Aktia Oyj valmistelee listautumista

Aktia Oyj:n hallitus on päättänyt hakea Aktia Oyj:n A- ja R-osakkeiden
listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle siten, että
listalleottaminen tapahtuisi syyskuun aikana 2009. 

Aktia-konserni tarjoaa pankki- ja vakuutusalan, varainhoidon ja
kiinteistönvälityksen tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Konsernin
maantieteellisiä toiminta-alueita ovat Suomen rannikkoalueet, pääkaupunkiseutu
ja sisämaan kasvukeskukset. 

Aktia Säästöpankki syntyi noin 15 vuotta sitten Helsingin Säästöpankin ja
useiden rannikkoalueen säästöpankkien fuusiossa. Viime vuosina toteutetuissa
järjestelyissä Aktian palvelutarjontaa on laajennettu ja konsernirakennetta
muutettu vastaamaan entistä monipuolisempaa tuote- ja palveluvalikoimaa.
Syksyllä 2008 pankki muuttui Aktia Pankki Oyj:ksi ja konsernin emoyhtiön
nimeksi tuli Aktia Oyj. 

Aktia-konsernin liikevoitto tilikaudella 2008 oli 6,6 miljoonaa euroa.
Tilikauden lopussa konsernin oma pääoma oli 316,8 miljoonaa euroa ja taseen
loppusumma 9 540,1 miljoonaa euroa. Aktia Vahinkovakuutuksen (ent. Veritas
Vahinkovakuutus) oma pääoma oli 31,9 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 153,9
miljoonaa euroa tilikauden 2008 lopussa. Aktia Vahinkovakuutus on konsolidoitu
konserniin 1.1.2009 lähtien. 

Aktialla on noin 300 000 asiakasta, noin 90 omaa konttoria ja kattavat
verkkopankkipalvelut. Säästö- ja paikallisosuuspankkien kanssa harjoitetun
yhteistyön kautta Aktialla on valikoitujen finanssipalvelujen osalta käytössään
noin 430 konttorin verkosto. 

Aktian omistajia ovat suomalaiset säästöpankkisäätiöt, instituutiot sekä
yksityishenkilöt. Vuoden 2009 alussa voimaantulleen Aktian ja Veritas
Vahinkovakuutuksen sulautumisen seurauksena Aktialla on nyt noin 70 000 uutta
osakkeenomistajaa. 

- Toimenpiteen tarkoituksena on kehittää kaupankäyntimahdollisuuksia ja
hinnanmuodostusta osakkeellemme nyt, kun meillä on kymmeniätuhansia
osakkeenomistajia, kommentoi Aktian toimitusjohtaja Jussi Laitinen yhtiön
listautumisvalmistelua. 

Listalleottamisen järjestäjänä toimii Aventum Oy ja Aktian oikeudellisena
neuvonantajana Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy. 

AKTIA OYJ
Lisätietoja:
Jussi Laitinen, toimitusjohtaja, puh. 010 247 6210
Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 010 247 6595


Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369

Jakelu 
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Tilaa