AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011

 

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN:

"Vuosi alkoi hyvin. Vakuutusten myynti Aktian konttoriverkostossa kasvoi selvästi. Palkkiotuotot kasvoivat ja kompensoivat korkokatteen heikkenemistä. Liikevoitto parani ja vakavaraisuusaste ja ensisijaisten omien varojen suhde vahvistuivat. Euroopan finanssikriisiin liittyvä epävarmuus ja korkotason nopea nousu ovat vaikuttaneet kielteisesti Aktian rahoitusvarojen arvoon."

 

TAMMI-MAALISKUU 2011: LIIKEVOITTO 18,8 (17,5)

  • Konsernin liikevoitto nousi 8 prosenttia 18,8 (17,5) miljoonaan euroon ja kauden voitto 14,2 (12,5) miljoonaan euroon.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,18) euroa.
  • Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6 (61,0) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan kulut -40,1 (-38,9) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 10 772 (11 019) miljoonaa euroa.
  • Vakavaraisuusaste oli 16,0 (31.12.2010; 15,9) prosenttia ja ensisijaisten varojen suhde 10,3 (31.12.2010; 10,1) prosenttia.
  • Oman pääoman tuotto oli 11,9 (10,5) prosenttia.
  • Arvonalentumistappiot luotoista ja vakuutusmaksusaatavista olivat -3,6 (-4,6) miljoonaa euroa.
  • Aktia Pankki Oyj:n luottoluokitus säilyi ennallaan ollen A1/C/P-1 (Moody’s Investors Service).
  • Näkymät vuodeksi ovat 2011 muuttomattomat (s.13).

 

TUNNUSLUVUT
(milj. euroa)
1-3/ 2011 1-3/ 2010 ∆ %  10-12/ 2010 ∆ %  2010
Korkokate 34,7 38,5 -10 % 35,9 -3 % 149,3
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 62,6 61,0 3 % 62,0 1 % 249,4
Liiktoiminnan kulut yhteensä -40,1 -38,9 3 % -44,1 -9 % -159,0
Liiketulos ennen luottojen arvonalentumisia 22,4 22,1 2 % 17,8 26 % 92,0
Arvonalentumistappiot luotoista ja vakuutusmaksusaatavista -3,6 -4,6 -22 % -4,3 -16 % -14,1
Liikevoitto 18,8 17,5 8 % 13,5 39 % 77,9
             
Kulu/tuotto-suhde 0,63 0,57 11 % 0,68 -7 % 0,59
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,20 0,18 14 % 0,14 44 % 0,83
Oma pääoma/osake (NAV)1, euroa 6,14 6,86 -10 % 6,81 -10 % 6,81
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,9 10,5 14 % 7,9 51 % 12,0
Vakavaraisuusaste1, % 16,0 16,2 -2 % 15,9 0 % 15,9
Ensisijaisten omien varojen suhde1, % 10,3 9,6 8 % 10,1 2 % 10,1
Arvonalentumistappiot luotoista/koko luottokanta, % 0,05 0,08 -38 % 0,06 -17 % 0,20

1) Kauden lopussa

Osavuosikatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä osavuosikatsauksesta "Delårsrapport 1.1-31.3.2011". Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä.

         Lisätietoja:
         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 5000
         Varatoimitusjohtaja, CFO Stefan Björkman puh. 010 247 6595
         Sijoittajasuhdevastaava Anna Gabrán puh. 010 247 6501, anna.gabran(at)aktia.fi