Aktia Pankki Oyj: Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päätökset


Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
7.4.2014 klo 18.30


Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 jaetaan osinkona 0,42 euroa osakkeelta, yhteensä 28,0 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 10.4.2014 ja osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 23.4.2014.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäkaksi.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäsenet Håkan Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Jorma J. Pitkämäki, Peter Simberg, Bengt Sohlberg ja Mikael Westerback, jotka olivat erovuorossa, sekä uusiksi jäseniksi agrologi Peter Karlgren ja valtiotieteen maisteri Solveig Söderback, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin 22 600 euroa puheenjohtajalle, 10 000 euroa varapuheenjohtajalle ja 4 400 euroa jäsenelle. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi. KPMG Oy Ab valittiin tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta myydä omia osakkeita.

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2014.


AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Lähettäjä:
Sijottajasuhteet Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, 040 708 1807


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com

Tilaa