AKTIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2011 KLO 8.30

Aktia Oyj
Pörssitiedote 31.8.2011 klo 8.30

 

Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli ja alueellinen läsnäolo uudistuksen kulmakivinä: konserninjohdon roolista strateginen ja Aktian johtoryhmästä vahvasti operatiivinen

Vastatakseen finanssialan yleisiin haasteisiin ja saavuttaakseen konsernin tulevien vuosien kasvu- ja kannattavuustavoitteet Aktia muuttaa liiketoimintamalliaan entistäkin asiakaslähtöisemmäksi. 72 konttorin verkosto jaetaan viiteen alueeseen, jotka hoitavat niin yksityisasiakkuudet kuin yrittäjät ja yrityksetkin.

Pääkaupunkiseudun alueorganisaatiosta vastaa johtaja Barbro Karhulahti, Pohjanmaan alueesta ja konsernin kiinteistönvälitysliiketoiminnasta johtaja Gösta Råholm, Länsi-Uudenmaan ja Turunmaan alueesta johtaja Christer Nyback, Itä-Uudenmaan alueesta johtaja Carl Pettersson ja Turku-Tampere-Oulu-konttorikolmikosta johtaja Pasi Pitkäjärvi. He raportoivat varatoimitusjohtaja Taru Narvanmaalle.

Aktian konserninjohdon muodostavat toimitusjohtaja Jussi Laitinen, varatoimitusjohtajat Stefan Björkman, Taru Narvanmaa, Robert Sergelius ja Jarl Sved sekä johtaja Magnus Weurlander.

Aluejohtajat kuuluvat Aktian uuteen operatiiviseen johtoryhmään.  Operatiivisen johtoryhmän muut jäsenet ovat konsernijohdon jäsenet Jussi Laitinen, Stefan Björkman (talous ja sijoittajasuhteet, IT, treasury, Aktia Hypoteekkipankki, vakuutusliiketoiminnot), Taru Narvanmaa (myynti, markkinointi, myynnin tuki, tuote- ja konseptikehitys), Robert Sergelius (Private Banking, varainhoito ja yritysyksikkö sekä rahastot ja arvopaperisäilytystoiminnot), Jarl Sved (strateginen suunnittelu, HR ja viestintä) ja Magnus Weurlander (pankkituotteet ja -prosessit, alueellinen back office -toiminto ja  riskienvalvonta) sekä johtajat Anders Nordman (vahinkovakuuttaminen), Olav Uppgård (konsernin omat sijoitukset, kiinteistöt, pankkilakiasiat, paikallispankkiyhteistyö ja projektit) ja henkilöstön edustaja Marit Leinonen

Muutokset astuvat voimaan 1.9.2011.

– Aktia on menestynyt hyvin viime vuosien turbulentissa toimintaympäristössä. Matalana jatkuva korkotaso ja lisääntyvä sääntely syövät kuitenkin kannattavuuttamme. Lisäksi useat yritysostot ja niiden mahdollistama monipuolistunut tuote- ja palvelutarjonta ovat kasvattaneet konsernin kompleksisuutta. Yksinkertaistamalla johtamisrakenteita pyrimme nopeuttamaan päätöksentekoa ja tehostamaan toimintaamme. Yksityis- ja yritysasiakkaiden palvelumalleja yhdentämällä vahvistamme paikallista läsnäoloa ja pidämme päätöksenteon mahdollisimman lähellä asiakkaitamme, sanoo toimitusjohtaja Laitinen.

AKTIA OYJ

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6250

Lähettäjä: IR päällikkö Anna Gabrán, puh. 010 247 6501

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy

Finanssivalvonta
Tiedotusvälineet

www.aktia.fi

Tilaa