Aktia Pankki Oyj: Ennakkotietoja Aktia Pankin konsernitilinpäätöksestä ajalta 1.1.-31.12.2008


            
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
13.2.2009 klo 15.30


Ennakkotietoja Aktia Pankin konsernitilinpäätöksestä ajalta
1.1.-31.12.2008


Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokouksen 5.6.2008 hyväksymä
liiketoiminnan luovutus toteutettiin 30.9.2008. Aktia Säästöpankki
Oyj:n pankkitoiminta siirrettiin liikkeenluovutuksella Aktia Pankki
Oyj:hin, josta samalla muodostettiin julkinen osakeyhtiö. Aktia
Säästöpankki Oyj, joka omistaa kaikki Aktia Pankki Oyj:n osakkeet,
luopui pankkitoiminnasta ja jatkaa toimintaansa Aktia-konsernin
emoyhtiönä toiminimellä Aktia Oyj. Nykyinen pankki, Aktia Pankki Oyj,
rekisteröitiin 19.3.2008, ja se aloitti pankkitoiminnan 30.9.2008.


Kausi lyhyesti

*     Pankkikonsernin tulos verojen jälkeen oli -16 miljoonaa
 euroa. Tulokseen sisältyy 29 miljoonaa euroa Aktia Henkivakuutus
 Oy:n omistusta koskevia arvonalentumisia. Pankkitoiminnan tulos oli
 kuitenkin tyydyttävä.
*     Taseen loppusumma oli 9 520 miljoonaa euroa.
*     Ottolainaus yleisöltä oli 3 099 miljoonaa euroa.
*     Luotonanto yleisölle oli 5 432 miljoonaa euroa.
*     Vakavaraisuusaste oli 13,7 prosenttia.
*     Ensisijaisten omien varojen suhde oli 9,3 prosenttia.


Tietoa kehityssuunnista

Pankkikonsernin operatiivisen kannattavuuden odotetaan pysyvän
vakaana vuonna 2009, joskin luottotappioihin ja yksittäisiin
sijoituksiin liittyvä riski voi kasvaa.
Hyvänä pysyneen luottoluokituksen ja pankkikonsernin entistä
vahvemman pääomarakenteen ansiosta jälleenrahoitusta ja maltillista
kasvua pidetään mahdollisina myös nykyisessä markkinatilanteessa.
Valtiontakauksien mahdollista käyttöä jälleenrahoituksessa voidaan
harkita liiketaloudellisin perustein.
Kustannustehokkuuden merkitys kasvaa entisestään nykyisessä suhdanne-
ja kilpailutilanteessa.
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen voi myös johtaa tällä
hetkellä hyvälaatuisiksi arvioitujen yksittäisten sijoitusten
arvostuksen pysyvään laskuun. Tämä vaikuttaisi kielteisesti
pankkikonsernin tulokseen. Sijoittajien korkeammat tuottovaatimukset
voivat lisäksi johtaa rahoitusvarojen arvon yleiseen laskuun ja
pankkikonsernin vakavaraisuuden alenemiseen.AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
CFO Stefan Björkman, puh. 010 247 6595

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369


Jakelu:
Helsingin pörssi
tiedotusvälineet
www.aktia.com

Tilaa