Aktia Pankki Oyj: Aktia Pankki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
29.1.2015 klo 16.00
 

Aktia Pankki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

Aktia Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 13.4.2015 pidettävälle Aktia Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Harriet Ahlnäs, Johan Aura, Anna Bertills, Henrik Rehnberg ja Sture Söderholm, valitaan uudelleen.

Uusiksi jäseniksi nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavia: KTM Annika Grannas (43), joka on mm. Vöyrin Säästöpankin Aktiasäätiön hallituksen puheenjohtaja, KTM Yvonne Malin-Hult (55), joka on mm. Säästöpankkisäätiö Sipoon hallituksen puheenjohtaja, sekä professori Kim Wikström (55).

Kaikkien toimikaudeksi ehdotetaan kolmea vuotta. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ehdotetaan näin ollen 29:a jäsentä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samoina kuin vuotta aiemmin ja että ne ovat:

puheenjohtaja, 22 600 euroa
-  varapuheenjohtaja, 10 000 euroa
-  jäsen, 4 400 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että 30 % vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan hallintoneuvoston jäsenille Aktia Oyj:n A-osakkeiden muodossa.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa 500 euron kokouspalkkiota kokouksista, joissa henkilö on ollut läsnä, sekä matka- ja majoittumiskustannusten korvaamista ja päivärahan maksamista verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jari Härmälä. Tilintarkastajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi kohtuullisen laskun perusteella.

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien päätöksen mukaisesti nimitysvaliokunta valmistelee yhtiön hallintoneuvoston jäseniä, tilintarkastajaa/tilintarkastajia sekä näiden palkkioita koskevat päätösehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunta koostuu yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden 1. marraskuuta vallinneen tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä hallintoneuvoston puheenjohtajasta. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlinin lisäksi tämän vuoden nimitysvaliokuntaan kuuluivat Mikael Westerback (Stiftelsen Tre Smeder), Jan-Erik Stenman (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas) ja Dag Wallgren (Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.).

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459059

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com

Tilaa