Aktia Pankki Oyj: Omien osakkeiden luovutus kannusteohjelman toteuttamiseksi

 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
15.1.2015 klo 17.00

 

Aktia Pankki Oyj: Omien osakkeiden luovutus kannusteohjelman toteuttamiseksi

Aktia Pankki Oyj on tänään yhtiön hallituksen päätöksen nojalla luovuttanut 39 244 yhtiön hallussa olevaa omaa A-sarjan osakettaan Osakepalkkio-ohjelman 2011 sekä ansaintajaksojen 2011–2012 ja 2012–2013 lykättyjen palkkioiden maksamiseksi 13:lle osakeperusteiseen kannusteohjelmaan kuuluvalle avainhenkilölle.

Lisätietoja kannusteohjelmasta 2011 on Aktian vuosikertomuksessa 2013, sivulla 14.

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutuksen jälkeen:

Osakesarja A 98 162 kpl
Osakesarja R 6 658 kpl

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 7.4.2014 yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovittamisesta muun muassa yhtiön kannusteohjelman toteuttamiseksi.

 

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja: 
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
tiedotusvälineet
www.aktia.com

 

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 60 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com

Tilaa