AKTIA OYJ osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010

Aktia Oyj                                    
osavuosikatsaus                                 
Tammi - maaliskuu 2010  
                            
selkeä tulosparannus ensimmäisellä neljänneksellä                
Konsernin tammi - maaliskuun 2010 liikevoitto parani 17,5 (8,2) miljoonaan   
euroon.                                     
Osakekohtainen tulos kaksinkertaistui 0,18 (0,09) euroon.            
Korkokate nousi 38,9 (32,5) miljoonaan euroon.                 
Palkkiotuotot netto vahvistui 13,4 (9,5) miljoonaan euroon.           
Henkivakuutusnetto oli 4,5 (5,4) miljoonaa euroa.                
Vahinkovakuutusnetto parani 4,4 (2,0) miljoonaan euroon.            
Luottojen arvonalentumiset laskivat kolmeen edelliseen vuosineljännekseen    
verrattuna, ja ne olivat 4,6 (1,6) miljoonaa euroa.               
Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody's Investors Servicen Aktia Pankki   
Oyj:lle antama luottoluokitus pysyi muuttumattomana P-1-luokassa. Pitkäaikaisen 
varainhankinnan luokitus on A1 ja taloudellinen vahvuus C. Kaikkien luokitusten 
näkymät ovat vakaat.                              
Aktia arvioi vuoden 2010 liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009 
(ei muutosta).                                 
                                        
Toimitusjohtajan kommentti                           
”Aktian vuosi alkoi hyvin. Kokonaisasiakkuuksien määrä nousi selvästi, ja    
vahinkovakuutusten myynnin kasvu paransi vahinkovakuutusyhtiömme tulosta. Uusi 
eläkesäästämistuotteemme, Aktia PS, lanseerattiin suunnitelmien mukaan, ja   
hallinnoimiemme rahastojen volyymit kasvoivat. Morningstar valitsi Aktia    
Capitalin parhaaksi suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaksi osakerahastoksi, ja 
Lipper valitsi Aktia Securan viimeisten viiden vuoden perusteella pohjoismaitten
parhaaksi yhdistelmärahastoksi luokassa Mixed Asset EUR Aggressive.”      
Jussi Laitinen                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 1-3/2010 | 1-3/20 | Muutos | 10-12/200 | 1-12/2009 |
|             |     |   09 |    |     9 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate        |   38,9 |  32,5 | 19,6 % |   39,8 |   152,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot  |   61,0 |  47,8 | 27,6 % |   58,7 |   233,1 |
| yhteensä        |     |    |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen    |   22,1 |  9,8 | 125,1 |   15,3 |   78,7 |
| luottojen        |     |    |   % |      |      |
| arvonalentumista    |     |    |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot  |   -4,6 |  -1,6 | 183,2 |   -5,5 |   -31,7 |
| luotoista ja muista   |     |    |   % |      |      |
| sitoumuksista      |     |    |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |   17,5 |  8,2 | 113,6 |    9,8 |   47,0 |
|             |     |    |   % |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde    |   0,57 |  0,72 | -20,8 |   0,57 |   0,57 |
|             |     |    |   % |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS),   |   0,18 |  0,09 | 100,0 |   0,10 |   0,52 |
| euroa          |     |    |   % |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake   |   6,86 |  4,83 | 42,0 % |     - |   6,52 |
| (NAV), euroa      |     |    |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto   |   10,5 |  6,8 | 53,6% |   5,9 |    8,7 |
| (ROE), %        |     |    |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %  |   16,2 |  14,1 | 14,8 % |     - |   15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien   |   9,6 |  9,0 | 6,8 % |     - |    9,5 |
| varojen suhde, %    |     |    |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot  |   0,08 |  0,03 | 166,7 |     - |   0,51 |
| luotoista / koko    |     |    |   % |      |      |
| luottokanta, %     |     |    |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko per osake    |     |    |    |      |   0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------

Toiminta                                    
Tammi - maaliskuu 2010                             
Yleinen taloudellinen tilanne                          
Korot pysyivät matalina myös alkuvuonna 2010. Likviditeetin saatavuutta     
parannettiin viranomaisten ja keskuspankkien markkinoille tuomalla pääomalla.  
Kasvavien talletusten ja Hypoteekkipankin emissioiden ansiosta Aktian      
likviditeetti oli hyvä, eikä pankki tarvinnut keskuspankkitukea. Kilpailu    
kotitalouksien talletuksista jatkui kireänä mutta Aktia pystyi säilyttämään   
markkinaosuutensa.                               
Vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rahoitusvarojen arvostustasot 
vakiintuivat, vaikka varsinkin eteläeurooppalaisten talouksien tila huolestutti.
Tämä ja alhaisempi korkotaso vaikutti myönteisesti Aktian rahoitusvarojen arvon 
kehitykseen.                                  
Luottojen arvonalentumisten odotetaan jatkavan laskuaan ja ne olivat edellisiä 
vuosineljänneksiä alemmat.                           
Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan    
sääntelyä koskevia aloitteita, mikä on aiheuttanut epävarmuutta tulevaisuuden  
pääomavaateista.                                
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut           |    2010E |     2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BKT-kasvu            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maailma             |     3,8* |     -1,3 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EU               |     1,2* |     -4,0 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |     1,2* |     -7,8 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajahintainflaatio     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EU               |     1,3* |     0,3* |     3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |     1,1* |     0,1* |     4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tunnusluvut        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntojen reaaliarvon kehitys  |     7,0* |     -0,3 |     -2,5 |
| Suomessa            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Helsinki 25         |      - |     28,3 |    -49,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot 31.3.2010         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EKP:n ohjauskorko        |    1,25* |     1,00 |     4,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Euribor 12 kk          |    2,25* |     1,30 |     3,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Euribor 3 kk          |    1,25* |     0,70 |     4,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työttömyys Suomessa       |     9,7* |     8,2 |     6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| * Tilanne vuoden lopussa (Aktian pääekonomistin ennuste)           |
--------------------------------------------------------------------------------

Tulos                                      
Konsernin tammi - maaliskuun 2010 liikevoitto parani 17,5 (8,2) miljoonaan   
euroon. Konsernin tulos nousi 121,9 prosentilla 12,5 (5,6) miljoonaan euroon.  
Tuotot                                     
Konsernin tuotot kasvoivat tammi-maalikuussa 27,6 prosenttia 61,0 (47,8)    
miljoonaan euroon.                               
Korkokate parani 38,9 (32,5) miljoonaan euroon. Korkoriskinhallinnan ja lyhyiden
markkinakorkojen jatkuneen laskun positiivinen vaikutus on parantanut      
korkokatetta merkittävästi.                           
Aktia Pankin korkoriskin rajoittamiseksi tekemät johdannaissopimukset paransivat
korkokatetta 13,7 (2,0) miljoonaa euroa. Epävakaassa rahoitusmarkkinatilanteessa
Aktialla oli hyötyä hyvästä likviditeettiasemastaan.              
Palkkiotuotot netto nousivat 40,7 prosenttia 13,4 (9,5) miljoonaan euroon.   
Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saadut palkkiotuotot   
kasvoivat 8,9 (5,4) miljoonaan euroon. Kortti- ja maksujenvälityspalkkiot    
nousivat 2,9 (2,8) miljoonaan euroon.                      
Kiinteistönvälityksen tulos oli viime vuoden tasolla, ja tuotot olivat 1,8 (1,7)
miljoonaa euroa. Myyntikohteitten vähäisyys jarrutti kasvua.          
Henkivakuutusnetto oli 4,5 (5,4) miljoonaa euroa ja vahinkovakuutusnetto 4,4  
(2,0) miljoonaa euroa. Vakuutusnettoihin sisältyvät maksutulo, sijoitustoiminnan
nettotuotot, maksetut korvaukset sekä vastuuvelan muutos.            
Muut tuotot olivat 1,3 (0,8) miljoonaa euroa.                  
Kulut                                      
Konsernin liiketoiminnan kulut olivat tammi - maaliskuussa 38,9 (38,0) miljoonaa
euroa.                                     
Henkilöstökulut kasvoivat marginaalisesti 20,7 (20,3) miljoonaan euroon. Muut  
hallintokulut nousivat 6,6 prosenttia 11,4 (10,7) miljoonaan euroon.      
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat 1,8
(1,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut laskivat jonkin verran 5,0   
(5,4) miljoonaan euroon.                            
Vuoden 2009 aikana tehdyt kustannussäästöt tulevat näkymään täydessä      
mittakaavassa vuoden 2010 loppupuolella.                    
Luottoluokitus                                 
Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Service päivitti 6.1.2010 
Aktia Pankki Oyj:lle antamansa lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen, 
joka pysyi ennallaan parhaassa P-1-luokassa. Pitkäaikaisen varainhankinnan   
luokitus on A1 ja taloudellinen vahvuus C. Kaikkien luokitusten näkymät ovat  
vakaat. Katso www.aktia.fi > Tietoa Aktiasta > Aktia Pankki > Luottoluokitus.  
Tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n liikkeeseen laskemien          
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen Moody's Investors Serviceltä 
saama luottoluokitus on Aa1.                          

Lehdistö- ja analyytikko-tilaisuus 7.5.2010 klo 11-12              
Aktian toimitusjohtaja Jussi Laitinen ja varatoimitusjohtaja, CFO Stefan    
Björkman esittelevät tuloksen ja vastaavat kysymyksiin. Esitysmateriaali    
julkaistaan osoitteessa www.aktia.fi.                      
Tilaisuus pidetään Aktian pääkonttorissa,                    
Mannerheimintie 14 A, 7. krs.                          
Tase ja                                     
taseen                                     
ulkopuoliset sitoumukset                            
Konsernin taseen loppusumma kasvoi vuoden vaihteesta 6,0 prosenttia 11 186   
(31.12.2009; 10 556) miljoonaan euroon. Nousu aiheutui lähinnä         
hypoteekkiluottokannan ja pankkitoiminnan myytävissä olevien rahoitusvarojen  
kasvusta.                                    
Yleisön, yhteisöjen ja luottolaitosten talletukset supistuivat 1,0 prosenttia 4 
707 (4 754) miljoonaan euroon, josta ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 
oli 3 180(3 029) miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia enemmän kuin        
vuodenvaihteessa.                                
Muu jälleenrahoitus kasvoi 13,4 prosenttia 4 589 (4 046) miljoonaan euroon.   
Kasvu johtui lähinnä liikkeeseen laskettujen velkakirjojen ja          
takaisinostosopimusten kasvusta.                        
Aktia Pankin liikkeeseen laskemien sijoitustodistusten määrä oli        
vuosineljänneksen lopussa 302 miljoonaa euroa ja konsernin liikkeeseen laskemien
joukkovelkakirjalainojen määrä 2 722 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 270     
miljoonaan euron kasvua. Aktia Pankki laski liikkeeseen uusia debentuuri- ja  
indeksilainoja yhteensä 22 miljoonaa euroa.                   
Aktia Hypoteekkipankki laski maaliskuussa 2010 liikkeeseen           
kiinteistövakuudellisen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.       
Kiinteäkorkoisen lainan laina-aika on 5 vuotta.                 
Konsernin antolainaus yleisölle kasvoi 116 miljoonaa euroa 6 177 (6 061)    
miljoonaan euroon kauden lopussa. Pois lukien säästö- ja paikallisosuuspankkien 
välittämät hypoteekkilainat, jotka paikallispankit ovat sitoutuneet       
pääomittamaan, konsernin luotonanto lisääntyi 63 miljoonaa euroa (1,3 %)    
vuodenvaihteesta.                                
Kotitalouksien osuus koko luottokannasta oli 5 024 (4 924) miljoonaa euroa eli 
81,3 prosenttia. Asuntolainakanta oli 4 697 (4 598) miljoonaa euroa.      
Asuntolainojen kasvu vuodenvaihteesta oli 2,1 prosenttia.            
Uusantolainaus yrityksille jatkui maltillisena. Yrityksille myönnetyt lainat  
kasvoivat vuoden alusta 787 (782) miljoonaan euroon. Yritysluottojen osuus   
Aktian lainakannasta oli 12,7 prosenttia.                    
Asuntoyhteisöjen luotot kasvoivat kauden aikana 4,0 prosenttia 301 (289)    
miljoonaan euroon. Aktian luottokannasta asuntoyhteisöjen luotot olivat 4,9   
prosenttia.                                   
Myytävissä olevat korolliset rahoitusvarat lisääntyivät 6,1 prosenttia 3 477 (3 
277) miljoonaan euroon. Näistä 652 miljoonaa euroa kuuluu vakuutusyhtiöitten  
sijoitussalkkuihin ja 2 825 miljoonaa euro pankkitoimintaan, josta suurin osa  
kuuluu likviditeettivarantoon, jota voidaan käyttää vakuutena niin sanoitussa  
repo-sopimuksissa.                               
Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät vuodenvaihteesta 23 miljoonaa euroa
598 (575) miljoonaan euroon. Lisäys johtui lähinnä käyttämättömistä       
luottojärjestelyistä (lainalupaukset ja limiitit).               
Aktia-konsernin oma pääoma oli kauden lopussa 489 (466) miljoonaa euroa.    
Konsernin käyvän arvon rahasto vahvistui 27 miljoonaa euroa vuoden alusta 70  
(43) miljoonaan euroon.                             
Henkivakuutuksen vastuuvelka oli 827 (805) miljoonaa euroa, josta 233 (210)   
miljoonaa euroa oli sijoitussidonnaista.                    
Vahinkovakuutuksen vastuuvelka oli maaliskuun lopussa 134 (119) miljoonaa euroa,
mihin sisältyy 9 (10) miljoonaa euroa yritysoston yhteydessä käypään arvoon   
arvostettua vastuuvelkaa.                            
Segmenttikatsaus                                
Aktia Oyj jakautuu viiteen segmenttiin: Pankkitoiminta, Varainhoito,      
Henkivakuutus, Vahinkovakuutus ja Muut.                     
Segmenttien liikevoitot ennen yhteisiä kuluja                  
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      |    1-3/2010 |    1-3/2009 |     Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta      |      24,4 |      17,5 |     39,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito       |      1,8 |      0,1 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus      |      3,4 |      2,5 |     37,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus     |      0,0 |      -3,0 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |      -2,0 |      2,2 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin yhteiset kulut |      -8,8 |      -8,7 |     -1,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       |      -1,4 |      -2,3 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |      17,5 |      8,2 |     113,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmenttien vaikutus konsernin liikevoittoon                  
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      |    1-3/2010 |    1-3/2009 |     Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta      |      17,4 |      10,0 |     73,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito       |      0,9 |      -0,4 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus      |      2,9 |      2,0 |     44,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus     |      -0,5 |      -3,4 |     85,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |      -2,0 |      2,2 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       |      -1,4 |      -2,3 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |      17,5 |      8,2 |     113,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Pankkitoiminta                                 
Pankkitoiminnan liikevoitto ennen yhteisiä kuluja parani 24,4 (17,5) miljoonaan 
euroon. Pankkitoiminnan osuus konsernin yhteisistä kuluista oli 7,0 (7,5)    
miljoonaa euroa ja segmentin vaikutus konsernin liikevoittoon oli 17,4 (10,0)  
miljoonaa euroa.                                
Liiketoiminnan tuotot olivat 47,0 (36,1) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu lähinnä 
korkokatteesta, joka nousi 23,5 prosenttia 38,0 (30,8) miljoonaan euroon. Myös 
palkkiotuotot nousivat ja olivat 9,9 (7,0) miljoonaa euroa. Parannus tulee   
lähinnä rahasto- ja vakuutuspalkkiotuotoista. Liiketoiminnan kulut kasvoivat  
jonkin verran 25,1 (24,4) miljoonaan euroon, joista henkilöstökulut olivat 9,9 
(8,8) miljoonaa euroa.                             
Pankkitoiminnan asiakaskunta kasvoi 3 354:llä yksityisasiakkaalla (1,2 %) vuoden
kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Internetpankkisopimusten määrä nousi vuoden
alusta 2,4 prosenttia 118 879:ään. Myyntiaktiviteettia tuetaan Aktia Dialogi  
-konseptilla, jossa asiakkaan tarpeet kartoitetaan ja hänelle esitellään Aktian 
koko palvelutarjonta. Tammi - maaliskuussa 2010 käytiin yli 10 000 Dialogia,  
minkä odotetaan lisäävän myyntiä vuoden 2010 aikana.              
Kotitalouksien säästäminen nousi 3 264 (2 930) miljoonaan euroon. Tästä 2 443 (2
374) miljoonaa euroa oli talletuksia ja 821 (556) miljoonaa euroa        
rahastosäästöjä.                                
Aktian antolainaus kotitalouksille, Aktian välittämät hypoteekkilainat mukaan  
lukien, kasvoi 1,4 prosenttia vuodenvaihteesta 3 710 (3 658) miljoonaan euroon. 
Aktian välittämät hypoteekkilainat olivat 1 406 (1 346) miljoonaa euroa. Tämän 
lisäksi säästö- ja paikallisosuuspankit välittivät lainoja 1 343 (1 290)    
miljoonan euron edestä.                             
Aktian markkinaosuus kotitalouksien asuntolainoista oli maaliskuun lopussa   
samalla tasolla kuin viime vuonna, 4,3 prosenttia.               
Yrityspankin korkokate oli 2,4 (2,0) miljoonaa euroa, 18,0 prosenttia viime   
vuotta korkeampi. Yrityspankin palkkionetto kasvoi 13,2 prosenttia 0,7 (0,6)  
miljoonaan euroon.                               
Kiinteistönvälitystoiminnan tuotot jäivät viime vuoden tasolle, 1,7 (1,7)    
miljoonaan euroon.                               
Varainhoito                                   
Aktian varainhoidon liikevoitto ennen konsernin yhteisten kulujen allokointia  
parani tammi - maaliskuun aikana 1,8 (0,1) miljoonaan euroon. Varainhoidon osuus
konsernin yhteisistä kuluista oli 0,9 (0,4) miljoonaa euroa, ja segmentin    
vaikutus konsernin liikevoittoon oli 0,9 (-0,4) miljoonaa euroa.        
Hallinnoitava pääoma on jatkanut kasvuaan tammi - maaliskuussa 2010. Aktian   
omaisuudenhoidon palveluntarjonta niin yksityishenkilöille kuin         
instituutioillekin on laaja ja kilpailukykyinen. Varainhoidossa jatketaan    
panostuksia yksityispankkitoimintaan ja institutionaalisiin sijoittajiin.    
Liiketoiminnan tuotot, tuotot muille konsernin yksiköille ja          
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, olivat 5,0 (2,9)    
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 23,1 prosenttia 4,1 (3,3)    
miljoonaan euroon, josta henkilöstökulut olivat 2,3 (1,9) miljoonaa euroa.   
Kulujen kasvu johtuu yksityispankkitoimintaan tehdyistä panostuksista.     
Aktian hallinnoimien ja välittämien rahastojen arvo oli 4 096 (3 786) miljoonaa 
euroa.                                     
Kun välitettyjen rahastojen osuus lasketaan mukaan, Aktian markkinaosuus oli  
kauden lopussa 7,0 (31.3.2009; 6,0) prosenttia. Kokonaismarkkinaa koskevat   
tiedot perustuvat Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen tilastoihin.        
Maaliskuussa 2010 sitoutumaton luokituslaitos Morningstar valitsi Aktia     
Capitalin parhaaksi suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaksi osakerahastoksi.   
Lipper valitsi Aktia Securan viimeisten viiden vuoden perusteella pohjoismaitten
parhaaksi yhdistelmärahastoksi luokassa Mixed Asset EUR Aggressive       
Aktia Asset Managementin ja Aktia Investin hallinnoimat varat kasvoivat,    
osittain markkinoiden nousun myötä, 6 382 (5 996) miljoonaan euroon. Aktia   
Investin hallinnoimat varat olivat 2 303 (2 140) miljoonaa euroa. Yksityispankin
asiakasvarat olivat 960 (926) miljoonaa euroa.                 
Henkivakuutus                                  
Henkivakuutustoiminnan liikevoitto ennen yhteisiä kuluja oli 3,4 (2,5) miljoonaa
euroa. Henkivakuutustoiminnan osuus konsernin yhteisistä kuluista oli 0,4 (0,4) 
miljoonaa euroa ja segmentin vaikutus konsernin liikevoittoon oli 2,9 (2,0)   
miljoonaa euroa.                                
Tammi - maaliskuun maksutulo oli 26,0 (20,5) miljoonaa euroa. Suunnitelman   
mukaisesti maksutulon kasvu kohdistui lähinnä sijoitussidonnaisiin       
sijoitusvakuutuksiin. Riskivakuutusten maksutulo on linjassa viime vuoden    
kanssa, kun taas uusien eläkevakuutusten myynti väheni odotetusti asiakkaiden  
odottaessa uusien vaihtoehtoisten eläkesäästämismuotojen (PS) tuloa       
markkinoille. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus säästö- ja         
sijoitusvakuutusten sekä eläkevakuutusten maksutulosta oli 80 prosenttia.    
Liikekulut, konsernin yhteiset kulut mukaan lukien, olivat 3,3 (3,7) miljoonaa 
euroa. Liikekustannussuhde oli 104,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 115,4
prosenttia.                                   
Yhtiön sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin 2,6 (-2,3) prosenttia.      
Vastuuvelka oli 827 (805) miljoonaa euroa, josta sijoitussidonnaisten      
vakuutusten vastuuvelka oli 233 (210) miljoonaa euroa ja laskuperustekorkoon  
sidottu vastuuvelka 593 (595) miljoonaa euroa.                 
Yhtiön vakavaraisuus parani vuodenvaihteen 14,4 prosentista 16,0 prosenttiin.  
Vahinkovakuutus                                 
Vahinkovakuutustoiminnan liikevoitto ennen yhteisiä kuluja oli 0,0 (-3,0)    
miljoonaa euroa. Segmentin osuus yhteisistä kuluista oli 0,5 (0,4) miljoonaa  
euroa ja vaikutus konsernin tammi - maaliskuun 2010 liikevoittoon oli -0,5   
(-3,4) miljoonaa euroa.                             
Aktia Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi noin 3 prosenttia vertailukaudesta.  
Kasvu on keskimääräistä markkinakasvua suurempi ja tulee ensisijaisesti     
henkilöasiakkailta. Maksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 29,6 (28,8) 
miljoonaa euroa. Kauden vakuutusmaksutuotot olivat jälleenvakuuttajien osuuden 
ja vakuutusmaksuvastuun muutoksen jälkeen14,8 (13,9) miljoonaa euroa.      
Korvauskulut olivat yhteensä 11,8 (11,7) miljoonaa euroa.            
Liikekulut laskivat 4,6 (5,3) miljoonaan euroon.                
Yhdistetty kulusuhde oli tammi - maaliskuun aikana 111,5 (122,4) prosenttia.  
Suotuisampi vahinkokehitys sekä alemmat henkilöstökulut selittävät suurelta osin
kulusuhteen alemman tason.                           
Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,3 (-0,4) miljoonaa euroa. Yhtiön     
sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin 2,6 prosenttia.             
Vahinkovakuutustoiminnan 125 (110) miljoonan euron vastuuvelasta varsinainen  
korvausvastuu oli 91 (89) miljoonaa euroa. Yhtiön sijoitussalkun markkina-arvo 
oli 143 (135) miljoonaa euroa ja yhtiön vastuunkantokyky 74,0 prosenttia    
verrattuna vuodenvaihteen 72,4 prosenttiin.                   
Aktia Vahinkovakuutuksen jakelukanavien ja Aktian konttoriverkon yhdistäminen  
näkyy asiakasaktiivisuuden jatkuvana kasvuna lähinnä henkilöasiakassektorissa. 
Muut                                      
Segmentin Muut liikevoitto oli tammi - maaliskuussa -2,0 (2,2) miljoonaa euroa. 
yhteiset kulut                                 
Uuden konsernirakenteen myötä ja Yksi Aktia - strategian mukaisesti konserni on 
päättänyt yhdistää ja yhtenäistää tuki- ja hallintotoimintojaan. Yhtenäistäminen
jatkuu vuonna 2010. Suurimpiin yhteisiin kuluihin kuuluvat markkinointi,    
tietotekniikka sekä yleiset tuki- ja hallintotoiminnot.             
Vakavaraisuus                                  
Pankkikonsernin vakavaraisuus oli 16,2 prosenttia verrattuna 15,9 prosenttiin  
vuoden 2009 lopussa. Ensisijaisten omien varojen suhde oli 9,6 (9,5) prosenttia.
Kauden tulos ja rahoitusvarojen korkeammat markkina- arvot paransivat      
vakavaraisuutta.                                
Pankkikonsernin vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Se ylittää sekä sisäiset   
tavoitteet että viranomaisten asettamat vähimmäisvakavaraisuusvaatimukset.   
Henkivakuutusyhtiön toimintapääoma oli 97 (86) miljoonaa euroa, kun       
vähimmäisvaade on 34,2 (34,0) miljoonaa euroa. Vakavaraisuus oli 16,0 (14,4)  
prosenttia.                                   
Vahinkovakuutusyhtiön toimintapääoma oli 20,7 (18,4) miljoonaa euroa, kun    
vähimmäisvaade on 13,1 (13,1) miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääoma oli 45,2   
(43,6) miljoonaa euroa ja vastuunkantokyky 74,0 (72,4) prosenttia.       
Konglomeraatin vakavaraisuus oli 162,4 (157,4) prosenttia. Rahoitus- ja     
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan vähimmäisvaade on 100   
prosenttia.                                   
Rahoitusvarojen arvostus                            
Tulokseen kirjattavat arvonmuutokset                      
Osakkeiden ja osuuksien osalta arvonalentumiset kirjataan tulokseen, kun arvon 
muutoksen on todettu olevan merkittävä tai pysyvä, ja korkosijoitusten osalta, 
kun liikkeeseenlaskijan on todettu olevan maksukyvytön. Aikaisempien      
arvonalentumisten peruutus tapahtuu korkosijoitusten osalta tuloslaskelman   
kautta ja osakkeiden ja osuuksien osalta käyvän arvon rahaston kautta.     
Tammi - maaliskuun 2010 aikana arvonalentumisia oli marginaalisesti, kun ne   
vertailukaudella 2009 olivat 9,7 miljoonaa euroa.                
Rahoitusvarojen arvonalentumiset                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa               |    1-3/2010 |     1-3/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset             |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pankkitoiminta             |       - |       0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Henkivakuutustoiminta         |      -0,5 |       4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vahinkovakuutustoiminta        |       - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet           |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pankkitoiminta             |       - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Henkivakuutustoiminta         |      0,3 |       4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vahinkovakuutustoiminta        |       - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |      -0,2 |       9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Käyvän arvon rahastoon kirjatut arvonmuutokset                 
Arvonalentuminen, jota ei ole kirjattu tulokseen, tai arvon nousu, jota ei ole 
realisoitu, kirjataan käyvän arvon rahastoon, joka konsernin osalta       
rahavirtasuojaus huomioon ottaen oli 70,2 miljoonaa euroa laskennallisten    
verojen jälkeen, kun se 31.12.2009 oli 43,3 miljoonaa euroa. Rahavirtasuojaus, 
joka koostuu pankkitoiminnan korkokatteen suojaamistarkoituksessa hankittujen  
korkojohdannaisten perusmarkkina-arvosta, oli 30,6 (21,4) miljoonaa euroa.   
Käyvän arvon rahaston erittely                         
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa      |    31.3.2010 |   31.12.2009 |   Muutos milj. |
|            |         |         |      euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet  |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta    |       4,4 |       3,7 |       0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoiminta |      -0,7 |       0,2 |       -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutustoimin |       0,1 |      -0,2 |       0,3 |
| ta          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat        |         |         |         |
| korkosijoitukset   |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta    |      21,6 |      13,3 |       8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoiminta |      13,5 |       5,6 |       7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutustoimin |       0,6 |      -0,8 |       1,5 |
| ta          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus  |      30,6 |      21,4 |       9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto |      70,2 |      43,3 |       26,8 |
| yhteensä       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------


Luotto- ja takaussaatavien arvonalentumiset                   
Kohdistetut luottojen ja takaussaatavien arvonalentumiset olivat tammi -    
maaliskuun 2010 aikana -4,8 (-1,7) miljoonaa euroa. Aikaisempien        
arvonalentumisten palautukset olivat 0,4 (0,1) miljoonaa euroa, joten      
kustannusvaikutus kauden tulokseen oli -4,4 (-1,6) miljoonaa euroa.       
Vahinkovakuutusyhtiön vakuutusmaksusaamisista kirjatut arvonalentumiset     
(luottotappiot) kauden aikana olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.       
Pääosa kauden arvonalentumisista liittyy velvoitteisiin, joiden luottokelpoisuus
heikkeni jo vuonna 2009 ja joiden tervehdyttämisyritykset ovat osoittautuneet  
tuloksettomiksi.                                
Arvonalentumisista -4,5 miljoonaa euroa liittyi yritysluottoihin. Tämä vastaa  
0,6 (0,2) prosenttia koko yritysluotonannosta. Kotitalouksien luottojen     
arvonalentumiset olivat -0,3 miljoonaa euroa, josta -0,1 miljoonaa euroa oli  
vakuudettomia kulutusluottoja. Kotitalouksien luottojen arvonalentumiset olivat 
marginaaliset suhteutettuna kaikkiin kotitalouksille myönnettyihin luottoihin. 
Kauden aikana kirjatut arvonalentumiset.                    
muodostivat yhteensä 0,08 (0,03) prosenttia koko luotonannosta.         
Kohdistettujen arvonalentumisten lisäksi tehdään myös ryhmäkohtaisia      
arvonalentumiskirjauksia kotitalouksille ja pienyrityksille. Niitä tehdään, kun 
on objektiivista näyttöä siitä, että saatavien takaisinmaksuun liittyy     
epävarmuutta tarkastelun kohteena olevissa luottosalkuissa. Kotitalouksien ja  
pienyritysten ryhmäkohtaiset arvonalentumiset pysyivät muuttumattomina ollen  
vuoden lopussa 7,4 (7,4) miljoonaa euroa.                    
Konsernin riskinhallinta                            
Riskipositiot                                  
Pankkitoimintaan sisältyvät konttoritoiminta ja rahoitusyhtiöt, yrityspankki,  
treasury sekä varainhoidon yksiköt. Henkivakuutustoiminta muodostuu Aktia    
Henkivakuutuksesta ja vahinkovakuutustoiminta Aktia Vahinkovakuutuksesta.    
Pankkitoiminnan luotonantoon liittyvät riskit                  
Luottokannan laatu pysyi hyvänä.                        
Luottokanta kasvoi tammi - maaliskuun 2010 aikana 116 miljoonaa euroa (1,9 %) ja
oli maaliskuun lopussa 6 177 (6 061) miljoonaa euroa. Kasvu kohdistui      
tavoitteiden mukaisesti lähinnä kotitalouksien rahoitukseen. Kotitalouksien   
osuus koko luottokannasta oli maaliskuun lopussa 5 024 (4 924) miljoonaa euroa 
eli 81,3 prosenttia ja yhdessä asuntoyhteisöjen kanssa 86,2 prosenttia.     
Kotitalouksille myönnetyistä lainoista 86,3 (86,2) prosentilla oli Basel 2   
-vakavaraisuussäännösten mukainen turvaava asuntovakuus.            
Asuntolainakanta oli 4 697 (4 598) miljoonaa euroa, josta hypoteekkilainojen  
osuus oli 2 602 (2 498) miljoonaa euroa. Vuoden alusta asuntolainojen kasvu oli 
yhteensä 2,1 prosenttia lähinnä hypoteekkipankin lainojen kasvun ansiosta.   
Keskimääräinen lainoitusaste suhteessa vakuuden markkina-arvoon luotonannon   
päätöshetkellä laski jonkin verran 56,7 prosenttiin verrattuna 57,0 prosenttiin 
vastaavana ajanjaksona vuonna 2009.                       
Uusantolainaus yrityksille jatkui maltillisena, ja yritysten luotot olivat 787 
(782) miljoonaa euroa. Yrityslainojen osuus koko antolainauksesta pieneni    
tavoitteiden mukaisesti 12,7 (12,9) prosenttiin.                
Aktia Yritysrahoitus- ja Aktia Kortti & Rahoitus -rahoitusyhtiöiden kautta   
kohdevakuutta vastaan tai ilman vakuutta myönnettävä luotonanto yleisölle oli  
91,1 (84,8) miljoonaa euroa eli 1,5 prosenttia koko antolainauksesta.      
Luottokanta sektoreittain                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   |   31.3.2010 |  31.12.2009 |   Muutos |   Osuus, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset    |      787 |      782 |      6 |     12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoyhteisöt |      301 |      289 |     11 |     4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt |      10 |      10 |      0 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa     |      55 |      55 |     -1 |     0,9 |
| tavoittelematto |        |        |       |       |
| mat       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet  |     5 024 |     4 924 |     100 |     81,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    |     6 177 |     6 061 |     116 |    100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Luotot, taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien, joiden maksut   
olivat 1-30 päivää viivästyneitä, vähenivät vuodenvaihteen 2,97 prosentista 2,43
prosenttiin luottokannasta. Luotot, joiden maksut olivat 31-89 päivää      
viivästyneitä, lisääntyivät 0,76 prosentista 0,99 prosenttiin eli 62 miljoonaan 
euroon. Yli 90 päivää erääntyneet luotot, mukaan lukien saatavat        
konkurssiyrityksiltä ja perintäsaatavat, olivat 35 miljoonaa euroa, mikä vastaa 
0,57 (0,56) prosenttia koko luottokannasta pankkitakaukset mukaan lukien.    
Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden (vrk) mukaan (milj. euroa)      
--------------------------------------------------------------------------------
| Vrk      |   31.3.2010 |      % |   31.12.2009 |      % |
|        |        | luotto-kann |        | luotto-kanna |
|        |        |    asta |        |     sta |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 - 30     |      152 |    2,43 |      181 |     2,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista     |      108 |    1,73 |      114 |     1,86 |
| kotitalouksien |        |       |        |       |
| osuus     |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 31 - 89    |      62 |    0,99 |       46 |     0,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista     |      44 |    0,70 |       37 |     0,61 |
| kotitalouksien |        |       |        |       |
| osuus     |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 90 -      |      35 |    0,57 |       34 |     0,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista     |      19 |    0,30 |       18 |     0,30 |
| kotitalouksien |        |       |        |       |
| osuus     |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahoitus- ja likviditeettiriskit                   
Rahoitus- ja likviditeettiriskejä hallitaan juridisella yhtiötasolla, eikä   
pankkikonserni (Aktia Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt) rahoita konsernin     
vakuutusyhtiöitä.                                
Pankkitoiminnassa rahoitus- ja likviditeettiriski liittyy jälleenrahoituksen  
saatavuuteen sekä varojen ja velkojen maturiteettieroihin. Pankkikonsernissa  
tavoitteena on maksuvalmiusasema, jossa likvidit varat kattavat vuoden     
jälleenrahoitustarpeen. Likviditeettitilanne oli rahoitusmarkkinoiden      
epävarmuudesta huolimatta vakaa. Muun muassa maaliskuussa 2010 toteutetun    
kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun seurauksena  
likviditeettipuskuri vastasi yli kahden vuoden jälleenrahoitustarvetta.     
Henkivakuutustoiminnassa likviditeettiriski tarkoittaa riskiä rahoituksen    
saatavuudesta korvausten, säästösummien ja takaisinostojen sekä eläkkeiden   
maksamiseksi. Likviditeetin tarvetta hoidetaan suurimmaksi osaksi kassavirralla 
sekä vaihteleviin tarpeisiin sopeutetulla sijoitustodistussalkulla.       
Odottamattomiin suuriin rahavarojen tarpeisiin käytetään lähinnä        
joukkovelkakirjalainoista koostuvaa likviditeettisalkkua.            
Vahinkovakuutuksessa likviditeettiriski tarkoittaa rahoituksen saatavuutta   
korvausten maksamiseksi, ja se riippuu tapahtuneiden vahinkojen määrästä ja   
suuruudesta. Likviditeettiriskiä hallitaan kassavirralla ja pankkitalletuksista,
sijoitustodistuksista ja valtionobligaatioista koostuvalla sopeutetulla     
salkulla.                                    
Vastapuoliriskit                                
Konsernirahoituksen vastapuoliriskit                      
Pankkitoiminnan likviditeettisalkku, joka koostuu saamistodistuksista ja jonka 
hoidosta vastaa Konserni-rahoitus, oli 2 683 (2 615) miljoonaa euroa 31.3.2010. 
Yksittäiset sijoituspäätökset tehdään sijoitussuunnitelman mukaisesti tarkan  
vastapuoliarvion pohjalta. Vastapuoliriskejä rajoitetaan vaatimalla       
vastapuolilta korkeaa ulkopuolista luottoluokitusta (vähintään Moody's Investors
Servicen A3 tai vastaava) sekä vastapuoli- ja instrumenttikohtaisilla      
enimmäisvastuita koskevilla limiiteillä.                    
Myytävissä olevista rahoitusvaroista 58 (51) prosenttia oli sijoituksia     
kiinteistövakuudellisiin joukkovelkakirja-lainoihin, 25 (36) prosenttia     
sijoituksia pankkeihin, 10 (9) prosenttia sijoituksia valtion takaamiin pankkien
liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainoihin ja noin 7 (4) prosenttia    
sijoituksia julkiseen sektoriin ja yrityksiin.                 
Johdannaiskaupan vastapuoliriskejä hallitaan panttaussopimuksille (CSA)     
asetettavien, avointa positiota rajoittavien vaatimusten avulla.        
Luottoluokitusten jakauma pankkitoiminnassa                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     31.3.2010 |     31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             |       2 683 |       2 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa                 |      58,3 % |       55,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1 - Aa3              |      27,9 % |       29,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1 - A3               |       7,4 % |       11,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1 - Baa3             |       3,0 % |       0,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1 - Ba3              |       0,2 % |       0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1 - B3               |       0,0 % |       0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi          |       0,0 % |       0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta         |       3,2 % |       2,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      100,0 % |      100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

*) josta kuntia 2,3 % 31.3.2010                         

Rahoitusvaroista 3,2 (1,1) prosenttia ei täyttänyt sisäisiä           
luottoluokitusvaatimuksia. Heikentyneen luottoluokituksen vuoksi kolme     
yhteiseltä markkina-arvoltaan 15 miljoonan euron arvopaperia ei enää oikeuttanut
keskuspankkirahoitukseen. Muut luottoluokituksen puuttumisen vuoksi rahoitukseen
oikeuttamattomat arvopaperit olivat yhteensä 89 miljoonaa euroa.        
Kauden aikana ei kirjattu arvonalentumisia liikkeeseenlaskijan         
maksukyvyttömyyden vuoksi. Vastaavat arvonalentumiset vertailukautena 2009   
olivat -0,4 miljoonaa euroa.                          
Henkivakuutustoiminnan                             
vastapuoliriskit                                
Henkivakuutusyhtiön suorat korkosijoitukset kasvoivat vastuuvelan korkoriskin  
neutralisoimiseksi toteutetun uudelleenallokoinnin seurauksena. Korkosijoitukset
olivat vuosineljänneksen lopussa 582 (570) miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiön 
sijoitustoiminnan yhteydessä syntyviä vastapuoliriskejä hallitaan edellyttämällä
vähintään ”Investment grade” -arvoista ulkoista luottoluokitusta (Moody's    
Investors Servicen Baa3 tai vastaava) sekä kullekin vastapuolelle ja      
omaisuuslajille määriteltyjä enimmäiskokonaisvastuita koskevilla säännöillä.  
Maaliskuun 2010 lopussa suorista korkosijoituksista 46 (47) prosenttia oli   
sijoituksia julkiseen sektoriin, 20 (23) prosenttia sijoituksia yrityksiin ja 34
(30) prosenttia sijoituksia pankkeihin ja kiinteistövakuudellisiin       
joukkovelkakirjalainoihin.                           
Kauden päättyessä 1,5 (1,7) prosenttia suorista korkosijoituksista ei täyttänyt 
Aktian sisäisiä luottoluokitusvaatimuksia.                   
Aiemmin kirjattujen korkosidonnaisten arvopaperien arvonalentumisten nettomuutos
oli 0,5 miljoonaa euroa. Kauden aikana ei kirjattu arvonalentumisia       
liikkeeseenlaskijan maksukyvyn heikentymisen vuoksi.              
Luottoluokitusten jakauma                            
henkivakuutustoiminnassa                            
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     31.3.2010 |     31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             |        582 |        570 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa                 |      54,1 % |       52,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1 - Aa3              |      13,5 % |       12,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1 - A3               |      15,6 % |       18,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1 - Baa3             |      11,6 % |       11,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1 - Ba3              |       0,9 % |       1,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1 - B3               |       0,2 % |       0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi          |       0,4 % |       0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta         |       3,7 % |       3,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      100,0 % |      100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Vahinkovakuutustoiminnan vastapuoliriskit                    
Vahinkovakuutuksessa noudatetaan konservatiivista sijoituspolitiikkaa.     
Vahinkovakuutusyhtiön suorat korkosijoitukset lisääntyivät edelleen       
sijoitusriskien pienentämiseksi tehdyn uudelleenallokoinnin seurauksena 113   
(104) miljoonaan euroon maaliskuun 2010 lopussa.                
Kauden lopussa suorista korkosijoituksista 60 (64) prosenttia oli sijoituksia  
julkiseen sektoriin, 11 (10) prosenttia sijoituksia yrityksiin ja 29 (36)    
prosenttia sijoituksia pankkeihin ja kiinteistövakuudellisiin          
joukkovelkakirjalainoihin.                           
Kauden aikana ei kirjattu arvonalentumisia.                   
Luottoluokitusten jakauma                            
vahinkovakuutustoiminnassa                           
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     31.3.2010 |     31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             |        113 |        104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa                 |      59,7 % |       58,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1 - Aa3              |      16,4 % |       16,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1 - A3               |      12,8 % |       12,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1 - Baa3             |      10,2 % |       11,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1 - Ba3              |       0,5 % |       0,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1 - B3               |       0,0 % |       0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi          |       0,0 % |       0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta         |       0,4 % |       0,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      100,0 % |      100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

rahoitusvarojen                                 
markkina-arvon määritys                             
Aktia ei harjoita trading-toimintaa. Pankkitoiminnan rahoitusvarat ja      
henkivakuutus- ja vahinkovakuutustoiminnan sijoitusvarat on sijoitettu     
arvopapereihin, ja niiden arvo määritetään markkinoiden ja virallisen      
ostonoteerauksen mukaan. Hankinta-arvon merkittävä tai pysyvä lasku verrattuna 
markkina-arvoon kirjataan tulokseen, kun taas kurssivaihtelut kirjataan käyvän 
arvon rahastoon laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen.          
Pankkitoiminnan rakenteellinen korkoriski                    
Rakenteellinen korkoriski syntyy saatavien ja velkojen korkosidonnaisuuksien ja 
uudelleenhinnoitteluajankohtien eroavaisuuksista ja se vaikuttaa        
korkokatteeseen. Korkokatteen vaihtelun pienentämiseksi käytetään suojaavia   
johdannaissopimuksia ja likviditeettisalkun sijoituksia.            
Korkoriskistrategian mukaisesti korkojen muuttuminen paralleelisti yhden    
prosenttiyksikön ylös- tai alaspäin ei pienentäisi pankkitoiminnan korkokatetta 
seuraavien 12 kuukauden aikana 7:ää prosenttia enempää ja 12-24 kuukauden aikana
enintään 8 prosenttia. Tavoitteet saavutettiin ensimmäisen vuosineljänneksen  
lopussa. Talletusten maturiteettien kasvu on vähentänyt korkokatteen herkkyyttä 
korkojen nousulle.                               
Pankkitoiminnan hintariski                           
Hintariski on korkovaihtelujen tai luotto-, korko- tai spread-riskin muutosten 
seurauksena tapahtuva myytävissä olevien rahoitusvarojen arvon muutos.     
Likviditeettisalkun suuruutta, maturiteettia ja riskitasoa rajoitetaan pääoman 
allokointilimiitillä sekä repo-sopimusten solmimisen rajoituksilla.       
Kauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu hintariskiin liittyvä nettomuutos 
sekä luotto- ja spread-riski oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen  
21,6 (13,3) miljoonaa euroa positiivinen. Maaliskuun 2010 lopussa        
saamistodistusten arvostusero oli 8,3 miljoonaa euroa.             
Pankkitoiminnan ja emoyhtiön muut markkinariskit                
Pankkitoiminnassa ja emoyhtiössä ei kummassakaan harjoiteta osakekauppaa    
kaupankäyntitarkoituksessa eikä kiinteistösijoittamista tuottotarkoituksessa.  
Jäljellä oleva kiinteistöomistus oli kauden lopussa 3,5 (3,4) miljoonaa euroa. 
Toiminnalle välttämättömät tai strategiset osakesijoitukset olivat 31,6 (30,6) 
miljoonaa euroa. Kauden lopussa käyvän arvon rahasto oli edellä mainittujen   
strategisten osakesijoitusten osalta 4,4 (3,7) miljoonaa euroa laskennallisten 
verojen vähentämisen jälkeen.                          
Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit                      
Vakuutuksenottaja kantaa sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien   
sijoitusten sijoitusriskin. Nämä sijoitukset arvostetaan juoksevasti käypään  
arvoon, ja arvonmuutokset kirjataan sijoitussidonnaisten vakuutusten      
vastuuvelkaan.                                 
Vakuutusteknisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan     
juoksevasti markkina-arvoon. Katsauskaudella kirjattiin tulokseen vaikuttavia  
osakkeita ja osuuksia koskevia arvonalentumisia yhteensä -0,3 (-4,9) miljoonaa 
euroa. Katsauskauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu osakkeiden     
nettomuutos oli hankintaeliminointien ja laskennallisten verojen vähentämisen  
jälkeen -0,7 (0,2) miljoonaa euroa.                       
Käyvän arvon rahastoon kirjatut osakkeita ja osuuksia koskevat arvonmuutokset  
liittyvät lähinnä epäsuoriin kiinteistösijoituksiin.              
Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun                       
allokaatio omaisuuslajeittain                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |     31.3.2010     |     31.12.2009     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet      |     0,0 |    0,0 % |     0,3 |    0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset  |    638,6 |   91,2 % |    609,7 |    88,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahamarkkinat    |     7,8 |    1,1 % |    24,0 |    3,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt     |    36,7 |    5,2 % |    38,0 |    5,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtoehtoiset   |    17,0 |    2,4 % |    20,7 |    3,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |    700,1 |   100,0 % |    692,6 |   100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkivakuutustoiminnan vakuutustekniset riskit                 
Vakuutustekniset riskit realisoituvat, jos toteutuvat korvaukset ovat odotettua 
korkeammat. Jälleenvakuutusturva huomioon ottaen vakuutustoiminta on ollut   
suhteellisen vakaata. Eri vakuutuskantojen jälleenvakuutusturvat pienentävät  
tuloksen volatiliteettia ja poistavat sellaiset riskitapahtumat, jotka voisivat 
vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa.             
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitusriskit                     
Vakuutusteknisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan     
juoksevasti markkina-arvoon. Sijoitustoiminta perustuu sijoitusten sovittamisen 
vastuuvelan kassavirtoihin, mikä tarkoittaa voimakasta allokointia kohti    
korkealaatuisia, lyhyemmän maturiteetin korkoinstrumentteja.          
Sijoitussuunnitelmaan ei toistaiseksi kuulu osakesijoituksia.          
Vahinkovakuutusyhtiön sijoitussalkun                      
allokaatio omaisuuslajeittain                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |     31.3.2010     |     31.12.2009     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet      |     0,0 |    0,0 % |     0,0 |    0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset  |    115,9 |   73,6 % |    105,9 |    74,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahamarkkinat    |    13,0 |    8,3 % |     6,3 |    4,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt     |    26,6 |   16,9 % |    28,2 |    19,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtoehtoiset   |     2,0 |    1,3 % |     2,0 |    1,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |    157,5 |   100,0 % |    142,4 |   100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekniset riskit                
Vakuutustekniset riskit realisoituvat, jos toteutuvat korvaukset ovat odotettua 
korkeammat. Jälleenvakuutusturva huomioon ottaen vakuutustoiminta on ollut   
suhteellisen vakaata. Eri vakuutuskantojen jälleenvakuutusturvat pienentävät  
tuloksen volatiliteettia ja poistavat sellaiset riskitapahtumat, jotka voisivat 
vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa.             
Operatiiviset riskit                              
Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu epäselvistä
tai puutteellisista ohjeista, ohjeiden vastaisesta toiminnasta, tietojen    
epäluotettavuudesta, järjestelmien puutteista tai henkilöstön toiminnasta.   
Operatiivisten riskien aiheuttamat vahingot voivat olla välittömiä tai     
välillisiä, taloudellisia tai sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka 
heikentävät pankin uskottavuutta markkinoilla.                 
Tammi - maaliskuun 2010 aikana ei toteutunut operatiivisia riskejä, jotka    
olisivat aiheuttaneet olennaista taloudellista vahinkoa.            
Lähipiiri                                    
Lähipiirillä tarkoitetaan Aktia Oyj:ssä johtavassa asemassa olevia       
avainhenkilöitä ja näiden perheenjäseniä sekä yhtiöitä, joissa johtavassa    
asemassa olevalla avainhenkilöllä on määräysvalta. Aktia-konsernin       
avainhenkilöitä ovat Aktia Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä 
konsernin johto, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies.         
Kauden aikana ei ollut merkittäviä muutoksia lähipiirin kanssa tehdyissä    
liiketoimissa.                                 
Henkilöstö                                   
Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen konsernin henkilöstömäärä laski 41    
työntekijällä 1 199:ään (31.3.2009; 1 240). Kokoaikaisten työntekijöiden    
lukumäärä vuosineljänneksen aikana oli keskimäärin 1 202 (1 204).        
Henkilöstörahasto ja johdon kannusteohjelma vuonna 2010             
Aktia Oyj:n hallitus vahvisti seuraavat laskentaperiaatteet koskien konsernin  
henkilöstörahastoon maksettavaa voittopalkkio-osuutta vuodelta 2010.      
Voittopalkkio-osuus on 10 prosenttia konsernin liikevoiton 30 miljoonaa euroa  
ylittävästä osuudesta. Voittopalkkio-osuus ei kuitenkaan voi ylittää 3 miljoonaa
euroa. Toimitusjohtaja ja muut konserninjohdon jäsenet ovat konsernin      
henkilöstörahaston jäseniä.                           
Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille on laadittu    
palkitsemisjärjestelmä, joka on riippuvainen pankin operatiivisesta tuloksesta 
ja vuosittain yritys- ja henkilötasolla määritellyistä tavoitteista.      
Konserninjohdon jäsenet voivat saada korkeintaan kolmen kuukausipalkan suuruisen
henkilökohtaisen lisäpalkkion.                         
Vuoden 2010 osalta johtoryhmää koskee myös osakeperusteinen kannusteohjelma,  
jonka puitteissa johtoryhmällä on mahdollisuus ostaa enintään 55 833 osaketta. 
Merkintäoikeuden suuruus on riippuvainen erillisistä tavoitteista, joiden    
suoriutumisehdot noudattavat yhtiön hallituksen päätöstä.            
varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                      
Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 25.3.2010 emoyhtiön ja konsernin  
tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen   
jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.            
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-  
31.12.2009 jaetaan osinkona 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä 15,9 miljoonaa   
euroa. Osinko-oikeuden täsmäytyspäivä oli 30.3.2010 ja osingon maksupäivä    
8.4.2010.                                    
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäneljä.
Hallintoneuvoston jäseniksi kolmen vuoden toimikaudeksi valittiin        
hallintoneuvoston jäsenet Sten Eklundh, Agneta Eriksson, Peter Heinström, Erik 
Karls, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Maj-Britt     
Vääriskoski, Lars Wallin, Bo Gustav Wilson ja Ann-Marie Åberg, jotka kaikki   
olivat erovuorossa.                               
Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi.            
Tilintarkastajaksi 1.1.2010 alkaneelle tilikaudelle valittiin uudelleen     
PricewaterhouseCoopers Oy ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jan Holmberg.  
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeantivaltuutuksesta ja omien  
osakkeiden myyntivaltuutuksesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen    
ehdotuksen lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen ja nimitysvaliokunnan 
asettamisesta valmistelemaan yhtiökokouksen vaaliasioita.            
Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus koskien hallintoneuvoston       
lakkauttamista raukesi, koska ehdotuksentekijä ei vaatinut äänestystä.     
Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan            
yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.fi kohdassa Tietoa Aktiasta   
>Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2010.              
konserninjohto                                 
Aktian konserninjohtoon kuuluvat toimitusjohtaja Jussi Laitinen,        
varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan varamies Jarl Sved, varatoimitusjohtaja  
Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja Robert Sergelius, johtaja Barbro      
Karhulahti, johtaja Taru Narvanmaa, johtaja Anders Nordman, johtaja Gösta Råholm
ja johtaja Olav Uppgård sekä henkilöstön edustajana Marit Leinonen.       
Muutoksia                                    
konsernirakenteessa                               
Syksyllä 2009 toteutettiin Aktian kiinteistönvälitysyhtiöiden sulautuminen.   
Vuoden 2010 alusta toiminnasta vastaavat Aktia Kiinteistönvälitys Oy ja Magnus 
Nyman LKV Oy.                                  
Osakepääoma ja omistajat                            
Maaliskuun 2010 lopussa Aktia Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty   
osakepääoma oli 93 873 816 euroa.                        
Pääoma jakautuu 46 936 908 A-osakkeelle ja 20 050 850 R-osakkeelle. Tammi -   
maaliskuussa 2010 arvo-osuustileille kirjattiin Veritas Vahinkovakuutusyhtiön  
sulautumiseen liittyvästä 6 800 000 osakkeen sulautumisvastikkeesta vielä 42 281
uutta A-osaketta. Kauden päättyessä omistajien lukumäärä oli 49 582. Jäljellä  
olevien osakkeiden läpikäyntiä ja kirjaamista jatketaan. Rekisteröimättömiä   
osakkeita oli kauden lopussa 968 416 kpl.                    

--------------------------------------------------------------------------------
| 20    | A-osakk | R-osak | Osakke |  Osuus | Ääniä |  Osuus | Muutoks |
| suurinta |  eita | keita |  ita | osakkei |    | äänistä |   et |
| osakkeeno |     |    | yhteen | sta, % |    |   , % | 1-3/201 |
| mistajaa |     |    |   sä |     |    |     |    0 |
| 31.3.2010 |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanks |  7 604 | 3 802 | 11 406 |  17,03 | 83 645 |  18,67 |    - |
| stiftelse |   111 |  048 |  159 |     |  071 |     |     |
| n i    |     |    |    |     |    |     |     |
| Helsingfo |     |    |    |     |    |     |     |
| rs*    |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elinkorko |  4 428 | 2 077 | 6 505 |  9,71 | 45 970 |  10,26 | 209 000 |
| laitos  |   114 |  106 |  220 |     |  234 |     |     |
| Hereditas |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaku |  4 297 | 2 134 | 6 431 |  9,60 | 46 985 |  10,49 |     |
| utusosake |   469 |  397 |  866 |     |  409 |     |     |
| yhtiö   |     |    |    |     |    |     |     |
| Veritas  |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanks |  2 346 | 1 183 | 3 529 |  5,27 | 26 012 |  5,81 |     |
| stiftelse |   585 |  292 |  877 |     |  425 |     |     |
| n i    |     |    |    |     |    |     |     |
| Esbo-Gran |     |    |    |     |    |     |     |
| kulla*  |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy    |  1 890 |  945 | 2 835 |  4,23 | 20 790 |  4,64 |     |
| Hammarén |   000 |  000 |  000 |     |  000 |     |     |
| & Co Ab  |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska  |  1 681 |  789 | 2 471 |  3,69 | 17 466 |  3,90 |     |
| Litteratu |   786 |  229 |  015 |     |  366 |     |     |
| rsällskap |     |    |    |     |    |     |     |
| et i   |     |    |    |     |    |     |     |
| Finland* |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stiftelse |  1 495 |  751 | 2 246 |  3,35 | 16 515 |  3,69 |     |
| n för Åbo |   640 |  000 |  640 |     |  640 |     |     |
| Akademi* |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanks |  1 514 |  833 | 2 347 |  3,50 | 18 175 |  4,06 |  -172 |
| stiftelse |   900 |  012 |  912 |     |  140 |     |   000 |
| n i    |     |    |    |     |    |     |     |
| Vanda*  |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiastif |  1 303 |  651 | 1 954 |  2,92 | 14 333 |  3,20 |     |
| telsen i |   050 |  525 |  575 |     |  550 |     |     |
| Borgå*  |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiastif | 978 525 |  547 | 1 525 |  2,28 | 11 923 |  2,66 |     |
| telsen i |     |  262 |  787 |     |  765 |     |     |
| Vasa*   |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanks | 876 529 |  438 | 1 314 |  1,96 | 9 641 |  2,15 |     |
| stiftelse |     |  264 |  793 |     |  809 |     |     |
| n i    |     |    |    |     |    |     |     |
| Kyrkslätt |     |    |    |     |    |     |     |
| *     |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanks | 787 350 |  393 | 1 181 |  1,76 | 8 660 |  1,93 |     |
| stifelsen |     |  675 |  025 |     |  850 |     |     |
| i     |     |    |    |     |    |     |     |
| Karis-Poj |     |    |    |     |    |     |     |
| o*    |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Föreninge | 670 040 |  377 | 1 047 |  1,56 | 8 229 |  1,84 |     |
| n     |     |  951 |  991 |     |  060 |     |     |
| Konstsamf |     |    |    |     |    |     |     |
| undet rf* |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanks | 646 236 |  323 |  969 |  1,45 | 7 108 |  1,59 |     |
| stiftelse |     |  118 |  354 |     |  596 |     |     |
| n i Ingå* |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ab    | 549 417 |  308 |  858 |  1,28 | 6 722 |  1,50 |     |
| Kelonia  |     |  662 |  079 |     |  657 |     |     |
| Oy*    |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanks | 462 002 |  232 |  694 |  1,04 | 5 102 |  1,14 |     |
| stiftelse |     |  001 |  003 |     |  022 |     |     |
| n i    |     |    |    |     |    |     |     |
| Sibbo*  |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanks | 454 377 |  227 |  681 |  1,02 | 4 998 |  1,12 |     |
| stiftelse |     |  188 |  565 |     |  137 |     |     |
| n i    |     |    |    |     |    |     |     |
| Sjundeå* |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Abp | 357 526 |  178 |  536 |  0,80 | 3 932 |  0,88 |     |
|      |     |  762 |  288 |     |  766 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia   | 338 500 |  177 |  516 |  0,77 | 3 890 |  0,87 |     |
| Sparbanks |     |  600 |  100 |     |  500 |     |     |
| stiftelse |     |    |    |     |    |     |     |
| n i    |     |    |    |     |    |     |     |
| Malax*  |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanks | 340 021 |  170 |  510 |  0,76 | 3 740 |  0,83 |     |
| stiftelse |     |  010 |  031 |     |  221 |     |     |
| n i    |     |    |    |     |    |     |     |
| Tenala*  |     |    |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20    | 33 022 | 16 578 | 49 600 |  74,0 |  364 |  81,4 |     |
| suurinta |   178 |  102 |  280 |     |  584 |     |     |
| yhteensä |     |    |    |     |  218 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   | 13 914 | 3 472 | 17 387 |  26,0 | 83 369 |  18,6 |     |
|      |   730 |  748 |  478 |     |  690 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 46 936 | 20 050 | 66 987 |  100,0 |  447 |  100,0 |     |
|      |   908 |  850 |  758 |     |  953 |     |     |
|      |     |    |    |     |  908 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


*) Osapuolten keskinäistä R-osakkeen etuosto-oikeutta koskevan osakassopimuksen 
osapuoli. Sopimukseen piiriin kuuluu 69 % R-osakkeista ja 21 % osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                
osakkeet                                    

Aktian kaupankäyntikoodit ovat AKTAV A-osakkeen osalta ja AKTRV R-osakkeen   
osalta. Aktian osake luokitellaan niin sanotun GICS-indeksin mukaan sektoriin  
”Rahoitus, alueelliset pankit”.                         
31.3.2010 A-osakkeen päätöskurssi oli 6,93 euroa ja R-osakkeen 7,97 euroa,   
jolloin Aktian markkina-arvo oli noin 490 miljoonaa euroa. Aktian A-osakkeen  
tuotto oli vuoden alusta maaliskuun loppuun -10,8 prosenttia ja R-osakkeen -14,3
prosenttia.                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovertailu 1.1. - 31.3.2010             |      Tuotto |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia A                         |     -10,81 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia R                         |     -14,30 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Nordic Banks                     |      4,27 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Nordic Financials                  |      7,14 % |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketiedot      |        A-osake |           R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äänimäärä/osake    |           1 |             20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkina        | NASDAQ OMX Helsinki |    NASDAQ OMX Helsinki |
--------------------------------------------------------------------------------
| Listautumispäivä    |       29.9.2009 |          29.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN          |     FI0009004733 |        FI0009015911 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnus         |     AKTAV (OMX) |        AKTRV (OMX) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lista         |   OMXH Keskisuuret |   OMXH Keskisuuret yhtiöt |
|            |        yhtiöt |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimiala        |  Alueelliset pankit |     Alueelliset pankit |
--------------------------------------------------------------------------------
| GICS-koodi       |       40101015 |          40101015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä  |      46 936 908 |         20 050 850 |
--------------------------------------------------------------------------------


A-osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto tammi-maaliskuun 2010 aikana oli 
158 028 euroa tai 21 204 osaketta. R-osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto
oli 19 076 euroa tai 2 215 osaketta.                      
Aktia on tehnyt niin sanotun market-making- eli LP-sopimuksen (Liquidity    
Providing) Handelsbankenin kanssa A-osakkeen likviditeetin parantamiseksi, minkä
pitäisi suosia pienten osakkeenomistajien osakekauppoja. Sopimus astui voimaan 
4.1.2010.                                    

Tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen                  
6.4.2010 Aktia lanseerasi suunnitelmien mukaisesti Aktia PS - tuotteensa.    
Aktia Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 20.4.2010 ensimmäisessä vuoden 2010    
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan Henry Wiklundin uudelleen 
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi kokous valitsi     
Christina Gestrinin, Patrik Lerchen, Henrik Sundbäckin, Lorenz Uthardtin ja   
Bo-Gustav Wilsonin.                               
Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Johan Bardy, Anna  
Bertills, Gun Kapténs, Erik Karls, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Bengt Sohlberg, Lars 
Wallin ja Henry Wiklund.                            
Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat        
hallintoneuvoston puheenjohtajiston, jonka tehtävänä on valmistella asioita   
hallintoneuvoston käsittelyyn, käsitellä hallituksen raportteja         
kokonaisstrategiaa koskevista päätöksistä sekä käsitellä hallituksen jäsenille 
myönnettyihin luottoihin ja takaussitoumuksiin liittyviä raportteja.      
Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tarkemmin      
hallituksen ja operatiivisen johdon toimintaa sekä raportoida havainnoistaan  
hallintoneuvostolle. Lisäksi tarkastusvaliokunta kuulee sisäistä tarkastusta ja 
ulkoisia tilintarkastajia.                           
Lähinnä eteläeurooppalaisia talouksia koskeva epävarmuus on johtanut korkeampaan
niin sanottuun spreadiin ja heikentänyt rahoitusvarojen arvostuksia. Näin ollen 
käyvän arvon rahasto, joka kehittyi myönteisesti ensimmäisellä         
vuosineljänneksellä kasvaen 26,8 miljoonaa euroa, on heikentynyt noin 13    
miljoonaa euroa katsauskauden jälkeen.                     

kalenteri 2010                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| Kalenteri 2010                  |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiljainen kausi                 |        22.7.-12.8. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsaus 4-6/2010             |           12.8. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomamarkkinapäivä               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiljainen kausi                 |       14.10.-4.11. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsaus 7-9/2010             |           4.11. |
--------------------------------------------------------------------------------


Näkymät ja riskit vuodeksi 2010 (ei muutosta)                  
Aktia arvioi vuoden 2010 liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.  
Vuonna 2010 Aktian kannattavuutta vahvistetaan panostamalla asiakkuuksiin ja  
lisämyyntiin, kehittämällä verkkopalveluja, kustannusten valvonnalla sekä    
riskien ja pääoman hallinnan avulla. Aktia pyrkii kasvamaan markkinoita     
nopeammin erityisesti henkilöasiakkaiden ja pienten yritysten osalta.      
Tärkeimmät Aktian tulokseen vaikuttavat tekijät ovat yleinen taloustilanne,   
osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä    
tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus-, kiinteistönvälitys- ja
omaisuudenhoitopalvelujen kysyntään.                      
Korkomarginaaliin ja sitä kautta kannattavuuteen vaikuttavat vaikeasti     
ennustettavat korkotason muutokset, tuottojen kehitys ja luottomarginaalit.   
Aktia toteuttaa tehokasta korkoriskinhallintaa.                 
Mahdolliset tulevat luottojen arvonalentumiset Aktian luottosalkussa voivat   
aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila,  
korkotaso, työttömyys sekä asuntohintojen kehitys. Luottojen          
arvonalentumistappioiden odotetaan vuonna 2010 olevan vuotta 2009 alhaisempia. 
Likviditeetin saatavuus rahamarkkinoilta on olennaista Aktian          
jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin myös Aktiassa käytetään tietyin  
osin kotitalouksien talletuksia likviditeetin tarpeen täyttämiseen.       
Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien  
korkeampien tuottovaatimusten seurauksena.                   
Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan    
sääntelyä koskevia aloitteita, mikä on aiheuttanut epävarmuutta tulevaisuuden  
pääomavaateista. Pääomavaateiden muutos voi aiheuttaa sekä pääomitustarvetta  
että tarvetta muuttaa konsernin rakennetta.                   
Tunnusluvut                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa   | 1-3/20 | 1-3/200 | Muutos |  10-12 |   7-9 |   4-6 |
|         |   10 |    9 |     |   2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   |  0,18 |  0,09 | 100,0 % |   0,10 |  0,21 |  0,12 |
| (EPS), euroa   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake |  6,86 |  4,83 | 42,0 % |   6,52 |  6,51 |  5,51 |
| (NAV), euroa 1  |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman   |  10,5 |   6,8 | 53,6 % |   5,9 |  13,2 |   8,0 |
| tuotto (ROE), % |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja      |  0,58 |  0,02 |    - |   0,01 |  1,00 |  0,68 |
| tulos/osake,   |    |     |     |     |     |     |
| euroa      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusast | 162,4 |  132,6 | 22,4 % |  157,4 |  155,2 |  143,1 |
| e,        |    |     |     |     |     |     |
| (rahoitus - ja  |    |     |     |     |     |     |
| vakuutusryhmitty |    |     |     |     |     |     |
| mä), % 1     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden    |  66,5 |  66,4 |  0,0 % |   66,4 |  66,4 |  66,4 |
| lukumäärä    |    |     |     |     |     |     |
| keskimäärin,   |    |     |     |     |     |     |
| milj. kpl2    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä |  66,5 |  66,4 |  0,0 % |   66,5 |  66,5 |  66,5 |
| kauden lopussa, |    |     |     |     |     |     |
| milj. kpl    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö    | 1 202 |  1 204 | -0,2 % |  1 213 |  1 212 |  1 213 |
| (kokopäiväresurs |    |     |     |     |     |     |
| sit),      |    |     |     |     |     |     |
| keskimäärin   |    |     |     |     |     |     |
| katsauskauden  |    |     |     |     |     |     |
| alusta 1     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta  |    |     |     |     |     |     |
| (ml.       |    |     |     |     |     |     |
| Yksityispankki) |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhd |  0,57 |  0,72 | -20,8 % |   0,57 |  0,51 |  0,52 |
| e        |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ottolainaus   |   3 | 3 087,9 |  3,0 % | 3 029,2 | 3 082,0 | 3 079,9 |
| yleisöltä1    | 180,2 |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antolainaus   |   6 | 5 592,5 | 10,4 % | 6 060,8 | 5 946,4 | 5 820,0 |
| yleisölle1    | 176,5 |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusast |  16,2 |  14,1 | 14,8 % |   15,9 |  15,4 |  14,5 |
| e, % 1      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten  |  9,6 |   9,0 |  6,8 % |   9,5 |   9,1 |   9,1 |
| omien varojen  |    |     |     |     |     |     |
| suhde, % 1    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut |   3 | 3 335,5 |  5,7 % | 3 460,2 | 3 493,4 | 3 394,8 |
| sitoumukset1   | 527,2 |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastopääoma 1 |   4 | 2 415,2 | 69,6 % | 3 786,2 | 3 488,0 | 2 927,4 |
|         | 096,1 |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnoitavat  |   6 | 4 515,0 | 41,4 % | 5 995,6 | 5 680,5 | 5 082,9 |
| ja välitettävät | 382,3 |     |     |     |     |     |
| varat 1     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus  |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutul |  26,1 |  20,6 | 26,7 % |   27,2 |  17,7 |  15,4 |
| o ennen     |    |     |     |     |     |     |
| jälleenvakuuttaj |    |     |     |     |     |     |
| ien osuutta   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekustannussu | 104,4 |  115,4 | -9,5 % |  100,7 |  101,5 |  106,3 |
| hde, %2     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintapääoma 1 |  97,0 |  40,0 | 142,5 % |   86,3 |  85,0 |  65,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusast |  16,0 |   7,1 | 125,4 % |   14,4 |  14,2 |  11,2 |
| e, % 2      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset   | 908,4 |  774,8 | 17,2 % |  867,7 |  849,7 |  813,1 |
| käyvin arvoin 1 |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskuperustekork | 593,4 |  614,5 | -3,4 % |  595,0 |  596,6 |  599,1 |
| oon sidottujen  |    |     |     |     |     |     |
| vakuutusten   |    |     |     |     |     |     |
| vastuuvelka1   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnai | 233,4 |  146,5 | 59,4 % |  210,1 |  190,5 |  168,6 |
| sten vakuutusten |    |     |     |     |     |     |
| vastuuvelka 1  |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutul |  29,6 |  28,8 |  2,9 % |   12,0 |  10,3 |  15,2 |
| o ennen     |    |     |     |     |     |     |
| jälleenvakuuttaj |    |     |     |     |     |     |
| ien osuutta   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutuo |  14,8 |  13,9 |  6,7 % |   15,0 |  16,2 |  15,5 |
| tot       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulusuhde, |  24,5 |  28,9 | -15,3 % |   27,9 |  26,6 |  26,1 |
| %2        |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkosuhde, %2 |  87,1 |  93,5 | -6,9 % |   91,1 |  85,8 |  88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistetty    | 111,5 |  122,4 | -8,9 % |  119,0 |  112,3 |  114,3 |
| kulusuhde, % 2  |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka   | 134,0 |  126,1 |  6,3 % |  119,3 |  121,1 |  127,6 |
| ennen      |    |     |     |     |     |     |
| jälleenvakuuttaj |    |     |     |     |     |     |
| ien osuutta 1  |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspää |  45,2 |  48,0 | -5,9 % |   43,6 |  50,2 |  46,9 |
| oma1       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan   |  38,1 |  43,7 | -1,4 % |   41,8 |  47,7 |  42,6 |
| vakavaraisuusast |    |     |     |     |     |     |
| e, % 1      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuunkantokyky |  74,0 |  80,8 | -8,4 % |   72,4 |  83,6 |  78,9 |
| (riskinkantokyky |    |     |     |     |     |     |
| ), % 1      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


1) kauden lopussa, 2) kertymä vuoden alusta                   
Tunnuslukujen laskentaperusteet                         
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, euroa                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajille luettava kauden voitto verojen jälkeen    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden antioikaistu määrä tilikauden aikana keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajille luettava oma pääoma             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä tilikauden lopussa                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakson voitto (vuositasolla)      x 100                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma keskimäärin                            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % (finanssi- ja vakuutuskonglomeraatti)          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin omat varat yhteensä (omat varat ml. toimialakohtaiset varat  |
| ja vähennykset)_____x 100                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minimivaatimus konglomeraatin omille varoille (luottolaitos +        |
| vakuutustoiminta)                              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin vakavaraisuudesta säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien |
| valvonnasta annetun lain 3 kappaleessa.                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminnan riskipainotetut sitoumukset                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset johdannaiset |
| mukaan lukien on arvostettu ja riskipainotettu Finanssivalvonnan       |
| standardikokoelman 4.3 standardimenetelmän mukaisesti.            |
| Toimintariskien pääomavaade on laskettu ja riskipainotettu Finanssivalvonnan |
| standardin 4.3i mukaisesti.                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % (pankkitoiminta)                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat)   x 100  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen standardin 4.3a mukaisesti.    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen suhde, % (pankkitoiminta)            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat    x 100                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekustannussuhde (henkivakuutustoiminta)                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Liikekulut + korvauskäsittelyn kulut) x 100                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuormitustulo                                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuormitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden mukaan tarkoitus kattaa   |
| liikekulut.                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien palkkioita.           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % (henkivakuutustoiminta)                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma                             |
|                              x 100       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustekninen vastuuvelka - tasaussumma - 75 % sijoitussidonnaisten    |
| rahastojen vastuuvelasta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden      |
| vähentämisen jälkeen.                            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistetty kulusuhde (vahinkovakuutustoiminta)                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkosuhde (pl. eläkevastuiden diskonttaus) + liikekulusuhde        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkosuhde = Korvauskulut ja vahingonselvittelykulut x 100         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       Vakuutusmaksutuotot       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulusuhde = Liikekulut, pl. vahingonkäsittelykulut x 100        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       Vakuutusmaksutuotot       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutuksen tunnusluvut vahinkosuhde ja liikekulusuhde on laskettu  |
| toiminnon aiheuttamien kustannusten mukaisesti eikä suoraan         |
| konsernin/segmentin tuloslaskelmasta.                    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan vakavaraisuusaste, % (vahinkovakuutustoiminta)          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma                             |
|                              x 100       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustekninen vastuuvelka jälleenvakuuttajien osuuden vähentämisen    |
| jälkeen - tasoitusmäärä                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuunkantokyky, % (vahinkovakuutustoiminta)                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma                             |
|                              x 100       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viimeisten 12 kuukauden maksutuotot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintojen vakavaraisuuden tunnusluvut on laskettu         |
| Finanssivalvonnan määräysten perusteella.                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Aktia Oyj - Konsernin                              
osavuosikatsaus                                 
Tammi - maaliskuu 2010                             
Konsernin tuloslaskelma                             
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     |  1-3/2010 |  1-3/2008 |    Muutos | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate       |    38,9 |    32,5 |    19,6 % |   152,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot     |     0,0 |    0,1 |   -76,6 % |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot     |    17,1 |    12,8 |    33,9 % |    60,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiokulut     |    -3,7 |    -3,2 |   -14,2 % |   -14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto  |    13,4 |    9,5 |    40,7 % |    46,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto  |     4,5 |    5,4 |   -16,1 % |    14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto |     4,4 |    2,0 |   123,7 % |    15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja  |    -1,8 |    -2,6 |    28,7 % |    0,8 |
| -velkojen nettotuotot |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen |     0,3 |    0,1 |   122,3 % |    0,4 |
| nettotuotot      |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |     1,3 |    0,8 |    65,9 % |    3,6 |
| tuotot        |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot |    61,0 |    47,8 |    27,6 % |   233,1 |
| yhteensä       |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut    |    -20,7 |   -20,3 |    2,2 % |   -79,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut  |    -11,4 |   -10,7 |    6,6 % |   -44,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen     |      - |    0,1 |      - |    0,1 |
| liikearvon tuloutus  |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista |    -1,8 |    -1,8 |    -1,5 % |    -6,9 |
| ja aineettomista   |       |      |       |      |
| hyödykkeistä     |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |    -5,0 |    -5,4 |    -7,5 % |   -23,4 |
| kulut         |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut |    -38,9 |   -38,0 |    2,3 % |   -154,2 |
| yhteensä       |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot |      - |    0,0 |      - |    -0,6 |
| ja arvonalentumisen  |       |      |       |      |
| peruutus       |       |      |       |      |
| aineellisista ja   |       |      |       |      |
| aineettomista     |       |      |       |      |
| hyödykkeistä     |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot |    -4,6 |    -1,6 |   183,2 % |   -31,7 |
| luotoista ja muista  |       |      |       |      |
| sitoumuksista     |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         |    -0,1 |    0,0 |      - |    0,3 |
| osakkuusyritysten   |       |      |       |      |
| tuloksesta      |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |    17,5 |    8,2 |   113,6 % |    47,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot         |    -5,0 |    -2,6 |    95,5 % |   -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto     |    12,5 |    5,6 |   121,9 % |    34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta:        |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n      |    11,8 |    5,9 |   100,1 % |    34,3 |
| osakkeenomistajien  |       |      |       |      |
| osuus         |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus   |     0,7 |    -0,3 |      - |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |    12,5 |    5,6 |   121,9 % |    34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos |    0,18 |    0,09 |   100,0 % |    0,52 |
| (EPS), euroa     |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksell |    0,18 |    0,09 |   100,0 % |    0,52 |
| a oikaistu      |       |      |       |      |
| osakekohtainen tulos |       |      |       |      |
| (EPS), euroa     |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin laaja tuloslaskelma                          
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)         | 1-3/2010 | 1-3/2009 |  Muutos | 1-12/200 |
|                |      |      |      |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto         |   12,5 |    5,6 |  121,9 % |   34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman  |      |      |      |     |
| erät verojen jälkeen:     |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien      |   17,1 |   -15,9 |     - |   51,8 |
| rahoitusvarojen arvostuksen  |      |      |      |     |
| muutos käypään arvoon     |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten     |    9,2 |    6,5 |  40,7 % |   9,0 |
| arvostuksen muutos käypään  |      |      |      |     |
| arvoon            |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien      |    0,5 |    4,6 |  -88,4 % |   19,2 |
| rahoitusvarojen kirjaus    |      |      |      |     |
| tuloslaskelmaan        |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten kirjaus |     - |     - |     - |    - |
| tuloslaskelmaan        |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman |   39,3 |    0,8 |     - |  114,1 |
| tulos             |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman tulos  |      |      |      |     |
| josta:            |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n          |   38,6 |    1,2 |     - |  114,0 |
| osakkeenomistajien osuus   |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus       |    0,7 |   -0,4 |     - |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   39,3 |    0,8 |     - |  114,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos/osake, euroa   |   0,58 |   0,02 |     - |   1,72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos/osake       |   0,58 |   0,02 |     - |   1,72 |
| laimennusvaikutuksella    |      |      |      |     |
| oikaistu, euroa        |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tase                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 31.3.2010 | 31.3.2009 |  Muutos | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat       |   327,9 |   341,0 |  -3,8 % |   364,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään   |   20,7 |   22,5 |  -7,9 % |    31,3 |
| arvoon arvostettavat    |      |      |      |      |
| rahoitusvarat        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset      |  3 476,9 |  3 277,3 |   6,1 % |  2 912,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet     |   152,7 |   155,6 |  -1,9 % |   217,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat      |  3 629,6 |  3 433,0 |   5,7 % |  3 130,4 |
| rahoitusvarat        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät |   22,2 |   27,9 |  -20,5 % |    35,9 |
| sijoitukset         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset    |   257,5 |   210,0 |  22,6 % |   205,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset luottolaitoksilta |   318,7 |   80,7 |  294,9 % |    87,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yleisöltä ja    |  6 176,5 |  6 060,8 |   1,9 % |  5 592,5 |
| julkisyhteisöiltä      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset   |  6 495,3 |  6 141,6 |   5,8 % |  5 679,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen     |   233,8 |   208,9 |  12,0 % |   145,8 |
| vastuuvelan sijoitukset   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset         |    4,2 |    4,5 |  -7,4 % |    4,2 |
| osakkuusyrityksiin     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet   |   11,9 |   12,4 |  -4,1 % |    13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt     |   25,7 |   26,9 |  -4,5 % |    28,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet |    7,4 |    8,1 |  -8,5 % |    7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtosaamiset ja maksetut |   83,0 |   80,3 |   3,5 % |    79,6 |
| ennakot           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat         |   59,0 |   31,4 |  88,0 % |    54,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat yhteensä     |   142,0 |   111,6 |  27,2 % |   133,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset      |    1,4 |    0,8 |  76,6 % |    4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset |    5,8 |    6,0 |  -3,3 % |    22,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset        |    7,3 |    6,8 |   6,1 % |    26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat varat   |    0,8 |    0,8 |   0,0 % |    0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä       | 11 186,2 | 10 555,8 |   6,0 % |  9 808,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat luottolaitoksille   |  1 526,8 |  1 724,4 |  -11,5 % |  1 734,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yleisölle ja     |  3 180,2 |  3 029,2 |   5,0 % |  3 087,9 |
| julkisyhteisöille      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset         |  4 707,0 |  4 753,6 |  -1,0 % |  4 822,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään   |     - |     - |     - |    2,8 |
| arvoon arvostettavat    |      |      |      |      |
| rahoitusvelat        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset    |   154,4 |   132,2 |  16,8 % |   128,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut    |  3 024,2 |  2 747,9 |  10,1 % |  2 308,4 |
| velkakirjat         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi  |   253,8 |   252,5 |   0,5 % |   235,9 |
| etuoikeus kuin muilla    |      |      |      |      |
| veloilla          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat         |  1 228,0 |   968,2 |  26,8 % |   472,3 |
| luottolaitoksilta      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yleisölle ja   |   82,8 |   77,3 |   7,1 % |   358,6 |
| julkisyhteisöille      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvelat     |  4 588,8 |  4 045,9 |  13,4 % |  3 375,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka         |   593,4 |   595,0 |  -0,3 % |   614,5 |
| korkosidonnaisille     |      |      |      |      |
| vakuutuksille        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka         |   233,4 |   210,1 |  11,1 % |   146,5 |
| rahastovakuutuksille    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusten     |   134,0 |   119,3 |  12,3 % |   126,1 |
| vastuuvelka         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustekninen      |   960,9 |   924,4 |   3,9 % |   887,0 |
| vastuuvelka         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtovelat ja saadut    |   80,9 |   71,9 |  12,4 % |    78,6 |
| ennakot           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat         |   121,9 |   91,5 |  33,3 % |   108,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yhteensä     |   202,8 |   163,4 |  24,1 % |   187,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          |    0,5 |    0,8 |  -34,9 % |    1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat        |   19,6 |   19,2 |   2,1 % |    5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  |   63,2 |   49,9 |  26,6 % |    52,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat          |   82,8 |   69,1 |  19,8 % |    58,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävinä oleviin varoihin |    0,2 |    0,2 |   0,0 % |    0,2 |
| liittyvät velat       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä       | 10 697,4 | 10 089,7 |   6,0 % |  9 463,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma pääoma     |   174,5 |   147,6 |  18,2 % |    63,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma pääoma      |   281,6 |   285,8 |  -1,5 % |   257,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajien osuus  |   456,1 |   433,4 |   5,2 % |   320,6 |
| emoyhtiön omasta pääomasta |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus omasta  |   32,7 |   32,7 |   0,0 % |    24,0 |
| pääomasta          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |   488,8 |   466,2 |   4,9 % |   344,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat ja oma pääoma     | 11 186,2 | 10 555,8 |   6,0 % |  9 808,1 |
| yhteensä          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahavirtalaskelma                           
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)          | 1-3/2010 | 1-3/200 |  Muutos | 1-12/2009 |
|                 |     |    9 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |   17,5 |   8,2 | 113,6 % |    47,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut eriin, joilla ei ole  |   2,6 |  15,7 | -83,5 % |    43,8 |
| rahavirtavaikutusta       |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot       |   -1,0 |  -2,9 | -65,1 % |   -12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen |   19,1 |  21,0 |  -9,2 % |    78,4 |
| liiketoiminnan saamisten ja   |     |     |     |      |
| velkojen muutosta        |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan saamisten lisäys |  -576,3 | -204,5 | -181,9 % |   -919,1 |
| (-) tai vähennys (+)      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan velkojen lisäys |  530,6 |  39,8 |    - |   654,0 |
| (+) tai vähennys (-)      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta    |  -26,6 | -143,6 |  81,5 % |   -186,7 |
| yhteensä            |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät   |   5,7 |    - |    - |    8,0 |
| sijoitukset           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöt ja         |   -0,1 |  -24,5 | -99,8 % |    16,3 |
| osakkuusyritysten hankinta   |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöiden ja        |    - |   0,0 |    - |    0,0 |
| osakkuusyritysten myynti    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja  |   -1,2 |  -1,8 | -35,4 % |    -6,7 |
| aineettomiin hyödykkeisiin   |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien  |   3,4 |   0,3 |    - |    2,0 |
| hyödykkeiden luovutukset    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n  |    - |    - |    - |    8,9 |
| emissio vähemmistölle      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |   7,9 |  -25,9 |    - |    28,6 |
| yhteensä            |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi    |   1,3 |  -11,3 |    - |    6,4 |
| etuoikeus kuin muilla veloilla |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman lisäys       |    - |  13,6 |    - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman |    - |  27,2 |    - |    0,0 |
| rahaston lisäys         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot        |    - |    - |    - |   -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta yhteensä |   1,3 |  29,5 | -95,7 % |    -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos     |  -17,5 | -140,1 |  87,5 % |   -161,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat vuoden alussa     |  350,7 |  512,4 | -31,6 % |   512,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat vuoden lopussa    |  333,2 |  372,3 | -10,5 % |   350,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelmassa esiintyvät |     |     |     |      |
| rahavarat muodostuvat      |     |     |     |      |
| seuraavista tase-eristä:    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa              |   8,5 |   9,4 |  -9,7 % |    10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintojen kassa ja  |   9,4 |   5,3 |  78,3 % |    4,5 |
| pankkisaamiset         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen Pankin sekkitili     |  310,1 |  349,5 | -11,3 % |   326,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaadittaessa maksettavat    |   5,2 |   8,1 | -35,4 % |    9,7 |
| saamiset luottolaitoksilta   |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |  333,2 |  372,3 | -10,5 % |   350,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut eriin, joilla ei ole  |     |     |     |      |
| rahavirtavaikutusta:      |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset myytävissä   |   -0,2 |   9,7 |    - |    24,0 |
| olevista rahoitusvaroista    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista |   4,6 |   1,6 | 183,2 % |    31,7 |
| ja muista sitoumuksista     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset     |   -2,0 |   1,9 |    - |   -19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset   |   1,8 |   1,8 |  -3,4 % |    7,7 |
| aineettomista ja aineellisista |     |     |     |      |
| hyödykkeistä          |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten     |   0,4 |   0,3 |  40,2 % |    0,0 |
| tuloksesta           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot ja -tappiot    |   -1,6 |   0,1 |    - |    -0,5 |
| aineettomista ja aineellisista |     |     |     |      |
| hyödykkeistä          |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon     |    - |  -0,1 |    - |    -0,1 |
| tuloutus            |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut          |   -0,3 |   0,5 |    - |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   2,6 |  15,7 | -83,5 % |    43,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman   |          |      |       |  |
| muutos           |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|         |       |           |       |        |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |       |    Muu sidottu |  Käyvän | Sijoitetun |  |
|        |      |          |   arvon |   vapaan |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | Osakepääom |    oma pääoma |  rahasto |   pääoman |  |
|        |     a |          |      |   rahasto |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    80,2 |       10,4 |   -36,4 |    45,4 |  |
| 1.1.2009   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   |    13,6 |          |      |    27,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sulautumisess |      |          |      |       |  |
| a saadut omat |      |          |      |       |  |
| osakkeet   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |      |          |   -11,2 |       |  |
| olevat    |      |          |      |       |  |
| rahoitusvarat |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran  |      |          |    6,5 |       |  |
| suojaus    |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan |      |          |   -4,6 |       |  |
| tuloslaskelma |      |          |      |       |  |
| n tulos    |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |      |          |      |       |  |
| omassa    |      |          |      |       |  |
| pääomassa   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    93,8 |       10,4 |   -41,0 |    72,6 |  |
| 31.3.2009   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|         |       | Osakkeenomistajie | Vähemmist |        |  |
|        |      |         n |    ön |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  Voitto- |   osuus omasta |   osuus | Oma pääoma |  |
|        |      |          |  omasta |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) |   varat |     pääomasta | pääomasta |  yhteensä |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   192,1 |       291,8 |   25,0 |    316,8 |  |
| 1.1.2009   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   |      |       40,8 |      |    40,8 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sulautumisess |    -3,2 |       -3,2 |      |    -3,2 |  |
| a saadut omat |      |          |      |       |  |
| osakkeet   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   -10,0 |       -10,0 |      |    -10,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto |    5,9 |        5,9 |   -0,3 |     5,6 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |      |       -11,2 |   -0,1 |    -11,3 |  |
| olevat    |      |          |      |       |  |
| rahoitusvarat |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran  |      |        6,5 |      |     6,5 |  |
| suojaus    |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan |    5,9 |        1,2 |   -0,4 |     0,8 |  |
| tuloslaskelma |      |          |      |       |  |
| n tulos    |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |      |        0,0 |   -0,5 |    -0,5 |  |
| omassa    |      |          |      |       |  |
| pääomassa   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   184,8 |       320,6 |   24,0 |    344,6 |  |
| 31.3.2009   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|         |       |           |       |        |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |       |    Muu sidottu |  Käyvän | Sijoitetun |  |
|        |      |          |   arvon |   vapaan |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | Osakepääom |    oma pääoma |  rahasto |   pääoman |  |
|        |     a |          |      |   rahasto |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    93,9 |       10,4 |   43,3 |    72,7 |  |
| 1.1.2010   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sulautumisess |      |          |      |       |  |
| a saadut omat |      |          |      |       |  |
| osakkeet   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |      |          |   17,7 |       |  |
| olevat    |      |          |      |       |  |
| rahoitusvarat |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran  |      |          |    9,2 |       |  |
| suojaus    |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan |      |          |   26,8 |       |  |
| tuloslaskelma |      |          |      |       |  |
| n tulos    |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |      |          |      |       |  |
| omassa    |      |          |      |       |  |
| pääomassa   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    93,9 |       10,4 |   70,2 |    72,7 |  |
| 31.3.2010   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|         |       | Osakkeenomistajie | Vähemmist |        |  |
|        |      |         n |    ön |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  Voitto- |   osuus omasta |   osuus | Oma pääoma |  |
|        |      |          |  omasta |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) |   varat |     pääomasta | pääomasta |  yhteensä |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   213,2 |       433,4 |   32,7 |    466,2 |  |
| 1.1.2010   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   |      |        0,0 |      |     0,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sulautumisess |      |        0,0 |      |     0,0 |  |
| a saadut omat |      |          |      |       |  |
| osakkeet   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   -15,9 |       -15,9 |      |    -15,9 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto |    11,8 |       11,8 |    0,7 |    12,5 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |      |       17,7 |    0,0 |    17,6 |  |
| olevat    |      |          |      |       |  |
| rahoitusvarat |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran  |      |        9,2 |      |     9,2 |  |
| suojaus    |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan |    11,8 |       38,6 |    0,7 |    39,3 |  |
| tuloslaskelma |      |          |      |       |  |
| n tulos    |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |      |        0,0 |   -0,7 |    -0,7 |  |
| omassa    |      |          |      |       |  |
| pääomassa   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |   209,0 |       456,1 |   32,7 |    488,8 |  |
| 31.3.2010   |      |          |      |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön oston yhteydessä 1.1.2009   |  |
| suoritettiin sulautumisvastikkeena 6 800 000               |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-osaketta, joiden nimellisarvo oli 2,00 euroa per osake ja hinta 6,00  |  |
| euroa per osake. Vastikkeesta 13,6 miljoonaa               |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa kirjattiin osakepääomaan ja 27,2 miljoonaa euroa vapaan oman    |  |
| pääoman rahastoon. Yhtiö jatkaa                     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| toimintaansa Aktia-konsernissa nimellä Aktia Vahinkovakuutus  |     |  |
| Oy.                              |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |         |            |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen     |  |
| valtuutus laskea kannustetarkoituksessa                 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikkeeseen osakkeita konsernin avainhenkilöille. Aktia Oyj:n hallitus  |  |
| päätti 30.3.2009 valtuutuksen nojalla toteuttaa             |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| suunnatun osakeannin nimetyille henkilöille yhtiön korkeimmassa     |  |
| operatiivisessa johdossa. Osakeannissa laskettiin            |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikkeeseen 12 490 uutta A-osaketta, joiden merkintähinta oli 6,00 euroa |  |
| per osake ja nimellisarvo 2,00 euroa                   |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| per osake. 74 940 euron vastikkeesta 24 980 euroa kirjattiin       |  |
| osakepääomaan ja 49 960 euro vapaan oman pääoman rahastoon.       |  |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin kehitys neljännesvuosittain                      
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)         |  1-3/ | 10-12/ | 7-9/20 | 4-6/20 | 1-3/20 |
|                |  2010 |  2009 |   09 |   09 |   09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate           |  38,9 |  39,8 |  40,5 |  39,4 |  32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot          |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,5 |  0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto      |  13,4 |  14,5 |  11,3 |  11,0 |  9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto       |  4,5 |   3,2 |  3,8 |  1,7 |  5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto      |  4,4 |   1,5 |  6,3 |  5,5 |  2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen  |  -1,8 |  -1,0 |  1,2 |  3,2 |  -2,6 |
| nettotuotot          |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen     |  0,3 |   0,1 |  0,1 |  0,1 |  0,1 |
| nettotuotot          |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot   |  1,3 |   0,5 |  1,2 |  1,0 |  0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä |  61,0 |  58,7 |  64,3 |  62,4 |  47,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut        | -20,7 |  -21,8 | -18,3 | -18,9 | -20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut       | -11,4 |  -12,9 |  -9,5 | -11,6 | -10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon    |   - |    - |   - |   - |  0,1 |
| tuloutus            |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja    |  -1,8 |  -1,6 |  -1,8 |  -1,7 |  -1,8 |
| aineettomista hyödykkeistä   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   |  -5,0 |  -6,4 |  -6,5 |  -5,2 |  -5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -38,9 |  -42,7 | -36,1 | -37,4 | -38,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja    |   - |  -0,3 |   - |  -0,2 |  0,0 |
| arvonalentumisen peruutus   |    |     |    |    |    |
| aineellisista ja aineettomista |    |     |    |    |    |
| hyödykkeistä          |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot     |  -4,6 |  -5,5 |  -8,5 | -16,2 |  -1,6 |
| luotoista ja muista      |    |     |    |    |    |
| sitoumuksista         |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten    |  -0,1 |  -0,4 |  0,1 |  0,5 |  0,0 |
| tuloksesta           |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  17,5 |   9,8 |  19,8 |  9,1 |  8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsauksen Liitetiedot                         
Liite 1 osavuosikatsauksen laatimisperusteet ja olennaiset           
tilinpäätösperiaatteet                             
Osavuosikatsauksen laatimisperusteet                      
Aktia Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien, kansainvälisten  
kirjanpitostandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS)    
mukaisesti.                                   
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja kaikkia liitteitä,   
joita vaaditaan vuositilinpäätökseltä, minkä vuoksi katsaukseen tulee tutustua 
yhdessä konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 kanssa.               
Tämän katsauksen luvut esitetään niin, että tuloslaskelman eriä verrataan    
vastaavaan kauteen edellisvuonna, kun taas taseen eriä verrataan tilanteeseen  
31.12.2009 jos ei toisin mainita. Hallituksen toimintakertomuksessa taseen luvut
esitetään pääasiassa miljoonissa euroissa ilman desimaaleja.          
Hallitus hyväksyi osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 31.3.2010 kokouksessaan   
7.5.2010.                                    
Aktia Oyj:n tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset voi lukea Aktian kotisivuilta 
osoitteesta www.aktia.fi.                            
Olennaiset tilinpäätösperiaatteet                        
Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu vuositilinpäätökseen 31.12.2009  
sovellettuja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.                
Uudet, vuodesta 2010 alkaen voimassa olevat tilinpäätösstandardit        
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (muutettu)                 
1.1.2010 alkaen liiketoimintojen yhdistäminen kirjataan muutetun IFRS      
3-standardin mukaisesti. 1.1.2010 alkaen yritysostot lisäävät sekä konsernin  
tuloslaskelman että konsernin oman pääoman volatiliteettia. Konsernilla ei ole 
ollut yritysostoja ensimmäisen neljänneksen aikana vuonna 2010.         
IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (muutettu)           
Tässä muutetussa standardissa käsitellään vähemmistön osuutta koskevia     
tilinpäätösperiaatteita. Standardin soveltamisella ei ole ollut vaikutusta   
konsernin tulokseen eikä taloudelliseen asemaan ensimmäisen neljänneksen aikana 
vuonna 2010.                                  
Liite 2 Segmenttiraportointi                          
Segmentit                                    
1.1.2009 alkaen segmentit ovat Pankkitoiminta, Varainhoito, Henkivakuutus,   
Vahinkovakuutus ja Muut.                            
Pankkitoiminta-segmenttiin kuuluvat Aktia Pankki Oyj:n konttoritoiminta,    
yrityspankki ja treasury sekä tytäryhtiöt Aktia Hypoteekkipankki Oyj, Aktia   
Kortti & Rahoitus Oy, Aktia Yritysrahoitus Oy ja kiinteistönvälitysyhtiöt.   
Varainhoitoon sisältyvät Aktia Pankki Oyj:n yksityispankki ja tytäryhtiöt Aktia 
Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Asset Management Oy Ab sekä liiketoimintayksikkö Aktia 
Invest. Henkivakuutus koostuu Aktia Henkivakuutus Oy:stä.            
Vahinkovakuutus-segmentti käsittää Aktia Vahinkovakuutus Oy:n. Muut sisältää  
Aktia Oyj:n konsernihallinnon ja tietyt Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset    
toiminnot, joita ei ole allokoitu segmenteille. Tähän segmenttiin kuuluu myös  
Vasp-Invest Oy.                                 
Allokointiperiaatteet ja konsernin eliminoinnit                 
Segmenttien, erityisesti Pankkitoiminnan, korkokatteisiin sisältyvät otto- ja  
antolainauksen marginaalit. Otto- ja antolainauksen viitekorkojen ja      
uudelleenhinnoitteluajankohtien eroavaisuudesta aiheutuva korkoriski siirretään 
konsernin sisäisten hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti treasuryyn. Treasury  
vastaa johdon valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja     
taseensuojaustoimenpiteistä. Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan  
segmenteille eri jakoperusteiden mukaisesti.                  
Aktia Oyj ja Aktia Pankki Oyj eivät toistaiseksi allokoi omia varoja      
segmenteille. Muut koostuu tuloslaskelman ja taseen eristä, joita ei allokoida 
segmenteille. Konsernin sisäiset transaktiot juridisten yksiköiden välillä   
eliminoidaan ja ilmoitetaan kunkin segmentin sisällä, jos yksiköt kuuluvat   
samaan segmenttiin. Konsernin sisäiset eri segmentteihin kuuluvien juridisten  
yksiköiden väliset transaktiot kuuluvat eliminointeihin. Osakkuusyhtiöiden   
osuus tuloksesta ja vähemmistön osuus kuuluvat eliminointeihin. Segmenttien   
välinen hinnoittelu perustuu markkinahintoihin.                 
--------------------------------------------------------------------------------
| Liite 2. Konsernin      |       |        |        |
| segmenttiraportti       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma   |      | Pankkitoimin |         | Varainhoito  |
|          |     |  ta     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 1-12/200 |  1-12/2008 |   1-12/2009 |   1-12/2008 |
|          |    9 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate     |   38,0 |     30,8 |      0,7 |      0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot    |   1,4 |     0,0 |       - |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot   |   9,9 |     7,0 |      4,2 |      2,7 |
| netto       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto |    - |      - |       - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnet |    - |      - |       - |       - |
| to         |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja |   -3,1 |     -2,3 |      0,0 |     -0,2 |
| -velkojen     |     |       |        |        |
| nettotuotot    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistö |   0,0 |     0,0 |       - |       - |
| jen nettotuotot  |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   0,8 |     0,6 |      0,1 |      0,0 |
| muut tuotot    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   47,0 |     36,1 |      5,0 |      2,9 |
| tuotot yhteensä  |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut  |   -9,9 |     -8,8 |     -2,3 |     -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut |  -12,2 |    -12,6 |     -1,5 |     -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen    |    - |      - |       - |       - |
| liikearvon     |     |       |        |        |
| tuloutus      |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot      |     |       |        |        |
| aineellisista ja  |     |       |        |        |
| aineettomista   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä    |   -0,6 |     -0,6 |     -0,1 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   -2,4 |     -2,5 |     -0,2 |     -0,2 |
| muut kulut     |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |  -25,1 |    -24,4 |     -4,1 |     -3,3 |
| kulut yhteensä   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp |     |       |        |        |
| iot ja       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen  |     |       |        |        |
| peruutus      |     |       |        |        |
| aineellisista   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista  |    - |      - |       - |       - |
| hyödykkeistä    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp |     |       |        |        |
| iot luotoista ja  |     |       |        |        |
| muista       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista   |   -4,4 |     -1,6 |       - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       |    - |      - |       - |       - |
| osakkuusyritysten |     |       |        |        |
| tuloksesta     |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   17,4 |     10,0 |      0,9 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma   |      | Henkivakuutu |         | Vahinkovakuut |
|          |     |  s     |        |  us     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 1-12/200 |  1-12/2008 |   1-12/2009 |   1-12/2008 |
|          |    9 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate     |    - |      - |       - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot    |    - |      - |       - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot   |    - |      - |       - |       - |
| netto       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto |   6,3 |     8,3 |       - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnet |    - |      - |      5,3 |      1,8 |
| to         |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja |    - |      - |       - |       - |
| -velkojen     |     |       |        |        |
| nettotuotot    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistö |    - |      - |       - |       - |
| jen nettotuotot  |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |    - |      - |      0,2 |      0,1 |
| muut tuotot    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   6,3 |     8,3 |      5,5 |      1,9 |
| tuotot yhteensä  |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut  |   -1,3 |     -1,7 |     -2,8 |     -3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut |   -1,9 |     -1,8 |     -1,5 |     -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen    |    - |      - |       - |       - |
| liikearvon     |     |       |        |        |
| tuloutus      |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot      |     |       |        |        |
| aineellisista ja  |     |       |        |        |
| aineettomista   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä    |   -0,1 |     -0,1 |     -0,1 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |    - |      - |     -0,2 |      0,0 |
| muut kulut     |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   -3,3 |     -3,7 |     -4,6 |     -5,3 |
| kulut yhteensä   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp |     |       |        |        |
| iot ja       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen  |     |       |        |        |
| peruutus      |     |       |        |        |
| aineellisista   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista  |    - |      - |       - |       - |
| hyödykkeistä    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp |     |       |        |        |
| iot luotoista ja  |     |       |        |        |
| muista       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista   |    - |      - |     -0,2 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       |    - |      - |       - |       - |
| osakkuusyritysten |     |       |        |        |
| tuloksesta     |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   3,0 |     4,6 |      0,7 |     -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintoje |   2,9 |     2,0 |     -0,5 |     -3,4 |
| n vaikutus     |     |       |        |        |
| konsernin     |     |       |        |        |
| liikevoittoon   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma   |      | Muut     |         | Eliminoinnit |
|          |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 1-12/200 |  1-12/2008 |   1-12/2009 |   1-12/2008 |
|          |    9 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate     |   -0,3 |     1,1 |      0,4 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot    |    - |     1,3 |     -1,4 |     -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot   |   1,7 |     1,1 |     -2,4 |     -1,3 |
| netto       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto |    - |      - |     -1,8 |     -2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnet |    - |      - |     -1,0 |      0,2 |
| to         |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja |    - |      - |      1,3 |       - |
| -velkojen     |     |       |        |        |
| nettotuotot    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistö |   0,2 |     0,2 |      0,1 |      0,0 |
| jen nettotuotot  |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   4,1 |     0,4 |     -3,7 |     -0,4 |
| muut tuotot    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   5,6 |     4,1 |     -8,4 |     -5,5 |
| tuotot yhteensä  |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut  |   -4,4 |     -4,0 |     -0,1 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut |   -0,4 |     4,7 |      6,1 |      1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen    |    - |      - |       - |      0,1 |
| liikearvon     |     |       |        |        |
| tuloutus      |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot      |     |       |        |        |
| aineellisista ja  |     |       |        |        |
| aineettomista   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä    |   -0,7 |     -0,4 |     -0,2 |     -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   -2,2 |     -2,1 |      0,0 |     -0,7 |
| muut kulut     |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   -7,6 |     -1,9 |      5,9 |      0,6 |
| kulut yhteensä   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp |     |       |        |        |
| iot ja       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen  |     |       |        |        |
| peruutus      |     |       |        |        |
| aineellisista   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista  |    - |      - |       - |      0,0 |
| hyödykkeistä    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp |     |       |        |        |
| iot luotoista ja  |     |       |        |        |
| muista       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista   |    - |      - |       - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       |    - |      - |     -0,1 |      0,0 |
| osakkuusyritysten |     |       |        |        |
| tuloksesta     |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   -2,0 |     2,2 |     -2,6 |     -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma   |      |   Konserni |        |        |
|          |     | yhteensä   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 1-12/200 |  1-12/2008 |        |        |
|          |    9 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate     |   38,9 |     32,5 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot    |   0,0 |     0,1 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot   |   13,4 |     9,5 |        |        |
| netto       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto |   4,5 |     5,4 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnet |   4,4 |     2,0 |        |        |
| to         |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja |   -1,8 |     -2,6 |        |        |
| -velkojen     |     |       |        |        |
| nettotuotot    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistö |   0,3 |     0,1 |        |        |
| jen nettotuotot  |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   1,3 |     0,8 |        |        |
| muut tuotot    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   61,0 |     47,8 |        |        |
| tuotot yhteensä  |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut  |  -20,7 |    -20,3 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut |  -11,4 |    -10,7 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen    |    - |     0,1 |        |        |
| liikearvon     |     |       |        |        |
| tuloutus      |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot      |     |       |        |        |
| aineellisista ja  |     |       |        |        |
| aineettomista   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä    |   -1,8 |     -1,8 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |   -5,0 |     -5,4 |        |        |
| muut kulut     |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |  -38,9 |    -38,0 |        |        |
| kulut yhteensä   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp |     |       |        |        |
| iot ja       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen  |     |       |        |        |
| peruutus      |     |       |        |        |
| aineellisista   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista  |    - |     0,0 |        |        |
| hyödykkeistä    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistapp |     |       |        |        |
| iot luotoista ja  |     |       |        |        |
| muista       |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista   |   -4,6 |     -1,6 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       |   -0,1 |     0,0 |        |        |
| osakkuusyritysten |     |       |        |        |
| tuloksesta     |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   17,5 |     8,2 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase        |      | Pankkitoimin |         | Varainhoito  |
|          |     |  ta     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 31.3.201 |  31.12.2009 |   31.3.2010 |  31.12.2009 |
|          |    0 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat   |  318,4 |    336,4 |      0,1 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta  |     |       |        |        |
| käypään arvoon   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat   |   3,7 |     3,6 |       - |       - |
| rahoitusvarat   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | 2 826,0 |   2 655,8 |      7,6 |      7,3 |
| rahoitusvarat   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut   | 6 520,5 |   6 173,7 |     38,4 |     34,4 |
| saamiset      |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaise |    - |      - |       - |       - |
| n vastuuvelan   |     |       |        |        |
| sijoitukset    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat     |  428,6 |    662,9 |      4,9 |      5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä   | 10 097,2 |   9 832,4 |     51,0 |     46,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset    | 4 573,1 |   4 607,1 |     154,0 |     154,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen    | 3 040,7 |   2 758,1 |       - |       - |
| lasketut      |     |       |        |        |
| velkakirjat    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka    |    - |      - |       - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat     | 1 996,5 |   1 508,7 |      5,3 |      6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä   | 9 610,3 |   8 874,0 |     159,4 |     161,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase        |      | Henkivakuutu |         | Vahinkovakuut |
|          |     |  s     |        |  us     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 31.3.201 |  31.12.2009 |   31.3.2010 |  31.12.2009 |
|          |    0 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat   |   4,0 |     3,1 |     13,0 |      5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta  |     |       |        |        |
| käypään arvoon   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat   |   10,5 |     10,4 |      6,5 |      8,4 |
| rahoitusvarat   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat |  672,3 |    664,9 |     113,4 |     101,1 |
| rahoitusvarat   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut   |    - |      - |       - |       - |
| saamiset      |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaise |  233,8 |    208,9 |       - |       - |
| n vastuuvelan   |     |       |        |        |
| sijoitukset    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat     |   20,3 |     19,4 |     44,3 |     38,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä   |  941,0 |    906,6 |     177,3 |     153,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset    |    - |      - |       - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen    |    - |      - |       - |       - |
| lasketut      |     |       |        |        |
| velkakirjat    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka    |  826,8 |    805,1 |     125,1 |     109,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat     |   17,7 |     14,1 |     25,8 |     19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä   |  844,5 |    819,2 |     150,9 |     129,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase        |      | Muut     |         | Eliminoinnit |
|          |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 31.3.201 |  31.12.2009 |   31.3.2010 |  31.12.2009 |
|          |    0 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat   |    - |      - |     -7,6 |     -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta  |     |       |        |        |
| käypään arvoon   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat   |    - |      - |       - |       - |
| rahoitusvarat   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat |   28,1 |     30,0 |     -17,8 |     -26,1 |
| rahoitusvarat   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut   |   9,3 |     0,1 |     -72,9 |     -66,6 |
| saamiset      |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaise |    - |      - |       - |       - |
| n vastuuvelan   |     |       |        |        |
| sijoitukset    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat     |  320,9 |     20,7 |    -340,1 |    -337,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä   |  358,2 |     50,7 |    -438,4 |    -434,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset    |   0,1 |     2,2 |     -20,2 |     -10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen    |    - |      - |     -16,4 |     -10,2 |
| lasketut      |     |       |        |        |
| velkakirjat    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka    |    - |      - |      9,0 |      9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat     |   94,5 |    258,8 |    -134,6 |    -144,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä   |   94,6 |    261,0 |    -162,2 |    -155,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase        |      |   Konserni |        |        |
|          |     | yhteensä   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 31.3.201 |  31.12.2009 |        |        |
|          |    0 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat   |  327,9 |    341,0 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta  |     |       |        |        |
| käypään arvoon   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat   |   20,7 |     22,5 |        |        |
| rahoitusvarat   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | 3 629,6 |   3 433,0 |        |        |
| rahoitusvarat   |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut   | 6 495,3 |   6 141,6 |        |        |
| saamiset      |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaise |  233,8 |    208,9 |        |        |
| n vastuuvelan   |     |       |        |        |
| sijoitukset    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat     |  478,9 |    409,0 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä   | 11 186,2 |   10 555,8 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset    | 4 707,0 |   4 753,6 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen    | 3 024,2 |   2 747,9 |        |        |
| lasketut      |     |       |        |        |
| velkakirjat    |     |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka    |  960,9 |    924,4 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat     | 2 005,3 |   1 663,7 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä   | 10 697,4 |   10 089,7 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Liite 3 Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset             

--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset         |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2010               | Nimellismää |  Varat, |  Velat, |
|                    | rä yhteensä |  käyvät |  käyvät |
|                    |       |   arvot |   arvot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |   2 927,5 |   81,6 |   32,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   2 927,5 |   81,6 |   32,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |    960,0 |   51,3 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |    960,0 |   51,3 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on     |       |      |      |
| arvostettu tuloksen kautta       |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset *)          |   7 031,0 |   121,7 |   119,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          |    195,9 |    1,5 |    1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset **)          |    112,8 |    1,0 |    1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset **)     |     8,4 |    0,4 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   7 348,2 |   124,6 |   122,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset yhteensä     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |  10 918,5 |   254,5 |   151,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          |    195,9 |    1,5 |    1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset            |    112,8 |    1,0 |    1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset       |     8,4 |    0,4 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  11 235,7 |   257,5 |   154,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset         |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2009               | Nimellismää |  Varat, |  Velat, |
|                    | rä yhteensä |  käyvät |  käyvät |
|                    |       |   arvot |   arvot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |   1 340,0 |   58,5 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   1 340,0 |   58,5 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |   1 232,0 |   37,6 |   19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   1 232,0 |   37,6 |   19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on     |       |      |      |
| arvostettu tuloksen kautta       |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset *)          |   6 993,0 |   104,9 |   103,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          |    171,2 |    2,3 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset **)          |    114,0 |    1,8 |    1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset **)     |     8,6 |    0,6 |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   7 286,8 |   109,6 |   108,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset yhteensä     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            |   9 565,0 |   201,0 |   123,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          |    171,2 |    2,3 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset            |    114,0 |    1,8 |    1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset       |     8,6 |    0,6 |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   9 858,8 |   205,7 |   128,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Korkosidonnaisiin johdannaisiin sisältyvät paikallispankeille välitetyt  |
| korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen           |
| back-to-back-suojausten jälkeen olivat 6 689,0 (6 674,7) miljoonaa euroa.  |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat      |
| strukturoitujen tuotteiden suojaa.                      |
--------------------------------------------------------------------------------


Taseen ulkopuoliset sitoumukset                         
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                | 31.3.201 | 31.12.20 | 31.3.200 |
|                       |    0 |    09 |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi    |     |     |     |
| annetut sitoumukset             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                  |   49,3 |   49,9 |   53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset |   6,3 |   7,3 |   6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan hyväksi tehdyt peruuttamattomat  |     |     |     |
| sitoumukset                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttämättömät luottojärjestelyt      |  531,8 |  506,6 |  514,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset |   11,0 |   11,7 |   12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset       |  598,3 |  575,5 |  587,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Liite 4 Konsernin riskipositiot                         

Konsernin pankkitoiminnan vakavaraisuus                     
--------------------------------------------------------------------------------
|                                (milj. euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto         | 3/2010 | 12/2009 | 9/2009 | 6/2009 | 3/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat   | 337,5 |  329,0 |  319,2 |  309,4 |  298,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat   | 235,4 |  222,8 |  219,5 |  183,4 |  172,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat         | 572,9 |  551,8 |  538,7 |  492,8 |  471,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luotto- ja         |   3 | 3 147,5 | 3 220,7 | 3 122,2 | 3 062,8 |
| vastapuoliriskien      | 214,5 |     |     |     |     |
| riskipainotettu määrä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinariskien       |   - |    - |    - |    - |    - |
| riskipainotettu määrä 1)  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisten riskien   | 312,7 |  312,7 |  272,7 |  272,7 |  272,7 |
| riskipainotettu määrä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut erät    |   3 | 3 460,2 | 3 493,4 | 3 394,8 | 3 335,5 |
| yhteensä          | 527,2 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %    |  16,2 |  15,9 |  15,4 |  14,5 |  14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen |  9,6 |   9,5 |   9,1 |   9,1 |   9,0 |
| suhde, %          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minimipääomavaade      | 282,2 |  276,8 |  279,5 |  271,6 |  266,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomapuskuri (omien    | 290,7 |  275,0 |  259,2 |  221,2 |  204,9 |
| varojen ja minimivaateen  |    |     |     |     |     |
| erotus)           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


1) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston vuoksi ja koska        
nettovaluuttapositioiden yhteenlaskettu määrä on vähemmän kuin 2 % omista    
varoista.                                    


--------------------------------------------------------------------------------
|               |    |     |     |   (milj. euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 3/2010 | 12/2009 | 9/2009 | 6/2009 | 3/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         | 163,0 |  163,0 |  163,0 |  163,0 |  163,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot          |  44,6 |  44,6 |  44,6 |  44,6 |  44,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      |  32,7 |  32,7 |  30,0 |  30,2 |  24,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien   |  95,8 |  70,7 |  70,7 |  70,7 |  70,7 |
| voitto           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto        |  11,6 |  38,0 |  26,0 |  13,9 |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. osinkovaraus      |  -3,7 |  -12,9 |  -7,5 |  -5,0 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 343,9 |  336,0 |  326,7 |  317,4 |  307,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. aineettomat hyödykkeet |  -6,4 |  -7,0 |  -7,5 |  -8,0 |  -8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. vakuutusyhtiöomistus  |   - |    - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat   | 337,5 |  329,0 |  319,2 |  309,4 |  298,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto    |  21,6 |  13,3 |  14,9 |  -16,3 |  -21,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylempiin toissijaisiin   |  45,0 |  45,0 |  45,0 |  45,0 |  45,0 |
| omiin varoihin kuuluvat   |    |     |     |     |     |
| lainat           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alempiin toisijaisiin omiin | 168,8 |  164,5 |  159,6 |  154,7 |  149,5 |
| varoihin kuuluvat lainat  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. vakuutusyhtiöomistus  |   - |    - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat   | 235,4 |  222,8 |  219,5 |  183,4 |  172,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat yhteensä     | 572,9 |  551,8 |  538,7 |  492,8 |  471,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


Pankkikonsernin riskipainotetut sitoumukset, luotto- ja vastapuoliriskit    
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastuut 3/2010 |        |         |  (milj. euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino       |  Taseen varat |     Taseen |    Yhteensä |
|             |        |  ulkopuoliset |         |
|             |        |   sitoumukset |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 %           |    1 499,5 |      38,5 |     1 538,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 %          |    1 289,6 |       0,0 |     1 289,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 %          |    1 235,4 |      278,3 |     1 513,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 %          |    4 631,1 |      99,7 |     4 730,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 %          |      0,0 |       0,2 |       0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 75 %          |     585,2 |      86,6 |      671,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 %          |     628,1 |      89,7 |      717,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 150 %          |      14,6 |       0,6 |      15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |    9 883,6 |      593,5 |    10 477,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset *)     |     316,5 |        - |      316,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |    10 200,2 |      593,5 |    10 793,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset, Basel 2 |      |      |   (milj. |
|                    |      |      |   euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino  |  3/2010 |  12/2009 |   9/2009 |   6/2009 |   3/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 %     |     - |     - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 %     |   129,0 |   115,9 |   111,3 |   101,6 |    89,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 %     |   258,6 |   252,5 |   341,9 |   291,8 |   290,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 %     |  1 633,5 |  1 596,8 |  1 567,2 |  1 516,6 |  1 470,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 %     |    0,1 |    0,1 |    4,8 |    3,5 |    3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 75 %     |   466,9 |   466,1 |   457,8 |   447,2 |   439,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 %    |   673,4 |   673,3 |   694,0 |   702,5 |   720,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 150 %    |   22,5 |    19,1 |    22,4 |    32,7 |    24,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  3 183,9 |  3 123,7 |  3 199,6 |  3 096,0 |  3 037,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset |   30,6 |    23,8 |    21,1 |    26,2 |    25,2 |
| *)      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  3 214,5 |  3 147,5 |  3 220,7 |  3 122,2 |  3 062,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) koskee johdannaissopimusten luottovasta-arvoa               |
--------------------------------------------------------------------------------

Vakavaraisuuslaskennassa hyödynnetään vastuun riskipainon määrittämiseksi    
Moody's Investors Service tai Standard & Poor's -luottoluokituslaitosten    
luokituksia saamisiin valtiolta ja keskuspankeilta, luottolaitoksilta ja    
sijoituspalveluyrityksiltä sekä katettuihin joukkolainoihin. Pankkien ja    
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirja-lainojen riskipaino määräytyy     
sijaintivaltion luottoluokan mukaan.                      

Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä                  
                                  (milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosi   | 20 | 20 | 20 | 200 |  | 3/201 | 12/20 | 9/200 | 6/200 | 3/200 |
|      | 09 | 08 | 07 |  6 |  |   0 |  09 |   9 |   9 |   9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttotuot | 20 | 15 | 14 | 140 |  |    |    |    |    |    |
| ot     | 4, | 0, | 5, | ,6 |  |    |    |    |    |    |
|      | 7 | 5 | 2 |   |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 3 vuoden | 16 | 14 |  |   |  |    |    |    |    |    |
| keskiarvo | 6, | 5, |  |   |  |    |    |    |    |    |
|      | 8 | 4 |  |   |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivi |  |  |  |   |  | 25,0 | 25,0 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| sen riskin |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
| pääomavaad |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
| e     |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino |  |  |  |   |  | 312,7 | 312,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 |
| tettu   |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
| määrä,   |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
| Basel 2  |  |  |  |   |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Operatiivisen riskin pääomavaade on 15 % kolmen vuoden bruttotuottojen     
keskiarvosta.                                  
Operatiivisen riskin riskipainotettu määrä on laskettu jakamalla pääomavaade 8 
%:lla.                                     

Konglomeraatin vakavaraisuus                          
                                  (milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto        | 3/2010 | 12/2009 | 9/2009 | 6/2009 |  3/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin ensisijaiset  |  396,7 |  400,7 |  388,1 |  375,0 |  370,6 |
| omat varat        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialakohtaiset erät  |  261,5 |  233,2 |  229,4 |  176,4 |  143,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet ja | -118,9 | -120,0 | -105,8 |  -91,2 |  -93,8 |
| erityiset vähennykset   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toimialakohtaiset  |    - |    - |    - |    - |    - |
| varat, joita ei voi    |     |     |     |     |     |
| siirtää          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin omat varat |  539,3 |  513,9 |  511,7 |  460,2 |  419,8 |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminnan      |  284,9 |  279,4 |  282,1 |  273,8 |  268,7 |
| pääomavaade        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoiminnan     |  47,3 |  47,1 |  47,6 |  47,9 |   47,9 |
| pääomavaade        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien varojen minimimäärä |  332,1 |  326,5 |  329,6 |  321,6 |  316,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin      |  207,2 |  187,4 |  182,0 |  138,6 |  103,2 |
| vakavaraisuus       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %   | 162,4 % | 157,4 % | 155,2 % | 143,1 % | 132,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Finanssi- ja vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus on laadittu          
konsolidointimenetelmällä ja perustuu voimassa olevaan rahoitus- ja       
vakuutusryhmittymän valvonnasta annettuun lainsäädäntöön sekä Finanssivalvonnan 
ohjeisiin.                                   

Liite 5 Vakuutustoimintojen nettotuotot                     

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     |  1-3/2010 |  1-3/2009 |   Muutos |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo   |    26,0 |    20,5 |   26,7 % |    80,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustoiminnan   |    7,0 |    -3,0 |      - |     0,4 |
| nettotuotot      |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut       |   -22,2 |    -25,0 |   -11,1 % |    -79,8 |
| vakuutuskorvaukset  |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan muutos  |    -6,3 |    12,9 |      - |    12,8 |
| netto         |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto  |    4,5 |     5,4 |   -16,1 % |    14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutuotot  |    14,8 |    13,9 |    6,7 % |    60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustoiminnan   |    0,8 |    -1,5 |      - |     1,6 |
| nettotuotot      |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut       |   -11,8 |    -10,1 |   17,2 % |    -42,2 |
| vakuutuskorvaukset  |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korvausvastuun muutos |    0,6 |    -0,3 |      - |    -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto |    4,4 |     2,0 |   123,7 % |    15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Liite 6 ostetut toiminnat                            
Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana Aktia Oyj ei ole ostanut uusia   
toimintoja.                                   
Sulautuminen Veritas Vahinkovakuutuksen kanssa toteutettiin           
sulautumissuunnitelman mukaisesti 1.1.2009, minkä jälkeen vakuutustoimintaa   
harjoittaa Aktia Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Aktia Vahinkovakuutus. Aktia
Oyj laski sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena liikkeeseen 6 
800 000 uutta osaketta.                             
Vahinkovakuutusyhtiön hankintatase on esitelty kokoinaisuudessaan tilinpäätöksen
31.12.2009 liitteessä 4.                            


Helsinki 7.5.2010                                

AKTIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Aktia Oyj:n hallitukselle                            
kertomus aktia oyj:n osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2010 yleisluonteisesta   
tarkastuksesta                                 
johdanto                                    
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Oyj:n taseen 31.3.2010,       
tulos-laskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman ja rahavirtalaskelman
kyseisenä päivänä päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sekä merkittäviä    
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevan yhteenvedon ja muut selostavat   
liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat osavuosikatsauksen      
laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja     
määräysten mukaisesti. Suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella  
annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä lausunnon osavuosikatsauksesta.      
yleisluonteisen tarkastuksen laajuus                      
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan  
standardin 2410 ”Yhteisön tilintarkastajan suorittaman osavuosi-informaation  
yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu  
tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä  
asioista vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita    
yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on    
laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien ja -    
suositusten mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen   
perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset     
merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen 
emme anna tilintarkastuskertomusta.                       
lausunto                                    
Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä  
antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosikatsaus anna EU:ssa käyttöön      
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja     
määräysten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhteisön taloudellisesta   
asemasta 31.3.2010 ja sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista kyseisenä    
päivänä päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta.                 

Helsingissä 7. toukokuuta 2010                         
PricewaterhouseCoopers Oy                            
                                   KHT-yhteisö
Jan Holmberg                                  
                                       KHT


Aktia Oyj                                    
PL 207                                     
Mannerheimintie 14                               
00101 Helsinki                                 
Puh. 010 247 5000                                
Faksi 010 247 6356                               
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 5000                
Varatoimitusjohtaja, CFO                            
Stefan Björkman,                                
puh. 010 247 5000                                
Sijoittajasuhdevastaava Anna Gabrán,                      
puh.                                      
010 247 6501                                  
ir(at)aktia.fi                                 
Y-tunnus 0108664-3                               
BIC/S.W.I.F.T. HELSFIHH                             
Sijoittajasuhteet                                
PL 207                                     
Mannerheimintie 14 A                              
00101 Helsinki                                 
Puh. 010 247 5000                                
Verkkopalvelu: www.aktia.fi                           
Yhteydenotot: aktia(at)aktia.fi                         
Sähköpostilogiikka:                               
etunimi.sukunimi(at)aktia.fi

Tilaa

Liitteet & linkit