi viime vuotta alemmat ja jäivät 
8,4 (17,8) miljoonaan euroon.                          
Aktia Pankki Oyj:n luottoluokitus säilyi ennallaan ollen A1/C/P-1 (Moody's 
Investors Service).                               
Aktia arvioi vuoden 2010 liiketuloksen ylittävän vuoden 2009 tuloksen ja    
luottojen arvonalentumisten jäävän viime vuotta selvästi alemmalle tasolle   
(päivitetty).                                  

HUHTI - KESÄKUU: LIIKEVOITTO 23,5 (9,1) MILJ. EUROA  
             
Konsernin huhti - kesäkuun 2010 liikevoitto parani 158,0 prosenttia 23,5 (9,1) 
miljoonaan euroon ja kauden voitto nousi 17,5 (7,4) miljoonaan euroon.     
Osakekohtainen tulos nousi 108,7 prosenttia 0,25 (0,12) euroon.         
Korkokate pysyi hyvällä tasolla ja oli 38,6 (39,4) miljoonaa euroa.       
Palkkiotuotot netto paranivat 40,8 prosenttia 15,5 (11,0) miljoonaan euroon.  
Henkivakuutusnetto nousi 58,5 prosenttia 2,6 (1,7) miljoonaan euroon.      
Vahinkovakuutusnetto kohosi 8,9 prosenttia 5,9 (5,5) miljoonaan euroon.     
Luottojen arvonalentumiset olivat selkeästi alemmat, 3,8 (16,2) miljoonaa euroa.
Toimitusjohtaja jussi laitinen:                         
”Ensimmäinen puolivuotiskausi sujui hyvin. Liiketuloksen hyvä taso on vahvan  
korkokatteen, kasvaneiden palkkioiden ja vakuutustuottojen sekä kustannusten  
maltillisen kasvun ja alhaisempien luottotappioiden ansiota. Markkina-asemamme 
vahvistumiseen ovat vaikuttaneet konttoreissa käytyjen asiakasdialogien entistä 
selvästi suurempi määrä ja medianäkyvyyden kasvattaminen. Markkinoiden     
epävarmuudesta huolimatta sijoitusvarallisuutemme arvot ovat korkeammalla kuin 
vuoden alussa. Olen luottavainen Aktian loppuvuoden tuloskehityksen suhteen.”  
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 4-6/ |  4 | ∆  | 1-6/ | 1-6/2 | ∆  | 1-3/2 | 1-12/ |
|          | 2010 | -6/2 |   | 2010 |  009 |   |  010 | 2009 |
|          |   | 009 |   |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate     | 38,6 | 39,4 | -2,1 | 77,5 | 71,9 | 7,7 | 38,9 | 152,2 |
|          |   |   |  % |   |    |  % |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | 66,2 | 62,4 | 6,2 | 127, | 110,2 | 15,5 | 61,0 | 233,1 |
| tuotot yhteensä  |   |   |  % |  2 |    |  % |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen | 27,4 | 25,3 | 8,1 | 49,4 | 35,1 | 40,8 | 22,1 | 78,7 |
| luottojen     |   |   |  % |   |    |  % |    |    |
| arvonalentumista |   |   |   |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistap | -3,8 | -16, | -76, | -8,4 | -17,8 | -52, | -4,6 | -31,7 |
| piot luotoista ja |   |  2 | 3 % |   |    | 7 % |    |    |
| muista      |   |   |   |   |    |   |    |    |
| sitoumuksista   |   |   |   |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 23,5 | 9,1 | 158, | 41,0 | 17,3 | 137, | 17,5 | 47,0 |
|          |   |   | 0 % |   |    | 0 % |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde | 0,54 | 0,52 | 4,5 | 0,55 | 0,60 | -8,4 | 0,57 | 0,57 |
|          |   |   |  % |   |    |  % |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen  | 0,25 | 0,12 | 108, | 0,43 | 0,21 | 107, | 0,18 | 0,52 |
| tulos (EPS),   |   |   | 7 % |   |    | 0 % |    |    |
| euroa       |   |   |   |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma /   | 6,89 | 5,51 | 25,0 | 6,89 | 5,51 | 25,0 | 6,86 | 6,52 |
| osake (NAV)1,   |   |   |  % |   |    |  % |    |    |
| euroa       |   |   |   |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman   | 14,2 | 8,0 | 78,0 | 12,4 |  7,3 | 70,3 | 10,5 |  8,7 |
| tuotto (ROE), %  |   |   |  % |   |    |  % |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste | 16,5 | 14,5 | 13,8 | 16,5 | 14,5 | 13,8 | 16,2 | 15,9 |
| 1, %       |   |   |  % |   |    |  % |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten   | 10,1 | 9,1 | 11,0 | 10,1 |  9,1 | 11,0 |  9,6 |  9,5 |
| omien varojen   |   |   |  % |   |    |  % |    |    |
| suhde1, %     |   |   |   |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistap | 0,05 | 0,27 | -81, | 0,13 | 0,31 | -57, | 0,08 | 0,51 |
| piot luotoista/  |   |   |  5% |   |    |  5% |    |    |
| koko luottokanta, |   |   |   |   |    |   |    |    |
| %         |   |   |   |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Kauden lopussa                                
Osavuosikatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisesta osavuosikatsauksesta
”Delårsrapport 1.1-30.6.2010”. Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen   
versio on määräävä.                               

TULOS                                    
1.4.-30.6.2010 
                                 
Konsernin toisen vuosineljänneksen tulos oli vahva, 23,5 (9,1) miljoonaa euroa. 
Korkokate säilyi korkealla tasolla, palkkiotuotot vahvistuivat selkeästi ja   
luottojen arvonalentumiset olivat huomattavasti alemmat.            

Tuotot                                     
Tuotot kasvoivat huhti - kesäkuussa 6,2 prosenttia 66,2 (62,4) miljoonaan    
euroon. Korkokate oli 38,6 (39,4) miljoonaa euroa. Henkivakuutusnetto oli 2,6  
(1,7) ja vahinkovakuutusnetto 5,9 (5,5) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto  
nousi 40,8 prosenttia 15,5 (11,0) miljoonaan euroon johtuen pääasiallisesti   
omaisuudenhoitotuotteiden kasvusta.                       

Kulut                                      
Kulut nousivat huhti - kesäkuussa 6,8 prosenttia 40,0 (37,4) miljoonaan euroon. 
Muutos johtui lähinnä korkeammista IT-kuluista, suuremmista varauksista     
henkilöstörahastoon ja tulossidonnaisiin bonuspalkkioihin.           
Konsernin yhteiset kulut olivat huhti - kesäkuussa 6,8 (9,3) miljoonaa euroa.  
segmenttikatsaus                                
Segmenttien vaikutus konsernin liikevoittoon                  
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)        |   4 -6/2010 |   4-6/2009 |   ∆      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta      |      20,6 |      9,1 |     126,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito       |      1,1 |      0,4 |     148,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus      |      1,4 |     -1,9 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus     |      0,6 |      0,6 |      3,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |      -1,2 |      0,6 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       |      1,1 |      0,3 |     239,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |      23,5 |      9,1 |     158,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Pankkitoiminta-segmentin liikevoitto konsernin yhteisten kulujen jälkeen yli  
kaksinkertaistui 20,6 (9,1) miljoonaan euroon. Korkokate pysyi korkealla tasolla
ollen 37,4 (38,1) miljoonaa euroa. Luottojen arvonalentumiset olivat 3,7 (16,1) 
miljoona euroa eli selvästi alemmat kuin vertailukautena ja edellisellä     
vuosineljänneksellä.                              
Varainhoito-segmentin kannattavuus parani. Liikevoitto konsernin yhteisten   
kulujen jälkeen vahvistui 1,1 (0,4) miljoonaan euroon. Rahastojen markkinaosuus 
jäi 6,7 (7,0) prosenttiin.                           
Henkivakuutustoiminnan liikevoitto parani ja vaikutus konsernin liikevoittoon  
oli 1,4 (-1,9) miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen vaikutus konsernin     
liikevoittoon oli 0,6 (0,6) miljoonaa euroa.                  

Lehdistö- ja analyytikko-tilaisuus 12.8.2010 klo 11-12 
            
Aktian toimitusjohtaja Jussi Laitinen ja varatoimitusjohtaja, CFO Stefan    
Björkman esittelevät tuloksen ja vastaavat kysymyksiin. Esitysmateriaali    
julkaistaan osoitteessa www.aktia.fi.                      
Tilaisuus pidetään Aktian pääkonttorissa,                    
Mannerheimintie 14 A, 7. krs.                          

TOIMINTA                                    
1.1.-30.6.2010                                 

Toimintaympäristö                                

Lyhyet korot pysyivät matalina koko kauden ajan, vaikkakin ne nousivat hieman  
toisen neljänneksen aikana. Aktian aktiivinen korkoriskinhallinta vaikutti tässä
taloudellisessa tilanteessa vahvasti konsernin korkokatteeseen ja        
tuloskehitykseen.                                
Suomen talouden yleisen piristymisen ja matala korkotason vuoksi luottojen   
arvonalentumiset olivat selvästi alemmat kuin vuonna 2009.           
Vuoden toisen neljänneksen aikana asuntojen hinnat Suomessa nousivat 10,0    
prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 13,6 prosenttia. Inflaatio oli 0,9 prosenttia 
ja työttömyys 8,8 prosenttia. (Tilastokeskus).                 
Pitkät markkinakorot jatkoivat laskuaan, minkä seurauksena Aktian        
sijoitussalkkujen kiinteäkorkoisten velkainstrumenttien arvostus parani.    
Huoli eteläeurooppalaisten talouksien kehityksestä johti yleisesti korkeampiin 
tuottovaatimuksiin. Tällä oli negatiivinen vaikutus rahoitusinstrumenttien   
arvostukseen ja konsernin jälleenrahoituskustannuksiin.             
Uudet aloitteet koskien pankki- ja vakuutusyhtiöitten sääntelyä ovat edelleen  
suunnitteluvaiheessa, mutta ne tulevat todennäköisesti johtamaan korkeampiin  
vakavaraisuusvaatimuksiin, lisääntyneeseen kilpailuun talletuksista, kasvavaan 
pitkäaikaisen jälleenrahoituksen tarpeeseen sekä pidemmällä tähtäimellä     
korkeampiin lainamarginaaleihin.                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut            |    2010E |     2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BKT-kasvu             |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maailma              |    3,8* |     -1,3 |    3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EU                 |    1,2* |     -4,0 |    0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi               |    1,2* |     -7,8 |    0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajahintainflaatio      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EU                 |    1,3* |     0,3* |    3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi               |    1,1* |     0,1* |    4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tunnusluvut          |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntojen reaaliarvon kehitys   |    7,0* |     -0,3 |    -2,5 |
| Suomessa              |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Helsinki 25          |      - |     28,3 |   -49,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot               |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EKP:n ohjauskorko         |    1,25* |     1,00 |    4,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 v. korko: Ger (=benchmark)   |    3,70* |     3,40 |    3,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Euribor 12 kk           |    2,25* |     1,30 |    3,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Euribor 3 kk            |    1,25* |     0,70 |    4,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Työttömyys Suomessa        |    9,7* |     8,2 |    6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| * Tilanne vuoden lopussa (Aktian pääekonomistin ennuste)           |
--------------------------------------------------------------------------------

Luottoluokitus  
                               
Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Service päivitti 6.1.2010 
Aktia Pankki Oyj:lle antamansa lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen, 
joka pysyi ennallaan parhaassa P-1-luokassa. Pitkäaikaisen varainhankinnan   
luokitus on A1 ja taloudellinen vahvuus C. Kaikkien luokitusten näkymät ovat  
vakaat. Katso www.aktia.fi > Tietoa Aktiasta > Aktia Pankki > Luottoluokitus.  
Tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n liikkeeseen laskemien          
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen Moody's Investors Serviceltä 
saama luottoluokitus on Aa1.                          

Kauden tulos 
                                 
Konsernin tammi - kesäkuun 2010 liikevoitto parani 137,0 prosenttia 41,0 (17,3) 
miljoonaan euroon. Konsernin tammi - kesäkuun tulos nousi 130,8 prosentilla 30,0
(13,0) miljoonaan euroon.                            

Tuotot                                     
Konsernin tuotot kasvoivat tammi-kesäkuussa 15,5 prosenttia 127,2 (110,2)    
miljoonaan euroon.                               
Korkokate parani 77,5 (71,9) miljoonaan euroon. Korkoriskin hallinta on     
oleellisesti vaikuttanut korkokatteen vakauteen matalassa korkotilanteesta.   
Korkoriskin rajoittamiseksi käytetään johdannaisia ja kiinteäkorkoisia     
sijoituksia. Aktia Pankin käyttämät johdannaissopimukset paransivat korkokatetta
28,7 (9,1) miljoonaa euroa.                           
Palkkiotuotot netto nousivat 40,7 prosenttia 28,9 (20,6) miljoonaan euroon.   
Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saadut palkkiotuotot   
kasvoivat 18,5 (11,9) miljoonaan euroon. Kortti- ja maksujenvälityspalkkiot   
nousivat hieman 6,8 (5,7) miljoonaan euroon.                  
Henkivakuutusnetto oli 7,1 (7,0) miljoonaa euroa. Vahinkovakuutusnetto hyötyi  
myönteisestä vahinkokehityksestä sekä vuonna 2009 toteutuneista         
kustannussäästöistä ja nousi 10,3 (7,4) miljoonaan euroon. Vakuutusnettoihin  
sisältyvät maksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot, maksetut korvaukset sekä  
vastuuvelan muutos.                               
Muut tuotot olivat 5,0 (1,8) miljoonaa euroa, ja niihin sisältyy myyntivoitto  
Aktia Pankki Oyj:n vähemmistöosuudesta Esperi Care Oy:stä. Pankkikonsernin   
osakkuusyhtiö Unicus Oy hoiti myynnin ja realisoi samalla omistuksensa Esperi  
Care Oy:ssä. Kokonaisuudessaan järjestelyn vaikutus kauden liiketulokseen oli  
1,7 miljoonaa euroa.                              

Kulut                                      
Konsernin liiketoiminnan kulut nousivat 4,5 prosenttia ja olivat tammi -    
kesäkuussa 78,8 (75,4) miljoonaa euroa.                     
Henkilöstörahastoon ja muihin tulossidonnaisiin bonusmaksuihin tehdyt suuremmat 
varaukset nostivat henkilöstökuluja 8,5 prosentilla 42,5 (39,2) miljoonaan   
euroon. Muut hallintokulut nousivat 4,9 prosenttia 23,4 (22,3) miljoonaan    
euroon. Ne liittyivät pääosin kasvaneisiin IT-panostuksiin. Aineellisten ja   
aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat 3,5 (3,5) miljoonaa
euroa. Liiketoiminnan muut kulut laskivat jonkin verran 9,3 (10,6) miljoonaan  
euroon.                                     
Vuoden 2009 aikana tehdyt kustannussäästöt ovat tehonneet ja tulevat näkymään  
täydessä mittakaavassa vuoden 2010 loppupuolella.                

Tase ja taseen                                 
ulkopuoliset sitoumukset                            

Konsernin taseen loppusumma kasvoi vuodenvaihteesta 2,9 prosenttia 10 867    
(31.12.2009; 10 556) miljoonaan euroon. Nousu aiheutui lähinnä talletusten ja  
hypoteekkiluottokannan kasvusta.                        

Ottolainaus                                   

Sekä suurempi talletuskanta että Aktia Hypoteekkipankin liikkeeseen laskemat  
joukkovelkakirjalainat tukivat Aktian likviditeettiä.              
Yleisön, yhteisöjen ja luottolaitosten talletukset kasvoivat 2,4 prosenttia 4  
868 (4 754) miljoonaan euroon, josta ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 
nousi vuodenvaihteesta 10,6 prosenttia 3 351 (3 029) miljoonaan euroon.     
Aktiivisempi markkinointi nosti Aktian markkinaosuuden talletuksissa 3,56 (3,35)
prosenttiin.                                  
Aktia Hypoteekkipankki laski maaliskuussa 2010 liikkeeseen           
kiinteistövakuudellisen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.       
Kiinteäkorkoisen lainan laina-aika on 5 vuotta. Aktia Pankin liikkeeseen    
laskemien sijoitustodistusten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 394 miljoonaa 
euroa ja Aktia konsernin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen määrä  
yhteensä 2 576 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 146 miljoonan euron alenemista.  
Vähentyminen johtuu suurelta osin Aktia Hypoteekkipankin joukkovelkakirjalainan 
takaisinostoista, jotka erääntyvät elokuussa 2010. Aktia Pankki laski      
liikkeeseen uusia debentuuri- ja indeksilainoja yhteensä 43 miljoonan euron   
arvosta.                                    
Aktia Pankki on kauden aikana laskenut liikkeeseen muuta pitkäaikaista     
rahoitusta, ns. Schuldscheindarlehen:eitä, 25 miljoonan euron arvosta osana  
valmisteluja uuden pankki- ja vakuutusyhtiösääntelyyn (Basel III).       

Antolainaus     
                              
Konsernin antolainaus yleisölle kasvoi 286 miljoonaa euroa 6 346 (6 061)    
miljoonaan euroon kauden lopussa. Pois lukien säästö- ja paikallisosuuspankkien 
välittämät hypoteekkilainat, jotka paikallispankit ovat sitoutuneet       
pääomittamaan, konsernin luotonanto lisääntyi 150 miljoonaa euroa (3,1 %)    
vuodenvaihteesta.                                
Kotitalouksien osuus koko luottokannasta (sisältäen paikallispankkien välittämät
hypoteekkilainat) oli 5 191 (4 924) miljoonaa euroa eli 81,8 prosenttia.    
Asuntolainakanta oli 4 858 (4 598) miljoonaa euroa. Asuntolainojen kasvu    
vuodenvaihteesta oli 5,6 prosenttia. Aktian markkinaosuus kotitalouksien    
asuntolainoista oli samalla tasolla kuin viime vuonna, 4,27 prosenttia.     
Aktian luottokannasta 12,3 prosenttia oli yritysluottoja. Määrä säilyi ennallaan
781 (782) miljoonassa eurossa.                         
Asuntoyhteisöjen luotot kasvoivat kauden aikana 7,6 prosenttia 311 (289)    
miljoonaan euroon. Aktian luottokannasta asuntoyhteisöjen luotot olivat 4,9   
prosenttia.                                   
Myytävissä olevat korolliset rahoitusvarat olivat 3 281 (3 277) miljoonaa euroa.
Näistä 651 miljoonaa euroa kuuluu vakuutusyhtiöitten sijoitussalkkuihin ja 2 630
miljoonaa euroa pääasiassa pankkitoiminnan likviditeettisalkkuun. Näitä     
arvopapereita voidaan tarvittaessa käyttää vakuutena keskuspankissa tai     
kaupoissa, joissa sovelletaan sitovia takaisinostoehtoja, nk. repo-sopimuksissa.
vastuuvelat                                   
Henkivakuutuksen vastuuvelka oli 826 (805) miljoonaa euroa, josta 236 (210)   
miljoonaa euroa oli sijoitussidonnaista.                    
Vahinkovakuutuksen vastuuvelka oli kesäkuun lopussa 132 (119) miljoonaa euroa. 

Oma pääoma ja sitoumukset   
                         
Aktia-konsernin oma pääoma oli kauden lopussa 501 (466) miljoonaa euroa.    
Konsernin käyvän arvon rahasto vahvistui vuoden alusta 12 miljoonaa euroa 55  
(43) miljoonaan euroon.                             
Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät vuodenvaihteesta 43 miljoonaa euroa
618 (575) miljoonaan euroon. Lisäys johtui lähinnä käyttämättömistä       
luottojärjestelyistä (lainalupaukset ja limiitit).               

Segmenttikatsaus                                

Aktia Oyj n liiketoiminta on jaettu viiteen segmenttiin: Pankkitoiminta,    
Varainhoito, Henkivakuutus, Vahinkovakuutus ja Muut.              
Segmenttien vaikutus konsernin liikevoittoon                  
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      |    1-6/2010 |    1-6/2009 |   ∆      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta      |      38,0 |      19,1 |     98,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito       |      2,0 |      0,1 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus      |      4,3 |      0,2 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus     |      0,1 |      -2,8 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |      -3,1 |      2,8 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       |      -0,3 |      -2,0 |     86,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |      41,0 |      17,3 |     137,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Pankkitoiminta                                 

Pankkitoiminnan vaikutus konsernin liikevoittoon oli 38,0 (19,1) miljoonaa   
euroa.                                     
Liiketoiminnan tuotot olivat 95,1 (86,8) miljoonaa euroa. Korkokate nousi 9,5  
prosenttia 75,4 (68,9) miljoonaan euroon ja palkkiotuotot 44,4 prosenttia 21,7 
(15,0) miljoonaan euroon. Palkkiotuottojen kasvu johtui lähinnä rahasto- ja   
vakuutuspalkkiotuotoista. Liiketoiminnan kulut olivat 49,1 (50,1) miljoonaa   
euroa, josta henkilöstökulut olivat 20,0 (18,1) miljoonaa euroa.        
Aktia Pankki on korvannut asiakkaille kesäkuussa 2010 päätetyn bonusohjelman  
vuodelta 2006 keskittämiseduilla. Varsinkin viimeisinä kuukausina asiakkaat   
käyttivät kertyneitä bonuspisteitään aktiivisesti muun muuassa lahjoittamalla  
yli 120 000 euroa hyväntekeväisyyteen.                     
Pankkitoiminnan asiakaskunta kasvoi 6 479:llä yksityisasiakkaalla (2,4 %) vuoden
ensimmäisen puoliskon aikana.                          
Myyntiaktiviteettia tuetaan Aktia Dialogi -konseptilla, jossa asiakkaan tarpeet 
kartoitetaan ja hänelle esitellään Aktian koko palvelutarjonta. Tammi -     
kesäkuussa käytiin yli 21 000 Dialogia, minkä odotetaan lisäävän myyntiä vuoden 
2010 aikana.                                  
Internet-pankkisopimusten määrä nousi vuoden alusta 4,4 prosenttia 121 205:een. 
Kotitalouksien säästäminen nousi vuodenvaihteesta 9,2 prosenttia 3 382 (3 113) 
miljoonaan euroon. Tästä 2 590 (2 372) miljoonaa euroa oli talletuksia ja 792 
(741) miljoonaa euroa rahastosäästöjä.                     
Aktian antolainaus kotitalouksille, Aktian välittämät hypoteekkilainat mukaan  
lukien, kasvoi 5,2 prosenttia vuodenvaihteesta 3 850 (3 658) miljoonaan euroon. 
Aktian välittämät hypoteekkilainat olivat 1 493 (1 237) miljoonaa euroa. Tämän 
lisäksi säästö- ja paikallisosuuspankit välittivät lainoja 1 426 (1 171)    
miljoonan euron edestä.                             
Aktian markkinaosuus asuntolainoista oli kesäkuun lopussa samalla tasolla kuin 
viime vuonna, 4,27 prosenttia.                         
Yrityspankin korkokate oli 4,7 (4,1) miljoonaa euroa, 15,3 prosenttia viime   
vuotta korkeampi. Yrityspankin palkkionetto kasvoi 16,3 prosenttia 1,4 (1,2)  
miljoonaan euroon.                               
Kiinteistönvälitystoiminnan tuotot olivat hieman viime vuoden tasoa korkeammat 
3,9 (3,7) miljoonaa euroa.                           

Varainhoito                                   

Varainhoidon vaikutus konsernin liikevoittoon oli 2,0 (0,1) miljoonaa euroa.  
Hallinnoitava pääoma jatkoi kasvuaan tammi- kesäkuussa 2010. Aktian      
omaisuudenhoidon palveluntarjonta niin yksityishenkilöille kuin         
instituutioillekin on laaja ja kilpailukykyinen. Varainhoidossa jatketaan    
panostuksia yksityispankkitoimintaan ja institutionaalisiin sijoittajiin.    
Liiketoiminnan tuotot, eli tuotot muille konsernin yksiköille sekä       
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, olivat 10,1 (6,4)   
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 26,9 prosenttia 8,1 (6,4)    
miljoonaan euroon, josta henkilöstökulut olivat 4,4 (3,6) miljoonaa euroa.   
Kulujen kasvu johtuu yksityispankkitoimintaan tehdyistä panostuksista.     
Aktian hallinnoimien ja välittämien rahastojen arvo oli  3 771 (3 786)     
miljoonaa euroa.                                
Kun välitettyjen rahastojen osuus lasketaan mukaan, Aktian rahasto markkinaosuus
oli kauden lopussa 6,7 (31.12.2009; 7,0) prosenttia. Kokonaismarkkinaa koskevat 
tiedot perustuvat Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen tilastoihin.        
Aktia Asset Managementin ja Aktia Investin hallinnoimat varat kasvoivat,    
osittain markkinoiden nousun myötä, 6 301 (5 996) miljoonaan euroon. Aktia   
Investin hallinnoimat varat olivat 2 119 (2 140) miljoonaa euroa. Yksityispankin
asiakasvarat olivat 1 021 (926) miljoonaa euroa.                

Henkivakuutus                                  

Henkivakuutustoiminnan vaikutus konsernin liikevoittoon oli 4,3 (0,2) miljoonaa 
euroa. Vertailukauden liikevoittoa konsernitasolla rasittivat myydyistä tai   
alaskirjatuista rahoitusvaroista, jotka olivat yhtiön taseessa         
henkivakuutustoimintaa ostettaessa 2007, tehdyt eliminoinnit.          
Tammi - kesäkuun maksutulo kasvoi 40,1 prosentilla 50,3 (35,9) miljoonaan    
euroon. Maksutulon kasvua syntyi lähinnä sijoitussidonnaisissa säästö- ja    
sijoitusvakuutuksissa. Vuonna 2009 lanseerattu rahastoallokointipalvelu Aktia  
Profil kasvatti volyymejä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sijoitussidonnaisten 
vakuutusten osuus säästö- ja sijoitusvakuutusten sekä eläkevakuutusten     
maksutulosta oli 78 prosenttia.                         
Maksetut vakuutuskorvaukset oli 42,1 (43,8) miljoonaa euroa. Takaisinostot ovat 
pienentyneet rahoituskriisin vaikutuksen vähennettyä. Trendinomainen kasvu   
maksetuissa eläkkeissä on jatkunut.                       
Liikekulut olivat 6,5 (6,9) miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan       
kustannustehokkuus on parantunut aikaisempien vuosien aikana tehtyjen kulujen  
karsimisten johdosta. Liikekustannussuhde oli 96,7 prosenttia verrattuna viime 
vuoden 106,3 prosenttiin.                            
Yhtiön sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin 4,1 (0,9) prosenttia.       
Henkivakuutusyhtiön käyttämät johdannaissopimukset korko- ja valuuttariskin   
vähentämiseksi vaikuttivat positiivisesti liiketulokseen 2,2 miljoonan euron  
verran.                                     
Vastuuvelka oli 826 (805) miljoonaa euroa, josta sijoitussidonnaisten      
vakuutusten vastuuvelka oli 236 (210) miljoonaa euroa ja laskuperustekorkoon  
sidottu vastuuvelka 590 (595) miljoonaa euroa.                 
Yhtiön vakavaraisuusaste parani vuodenvaihteen 14,4 prosentista 16,6      
prosenttiin.                                  

Vahinkovakuutus                                 

Vahinkovakuutustoiminnan vaikutus konsernin liikevoittoon oli 0,1 (-2,8)    
miljoonaa euroa.                                
Aktia Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi noin 1 prosentin vertailukaudesta.  
Kasvu tulee henkilöasiakkailta. Maksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 
44,3 (44,0) miljoonaa euroa. Kauden vakuutusmaksutuotot olivat         
jälleenvakuuttajien osuuden ja vakuutusmaksuvastuun muutoksen jälkeen 30,6   
(29,3) miljoonaa euroa. Korvauskulut laskivat 22,9 (23,5) miljoonaan euroon.  
Liikekulut olivat viime vuoden tasolla 9,8 (9,7) miljoonaa euroa.        
Yhdistetty kulusuhde oli tammi - kesäkuun aikana 107,2 prosenttia verrattuna  
viime vuoden 114,3 prosenttiin. Suotuisampi vahinkokehitys sekä alemmat     
henkilöstökulut selittävät suurelta osin kulusuhteen matalamman tason.     
Yhtiön sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin 4,6 (-1,6) prosenttia.      
Vahinkovakuutustoiminnan 123 (110) miljoonan euron vastuuvelasta varsinainen  
korvausvastuu oli 91 (89) miljoonaa euroa. Yhtiön sijoitussalkun markkina-arvo 
oli 144 (135) miljoonaa euroa ja yhtiön vastuunkantokyky 76,6 prosenttia    
verrattuna vuodenvaihteen 72,4 prosenttiin.                   
Aktia Vahinkovakuutuksen jakelukanavien ja Aktian konttoriverkon yhdistäminen  
näkyy asiakasaktiivisuuden jatkuvana kasvuna lähinnä henkilöasiakassektorissa. 

Muut                                      

Segmentin Muut liikevoitto oli tammi - kesäkuussa -3,1 (2,8) miljoonaa euroa  
negatiivinen.                                  

Yhteiset kulut                                 

Yksi Aktia -strategian mukaisesti konserni on päättänyt yhdistää ja yhtenäistää 
tuki- ja hallintotoimintojaan. Yhtenäistäminen jatkuu vuonna 2010. Suurimpiin  
yhteisiin kuluihin kuuluvat markkinointi ja tietotekniikka.           
Yhteiset kulut olivat 15,6 (18,0) miljoonaa euroa ja jakautuivat seuraavasti;  
pankkitoiminta 12,0 (15,5 )miljoonaa euroa, varainhoito 1,8 (1,0) miljoonaa   
euroa, henkivakuutus 0,8 (0,7) miljoonaa euroa ja vahinkovakuutus 1,0 (0,8)   
miljoonaa euroa.                                

Vakavaraisuus                                  

Pankkikonsernin vakavaraisuus oli 16,5 prosenttia verrattuna 15,9 prosenttiin  
vuoden 2009 lopussa. Ensisijaisten omien varojen suhde oli 10,1 (9,5)      
prosenttia. Kauden tulos ja pääomien alhaisempi sitoutuminen          
likviditeettisalkussa paransivat vakavaraisuutta. Aktia Pankki Oyj ja Aktia   
Hypoteekkipankki Oyj kuuluvat Pankkikonserniin.                 
Aktia Pankki Oyj:n vakavaraisuus oli 20,9 (19,9) prosenttia ja ensisijaisten  
varojen suhde 12,6 (11,7) prosenttia.                      
Henkivakuutusyhtiön toimintapääoma oli 100,7 (86,3) miljoonaa euroa, kun    
vähimmäisvaade on 34,2 (34,0) miljoonaa euroa. Vakavaraisuus oli 16,6 (14,4)  
prosenttia.                                   
Vahinkovakuutusyhtiön toimintapääoma oli 21,5 (18,4) miljoonaa euroa, kun    
vähimmäisvaade on 13,1 (13,1) miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääoma oli 47,1   
(43,6) miljoonaa euroa ja vastuunkantokyky 76,6 (72,4) prosenttia.       
Konglomeraatin vakavaraisuus oli 164,5 (157,4) prosenttia. Rahoitus- ja     
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan vähimmäisvaade on 100   
prosenttia.                                   

Luotto-, takaussaatavien ja maksusaamisten arvonalentumiset           

Kohdistettujen luottojen ja takaussaatavien arvonalentumiset olivat tammi -   
kesäkuun 2010 aikana -8,6 (30.6.2009; -17,8) miljoonaa euroa. Aikaisempien   
arvonalentumisten palautukset olivat 0,5 (0,3) miljoonaa euroa, joten      
kustannusvaikutus kauden tulokseen oli -8,0 (-17,5) miljoonaa euroa.      
Arvonalentumisista -8,1 (-16,9) miljoonaa euroa liittyi yritysluottoihin. Tämä 
vastaa 1,0 (2,1) prosenttia koko yritysluotonannosta. Pääosa kauden       
arvonalentumisista liittyy velvoitteisiin, joiden luottokelpoisuus heikkeni jo 
vuonna 2009 ja joiden tervehdyttämisyritykset ovat osoittautuneet        
tuloksettomiksi.                                
Kotitalouksien luottojen arvonalentumiset olivat -0,5 (-0,9) miljoonaa euroa,  
josta -0,2 (-0,5) miljoonaa euroa oli vakuudettomia kulutusluottoja.      
Kotitalouksien luottojen arvonalentumiset olivat marginaaliset suhteutettuna  
kaikkiin kotitalouksille myönnettyihin luottoihin. Kauden aikana kirjatut    
arvonalentumiset muodostivat yhteensä 0,1 (0,3) prosenttia koko luotonannosta. 
Kohdistettujen arvonalentumisten lisäksi tehdään myös ryhmäkohtaisia      
arvonalentumiskirjauksia kotitalouksille ja pienyrityksille. Niitä tehdään, kun 
on objektiivista näyttöä siitä, että saatavien takaisinmaksuun liittyy     
epävarmuutta tarkastelun kohteena olevissa luottosalkuissa. Kotitalouksien ja  
pienyritysten ryhmäkohtaiset arvonalentumiset pysyivät muuttumattomina ollen  
vuoden lopussa -7,4 (-7,4) miljoonaa euroa.                   
Vahinkovakuutusyhtiön vakuutusmaksusaamisista kirjatut arvonalentumiset     
(luottotappiot) kauden aikana olivat yhteensä -0,4 (-0,3) miljoonaa euroa.   

Rahoitusvarojen arvostus   
                          
Tulokseen kirjattavat arvonmuutokset  
                     
Osakkeiden ja osuuksien osalta arvonalentumiset kirjataan tulokseen, kun arvon 
muutoksen on todettu olevan merkittävä tai pysyvä, ja korkosijoitusten osalta, 
kun liikkeeseenlaskijan on todettu olevan maksukyvytön. Aikaisempien      
arvonalentumisten peruutus tapahtuu korkosijoitusten osalta tuloslaskelman   
kautta ja osakkeiden ja osuuksien osalta käyvän arvon rahaston kautta.     
Tammi - kesäkuun 2010 aikana rahoitusvarojen arvonalentumisilla ei ollut    
vaikutusta tulokseen, kun ne vertailukaudella 2009 olivat 20,7 miljoonaa euroa. 

Rahoitusvarojen arvonalentumiset                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa               |    1-6/2010 |     1-6/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset             |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pankkitoiminta             |       - |       -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Henkivakuutustoiminta         |      0,6 |      -13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vahinkovakuutustoiminta        |       - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet           |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pankkitoiminta             |       - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Henkivakuutustoiminta         |      -0,6 |       -6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vahinkovakuutustoiminta        |       - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |      0,0 |      -20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Käyvän arvon rahastoon kirjatut arvonmuutokset  
                
Arvonalentuminen, jota ei ole kirjattu tulokseen, tai arvon nousu, jota ei ole 
realisoitu, kirjataan käyvän arvon rahastoon. Tämä oli konsernin osalta     
rahavirtasuojaus huomioon ottaen 54,9 miljoonaa euroa laskennallisten verojen  
jälkeen, kun se 31.12.2009 oli 43,3 miljoonaa euroa.              
Rahavirtasuojaus, joka koostuu pankkitoiminnan korkokatteen           
suojaamistarkoituksessa hankittujen korkojohdannaisten perusmarkkina-arvosta,  
oli 33,5 (21,4) miljoonaa euroa.                        

Käyvän arvon rahaston erittely                         
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa      |    30.6.2010 |   31.12.2009 |   Muutos milj. |
|            |         |         |      euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet  |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta    |       1,0 |       3,7 |       -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoiminta |       0,6 |       0,2 |       0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutustoimin |       0,2 |      -0,2 |       0,3 |
| ta          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat        |         |         |         |
| korkosijoitukset   |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta    |       2,7 |      13,3 |      -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoiminta |      15,2 |       5,6 |       9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutustoimin |       1,8 |      -0,8 |       2,6 |
| ta          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus  |      33,5 |      21,4 |       12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto |      54,9 |      43,3 |       11,6 |
| yhteensä       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin riskinhallinta  
                          
Riskipositiot     
                             
Pankkitoimintaan sisältyvät konttoritoiminta ja rahoitusyhtiöt, yrityspankki,  
treasury sekä varainhoidon yksiköt. Henkivakuutustoiminta muodostuu Aktia    
Henkivakuutuksesta ja vahinkovakuutustoiminta Aktia Vahinkovakuutuksesta.    
Pankkitoiminnan luotonantoon liittyvät riskit                  
Luottokannan laatu pysyi hyvänä.                        
Luottokanta kasvoi tammi - kesäkuun 2010 aikana 286 miljoonaa euroa, 4,7    
prosenttia, ja oli kesäkuun lopussa 6 346 (6 061) miljoonaa euroa. Kasvu    
kohdistui tavoitteiden mukaisesti lähinnä kotitalouksien rahoitukseen.     
Kotitalouksien osuus koko luottokannasta oli kesäkuun lopussa 5 191 (4 924)   
miljoonaa euroa tai 81,8 prosenttia ja yhdessä asuntoyhteisöjen kanssa 86,7   
prosenttia. Kotitalouksille myönnetyistä lainoista 86,3 (86,2) prosentilla oli 
Basel 2 -vakavaraisuussäännösten mukainen turvaava asuntovakuus. 
       
Luottokanta sektoreittain                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   |   30.6.2010 |  31.12.2009 |   Muutos |   Osuus, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset    |      781 |      782 |     -1 |     12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoyhteisöt |      311 |      289 |     22 |     4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt |       7 |      10 |     -3 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa     |      56 |      55 |      0 |     0,9 |
| tavoittelematto |        |        |       |       |
| mat       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet  |     5 191 |     4 924 |     267 |     81,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    |     6 346 |     6 061 |     286 |    100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Asuntolainakanta oli 4 858 (4 598) miljoonaa euroa, josta hypoteekkilainojen  
osuus oli 2 752 (2 498) miljoonaa euroa. Vuoden alusta asuntolainojen kasvu oli 
yhteensä 5,6 prosenttia lähinnä hypoteekkipankin lainojen kasvun ansiosta.   
Keskimääräinen lainoitusaste suhteessa vakuuden markkina-arvoon luotonannon   
päätöshetkellä laski 56,7 (57,0) prosenttiin.                  
Uusantolainaus yrityksille jatkui maltillisena, ja yritysten luotot olivat 781 
(782) miljoonaa euroa. Yrityslainojen osuus koko antolainauksesta pieneni    
tavoitteiden mukaisesti 12,3 (12,9) prosenttiin.                
Aktia Yritysrahoitus- ja Aktia Kortti & Rahoitus -rahoitusyhtiöiden kautta   
kohdevakuutta vastaan tai ilman vakuutta myönnettävä luotonanto yleisölle oli  
97,9 (84,8) miljoonaa euroa eli 1,5 prosenttia koko antolainauksesta. Suurin osa
kasvusta liittyy Aktia Yritysrahoitukseen.                   
Luotot, taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien, joiden maksut   
olivat 1-30 päivää viivästyneitä, nousivat vuodenvaihteesta 3,05 (2,97)     
prosenttiin luottokannasta. Luotot, joiden maksut olivat 31-89 päivää      
viivästyneitä, lisääntyivät 0,89 (0,76) prosenttiin eli 57 miljoonaan euroon.  
Yli 90 päivää erääntyneet luotot, mukaan lukien saatavat konkurssiyrityksiltä ja
perintäsaatavat, olivat 42 miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,66:ta (0,56)     
prosenttia koko luottokannasta pankkitakaukset mukaan lukien.          
Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden (vrk) mukaan (milj. euroa)      
--------------------------------------------------------------------------------
| Vrk       |  30.6.2010 |      % |   31.12.2009 |      % |
|         |       | luotto-kann |        | luotto-kanna |
|         |       |    asta |        |     sta |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 - 30     |     195 |    3,05 |      181 |     2,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista     |     131 |    2,04 |      114 |     1,86 |
| kotitalouksien |       |       |        |       |
| osuus      |       |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 31 - 89     |      57 |    0,89 |       46 |     0,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista     |      41 |    0,63 |       37 |     0,61 |
| kotitalouksien |       |       |        |       |
| osuus      |       |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 90 -      |      42 |    0,66 |       34 |     0,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista     |      22 |    0,34 |       18 |     0,30 |
| kotitalouksien |       |       |        |       |
| osuus      |       |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahoitus- ja likviditeettiriskit  
                  
Rahoitus- ja likviditeettiriskejä hallitaan juridisella yhtiötasolla, eikä   
pankkikonserni (Aktia Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt) rahoita konsernin     
vakuutusyhtiöitä.                                
Pankkitoiminnassa rahoitus- ja likviditeettiriski liittyy jälleenrahoituksen  
saatavuuteen sekä varojen ja velkojen maturiteettieroihin. Tavoitteena on    
maksuvalmiusasema, jossa likvidit varat kattavat vuoden jälleenrahoitustarpeen. 
Muun muassa maaliskuussa 2010 toteutetun kiinteistövakuudellisen        
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun seurauksena likviditeettiasema oli hyvä
ja tavoitteet ylitettiin selvästi.                       
Henkivakuutustoiminnassa likviditeettiriski tarkoittaa riskiä rahoituksen    
saatavuudesta korvausten, säästösummien ja takaisinostojen sekä eläkkeiden   
maksamiseksi. Likviditeetin tarvetta hoidetaan suurimmaksi osaksi kassavirralla 
sekä vaihteleviin tarpeisiin sopeutetulla sijoitustodistussalkulla.       
Odottamattomiin suuriin rahavarojen tarpeisiin käytetään lähinnä        
joukkovelkakirjalainoista koostuvaa likviditeettisalkkua.            
Vahinkovakuutuksessa likviditeettiriski tarkoittaa rahoituksen saatavuutta   
korvausten maksamiseksi, ja se riippuu tapahtuneiden vahinkojen määrästä ja   
suuruudesta. Likviditeettiriskiä hallitaan kassavirralla ja pankkitalletuksista,
sijoitustodistuksista ja valtionobligaatioista koostuvalla sopeutetulla     
salkulla. 
                                   
Vastapuoliriskit         
                        
Konsernirahoituksen vastapuoliriskit    
                   
Pankkitoiminnan likviditeettisalkku, joka koostuu saamistodistuksista oli 2 691 
(2 615) miljoonaa euroa 30.6.2010. Yksittäiset sijoituspäätökset tehdään    
sijoitussuunnitelman mukaisesti tarkan vastapuoliarvion pohjalta.        
Vastapuoliriskejä rajoitetaan vaatimalla vastapuolilta korkeaa ulkopuolista   
luottoluokitusta (vähintään Moody's Investors Servicen A3 tai vastaava) sekä  
vastapuoli- ja instrumenttikohtaisilla enimmäisvastuita koskevilla limiiteillä. 
Myytävissä olevista rahoitusvaroista 61 (51) prosenttia oli sijoituksia     
kiinteistövakuudellisiin joukkovelkakirja-lainoihin, 23 (36) prosenttia     
sijoituksia pankkeihin, 11 (9) prosenttia sijoituksia valtion takaamiin pankkien
liikkeeseen laskemin joukkovelkakirjalainoihin ja noin 5 (4) prosenttia     
sijoituksia julkiseen sektoriin ja yrityksiin.                 
Johdannaiskaupan vastapuoliriskejä hallitaan panttaussopimuksille (CSA = Credit 
Support Annex) asetettavien, avointa positiota rajoittavien vaatimusten avulla.
 
Luottoluokitusten jakauma pankkitoiminnassa                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     30.6.2010 |     31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             |       2 691 |       2 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa                 |      58,4 % |       55,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1 - Aa3              |      30,2 % |       29,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1 - A3               |       7,3 % |       11,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1 - Baa3             |       0,6 % |       0,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1 - Ba3              |       0,5 % |       0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1 - B3               |       0,0 % |       0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi          |       0,0 % |       0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta         |      3,0 %* |       2,9 %* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      100,0 % |      100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Josta suomalaisia kuntia 1,8 % 30.6.2010 ja 1,9 % 31.12.2009         

Rahoitusvaroista 1,1 (0,8) prosenttia ei täyttänyt sisäisiä           
luottoluokitusvaatimuksia. Heikentyneen luottoluokituksen vuoksi viisi     
yhteiseltä markkina-arvoltaan 20 miljoonan euron arvopaperia ei enää      
oikeuttanut keskuspankkirahoitukseen. Muut luottoluokituksen puuttumisen vuoksi 
rahoitukseen oikeuttamattomat arvopaperit olivat yhteensä 80 miljoonaa euroa.  
Kauden aikana ei kirjattu arvonalentumisia liikkeeseenlaskijan         
maksukyvyttömyyden vuoksi. Vastaavat arvonalentumiset vertailukautena 2009   
olivat -0,4 miljoonaa euroa.                          

Henkivakuutustoiminnan                             
vastapuoliriskit 
                               
Korkosijoitukset olivat vuosineljänneksen lopussa 575 (570) miljoonaa euroa, eli
91 (88) prosenttia sijoituksista. Henkivakuutusyhtiön sijoitustoiminnan     
yhteydessä syntyviä vastapuoliriskejä hallitaan edellyttämällä vähintään    
”Investment grade” -arvoista ulkoista luottoluokitusta (Moody's Investors    
Servicen Baa3 tai vastaava) sekä kullekin vastapuolelle ja omaisuuslajille   
määriteltyjä enimmäiskokonaisvastuita koskevilla säännöillä.          
Kesäkuun 2010 lopussa suorista korkosijoituksista 40 (47) prosenttia oli    
sijoituksia julkiseen sektoriin, 23 (23) prosenttia sijoituksia yrityksiin ja 37
(30) prosenttia sijoituksia pankkeihin ja kiinteistövakuudellisiin       
joukkovelkakirjalainoihin.                           
Kauden päättyessä 3,0 (1,7) prosenttia suorista korkosijoituksista ei täyttänyt 
Aktian sisäisiä luottoluokitusvaatimuksia.                   
Aiemmin kirjattujen korkosidonnaisten arvopaperien arvonalentumisten nettomuutos
oli 0,6 miljoonaa euroa. Kauden aikana ei kirjattu arvonalentumisia       
liikkeeseenlaskijan maksukelpoisuuden heikentymisen vuoksi.  
         
Luottoluokitusten jakauma                            
henkivakuutustoiminnassa                            
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     30.6.2010 |     31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             |        575 |        570 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa                 |      56,6 % |       52,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1 - Aa3              |      13,3 % |       12,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1 - A3               |      15,3 % |       18,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1 - Baa3             |       8,2 % |       11,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1 - Ba3              |       2,6 % |       1,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1 - B3               |       0,2 % |       0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi          |       0,2 % |       0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta         |       3,6 % |       3,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      100,0 % |      100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Vahinkovakuutustoiminnan vastapuoliriskit   
                 
Vahinkovakuutusyhtiön suorat korkosijoitukset olivat kauden lopussa 115 (104)  
miljoonaa euroa eli 76 (75) prosenttia sijoituksista.              
Kesäkuun lopussa suorista korkosijoituksista 61 (64) prosenttia oli sijoituksia 
julkiseen sektoriin, 12 (10) prosenttia sijoituksia yrityksiin ja 28 (36)    
prosenttia sijoituksia pankkeihin ja kiinteistövakuudellisiin          
joukkovelkakirjalainoihin. Kauden aikana ei kirjattu arvonalentumisia. 
    
Luottoluokitusten jakauma                            
vahinkovakuutustoiminnassa                           
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     30.6.2010 |     31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             |        115 |        104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa                 |      56,9 % |       58,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1 - Aa3              |      19,9 % |       16,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1 - A3               |      11,8 % |       12,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1 - Baa3             |       2,8 % |       11,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1 - Ba3              |       7,4 % |       0,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1 - B3               |       0,0 % |       0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi          |       0,0 % |       0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta         |       1,3 % |       0,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      100,0 % |      100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahoitusvarojen                                 
markkina-arvon määritys                             

Aktia ei harjoita trading-toimintaa. Pankkitoiminnan rahoitusvarat ja      
henkivakuutus- ja vahinkovakuutustoiminnan sijoitusvarat on sijoitettu     
arvopapereihin, ja niiden arvo määritetään markkinoiden ja virallisen      
ostonoteerauksen mukaan. Hankinta-arvon merkittävä tai pysyvä lasku verrattuna 
markkina-arvoon kirjataan tulokseen, kun taas kurssivaihtelut kirjataan käyvän 
arvon rahastoon laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen.   
       
Pankkitoiminnan rakenteellinen korkoriski                    

Rakenteellinen korkoriski syntyy saatavien ja velkojen korkosidonnaisuuksien ja 
uudelleenhinnoitteluajankohtien eroavaisuuksista, ja se vaikuttaa        
korkokatteeseen. Korkokatteen vaihtelun pienentämiseksi käytetään suojaavia   
johdannaissopimuksia ja likviditeettisalkun sijoituksia.            
Korkoriskistrategian mukaisesti korkojen muuttuminen paralleelisti yhden    
prosenttiyksikön ylös- tai alaspäin ei pienentäisi pankkitoiminnan korkokatetta 
seuraavien 12 kuukauden aikana 7:ää prosenttia enempää ja 12-24 kuukauden aikana
enintään 8 prosenttia. Tavoitteet saavutettiin kauden lopussa. Talletusten   
maturiteettien kasvu on vähentänyt korkokatteen herkkyyttä korkojen nousulle. 
 
Pankkitoiminnan hintariski                           

Hintariski on korkovaihtelujen tai luotto-, korko- tai spread-riskin muutosten 
seurauksena tapahtuva myytävissä olevien rahoitusvarojen arvon muutos.     
Likviditeettisalkun suuruutta, maturiteettia ja riskitasoa rajoitetaan pääoman 
allokointilimiitillä sekä repo-sopimusten solmimisen rajoituksilla.       
Kauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu hintariskiin liittyvä nettomuutos 
sekä luotto- ja spread-riski oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen  
10,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Kesäkuun 2010 lopussa saamistodistusten   
arvostusero oli 2,7 (13,3) miljoonaa euroa.   
                
Pankkitoiminnan ja emoyhtiön muut markkinariskit                

Pankkitoiminnassa ja emoyhtiössä ei kummassakaan harjoiteta osakekauppaa    
kaupankäyntitarkoituksessa eikä kiinteistösijoittamista tuottotarkoituksessa.  
Kiinteistöomistus oli kauden lopussa 3,5 (3,4) miljoonaa euroa. Toiminnalle   
välttämättömät tai strategiset osakesijoitukset olivat 31,6 (30,6) miljoonaa  
euroa. Kauden lopussa käyvän arvon rahasto oli edellä mainittujen strategisten 
osakesijoitusten osalta 1,0 (3,7) miljoonaa euroa laskennallisten verojen    
vähentämisen jälkeen.                              

Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit                      

Vakuutuksenottaja kantaa sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien   
sijoitusten sijoitusriskin. Nämä sijoitukset arvostetaan juoksevasti käypään  
arvoon, ja arvonmuutokset kirjataan sijoitussidonnaisten vakuutusten      
vastuuvelkaan.                                 
Vakuutusteknisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan     
juoksevasti markkina-arvoon. Katsauskaudella kirjattiin tulokseen vaikuttavia  
osakkeita ja osuuksia koskevia arvonalentumisia yhteensä -0,6 (30.6.2009; -6,9) 
miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu osakkeiden
nettomuutos oli hankintaeliminointien ja laskennallisten verojen vähentämisen  
jälkeen 0,6 (0,2) miljoonaa euroa.  
                      
Käyvän arvon rahastoon kirjatut osakkeita ja osuuksia koskevat arvonmuutokset  
olivat 9,6 miljoonaa euroa laskennallisten verojen jälkeen. Kesäkuun lopussa  
2010 arvostusero korkosijoituksissa oli 15,2 (5,6) miljoonaa euroa.       

Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun                       
allokaatio omaisuuslajeittain                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |     30.6.2010     |     31.12.2009     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet      |     0,0 |    0,0 % |     0,3 |    0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset  |    633,5 |   90,8 % |    609,7 |    88,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahamarkkinat    |     7,9 |    1,1 % |    24,0 |    3,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt     |    37,2 |    5,3 % |    38,0 |    5,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtoehtoiset   |    19,0 |    2,7 % |    20,7 |    3,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |    697,5 |   100,0 % |    692,6 |   100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkivakuutustoiminnan vakuutustekniset riskit     
             
Vakuutustekniset riskit realisoituvat, jos toteutuvat korvaukset ovat odotettua 
korkeammat. Jälleenvakuutusturva huomioon ottaen vakuutustoiminta on ollut   
suhteellisen vakaata. Eri vakuutuskantojen jälleenvakuutusturvat pienentävät  
tuloksen volatiliteettia ja poistavat sellaiset riskitapahtumat, jotka voisivat 
vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa.  
           
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitusriskit                     

Vakuutusteknisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan     
juoksevasti markkina-arvoon. Sijoitustoiminta perustuu sijoitusten sovittamiseen
vastuuvelan kassavirtoihin, mikä tarkoittaa voimakasta allokointia kohti    
korkealaatuisia, lyhyemmän maturiteetin korkoinstrumentteja.          
Sijoitussuunnitelmaan ei toistaiseksi kuulu osakesijoituksia.          
Arvostusmuutokset käyvän arvon rahastoon olivat kauden aikana 2,6 miljoonaa   
euroa laskennallisten verojen jälkeen. Kesäkuun 2010 lopussa arvostusero    
korkosijoituksissa oli 1,8 (-0,8) miljoonaa euroa.  
              
Vahinkovakuutusyhtiön sijoitussalkun                      
allokaatio omaisuuslajeittain                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |     30.6.2010     |     31.12.2009     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet      |     0,0 |    0,0 % |     0,0 |    0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset  |    117,7 |   76,5 % |    105,9 |    74,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahamarkkinat    |     8,3 |    5,4 % |     6,3 |    4,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt     |    26,0 |   16,9 % |    28,2 |    19,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtoehtoiset   |     1,9 |    1,2 % |     2,0 |    1,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |    153,9 |   100,0 % |    142,4 |   100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekniset riskit   
              
Vakuutustekniset riskit realisoituvat, jos toteutuvat korvaukset ovat odotettua 
korkeammat. Jälleenvakuutusturva huomioon ottaen vakuutustoiminta on ollut   
suhteellisen vakaata. Eri vakuutuskantojen jälleenvakuutusturvat pienentävät  
tuloksen volatiliteettia ja poistavat sellaiset riskitapahtumat, jotka voisivat 
vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa. 
            
Operatiiviset riskit                              

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu epäselvistä
tai puutteellisista ohjeista, ohjeiden vastaisesta toiminnasta, tietojen    
epäluotettavuudesta, järjestelmien puutteista tai henkilöstön toiminnasta.   
Operatiivisten riskien aiheuttamat vahingot voivat olla välittömiä tai     
välillisiä, taloudellisia tai sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka 
heikentävät pankin uskottavuutta markkinoilla.                 
Tammi - kesäkuun 2010 aikana ei toteutunut operatiivisia riskejä, jotka olisivat
aiheuttaneet olennaista taloudellista vahinkoa.                 

Lähipiiri                                    

Lähipiirillä tarkoitetaan Aktia Oyj:ssä johtavassa asemassa olevia       
avainhenkilöitä ja näiden perheenjäseniä sekä yhtiöitä, joissa johtavassa    
asemassa olevalla avainhenkilöllä on määräysvalta. Aktia-konsernin       
avainhenkilöitä ovat Aktia Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet,   
toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies.                  
Aktia Oyj sai 30 miljoonan euron ylimääräisen osingon Aktia Pankki Oyj:ltä.   
Osinkosumma palautettiin Aktia Pankki Oyj:hin pääomalainana.          
Kauden aikana ei ollut merkittäviä muutoksia lähipiirin kanssa tehdyissä    
liiketoimissa.                                 

Muut tapahtumat kauden aikana                          

Aktia Oyj julkisti positiivisen tulosvaroituksen 22.6.2010 ja nosti vuoden 2010 
ennustetta.                                   
Konsernin koko vuoden 2010 liikevoiton odotetaan ylittävän vuoden 2009 tuloksen.
Aiemmin julkaistussa ennusteessa koko vuoden tulos oli samalla tasolla kuin   
vuonna 2009.                                  

Tapahtumia katsastuskauden päättymisen jälkeen                 

Ei merkittäviä tapahtumia kauden aikana.                    

Henkilöstö                                   

Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna konsernin henkilöstömäärä laski    
vuodenvaihteesta 24 työntekijällä 1 183:een ja vertailukaudelta 33 työntekijällä
(30.6.2009; 1 216). Kokoaikaisten työntekijöiden lukumäärä kauden aikana oli  
keskimäärin 1 195 (31.12.2009; 1 213).                     

Henkilöstörahasto ja johdon kannusteohjelma vuonna 2010             

Aktia Oyj:n hallitus vahvisti seuraavat laskentaperiaatteet koskien konsernin  
henkilöstörahastoon maksettavaa voittopalkkio-osuutta vuodelta 2010.      
Voittopalkkio-osuus on 10 prosenttia konsernin liikevoiton 30 miljoonaa euroa  
ylittävästä osuudesta. Voittopalkkio-osuus ei kuitenkaan voi ylittää 3:a    
miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja ja muut konserninjohdon jäsenet ovat konsernin 
henkilöstörahaston jäseniä.                           
Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille on laadittu    
palkitsemisjärjestelmä, joka on riippuvainen pankin operatiivisesta tuloksesta 
ja vuosittain yritys- ja henkilötasolla määritellyistä tavoitteista.      
Konserninjohdon jäsenet voivat saada korkeintaan kolmen kuukausipalkan suuruisen
henkilökohtaisen lisäpalkkion.                         
Vuoden 2010 osalta johtoryhmää koskee myös osakeperusteinen kannusteohjelma,  
jonka puitteissa johtoryhmällä on mahdollisuus ostaa enintään 55 833 osaketta. 
Merkintäoikeuden suuruus on riippuvainen erillisistä tavoitteista, joiden    
suoriutumisehdot noudattavat yhtiön hallituksen päätöstä.            

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                      

Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 25.3.2010 emoyhtiön ja konsernin  
tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen   
jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.            
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-  
31.12.2009 jaetaan osinkona 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä 15,9 miljoonaa   
euroa. Osinko-oikeuden täsmäytyspäivä oli 30.3.2010 ja osingon maksupäivä    
8.4.2010.                                    
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäneljä.
Hallintoneuvoston jäseniksi kolmen vuoden toimikaudeksi valittiin        
hallintoneuvoston jäsenet Sten Eklundh, Agneta Eriksson, Peter Heinström, Erik 
Karls, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Maj-Britt     
Vääriskoski, Lars Wallin, Bo Gustav Wilson ja Ann-Marie Åberg, jotka kaikki   
olivat erovuorossa.                               
Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi. Tilintarkastajaksi  
1.1.2010 alkaneelle tilikaudelle valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy 
ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jan Holmberg.               
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeantivaltuutuksesta ja omien  
osakkeiden myyntivaltuutuksesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen    
ehdotuksen lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen ja nimitysvaliokunnan 
asettamisesta valmistelemaan yhtiökokouksen vaaliasioita.            
Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus koskien hallintoneuvoston       
lakkauttamista raukesi kun ehdotuksentekijä ei vaatinut äänestystä.       
Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan            
yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.fi kohdassa Tietoa Aktiasta   
>Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2010.              

Konserninjohto                                 

Aktian konserninjohtoon kuuluvat toimitusjohtaja Jussi Laitinen,        
varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan varamies Jarl Sved, varatoimitusjohtaja  
Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja Robert Sergelius, johtaja Barbro      
Karhulahti, johtaja Taru Narvanmaa, johtaja Anders Nordman, johtaja Gösta Råholm
ja johtaja Olav Uppgård sekä henkilöstön edustajana Marit Leinonen.       

Muutoksia                                    
konsernirakenteessa                               

Syksyllä 2009 toteutettiin Aktian kiinteistönvälitysyhtiöiden sulautuminen.   
Vuoden 2010 alusta toiminnasta vastaavat Aktia Kiinteistönvälitys Oy ja Magnus 
Nyman LKV Oy.                                  
Aktia Invest yhtiöitettiin kauden aikana. Henkilöstö omistaa yhtiöstä noin 30  
prosenttia ja Aktia Pankki Oyj 70 prosenttia.                  
Aktia Yritysrahoitus Oy:stä on tullut Aktia Pankin kokonaan omistama tytäryhtiö.

Osakepääoma ja omistajat                            

Kesäkuun 2010 lopussa Aktia Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty    
osakepääoma oli 93 873 816 euroa. Pääoma jakautuu 46 936 908 A-osakkeelle ja 20 
050 850 R-osakkeelle. Kauden päättyessä omistajien lukumäärä oli 49 150.    
Huhti - kesäkuussa 2010 arvo-osuustileille kirjattiin Veritas          
Vahinkovakuutusyhtiön sulautumiseen liittyvästä 6 800 000 osakkeen       
sulautumisvastikkeesta vielä 17 787 uutta A-osaketta. Jäljellä olevien     
osakkeiden läpikäyntiä ja kirjaamista jatketaan. Rekisteröimättömiä osakkeita  
oli kauden lopussa 950 629 kpl tai 1,4 prosenttia osakekannasta.        
Aktian oma osakeomistus oli 495 354 osaketta, eli 0,7 prosenttia osakkeiden   
kokonaismäärästä.                                
Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus laskea
liikkeeseen enintään 1 000 000 osaketta osakepohjaisten kannusteiden      
perustamiseksi konsernin avainhenkilöille.                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 suurinta   | A-osa | R-osa | Osakk | Osuus |  Ääniä | Osuus | Muutoks |
| osakkeenomistaj | kkeit | kkeit | eita | osakk |     | äänist |   et |
| aa 30.6.2010  |   a |   a | yhtee | eista |     |  ä, % | 4-6/201 |
|         |    |    |  nsä |  , % |     |    |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsingin    | 7 604 | 3 802 |  11 | 17,03 | 83 645 | 18,67 |     |
| Säästöpankkisää |  111 |  048 |  406 |    |   071 |    |     |
| tiö*      |    |    |  159 |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elinkorkolaitos | 4 648 | 2 066 | 6 714 | 10,02 | 45 970 | 10,26 |     |
| Hereditas*   |  114 |  106 |  220 |    |   234 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevakuutusos | 4 027 | 2 134 | 6 161 | 9,20 | 46 715 | 10,43 |  -270 |
| akeyhtiö    |  469 |  397 |  866 |    |   409 |    |   000 |
| Veritas     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Espoon ja    | 2 146 | 1 191 | 3 338 | 4,98 | 25 975 |  5,80 |  -191 |
| Kauniaisten   |  585 |  458 |  043 |    |   745 |    |   834 |
| Säästöpankkisää |    |    |    |    |     |    |     |
| tiö*      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Hammarén &  | 1 890 |  945 | 2 835 | 4,23 | 20 790 |  4,64 |     |
| Co Ab      |  000 |  000 |  000 |    |   000 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska     | 1 681 |  789 | 2 471 | 3,69 | 17 466 |  3,90 |     |
| Litteratursälls |  786 |  229 |  015 |    |   366 |    |     |
| kapet i Finland |    |    |    |    |     |    |     |
| rf*       |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Åbo Akademin  | 1 495 |  751 | 2 246 | 3,35 | 16 515 |  3,69 |     |
| säätiö*     |  640 |  000 |  640 |    |   640 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vantaan     | 1 194 |  915 | 2 109 | 3,15 | 19 495 |  4,35 | -66 000 |
| Aktiasäätiö*  |  900 |  012 |  912 |    |   140 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Porvoon     | 1 303 |  651 | 1 954 | 2,92 | 14 333 |  3,20 |     |
| Aktiasäätiö*  |  050 |  525 |  575 |    |   550 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaasan     |  978 |  547 | 1 525 | 2,28 | 11 923 |  2,66 |     |
| Aktiasäätiö*  |  525 |  262 |  787 |    |   765 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirkkonummen  |  876 |  438 | 1 314 | 1,96 |  9 641 |  2,15 |     |
| Säästöpankkisää |  529 |  264 |  793 |    |   809 |    |     |
| tiö*      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstifte |  787 |  393 | 1 181 | 1,76 |  8 660 |  1,93 |     |
| lsen i     |  350 |  675 |  025 |    |   850 |    |     |
| Karis-Pojo*   |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Föreningen   |  670 |  377 | 1 047 | 1,56 |  8 229 |  1,84 |     |
| Konstsamfundet |  040 |  951 |  991 |    |   060 |    |     |
| rf*       |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkoon     |  646 |  323 |  969 | 1,45 |  7 108 |  1,59 |     |
| Säästöpankkisää |  236 |  118 |  354 |    |   596 |    |     |
| tiö*      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ab Kelonia Oy* |  549 |  308 |  858 | 1,28 |  6 722 |  1,50 |     |
|         |  417 |  662 |  079 |    |   657 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sipoon     |  462 |  232 |  694 | 1,04 |  5 102 |  1,14 |     |
| Säästöpankkisää |  002 |  001 |  003 |    |   022 |    |     |
| tiö*      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siuntion    |  454 |  227 |  681 | 1,02 |  4 998 |  1,12 |     |
| Säästöpankkisää |  377 |  188 |  565 |    |   137 |    |     |
| tiö*      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia      |  340 |  177 |  517 | 0,77 |  3 892 |  0,87 |  1 683 |
| Sparbanksstifte |  138 |  600 |  738 |    |   138 |    |     |
| lsen i Malax*  |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tenholan    |  340 |  171 |  511 | 0,76 |  3 770 |  0,84 |  1 500 |
| Säästöpankkisää |  021 |  510 |  531 |    |   221 |    |     |
| tiö*      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiastiftelsen |  323 |  175 |  499 | 0,75 |  3 841 |  0,86 |     |
| i Korsholm*   |  376 |  888 |  264 |    |   136 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 suurinta   |  32 |  16 |  49 | 73,21 | 364 797 | 81,44 |     |
| yhteensä    |  419 |  618 |  038 |    |   546 |    |     |
|         |  666 |  894 |  560 |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |  14 | 3 431 |  17 | 26,79 | 83 156 | 18,56 |     |
|         |  517 |  956 |  949 |    |   362 |    |     |
|         |  242 |    |  198 |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    |  46 |  20 |  66 | 100,0 | 447 953 | 100,00 |     |
|         |  936 |  050 |  987 |   0 |   908 |    |     |
|         |  908 |  850 |  758 |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


*) Osapuolten keskinäistä R-osakkeen etuosto-oikeutta koskevan osakassopimuksen 
osapuoli. Sopimukseen piiriin kuuluu 72 % R-osakkeista ja 22 % osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                

Osakkeet                                    

Aktian A-osakkeen osalta kaupankäyntikoodi on AKTAV ja R-osakkeen osalta AKTRV. 
Aktian osake luokitellaan niin sanotun GICS-indeksin mukaan sektoriin ”Rahoitus,
alueelliset pankit”.                              
30.6.2010 A-osakkeen päätöskurssi oli 6,75 euroa ja R-osakkeen 8,20 euroa, joten
Aktian markkina-arvo oli noin 481 miljoonaa euroa. Aktian A-osakkeen tuotto oli 
vuoden alusta maaliskuun loppuun -13,13 prosenttia ja R-osakkeen -11,83     
prosenttia. Indeksit OMX Nordic Banks ja OMX Nordic Financials tuottivat    
vastaavana ajanjakson -3,34 ja -1,03 prosenttia.                
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovertailu 1.1. - 30.6.2010             |      Tuotto |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia A                         |     -13,13 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia R                         |     -11,83 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Nordic Banks                     |      -3,34 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Nordic Financials0                  |      -1,03 % |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketiedot      |        A-osake |           R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äänimäärä/osake    |           1 |             20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkina        | NASDAQ OMX Helsinki |    NASDAQ OMX Helsinki |
--------------------------------------------------------------------------------
| Listautumispäivä    |       29.9.2009 |          29.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN          |     FI0009004733 |        FI0009015911 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnus         |     AKTAV (OMX) |        AKTRV (OMX) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lista         |   OMXH Keskisuuret |   OMXH Keskisuuret yhtiöt |
|            |        yhtiöt |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimiala        |  Alueelliset pankit |     Alueelliset pankit |
--------------------------------------------------------------------------------
| GICS-koodi       |       40101015 |          40101015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä  |      46 936 908 |         20 050 850 |
--------------------------------------------------------------------------------

A-osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto tammi-kesäkuun 2010 aikana oli 139
815 euroa tai 19 662 osaketta. R-osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto oli
15 312 euroa tai 1 817 osaketta.                        
Aktia on tehnyt niin sanotun market-making- eli LP-sopimuksen (Liquidity    
Providing) Handelsbankenin kanssa A-osakkeen likviditeetin parantamiseksi, minkä
pitäisi suosia osakkeenomistajien pieniä osakekauppoja. Sopimus astui voimaan  
4.1.2010.                                    

Kalenteri                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010                       |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiljainen kausi                 |     14.10.-4.11.2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsaus 1-9/2010             |         4.11.2010 |
--------------------------------------------------------------------------------

Näkymät ja riskit vuodeksi 2010 (päivitetty)   
                
Aktia arvioi vuoden 2010 liiketuloksen ylittävän vuoden 2009 tuloksen ja    
luottojen arvonalentumisten jäävän viime vuotta selvästi alemmalle tasolle.   
(aiempi: Luottojen arvonalentumistappioiden odotetaan vuonna 2010 olevan vuotta 
2009 alhaisempia).    
                           
Vuonna 2010 Aktian kannattavuutta vahvistetaan panostamalla asiakkuuksiin ja  
lisämyyntiin, kehittämällä verkkopalveluja, kustannuskurilla sekä riskien ja  
pääoman hallinnan avulla. Aktia pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin     
erityisesti henkilöasiakkaiden ja pienten yritysten osalta.           
Tärkeimmät Aktian tulokseen vaikuttavat tekijät ovat yleinen taloustilanne,   
osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä    
tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja  
kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään.                     
Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaaleja on vaikea    
ennustaa. Nämä tekijät voivat vaikuttaa Aktian korkomarginaaliin ja sitä myötä 
kannattavuuteen. Aktia harjoittaa tehokasta korkoriskinhallintaa.        
Mahdolliset tulevat luottojen arvonalentumiset Aktian luottosalkussa voivat   
aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila,  
korkotaso, työttömyys sekä asuntohintojen kehitys. Luottojen          
arvonalentumistappioiden odotetaan vuonna 2010 jäävän viime vuotta merkittävästi
alhaisemmalle tasolle (aiempi: Luottojen arvonalentumistappioiden odotetaan   
vuonna 2010 olevan vuotta 2009 alhaisempia).                  
Likviditeetin saatavuus rahamarkkinoilta on olennaista Aktian          
jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin myös Aktiassa käytetään tietyin  
osin kotitalouksien talletuksia likviditeetin tarpeen täyttämiseen.       
Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien  
korkeampien tuottovaatimusten seurauksena.                   
Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan    
sääntelyä koskevia aloitteita, mikä on aiheuttanut epävarmuutta tulevaisuuden  
pääomavaateista. Pääomavaateiden muutos voi aiheuttaa sekä pääomitustarvetta  
että tarvetta muuttaa konsernin rakennetta.
                   
Tunnusluvut                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa    | 1-6 | 1-6/ | ∆   | 4-6/ | 1-3/ | 10-12 |  7-9 | 4-6 |
|          | /20 | 2009 |    | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 |
|          | 10 |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen   | 0,4 | 0,21 | 107,0 | 0,25 | 0,18 | 0,10 | 0,21 | 0,12 |
| tulos (EPS), euroa |  3 |   |   % |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake  | 6,8 | 5,51 | 25,0 | 6,89 | 6,86 | 6,52 | 6,51 | 5,51 |
| (NAV), euroa 1   |  9 |   |   % |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman    | 12, | 7,3 | 70,3 | 14,2 | 10,5 |  5,9 | 13,2 | 8,0 |
| tuotto (ROE), %  |  4 |   |   % |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos/osake, | 0,6 | 0,70 | -13,6 | 0,02 | 0,58 | 0,01 | 1,00 | 0,68 |
| euroa       |  1 |   |   % |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, | 164 | 143, | 15,0 | 164, | 162, | 157,4 | 155,2 | 143, |
| (rahoitus - ja   | ,5 |  1 |   % |  5 |  4 |    |    |  1 |
| vakuutusryhmittymä |   |   |    |   |   |    |    |   |
| ), % 1       |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden     | 66, | 66,4 | 0,0 % | 66,5 | 66,5 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| lukumäärä     |  5 |   |    |   |   |    |    |   |
| keskimäärin, milj. |   |   |    |   |   |    |    |   |
| kpl2        |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä  | 66, | 66,5 | 0,0 % | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| kauden lopussa,  |  5 |   |    |   |   |    |    |   |
| milj. kpl1     |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö     |  1 |  1 | -1,5 |  1 |  1 | 1 213 | 1 212 |  1 |
| (kokopäiväresurssi | 195 | 213 |   % | 195 | 202 |    |    | 213 |
| t), keskimäärin  |   |   |    |   |   |    |    |   |
| katsauskauden   |   |   |    |   |   |    |    |   |
| alusta 1      |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta   |   |   |    |   |   |    |    |   |
| (ml.        |   |   |    |   |   |    |    |   |
| Yksityispankki)  |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde | 0,5 | 0,60 | -8,4 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,51 | 0,52 |
|          |  5 |   |   % |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ottolainaus    |  3 |  3 | 8,8 % |  3 |  3 |   3 |   3 |  3 |
| yleisöltä1     | 351 | 079, |    | 351, | 180, | 029,2 | 082,0 | 079, |
|          | ,4 |  9 |    |  4 |  2 |    |    |  9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antolainaus    |  6 |  5 | 9,0 % |  6 |  6 |   6 |   5 |  5 |
| yleisölle1     | 346 | 820, |    | 346, | 176, | 060,8 | 946,4 | 820, |
|          | ,4 |  0 |    |  4 |  5 |    |    |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, | 16, | 14,5 | 13,8 | 16,5 | 16,2 | 15,9 | 15,4 | 14,5 |
| % 1        |  5 |   |   % |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten   | 10, | 9,1 | 11,0 | 10,1 | 9,6 |  9,5 |  9,1 | 9,1 |
| omien varojen   |  1 |   |   % |   |   |    |    |   |
| suhde, % 1     |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut  |  3 |  3 | 4,7 % |  3 |  3 |   3 |   3 |  3 |
| sitoumukset1    | 555 | 394, |    | 555, | 527, | 460,2 | 493,4 | 394, |
|          | ,3 |  8 |    |  3 |  2 |    |    |  8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito    |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastopääoma 1  |  3 |  2 | 28,8 |  3 |  4 |   3 |   3 |  2 |
|          | 770 | 927, |   % | 770, | 096, | 786,2 | 488,0 | 927, |
|          | ,9 |  4 |    |  9 |  1 |    |    |  4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnoitavat ja |  6 |  5 | 24,0 |  6 |  6 |   5 |   5 |  5 |
| välitettävät varat | 300 | 082, |   % | 300, | 382, | 995,6 | 680,5 | 082, |
| 1         | ,8 |  9 |    |  8 |  3 |    |    |  9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus   |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo | 50, | 36,0 | 40,2 | 24,4 | 26,1 | 27,2 | 17,7 | 15,4 |
| ennen       |  5 |   |   % |   |   |    |    |   |
| jälleenvakuuttajie |   |   |    |   |   |    |    |   |
| n osuutta     |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekustannussuhd | 96, | 106, | -9,0 | 96,7 | 104, | 100,7 | 101,5 | 106, |
| e, %2       |  7 |  3 |   % |   |  4 |    |    |  3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintapääoma 1  | 100 | 65,6 | 53,5% | 100, | 97,0 | 86,3 | 85,0 | 65,6 |
|          | ,7 |   |    |  7 |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, | 16, | 11,2 | 48,2 | 16,6 | 16,0 | 14,4 | 14,2 | 11,2 |
| % 2        |  6 |   |   % |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset käyvin | 909 | 813, | 11,8 | 909, | 908, | 867,7 | 849,7 | 813, |
| arvoin 1      | ,2 |  1 |   % |  2 |  4 |    |    |  1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskuperustekorkoo | 589 | 599, | -1,6 | 589, | 593, | 595,0 | 596,6 | 599, |
| n sidottujen    | ,6 |  1 |   % |  6 |  4 |    |    |  1 |
| vakuutusten    |   |   |    |   |   |    |    |   |
| vastuuvelka1    |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaist | 236 | 168, | 40,1 | 236, | 233, | 210,1 | 190,5 | 168, |
| en vakuutusten   | ,1 |  6 |   % |  1 |  4 |    |    |  6 |
| vastuuvelka 1   |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus  |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo | 44, | 44,0 | 0,8 % | 14,7 | 29,6 | 12,0 | 10,3 | 15,2 |
| ennen       |  3 |   |    |   |   |    |    |   |
| jälleenvakuuttajie |   |   |    |   |   |    |    |   |
| n osuutta     |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutuoto | 30, | 29,3 | 4,6 % | 15,9 | 14,8 | 15,0 | 16,2 | 15,5 |
| t         |  6 |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulusuhde, %2 | 25, | 26,1 | -4,2 | 25,0 | 24,5 | 27,9 | 26,6 | 26,1 |
|          |  0 |   |   % |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkosuhde, %2  | 82, | 88,2 | -6,8 | 82,2 | 87,1 | 91,1 | 85,8 | 88,2 |
|          |  2 |   |   % |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistetty     | 107 | 114, | -6,2 | 107, | 111, | 119,0 | 112,3 | 114, |
| kulusuhde, % 2   | ,2 |  3 |   % |  2 |  5 |    |    |  3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka ennen | 131 | 127, | 3,1 % | 131, | 134, | 119,3 | 121,1 | 127, |
| jälleenvakuuttajie | ,6 |  6 |    |  6 |  0 |    |    |  6 |
| n osuutta 1    |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääom | 47, | 46,9 | 0,4 % | 47,1 | 45,2 | 43,6 | 50,2 | 46,9 |
| a1         |  1 |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan    | 39, | 42,6 | -7,0 | 39,6 | 38,1 | 41,8 | 47,7 | 42,6 |
| vakavaraisuusaste, |  6 |   |   % |   |   |    |    |   |
| % 1        |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuunkantokyky  | 76, | 78,9 | -2,9 | 76,6 | 74,0 | 72,4 | 83,6 | 78,9 |
| (riskinkantokyky), |  6 |   |   % |   |   |    |    |   |
| % 1        |   |   |    |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------


1) kauden lopussa, 2) kertymä vuoden alusta                   
Tunnuslukujen laskentaperusteet löytyvät aktia OYJ:n vuosikertomuksesta 2009  
Konsernin tuloslaskelma                             
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)            | 1-6/201 | 1-6/200 | ∆    | 1-12/20 |
|                   |    0 |    9 |     |   09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate              |  77,5 |  71,9 |  7,7 % |  152,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot             |   1,1 |   0,6 | 80,8 % |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot            |  36,8 |  27,6 | 33,6 % |  60,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiokulut             |  -7,9 |  -7,0 | -12,5 % |  -14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto         |  28,9 |  20,6 | 40,7 % |  46,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto          |   7,1 |   7,0 |  1,4 % |  14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto         |  10,3 |   7,4 | 39,1 % |  15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen     |  -3,1 |   0,6 |    - |   0,8 |
| nettotuotot             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot  |   0,3 |   0,2 | 44,3 % |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot      |   5,0 |   1,8 | 174,4 % |   3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä    |  127,2 |  110,2 | 15,5 % |  233,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut           |  -42,5 |  -39,2 |  8,5 % |  -79,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut          |  -23,4 |  -22,3 |  4,9 % |  -44,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon tuloutus   |    - |   0,1 |    - |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja       |  -3,5 |  -3,5 |  2,6 % |  -6,9 |
| aineettomista hyödykkeistä      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut      |  -9,3 |  -10,6 | -11,8 % |  -23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä    |  -78,8 |  -75,4 |  4,5 % | -154,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja       |    - |  -0,2 |    - |  -0,6 |
| arvonalentumisen peruutus      |     |     |     |     |
| aineellisista ja aineettomista    |     |     |     |     |
| hyödykkeistä             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja  |  -8,4 |  -17,8 | -52,7 % |  -31,7 |
| muista sitoumuksista         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta  |   1,0 |   0,6 | 82,6 % |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |  41,0 |  17,3 | 137,0 % |  47,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                |  -11,0 |  -4,3 | 155,7 % |  -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto            |  30,0 |  13,0 | 130,8 % |  34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta:                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajien osuus |  28,7 |  13,8 | 107,0 % |  34,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus          |   1,3 |  -0,8 |    - |  -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  30,0 |  13,0 | 130,8 % |  34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (EPS), euroa  |  0,43 |  0,21 | 107,0 % |  0,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu   |  0,43 |  0,21 | 107,0 % |  0,52 |
| osakekohtainen tulos (EPS), euroa  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin laaja tuloslaskelma                          
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)           | 1-6/201 | 1-6/2009 | ∆    | 1-12/20 |
|                  |    0 |     |     |   09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto           |  30,0 |   13,0 | 130,8 % |  34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman erät  |     |     |     |     |
| verojen jälkeen:          |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen |  -1,9 |   19,9 |    - |  51,8 |
| arvostuksen muutos käypään arvoon |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten arvostuksen  |  12,1 |   9,3 |  29,8 % |   9,0 |
| muutos käypään arvoon       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen |   0,8 |   3,7 | -79,4 % |  19,2 |
| kirjaus tuloslaskelmaan      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman tulos |  41,0 |   45,9 | -10,7 % |  114,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman tulos,    |     |     |     |     |
| josta:               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajien   |  40,3 |   46,6 | -13,6 % |  114,0 |
| osuus               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         |   0,7 |   -0,7 |    - |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |  41,0 |   45,9 | -10,7 % |  114,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos/osake, euroa      |  0,61 |   0,70 | -13,6 % |  1,72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos/osake         |  0,61 |   0,70 | -13,6 % |  1,72 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu,  |     |     |     |     |
| euroa               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tase                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)         | 30.6.201 | 31.12.200 | ∆    | 30.6.200 |
|                |    0 |     9 |      |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat             |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat         |  283,1 |   341,0 |  -17,0 % |  288,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään arvoon |   19,9 |   22,5 |  -11,5 % |   25,5 |
| arvostettavat rahoitusvarat  |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset        | 3 280,7 |  3 277,3 |   0,1 % | 3 039,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet      |  151,2 |   155,6 |  -2,8 % |  204,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat       | 3 431,9 |  3 433,0 |   0,0 % | 3 244,2 |
| rahoitusvarat         |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät   |   22,2 |   27,9 |  -20,5 % |   30,9 |
| sijoitukset          |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset      |  288,2 |   210,0 |  37,3 % |  198,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset luottolaitoksilta   |   75,1 |   80,7 |  -7,0 % |  119,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yleisöltä ja     | 6 346,4 |  6 060,8 |   4,7 % | 5 820,0 |
| julkisyhteisöiltä       |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset    | 6 421,5 |  6 141,6 |   4,6 % | 5 939,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen      |  236,8 |   208,9 |  13,4 % |  168,1 |
| vastuuvelan sijoitukset    |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset osakkuusyrityksiin |   5,3 |    4,5 |  17,1 % |   4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet     |   12,1 |   12,4 |  -2,8 % |   12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt      |   25,1 |   26,9 |  -6,9 % |   28,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet  |   7,0 |    8,1 |  -13,4 % |   7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtosaamiset ja maksetut   |   71,6 |   80,3 |  -10,8 % |   67,2 |
| ennakot            |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat           |   33,7 |   31,4 |   7,6 % |   71,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat yhteensä      |  105,3 |   111,6 |  -5,6 % |  138,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset        |   1,8 |    0,8 |  128,1 % |   3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset  |   6,3 |    6,0 |   3,7 % |   13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset          |   8,1 |    6,8 |  18,4 % |   17,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat varat    |   0,8 |    0,8 |   0,0 % |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         | 10 867,2 | 10 555,8 |   2,9 % | 10 105,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat             |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat luottolaitoksille    | 1 516,9 |  1 724,4 |  -12,0 % | 1 597,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yleisölle ja       | 3 351,4 |  3 029,2 |  10,6 % | 3 079,9 |
| julkisyhteisöille       |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset          | 4 868,3 |  4 753,6 |   2,4 % | 4 677,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset      |  169,9 |   132,2 |  28,6 % |  127,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut      | 2 970,3 |  2 747,9 |   8,1 % | 2 568,7 |
| velkakirjat          |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi   |  253,9 |   252,5 |   0,5 % |  243,8 |
| etuoikeus kuin muilla veloilla |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat luottolaitoksilta  |  818,2 |   968,2 |  -15,5 % |  742,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yleisölle ja    |  109,6 |   77,3 |  41,8 % |  197,5 |
| julkisyhteisöille       |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvelat       | 4 151,9 |  4 045,9 |   2,6 % | 3 752,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka korkosidonnaisille |  589,6 |   595,0 |  -0,9 % |  599,1 |
| vakuutuksille         |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka          |  236,1 |   210,1 |  12,4 % |  168,6 |
| rahastovakuutuksille      |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusten vastuuvelka |  131,6 |   119,3 |  10,3 % |  127,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustekninen vastuuvelka  |  957,3 |   924,4 |   3,6 % |  895,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtovelat ja saadut ennakot |   82,6 |   71,9 |  14,9 % |   68,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat           |   72,0 |   91,5 |  -21,3 % |  126,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yhteensä      |  154,6 |   163,4 |  -5,4 % |  195,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset           |   0,6 |    0,8 |  -29,0 % |   0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat         |   4,1 |   19,2 |  -78,9 % |   4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    |   59,6 |   49,9 |  19,4 % |   54,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat           |   63,7 |   69,1 |  -7,9 % |   59,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävinä oleviin varoihin   |   0,2 |    0,2 |   0,0 % |   0,2 |
| liittyvät velat        |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         | 10 366,6 | 10 089,7 |   2,7 % | 9 709,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma pääoma       |  159,2 |   147,6 |   7,9 % |  100,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma pääoma        |  298,8 |   285,8 |   4,5 % |  265,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajien osuus    |  458,0 |   433,4 |   5,7 % |  366,1 |
| omasta pääomasta        |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus omasta    |   42,6 |   32,7 |  30,3 % |   30,2 |
| pääomasta           |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           |  500,6 |   466,2 |   7,4 % |  396,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat ja oma pääoma yhteensä  | 10 867,2 | 10 555,8 |   2,9 % | 10 105,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahavirtalaskelma                           
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)             | 1-6/20 | 1-6/20 | ∆    | 1-12/20 |
|                    |   10 |   09 |     |   09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta        |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |  41,0 |  17,3 | 137,0 % |  47,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut eriin, joilla ei ole     |  8,6 |  35,5 | -75,9 % |  43,8 |
| rahavirtavaikutusta          |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot           | -21,7 |  -7,8 | -178,0 |  -12,4 |
|                    |    |    |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen     |  27,9 |  45,0 | -38,0 % |  78,4 |
| liiketoiminnan saamisten ja velkojen  |    |    |     |     |
| muutosta                |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan saamisten lisäys (-)  | -283,9 | -542,9 | 47,7 % | -919,1 |
| tai vähennys (+)            |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai | 199,4 | 296,2 | -32,7 % |  654,0 |
| vähennys (-)              |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta yhteensä   | -54,5 | -201,6 | 73,0 % | -186,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta        |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset |  5,7 |  5,0 | 14,3 % |   8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöt ja osakkuusyritysten    |  -0,1 |  16,3 |    - |  16,3 |
| hankinta                |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten  |   - |  0,0 |    - |   0,0 |
| myynti                 |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja      |  -2,8 |  -3,7 | 25,2 % |  -6,7 |
| aineettomiin hyödykkeisiin       |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      |  4,4 |  1,3 | 250,2% |   2,0 |
| hyödykkeiden luovutukset        |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n emissio  |  9,2 |  6,6 | 39,5 % |   8,9 |
| vähemmistölle             |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta yhteensä    |  16,5 |  25,5 | -35,5% |  28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta         |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus  |  0,0 |  -2,4 |    - |   6,4 |
| kuin muilla veloilla          |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman lisäys          |   - |  0,0 |    - |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden myynti        |  0,2 |   - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman     |   - |  0,0 |    - |   0,0 |
| rahaston lisäys            |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | -15,9 | -10,0 | -58,7 % |  -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta yhteensä     | -15,7 | -12,4 | -27,2 % |  -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos        | -55,8 | -188,5 | 70,4 % | -161,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat vuoden alussa        | 350,7 | 512,4 | -31,6 % |  512,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden/vuoden lopussa    | 294,9 | 323,9 | -8,9 % |  350,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelmassa esiintyvät    |    |    |     |     |
| rahavarat muodostuvat seuraavista   |    |    |     |     |
| tase-eristä:              |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa                 |  8,9 |  9,2 | -3,9 % |  10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintojen kassa ja      |  4,7 |  4,0 | 16,2 % |   4,5 |
| pankkisaamiset             |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen Pankin sekkitili        | 269,6 | 275,5 | -2,1 % |  326,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaadittaessa maksettavat saamiset   |  11,8 |  35,2 | -66,4 % |   9,7 |
| luottolaitoksilta           |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 294,9 | 323,9 | -8,9 % |  350,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut eriin, joilla ei ole     |    |    |     |     |
| rahavirtavaikutusta:          |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset myytävissä olevista  |  0,0 |  20,7 |    - |  24,0 |
| rahoitusvaroista            |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja   |  8,4 |  17,5 | -52,0 % |  31,7 |
| muista sitoumuksista          |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset         |  -0,5 |  -6,1 | 92,1 % |  -19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset      |  4,0 |  3,7 |  8,8 % |   7,7 |
| aineettomista ja aineellisista     |    |    |     |     |
| hyödykkeistä              |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   |  -0,7 |  -0,3 | -170,5 |   0,0 |
|                    |    |    |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot ja -tappiot aineettomista |  -2,3 |  -0,1 |    - |  -0,5 |
| ja aineellisista hyödykkeistä     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon tuloutus    |   - |  -0,1 |    - |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut             |  -0,3 |  0,2 |    - |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  8,6 |  35,5 | -75,9% |  43,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin oman pääoman muutos                          
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)  | Osak | Muu | Käyv | Sijo | Voitt | Osakk | Vähem |  Oma |
|         | epää | sido |  än | itet | ovara | eenom | mistö | pääom |
|         | oma | ttu | arvo |  un |   t | istaj |   n |   a |
|         |   | oma |  n | vapa |    |  ien | osuus | yhtee |
|         |   | pääo | raha |  an |    | osuus | omast |  nsä |
|         |   |  ma | sto | pääo |    | omast |   a |    |
|         |   |   |   | man |    |   a | pääom |    |
|         |   |   |   | raha |    | pääom | asta |    |
|         |   |   |   | sto |    | asta |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 80,2 | 10,4 | -36, | 45,4 | 192,1 | 291,8 | 25,0 | 316,8 |
| 1.1.2009     |   |   |  4 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti    | 13,6 |   |   | 27,2 |    | 40,9 |    | 40,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sulautumisessa  |   |   |   |   | -3,2 | -3,2 |    | -3,2 |
| saadut omat   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| osakkeet     |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |   |   |   |   | -10,0 | -10,0 |    | -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto  |   |   |   |   | 13,8 | 13,8 | -0,8 | 13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä    |   |   | 23,5 |   |    | 23,5 |  0,1 | 23,6 |
| olevat      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| rahoitusvarat  |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran   |   |   | 9,3 |   |    |  9,3 |    |  9,3 |
| suojaus     |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan  |   |   | 32,8 |   | 13,8 | 46,6 | -0,7 | 45,9 |
| tuloslaskelman  |   |   |   |   |    |    |    |    |
| tulos      |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos    |   | 0,1 |   |   |    |  0,1 |  6,0 |  6,1 |
| omassa pääomassa |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 93,9 | 10,5 | -3,6 | 72,7 | 192,7 | 366,1 | 30,2 | 396,3 |
| 30.6.2009    |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 93,9 | 10,4 | 43,3 | 72,7 | 213,2 | 433,4 | 32,7 | 466,2 |
| 1.1.2010     |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti    |   |   |   |   |    |  0,0 |    |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden |   |   |   |   |  0,2 |  0,2 |    |  0,2 |
| myynti      |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |   |   |   |   | -15,9 | -15,9 |    | -15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto  |   |   |   |   | 28,7 | 28,7 |  1,3 | 30,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä    |   |   | -1,1 |   |    | -1,1 |  0,0 | -1,1 |
| olevat      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| rahoitusvarat  |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran   |   |   | 12,7 |   |    | 12,7 | -0,6 | 12,1 |
| suojaus     |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan  |   |   | 11,6 |   | 28,7 | 40,3 |  0,7 | 41,0 |
| tuloslaskelman  |   |   |   |   |    |    |    |    |
| tulos      |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos    |   |   |   |   |    |  0,0 |  9,2 |  9,2 |
| omassa pääomassa |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 93,9 | 10,4 | 54,9 | 72,7 | 226,1 | 458,0 | 42,6 | 500,6 |
| 30.6.2010    |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön oston yhteydessä 1.1.2009 suoritettiin
sulautumisvastikkeena 6 800 000 A-osaketta, joiden nimellisarvo oli 2,00 euroa 
per osake ja hinta 6,00 euroa per osake. Vastikkeesta 13,6 miljoonaa euroa   
kirjattiin osakepääomaan ja 27,2 miljoonaa euroa vapaan oman pääoman rahastoon. 
Yhtiö jatkaa toimintaansa Aktia-konsernissa nimellä Aktia Vahinkovakuutus Oy.  

Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus laskea
kannustetarkoituksessa liikkeeseen osakkeita konsernin avainhenkilöille. Aktia 
Oyj:n hallitus päätti 30.3.2009 valtuutuksen nojalla toteuttaa suunnatun    
osakeannin nimetyille henkilöille yhtiön korkeimmassa operatiivisessa johdossa. 
Osakeannissa laskettiin liikkeeseen 12 490 uuttaa A-osaketta, joiden      
merkintähinta oli 6,00 euroa per osake ja nimellisarvo 2,00 euroa per osake. 74 
940 euron vastikkeesta 24 980 euroa kirjattiin osakepääomaan ja 49 960 euroa  
vapaan oman pääoman rahastoon.                         

--------------------------------------------------------------------------------
|             |       |   Muu sidottu |   Käyvän | Sijoitetu |
|            |      |         |   arvon | n vapaan |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     | Osakepääo |   oma pääoma |  rahasto |  pääoman |
|            |    ma |         |      |  rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009  |   80,2 |      10,4 |   -36,4 |   45,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti       |   13,6 |         |      |   27,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sulautumisessa saadut |      |         |      |      |
| omat osakkeet     |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Kauden voitto  |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat   |      |         |    23,5 |      |
| rahoitusvarat     |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kassavirran suojaus |       |          |    9,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan     |      |         |    32,8 |      |
| tuloslaskelman tulos |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa   |      |       0,1 |      |      |
| pääomassa       |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.6.2009 |   93,9 |      10,5 |    -3,6 |   72,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       | Osakkeenomistaj | Vähemmistö |       |
|            |      |       ien |     n |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  Voitto- |  osuus omasta |   osuus |    Oma |
|            |      |         |   omasta |  pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     |   varat |    pääomasta | pääomasta | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009  |   192,1 |      291,8 |    25,0 |   316,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti       |      |      40,9 |      |   40,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sulautumisessa saadut |   -3,2 |      -3,2 |      |   -3,2 |
| omat osakkeet     |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |   -10,0 |      -10,0 |      |   -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Kauden voitto  |   13,8 |      13,8 |    -0,8 |   13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat   |      |      23,5 |    0,1 |   23,6 |
| rahoitusvarat     |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kassavirran suojaus |       |       9,3 |       |    9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan     |   13,8 |      46,6 |    -0,7 |   45,9 |
| tuloslaskelman tulos |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa   |      |       0,1 |    6,0 |    6,1 |
| pääomassa       |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.6.2009 |   192,7 |      366,1 |    30,2 |   396,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       |   Muu sidottu |   Käyvän | Sijoitetu |
|            |      |         |   arvon | n vapaan |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     | Osakepääo |   oma pääoma |  rahasto |  pääoman |
|            |    ma |         |      |  rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2010  |   93,9 |      10,4 |    43,3 |   72,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti       |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden   |      |         |      |      |
| myynti        |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Kauden voitto  |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat   |      |         |    -1,1 |      |
| rahoitusvarat     |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kassavirran suojaus |       |          |    12,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan     |      |         |    11,6 |      |
| tuloslaskelman tulos |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa   |      |         |      |      |
| pääomassa       |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.6.2010 |   93,9 |      10,4 |    54,9 |   72,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       | Osakkeenomistaj | Vähemmistö |       |
|            |      |       ien |     n |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  Voitto- |  osuus omasta |   osuus |    Oma |
|            |      |         |   omasta |  pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     |   varat |    pääomasta | pääomasta | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2010  |   213,2 |      433,4 |    32,7 |   466,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti       |      |       0,0 |      |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden   |    0,2 |       0,2 |      |    0,2 |
| myynti        |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |   -15,9 |      -15,9 |      |   -15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Kauden voitto  |   28,7 |      28,7 |    1,3 |   30,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat   |      |      -1,1 |    0,0 |   -1,1 |
| rahoitusvarat     |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kassavirran suojaus |       |      12,7 |    -0,6 |   12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan     |   28,7 |      40,3 |    0,7 |   41,0 |
| tuloslaskelman tulos |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa   |      |       0,0 |    9,2 |    9,2 |
| pääomassa       |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.6.2010 |   226,1 |      458,0 |    42,6 |   500,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön oston yhteydessä 1.1.2009     |
| suoritettiin sulautumisvastikkeena                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 800 000 A-osaketta, joiden nimellisarvo oli 2,00 euroa per osake ja hinta |
| 6,00 euroa per osake.                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastikkeesta 13,6 miljoonaa euroa kirjattiin osakepääomaan ja 27,2 miljoonaa |
| euroa vapaan oman                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääoman rahastoon. Yhtiö jatkaa toimintaansa Aktia-konsernissa nimellä Aktia |
| Vahinkovakuutus Oy.                             |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |      |         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus  |
| laskea kannustetarkoituksessa                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikkeeseen osakkeita konsernin avainhenkilöille. Aktia Oyj:n hallitus    |
| päätti 30.3.2009 valtuutuksen nojalla                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| toteuttaa suunnatun osakeannin nimetyille henkilöille yhtiön korkeimmassa  |
| operatiivisessa johdossa.                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakenannissa laskettiin liikkeeseen 12 490 uutta A-osaketta, joiden     |
| merkintähinta oli 6,00 euroa per                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| osake ja nimellisarvo 2,00 euroa per osake. 74 940 euron vastikkeesta 24 980 |
| euroa kirjattiin                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakepääomaan ja 49 960 euroa vapaan oman pääoman  |      |      |
| rahastoon.                     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin kehitys neljännesvuosittain                      
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)         | 4-6/20 |  1-3/ |  10-12/ | 7-9/20 | 4-6/20 |
|                |   10 |  2010 |   2009 |   09 |   09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate           |  38,6 |  38,9 |   39,8 |  40,5 |  39,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot         |  1,1 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto      |  15,5 |  13,4 |   14,5 |  11,3 |  11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto      |  2,6 |  4,5 |   3,2 |  3,8 |  1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto     |  5,9 |  4,4 |   1,5 |  6,3 |  5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen |  -1,2 |  -1,8 |   -1,0 |  1,2 |  3,2 |
| nettotuotot          |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen     |  0,0 |  0,3 |   0,1 |  0,1 |  0,1 |
| nettotuotot          |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |  3,7 |  1,3 |   0,5 |  1,2 |  1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot     |  66,2 |  61,0 |   58,7 |  64,3 |  62,4 |
| yhteensä           |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut        | -21,8 | -20,7 |  -21,8 | -18,3 | -18,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut      | -12,0 | -11,4 |  -12,9 |  -9,5 | -11,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja   |  -1,8 |  -1,8 |   -1,6 |  -1,8 |  -1,7 |
| aineettomista hyödykkeistä  |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   |  -4,4 |  -5,0 |   -6,4 |  -6,5 |  -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -40,0 | -38,9 |  -42,7 | -36,1 | -37,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja   |   - |   - |   -0,3 |   - |  -0,2 |
| arvonalentumisen peruutus   |    |    |     |    |    |
| aineellisista ja       |    |    |     |    |    |
| aineettomista hyödykkeistä  |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot     |  -3,8 |  -4,6 |   -5,5 |  -8,5 | -16,2 |
| luotoista ja muista      |    |    |     |    |    |
| sitoumuksista         |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten    |  1,1 |  -0,1 |   -0,4 |  0,1 |  0,5 |
| tuloksesta          |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  23,5 |  17,5 |   9,8 |  19,8 |  9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot             |  -6,0 |  -5,0 |   -3,0 |  -5,6 |  -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto         |  17,5 |  12,5 |   6,8 |  14,2 |  7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin laaja tuloslaskelma |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)         | 4-6/20 | 1-3/20 | 10-12/20 | 7-9/20 | 4-6/20 |
|                |   10 |   10 |    09 |   09 |   09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto         |  17,5 |  12,5 |   6,8 |  14,2 |  7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman  |    |    |     |    |    |
| erät verojen jälkeen:     |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien      | -19,0 |  17,1 |  -15,4 |  47,3 |  35,8 |
| rahoitusvarojen arvostuksen  |    |    |     |    |    |
| muutos käypään arvoon     |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten     |  2,9 |  9,2 |   -4,7 |  4,5 |  2,8 |
| arvostuksen muutos käypään  |    |    |     |    |    |
| arvoon            |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien      |  0,2 |  0,5 |   14,7 |  0,9 |  -1,0 |
| rahoitusvarojen kirjaus    |    |    |     |    |    |
| tuloslaskelmaan        |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman |  1,6 |  39,3 |   1,4 |  66,8 |  45,0 |
| tulos             |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsauksen Liitetiedot                         
Liite 1 osavuosikatsauksen laatimisperusteet ja olennaiset           
tilinpäätösperiaatteet                             
Osavuosikatsauksen laatimisperusteet                      
Aktia Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien, kansainvälisten  
kirjanpitostandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS)    
mukaisesti.                                   
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja kaikkia liitteitä,   
joita vaaditaan vuositilinpäätökseltä, minkä vuoksi katsaukseen tulee tutustua 
yhdessä konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 kanssa.               
Tämän katsauksen luvut esitetään niin, että tuloslaskelman eriä verrataan    
vastaavaan kauteen edellisvuonna, kun taas taseen eriä verrataan tilanteeseen  
31.12.2009, ellei toisin mainita. Hallituksen toimintakertomuksessa taseen luvut
esitetään pääasiassa miljoonissa euroissa ilman desimaaleja.          
Hallitus hyväksyi osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2010 kokouksessaan   
12.8.2010.                                   
Aktia Oyj:n tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset voi lukea Aktian kotisivuilta 
osoitteesta www.aktia.fi.                            
Olennaiset tilinpäätösperiaatteet                        
Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu vuositilinpäätökseen 31.12.2009  
sovellettuja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.                
Uudet, vuodesta 2010 alkaen voimassa olevat tilinpäätösstandardit        
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (muutettu)                 
1.1.2010 alkaen liiketoimintojen yhdistäminen kirjataan muutetun IFRS 3     
-standardin mukaisesti. 1.1.2010 alkaen yritysostot lisäävät sekä konsernin   
tuloslaskelman että konsernin oman pääoman volatiliteettia. Konsernilla ei ole 
ollut yritysostoja 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.           
IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (muutettu)           
Tässä muutetussa standardissa käsitellään vähemmistön osuutta koskevia     
tilinpäätösperiaatteita. Standardin soveltamisella ei ole ollut vaikutusta   
konsernin tulokseen eikä taloudelliseen asemaan ensimmäisen vuosipuoliskon   
aikana vuonna 2010.                               
Liite 2 Segmenttiraportointi                          
Segmentit                                    
1.1.2009 alkaen segmentit ovat Pankkitoiminta, Varainhoito, Henkivakuutus,   
Vahinkovakuutus ja Muut.                            
Pankkitoiminta-segmenttiin kuuluvat Aktia Pankki Oyj:n konttoritoiminta,    
yrityspankki ja treasury sekä tytäryhtiöt Aktia Hypoteekkipankki Oyj, Aktia   
Kortti & Rahoitus Oy, Aktia Yritysrahoitus Oy ja kiinteistönvälitysyhtiöt.   
Varainhoitoon sisältyvät Aktia Pankki Oyj:n yksityispankki ja tytäryhtiöt Aktia 
Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Asset Management Oy Ab sekä Aktia Invest Oy.      
Henkivakuutus koostuu Aktia Henkivakuutus Oy:stä. Vahinkovakuutus-segmentti   
käsittää Aktia Vahinkovakuutus Oy:n. Muut sisältää Aktia Oyj:n konsernihallinnon
ja tietyt Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset toiminnot, joita ei ole allokoitu  
segmenteille. Tähän segmenttiin kuuluu myös Vasp-Invest Oy.           
Allokointiperiaatteet ja konsernin eliminoinnit                 
Segmenttien, erityisesti Pankkitoiminnan, korkokatteisiin sisältyvät otto- ja  
antolainauksen marginaalit. Otto- ja antolainauksen viitekorkojen ja      
uudelleenhinnoitteluajankohtien eroavaisuudesta aiheutuva korkoriski siirretään 
konsernin sisäisten hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti treasuryyn. Treasury  
vastaa johdon valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja     
taseensuojaustoimenpiteistä. Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan  
segmenteille eri jakoperusteiden mukaisesti.                  
Aktia Oyj ja Aktia Pankki Oyj eivät toistaiseksi allokoi omia varoja      
segmenteille. Muut koostuu tuloslaskelman ja taseen eristä, joita ei allokoida 
segmenteille. Konsernin sisäiset transaktiot juridisten yksiköiden välillä   
eliminoidaan ja ilmoitetaan kunkin segmentin sisällä, jos yksiköt kuuluvat   
samaan segmenttiin. Konsernin sisäiset eri segmentteihin kuuluvien juridisten  
yksiköiden väliset transaktiot kuuluvat eliminointeihin. Osakkuusyhtiöiden   
osuus tuloksesta, hankintamenoeliminoinnit ja vähemmistön osuus kuuluvat    
eliminointeihin. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu markkinahintoihin.  
--------------------------------------------------------------------------------
| Liite 2. Konsernin         |       |     |        |
| segmenttiraportti          |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |     |        |      |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma        |     | Pankkitoimi |      | Varainhoito  |
|               |    |  nta    |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 1-6/2 |  1-6/2009 | 1-6/2010 |   1-6/2009 |
|               |  010 |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate          | 75,4 |    68,9 |   1,6 |      1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto     | 21,7 |    15,0 |   8,3 |      5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto     |   - |      - |    - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto    |   - |      - |    - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot         | -2,0 |     2,9 |   0,2 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot    | 95,1 |    86,8 |   10,1 |      6,4 |
| yhteensä          |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut       | -20,0 |    -18,1 |   -4,4 |     -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut     | -23,0 |    -25,9 |   -2,9 |     -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja  |    |       |     |        |
| aineettomista        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä        | -1,1 |    -1,2 |   -0,3 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut         | -4,9 |    -4,9 |   -0,5 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut    | -49,1 |    -50,1 |   -8,1 |     -6,4 |
| yhteensä          |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja  |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen peruutus  |    |       |     |        |
| aineellisista        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista      |   - |      - |    - |       - |
| hyödykkeistä        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot    |    |       |     |        |
| luotoista ja muista     |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista        | -8,0 |    -17,5 |    - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten   |   - |      - |    - |       - |
| tuloksesta         |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 38,0 |    19,1 |   2,0 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma        |     | Henkivakuut |      | Vahinkovakuut |
|               |    |   us   |     |    us   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 1-6/2 |  1-6/2009 | 1-6/2010 |   1-6/2009 |
|               |  010 |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate          |   - |      - |    - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto     |   - |      - |    - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto     | 11,0 |    11,9 |    - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto    |   - |      - |   11,3 |      6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot         |   - |    -0,5 |   0,3 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot    | 11,0 |    11,5 |   11,6 |      6,7 |
| yhteensä          |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut       | -2,8 |    -3,0 |   -5,5 |     -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut     | -3,5 |    -3,6 |   -3,5 |     -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja  |    |       |     |        |
| aineettomista        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä        | -0,2 |    -0,2 |   -0,3 |     -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut         |   - |      - |   -0,4 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut    | -6,5 |    -6,9 |   -9,8 |     -9,7 |
| yhteensä          |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja  |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen peruutus  |    |       |     |        |
| aineellisista        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista      |   - |      - |    - |       - |
| hyödykkeistä        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot    |    |       |     |        |
| luotoista ja muista     |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista        |   - |      - |   -0,4 |     -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten   |   - |      - |    - |       - |
| tuloksesta         |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  4,6 |     4,6 |   1,4 |     -3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintojen     |    |       |     |        |
| vaikutus konsernin     |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevoittoon        |  4,3 |     0,2 |   0,1 |     -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma        |     | Muut    |      | Eliminoinnit |
|               |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 1-6/2 |  1-6/2009 | 1-6/2010 |   1-6/2009 |
|               |  010 |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate          | -0,4 |     1,6 |   0,8 |      0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto     |  3,7 |     2,9 |   -4,7 |     -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto     |   - |      - |   -3,9 |     -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto    |   - |      - |   -1,0 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot         | 11,5 |     3,2 |   -6,6 |     -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot    | 14,8 |     7,6 |  -15,3 |     -8,8 |
| yhteensä          |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut       | -9,7 |    -8,3 |   -0,2 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut     | -2,8 |     9,1 |   12,4 |      3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja  |    |       |     |        |
| aineettomista        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä        | -1,4 |    -0,9 |   -0,4 |     -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut         | -4,1 |    -4,8 |   0,6 |     -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut    | -17,9 |    -4,9 |   12,4 |      2,5 |
| yhteensä          |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja  |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen peruutus  |    |       |     |        |
| aineellisista        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista      |   - |      - |    - |     -0,2 |
| hyödykkeistä        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot    |    |       |     |        |
| luotoista ja muista     |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista        |   - |      - |    - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten   |   - |      - |   1,0 |      0,6 |
| tuloksesta         |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | -3,1 |     2,8 |   -1,9 |     -6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma        |     |  Konserni |     |        |
|               |    | yhteensä  |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 1-6/2 |  1-6/2009 |     |        |
|               |  010 |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate          | 77,5 |    71,9 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto     | 28,9 |    20,6 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto     |  7,1 |     7,0 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto    | 10,3 |     7,4 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot         |  3,4 |     3,2 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot    | 127,2 |    110,2 |     |        |
| yhteensä          |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut       | -42,5 |    -39,2 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut     | -23,4 |    -22,3 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja  |    |       |     |        |
| aineettomista        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä        | -3,5 |    -3,5 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut         | -9,3 |    -10,5 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut    | -78,8 |    -75,4 |     |        |
| yhteensä          |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja  |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen peruutus  |    |       |     |        |
| aineellisista        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista      |   - |    -0,2 |     |        |
| hyödykkeistä        |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot    |    |       |     |        |
| luotoista ja muista     |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista        | -8,4 |    -17,8 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten   |  1,0 |     0,6 |     |        |
| tuloksesta         |    |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 41,0 |    17,3 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tase           |      | Pankkitoimi |      | Varainhoito  |
|              |     |  nta    |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)       | 30.6.20 | 31.12.2009 | 30.6.201 |  31.12.2009 |
|              |   10 |       |    0 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat      |  278,3 |    336,4 |   0,1 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään  |     |       |     |        |
| arvoon          |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat       |   3,7 |     3,6 |    - |       - |
| rahoitusvarat       |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     | 2 632,9 |   2 655,8 |   7,6 |      7,3 |
| rahoitusvarat       |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset  | 6 436,3 |   6 173,7 |   43,6 |     34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen    |    - |      - |    - |       - |
| vastuuvelan sijoitukset  |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat        |  444,7 |    662,9 |   6,1 |      5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 9 796,0 |   9 832,4 |   57,3 |     46,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset        | 4 693,4 |   4 607,1 |  190,8 |     154,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut   | 2 985,8 |   2 758,1 |    - |       - |
| velkakirjat        |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka        |    - |      - |    - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat        | 1 621,2 |   1 508,7 |   7,8 |      6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 9 300,4 |   8 874,0 |  198,6 |     161,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase           |      | Henkivakuut |      | Vahinkovakuut |
|              |     |   us   |     |    us   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)       | 30.6.20 | 31.12.2009 | 30.6.201 |  31.12.2009 |
|              |   10 |       |    0 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat      |   7,8 |     3,1 |   8,3 |      5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään  |     |       |     |        |
| arvoon          |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat       |   9,6 |    10,4 |   6,5 |      8,4 |
| rahoitusvarat       |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     |  670,0 |    664,9 |  114,8 |     101,1 |
| rahoitusvarat       |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset  |    - |      - |    - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen    |  236,8 |    208,9 |    - |       - |
| vastuuvelan sijoitukset  |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat        |  20,4 |    19,4 |   41,4 |     38,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      |  944,6 |    906,6 |  171,1 |     153,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset        |    - |      - |    - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut   |    - |      - |    - |       - |
| velkakirjat        |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka        |  825,8 |    805,1 |  123,2 |     109,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat        |  18,3 |    14,1 |   19,9 |     19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      |  844,0 |    819,2 |  143,0 |     129,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase           |      | Muut    |      | Eliminoinnit |
|              |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)       | 30.6.20 | 31.12.2009 | 30.6.201 |  31.12.2009 |
|              |   10 |       |    0 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat      |    - |      - |  -11,4 |     -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään  |     |       |     |        |
| arvoon          |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat       |    - |      - |    - |       - |
| rahoitusvarat       |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     |  23,5 |    30,0 |  -16,9 |     -26,1 |
| rahoitusvarat       |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset  |   9,7 |     0,1 |  -68,1 |     -66,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen    |    - |      - |    - |       - |
| vastuuvelan sijoitukset  |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat        |  357,4 |    20,7 |  -396,0 |    -337,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      |  390,6 |    50,7 |  -492,4 |    -434,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset        |   3,4 |     2,2 |  -19,3 |     -10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut   |    - |      - |  -15,5 |     -10,2 |
| velkakirjat        |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka        |    - |      - |   8,4 |      9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat        |  90,5 |    258,8 |  -187,0 |    -144,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      |  94,0 |    261,0 |  -213,5 |    -155,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase           |      |  Konserni |     |        |
|              |     | yhteensä  |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)       | 30.6.20 | 31.12.2009 |     |        |
|              |   10 |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat      |  283,1 |    341,0 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään  |     |       |     |        |
| arvoon          |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat       |  19,9 |    22,5 |     |        |
| rahoitusvarat       |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     | 3 431,9 |   3 433,0 |     |        |
| rahoitusvarat       |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset  | 6 421,5 |   6 141,6 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen    |  236,8 |    208,9 |     |        |
| vastuuvelan sijoitukset  |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat        |  474,0 |    409,0 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      |   10 |  10 555,8 |     |        |
|              |  867,2 |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset        | 4 868,3 |   4 753,6 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut   | 2 970,3 |   2 747,9 |     |        |
| velkakirjat        |     |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka        |  957,3 |    924,4 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat        | 1 570,7 |   1 663,7 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      |   10 |  10 089,7 |     |        |
|              |  366,6 |       |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Liite 3 Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset             

--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset         |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2010               | Nimellismää |  Varat, |  Velat, |
|                    | rä yhteensä |  käyvät |  käyvät |
|                    |       |   arvot |   arvot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |   3 092,5 |   94,5 |   34,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   3 092,5 |   94,5 |   34,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |    960,0 |   56,7 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |    960,0 |   56,7 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on     |       |      |      |
| arvostettu tuloksen kautta       |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset *)          |   7 150,9 |   132,6 |   130,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          |    190,2 |    0,8 |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset **)          |    98,3 |    3,1 |    3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset **)     |     4,3 |    0,4 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   7 443,7 |   136,9 |   135,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset yhteensä     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |  11 203,4 |   283,8 |   165,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          |    190,2 |    0,8 |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset            |    98,3 |    3,1 |    3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset       |     4,3 |    0,4 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  11 496,2 |   288,2 |   169,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset         |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2009               | Nimellismää |  Varat, |  Velat, |
|                    | rä yhteensä |  käyvät |  käyvät |
|                    |       |   arvot |   arvot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |   2 113,5 |   51,0 |   17,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   2 113,5 |   51,0 |   17,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |    960,0 |   37,2 |    1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |    960,0 |   37,2 |    1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on     |       |      |      |
| arvostettu tuloksen kautta       |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset *)          |   7 037,1 |   104,9 |   103,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          |    191,9 |    1,9 |    1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset **)          |    120,3 |    3,3 |    3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset **)     |     6,3 |    0,3 |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   7 355,6 |   110,4 |   108,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset yhteensä     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |  10 110,6 |   193,2 |   122,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          |    191,9 |    1,9 |    1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset            |    120,3 |    3,3 |    3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset       |     6,3 |    0,3 |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  10 429,1 |   198,7 |   127,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Korkosidonnaisiin johdannaisiin sisältyvät paikallispankeille välitetyt  |
| korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen           |
| back-to-back-suojausten jälkeen olivat 6 809,0 (6 730,6)) miljoonaa euroa.  |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat      |
| strukturoitujen tuotteiden suojaa.                      |
--------------------------------------------------------------------------------


Taseen ulkopuoliset sitoumukset                         
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                | 30.6.201 | 31.12.20 | 30.6.200 |
|                       |    0 |    09 |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi    |     |     |     |
| annetut sitoumukset             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                  |   51,0 |   49,9 |   58,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset |   6,1 |   7,3 |   7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan hyväksi tehdyt peruuttamattomat  |     |     |     |
| sitoumukset                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttämättömät luottojärjestelyt      |  550,6 |  506,6 |  538,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset |   10,5 |   11,7 |   12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset       |  618,3 |  575,5 |  617,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Liite 4 Konsernin riskipositiot                         

Konsernin pankkitoiminnan vakavaraisuus                     
--------------------------------------------------------------------------------
|                                (milj. euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto         | 6/2010 | 3/2010 | 12/2009 | 9/2009 | 6/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat   | 359,8 |  337,5 |  329,0 |  319,2 |  309,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat   | 227,6 |  235,4 |  222,8 |  219,5 |  183,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat         | 587,3 |  572,9 |  551,8 |  538,7 |  492,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luotto- ja         |   3 | 3 214,5 | 3 147,5 | 3 220,7 | 3 122,2 |
| vastapuoliriskien      | 242,6 |     |     |     |     |
| riskipainotettu määrä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinariskien       |   - |    - |    - |    - |    - |
| riskipainotettu määrä 1)  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisten riskien   | 312,7 |  312,7 |  312,7 |  272,7 |  272,7 |
| riskipainotettu määrä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut erät    |   3 | 3 527,2 | 3 460,2 | 3 493,4 | 3 394,8 |
| yhteensä          | 555,3 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %    |  16,5 |  16,2 |  15,9 |  15,4 |  14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen |  10,1 |   9,6 |   9,5 |   9,1 |   9,1 |
| suhde, %          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minimipääomavaade      | 284,4 |  282,2 |  276,8 |  279,5 |  271,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomapuskuri (omien    | 302,9 |  290,7 |  275,0 |  259,2 |  221,2 |
| varojen ja minimivaateen  |    |     |     |     |     |
| erotus)           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


1) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston vuoksi ja koska        
nettovaluuttapositioiden yhteenlaskettu määrä on vähemmän kuin 2 % omista    
varoista.                                    


--------------------------------------------------------------------------------
|               |    |     |     |   (milj. euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 6/2010 | 3/2010 | 12/2009 | 9/2009 | 6/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         | 163,0 |  163,0 |  163,0 |  163,0 |  163,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot          |  44,6 |  44,6 |  44,6 |  44,6 |  44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      |  42,6 |  32,7 |  32,7 |  30,0 |  30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien   |  65,8 |  95,8 |  70,7 |  70,7 |  70,7 |
| voitto           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto        |  27,2 |  11,6 |  38,0 |  26,0 |  13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. osinkovaraus      |  -7,4 |  -3,7 |  -12,9 |  -7,5 |  -5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalaina         |  30,0 |    - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 365,8 |  343,9 |  336,0 |  326,7 |  317,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. aineettomat hyödykkeet |  -6,0 |  -6,4 |  -7,0 |  -7,5 |  -8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat   | 359,8 |  337,5 |  329,0 |  319,2 |  309,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto    |  2,7 |  21,6 |  13,3 |  14,9 |  -16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylempiin toissijaisiin   |  45,0 |  45,0 |  45,0 |  45,0 |  45,0 |
| omiin varoihin kuuluvat   |    |     |     |     |     |
| lainat           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alempiin toisijaisiin omiin | 179,9 |  168,8 |  164,5 |  159,6 |  154,7 |
| varoihin kuuluvat lainat  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat   | 227,6 |  235,4 |  222,8 |  219,5 |  183,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat yhteensä     | 587,3 |  572,9 |  551,8 |  538,7 |  492,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


Pankkikonsernin riskipainotetut sitoumukset, luotto- ja vastapuoliriskit    
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastuut 6/2010 |        |         |  (milj. euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino       |  Taseen varat |     Taseen |    Yhteensä |
|             |        |  ulkopuoliset |         |
|             |        |   sitoumukset |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 %           |    1 203,8 |      33,4 |     1 237,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 %          |    1 196,4 |       0,0 |     1 196,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 %          |    1 119,2 |      286,2 |     1 405,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 %          |    4 782,4 |      107,7 |     4 890,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 %          |      0,1 |       0,0 |       0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 75 %          |     605,8 |      91,3 |      697,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 %          |     613,0 |      91,2 |      704,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 150 %          |      16,2 |       0,7 |      16,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |    9 537,0 |      610,5 |    10 147,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset *)     |     345,1 |        - |      345,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |    9 882,1 |      610,5 |    10 492,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset, Basel 2 |      |      |   (milj. |
|                    |      |      |   euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino  |  6/2010 |   3/2010 |  12/2009 |   9/2009 |   6/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 %     |     - |     - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 %     |   119,6 |   129,0 |   115,9 |   111,3 |   101,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 %     |   235,8 |   258,6 |   252,5 |   341,9 |   291,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 %     |  1 686,8 |  1 633,5 |  1 596,8 |  1 567,2 |  1 516,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 %     |    0,1 |    0,1 |    0,1 |    4,8 |    3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 75 %     |   483,6 |   466,9 |   466,1 |   457,8 |   447,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 %    |   660,7 |   673,4 |   673,3 |   694,0 |   702,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 150 %    |   24,9 |    22,5 |    19,1 |    22,4 |    32,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  3 211,5 |  3 183,9 |  3 123,7 |  3 199,6 |  3 096,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset |   31,1 |    30,6 |    23,8 |    21,1 |    26,2 |
| *)      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  3 242,6 |  3 214,5 |  3 147,5 |  3 220,7 |  3 122,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) koskee johdannaissopimusten luottovasta-arvoa               |
--------------------------------------------------------------------------------

Vakavaraisuuslaskennassa hyödynnetään vastuun riskipainon määrittämiseksi    
Moody's Investors Service- tai Standard & Poor's -luottoluokituslaitosten    
luokituksia saamisiin valtiolta ja keskuspankeilta, luottolaitoksilta ja    
sijoituspalveluyrityksiltä sekä katettuihin joukkolainoihin. Pankkien ja    
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirja -lainojen riskipaino määräytyy    
sijaintivaltion luottoluokan mukaan.                      

Pankkikonsernin riskien riskipainotettu määrä                  
                                  (milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosi   | 20 | 20 | 20 | 200 |  | 6/201 | 3/201 | 12/20 | 9/200 | 6/200 |
|      | 09 | 08 | 07 |  6 |  |   0 |   0 |  09 |   9 |   9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttotuot | 20 | 15 | 14 | 140 |  |    |    |    |    |    |
| ot     | 4, | 0, | 5, | ,6 |  |    |    |    |    |    |
|      | 7 | 5 | 2 |   |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 3 vuoden | 16 | 14 |  |   |  |    |    |    |    |    |
| keskiarvo | 6, | 5, |  |   |  |    |    |    |    |    |
|      | 8 | 4 |  |   |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivi |  |  |  |   |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 21,8 | 21,8 |
| sen riskin |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
| pääomavaad |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
| e     |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino |  |  |  |   |  | 312,7 | 312,7 | 312,7 | 272,7 | 272,7 |
| tettu   |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
| määrä,   |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
| Basel 2  |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Operatiivisen riskin pääomavaade on 15 % kolmen vuoden bruttotuottojen     
keskiarvosta.                                  
Operatiivisen riskin riskipainotettu määrä on laskettu jakamalla pääomavaade 8 
%:lla.                                     

Konglomeraatin vakavaraisuus                          
                                  (milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto        | 6/2010 | 3/2010 | 12/2009 | 9/2009 |  6/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin ensisijaiset  |  422,7 |  396,7 |  400,7 |  388,1 |  375,0 |
| omat varat        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialakohtaiset erät  |  248,3 |  261,5 |  233,2 |  229,4 |  176,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet ja | -120,4 | -118,9 | -120,0 | -105,8 |  -91,2 |
| erityiset vähennykset   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toimialakohtaiset  |  -1,1 |    - |    - |    - |    - |
| varat, joita ei voi    |     |     |     |     |     |
| siirtää          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin omat varat |  549,6 |  539,3 |  513,9 |  511,7 |  460,2 |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminnan      |  286,8 |  284,9 |  279,4 |  282,1 |  273,8 |
| pääomavaade        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoiminnan     |  47,3 |  47,3 |  47,1 |  47,6 |   47,9 |
| pääomavaade        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien varojen minimimäärä |  334,0 |  332,1 |  326,5 |  329,6 |  321,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin      |  215,6 |  207,2 |  187,4 |  182,0 |  138,6 |
| vakavaraisuus       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %   | 164,5 % | 162,4 % | 157,4 % | 155,2 % | 143,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Finanssi- ja vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus on laadittu          
konsolidointimenetelmällä, ja se perustuu voimassa olevaan rahoitus- ja     
vakuutusryhmittymän valvonnasta annettuun lainsäädäntöön sekä Finanssivalvonnan 
ohjeisiin.                                   

Liite 5 Vakuutustoimintojen nettotuotot                     

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     | 1-6/2010  | 1-6/2009  |   ∆    | 1-12/2009  |
|            |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo   |    50,3 |    35,9 |   40,2 % |    80,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustoiminnan   |    11,6 |    -9,7 |      - |     0,4 |
| nettotuotot      |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut       |   -42,1 |    -43,8 |    3,8 % |    -79,8 |
| vakuutuskorvaukset  |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan muutos  |   -12,6 |    24,7 |      - |    12,8 |
| netto         |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto  |    7,1 |     7,0 |    1,4 % |    14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutuotot  |    30,6 |    29,3 |    4,6 % |    60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustoiminnan   |    1,4 |    -0,3 |      - |     1,6 |
| nettotuotot      |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut       |   -20,7 |    -21,0 |    1,4 % |    -42,2 |
| vakuutuskorvaukset  |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korvausvastuun muutos |    -1,0 |    -0,7 |   -50,1 % |    -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto |    10,3 |     7,4 |   39,1 % |    15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Liite 6 ostetut toiminnat                            
Vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana Aktia Oyj ei ole ostanut uusia      
toimintoja.                                   
Sulautuminen Veritas Vahinkovakuutuksen kanssa toteutettiin           
sulautumissuunnitelman mukaisesti 1.1.2009, minkä jälkeen vakuutustoimintaa   
harjoittaa Aktia Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Aktia Vahinkovakuutus. Aktia
Oyj laski sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena liikkeeseen 6 
800 000 uutta osaketta. Vahinkovakuutusyhtiön hankintatase on esitelty     
kokonaisuudessaan tilinpäätöksen 31.12.2009 liitteessä 4.            


Helsinki 12.8.2010                               

AKTIA OYJ                                    
Hallitus                                    
Aktia Oyj:n hallitukselle                            
KERTOMUS AKTIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2010 YLEISLUONTEISESTA   
TARKASTUKSESTA                                 
johdanto                                    
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Oyj:n taseen 30.6.2010,       
tuloslaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman ja rahavirtalaskelman 
kyseisenä päivänä päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä merkittäviä    
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevan yhteenvedon ja muut selostavat   
liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat osavuosikatsauksen      
laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja     
määräysten mukaisesti. Suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella  
annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä lausunnon osavuosikatsauksesta.      
yleisluonteisen tarkastuksen laajuus                      
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan  
standardin 2410 ”Yhteisön tilintarkastajan suorittaman osavuosi-informaation  
yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu  
tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä  
asioista vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita    
yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on    
laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien ja     
-suositusten mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen  
perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset     
merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen 
emme anna tilintarkastuskertomusta.                       
lausunto                                    
Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä  
antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosikatsaus anna EU:ssa käyttöön      
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja     
määräysten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhteisön taloudellisesta   
asemasta 30.6.2010 ja sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista kyseisenä    
päivänä päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.                 
Helsingissä 12. elokuuta 2010                          
PricewaterhouseCoopers Oy                            
                                   KHT-yhteisö
Jan Holmberg                                  
                                       KHT

Aktia Oyj                                    
PL 207                                     
Mannerheimintie 14                               
00101 Helsinki                                 
Puh. 010 247 5000                                
Faksi 010 247 6356                               
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 5000                
Varatoimitusjohtaja, CFO                            
Stefan Björkman,                                
puh. 010 247 5000                                
Y-tunnus 0108664-3                               
BIC/S.W.I.F.T. HELSFIHH                             
Sijoittajasuhteet                                
PL 207                                     
Mannerheimintie 14 A                              
00101 Helsinki                                 
Puh. 010 247 5000                                
Faksi 010 247 6249                               
Sijoittajasuhdevastaava Anna Gabrán,                      
puh. 010 247 6501                                
ir(at)aktia.fi                                 
Verkkopalvelu: www.aktia.fi                           
Yhteydenotot: aktia(at)aktia.fi                         
Sähköpostilogiikka:                               
etunimi.sukunimi(at)aktia.fi

Tilaa

Liitteet & linkit