AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011

 

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN:

"Korkokate heikkeni odotetusti koronsuojaustoimenpiteiden vaikutuksen vähetessä asteittain. Tämä vaikutti katsauskauden liiketulokseen negatiivisesti. Palkkio- ja vakuutusnettojen kasvu kompensoi osittain heikentynyttä korkokatetta. IT-panostukset nostivat liiketoiminnan kuluja tilapäisesti, mutta niiden odotetaan pitkällä aikavälillä kasvattavan tuottoja ja tehostavan toimintatapoja. Käsitykseni mukaan meidän on leikattava kustannuksia 10 prosentilla seuraavien kolmen vuoden kuluessa. Epävakaisuus on jatkunut niin maailmanlaajuisesti kuin Euroopan finanssimarkkinoilla, mikä on vaikuttanut negatiivisesti vuosineljänneksen tulokseen. Aktian maksuvalmius ja vakavaraisuus luovat vakaan pohjan toiminnan kehitykselle."

 

TAMMI-KESÄKUU 2011: LIIKEVOITTO 30,9 (41,0) MILJ. EUROA

 • Konsernin liikevoitto laski 30,9 (41,0) miljoonaan euroon ja kauden voitto 23,1 (30,0) miljoonaan euroon.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,43) euroa.
 • Liiketoiminnan tuotot olivat 120,3 (127,2) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan kulut 83,5 (78,8) miljoonaa euroa.
 • Taseen loppusumma oli 10 746 (11 019) miljoonaa euroa.
 • Vakavaraisuusaste parani 16,6 (15,9) prosenttiin ja ensisijaisten varojen suhde 10,8 (10,1) prosenttiin.
 • Oman pääoman tuotto oli 9,4 (12,4) prosenttia.
 • Arvonalentumiset luotoista ja vakuutusmaksusaatavista olivat 5,7 (8,4) miljoonaa euroa.
 • Aktia Pankki Oyj:n luottoluokitus säilyi ennallaan ollen A1/C/P-1 (Moody’s Investors Service).
 • Koko vuoden 2011 voitto jää alle vuoden 2010 tason (muutettu, näkymät kokonaisuudessaan s.14).

 

HUHTI- KESÄKUU 2011: LIIKEVOITTO 12,1 (23,5) MILJ. EUROA

 • Konsernin liikevoitto oli 12,1 (23,5) miljoonaa eurooa ja kauden voitto 8,9 (17,5) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,25) euroa.
 • Liiketoiminnan tuotot olivat 57,7 (66,2) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan kulut 43,4 (40,0) miljoonaa euroa.
 • Oman pääoman tuotto oli 7,6 (14,2) prosenttia.
 • Arvonalentumiset luotoista ja vakuutusmaksusaatavista olivat 2,1 (3,8) miljoonaa euroa.

 

 

Konsernin tunnusluvut                
(milj. euroa) 1-6/ 2011 1-6/ 2010 ∆%  4-6/ 2011 4-6/ 2010 ∆%  1-3/ 2011 1-12/ 2010
                 
Korkokate 68,3 76,8 -11 % 33,6 38,2 -12 % 34,7 149,3
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 120,3 127,2 -5 % 57,7 66,2 -13 % 62,6 249,4
Liiketoiminnan kulut yhteensä -83,5 -78,8 6 % -43,4 -40,0 9 % -40,1 -159,0
Liiketulos ennen luottojen arvonalentumisia 36,6 49,4 -26 % 14,2 27,4 -48 % 22,4 92,0
Arvonalentumistappiot luotoista, muista sitoumuksista ja vakuutusmaksusaatavista -5,7 -8,4 -32 % -2,1 -3,8 -45 % -3,6 -14,1
Liiketulos 30,9 41,0 -25 % 12,1 23,5 -49 % 18,8 77,9
                 
Kulu/tuotto-suhde  0,68 0,55 24 % 0,74 0,54 37 % 0,63 0,59
Tulos / osake (EPS), euroa 0,33 0,43 -24 % 0,13 0,25 -48 % 0,20 0,83
Oma pääoma / osake (NAV)1, euroa 6,43 6,89 -7 % 6,43 6,89 -7 % 6,14 6,81
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,4 12,4 -24 % 7,6 14,2 -47 % 11,9 12,0
                 
Vakavaraisuusaste1, % 16,6 16,5 1 % 16,6 16,5 1 % 16,0 15,9
Ensisijaisten omien varojen suhde1, % 10,8 10,1 6 % 10,8 10,1 6 % 10,3 10,1
Arvonalentumistappiot luotoista / koko luottokanta, % 0,08 0,13 -38 % 0,03 0,05 -40 % 0,05 0,20
1Kauden lopussa                

 

         AKTIA OYJ:
         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh 010 247 5000
         CFO, varatoimitusjohtaja Stefan Björkman, puh 010 247 6595
         Sijottajasuhdepäällikkö Anna Gabrán, puh 010 247 6501, anna.gabran(at) aktia.fi

Tilaa

Liitteet & linkit