AKTIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2011 KLO 8.30

Aktia Oyj
Pörssitiedote 31.8.2011 klo 8.30

 

Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli ja alueellinen läsnäolo uudistuksen kulmakivinä: konserninjohdon roolista strateginen ja Aktian johtoryhmästä vahvasti operatiivinen

Vastatakseen finanssialan yleisiin haasteisiin ja saavuttaakseen konsernin tulevien vuosien kasvu- ja kannattavuustavoitteet Aktia muuttaa liiketoimintamalliaan entistäkin asiakaslähtöisemmäksi. 72 konttorin verkosto jaetaan viiteen alueeseen, jotka hoitavat niin yksityisasiakkuudet kuin yrittäjät ja yrityksetkin.

Pääkaupunkiseudun alueorganisaatiosta vastaa johtaja Barbro Karhulahti , Pohjanmaan alueesta ja konsernin kiinteistönvälitysliiketoiminnasta johtaja Gösta Råholm , Länsi-Uudenmaan ja Turunmaan alueesta johtaja Christer Nyback , Itä-Uudenmaan alueesta johtaja Carl Pettersson ja Turku-Tampere-Oulu-konttorikolmikosta johtaja Pasi Pitkäjärvi . He raportoivat varatoimitusjohtaja Taru Narvanmaalle.

Aktian konserninjohdon muodostavat toimitusjohtaja Jussi Laitinen, varatoimitusjohtajat Stefan Björkman , Taru Narvanmaa, Robert Sergelius ja Jarl Sved sekä johtaja Magnus Weurlander .

Aluejohtajat kuuluvat Aktian uuteen operatiiviseen johtoryhmään.  Operatiivisen   j ohtoryhmän muut jäsenet ovat konsernijohdon jäsenet Jussi Laitinen, Stefan Björkman (talous ja sijoittajasuhteet, IT, treasury , Aktia Hypoteekkipankki, vakuutusliiketoiminnot), Taru Narvanmaa (myynti, markkinointi,  myynnin tuki, tuote- ja konseptikehitys), Robert Sergelius (Private Banking, varainhoito ja yritysyksikkö   sekä rahastot ja arvopaperisäilytystoiminnot ), Jarl Sved (strateginen suunnittelu, HR ja viestintä) ja Magnus Weurlander (pankkituotteet ja -prosessit, alueellinen back office -toiminto   ja   riskienvalvonta) sekä johtajat Anders Nordman (vahinkovakuuttaminen), Olav Uppgård (konsernin omat sijoitukset, kiinteistöt, pankkilakiasiat, paikallispankkiyhteistyö ja projektit) ja henkilöstön edustaja Marit Leinonen

Muutokset astuvat voimaan 1.9.2011.

– Aktia on menestynyt hyvin viime vuosien turbulentissa toimintaympäristössä. Matalana jatkuva korkotaso ja lisääntyvä sääntely syövät kuitenkin kannattavuuttamme. Lisäksi useat yritysostot ja niiden mahdollistama monipuolistunut tuote- ja palvelutarjonta ovat kasvattaneet konsernin kompleksisuutta. Yksinkertaistamalla johtamisrakenteita pyrimme nopeuttamaan päätöksentekoa ja tehostamaan toimintaamme. Yksityis- ja yritysasiakkaiden palvelumalleja yhdentämällä vahvistamme paikallista läsnäoloa ja pidämme päätöksenteon mahdollisimman lähellä asiakkaitamme, sanoo toimitusjohtaja Laitinen.

AKTIA OYJ

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6250

Lähettäjä: IR päällikkö Anna Gabrán, puh. 010 247 6501

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy

Finanssivalvonta
Tiedotusvälineet

www.aktia.fi

Tilaa