Aktia Pankki Oyj: Ehdotus Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi vuodeksi 2014

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
20.11.2013 klo 11.30


Ehdotus Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi vuodeksi 2014


Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajiston tehtävänä on valmistella Aktia Pankki Oyj:n hallituksen valinta.

Puheenjohtajisto ehdottaa hallintoneuvostolle päätettäväksi 11.12.2013, että hallituksen jäsenten lukumäärä pidetään ennallaan ja vahvistetaan seitsemäksi.

Puheenjohtajisto ehdottaa, että nykyinen hallitus, Sten Eklundh, Hans Frantz, Kjell Hedman, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Arja Talma, Dag Wallgren ja Nina Wilkman, valitaan kokonaisuudessaan uudelleen kalenterivuodeksi 2014. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen nykyinen puheenjohtaja Dag Wallgren nimitetään hallituksen puheenjohtajaksi ja nykyinen varapuheenjohtaja Nina Wilkman hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisätietoja nykyisestä hallituksesta on osoitteessa www.aktia.fi/sv/tietoa_aktiasta/johto_ja_hallinto.

AKTIA PANKKI OYJ


Lisätietoja:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. +358 500 459 059

Lähettäjä:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Tilaa