Aktia Pankki Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

 

Aktia Pankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014
5.8.2014 klo 8.00

 

KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN

”Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne ei ole parantunut. Palkkiotuotot netto nousivat vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, ja Toimintaohjelma 2015:n puitteissa toteutetut toimet ovat kääntäneet kustannukset laskuun.  Peruspankkiprojekti edistyy, ja uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 aikana. Alhaisena jatkuneen korkotason vaikutus korkokatteeseen oli odotetusti negatiivinen. Asuntolainojen kysyntä kiihtyi toisen vuosineljänneksen aikana, ja kotitalouksien luotot kasvoivat. Asiakkaiden halu turvata taloutensa näkyy kasvaneissa lainavakuutusmäärissä ja kuukausittaisen säästämisen kasvussa. Aktian ydinpääoman suhde vahvistui entisestään 13,8 prosenttiin, ja se ylittää edelleen viranomaisten vaatimukset.”
 

HUHTI-KESÄKUU 2014: LIIKEVOITTO 22,0 (15,1) MILJOONAA EUROA

  • Konsernin liikevoitto oli 22,0 (15,1) miljoonaa euroa ja voitto oli 17,9 (11,0) miljoonaa euroa.
  • Palkkiotuotot netto vahvistuivat 5 prosenttia 19,6 (18,6) miljoonaan eurooon. Korkokate oli 25,9 (28,3) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,27 (0,16) euroon.

TAMMI-KESÄKUU 2014 : LIIKEVOITTO 38,4 (34,6) MILJOONAA EUROA

  • Konsernin liikevoitto oli 38,4 (34,6) miljoonaa euroa ja voitto oli 31,0 (25,8) miljoonaa euroa.
  • Palkkiotuotot netto vahvistuivat 8 prosenttia 38,4 (35,5) miljoonaan euroon ja ottolainaus kasvoi 3 978 (3797) miljoonaan euroon. Korkokate taas heikkeni 51,4 (58,4) miljoonaan euroon.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) parani 0,46 (0,38) euroon.
  • Basel III -vakavaraisuussääntelyn mukaan vakavaraisuusaste oli 17,8 ja ydinpääoman suhde 13,8 prosenttia.
  • Osakekohtainen oma pääoma oli 8,96 (31.12.2013: 8,67) euroa.
  • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista vähenivät 1,2 (1,5) miljoonaan euroon.
  • NÄKYMÄT 2014 (ennallaan): Matalana jatkuvasta korkotasosta huolimatta konsernin vuoden 2014 liikevoiton odotetaan yltävän suunnilleen vuoden 2013 tasolle.

 

TUNNUSLUVUT
(milj. euroa)
4-6/ 2014 4-6/ 2013 ∆ %      1-6/ 2014 1-6/ 2013 ∆ %      1-3/ 2014 ∆ % 2013
Korkokate 25,9 28,3 -8 % 51,4 58,4 -12 % 25,4 2 % 112,6
Palkkiotuotot netto 19,6 18,6 5 % 38,4 35,5 8 % 18,8 4 % 70,7
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 58,4 55,7 5 % 110,5 113,2 -2 % 52,0 12 % 224,2
Liiketoiminnan kulut yhteensä -36,2 -39,2 -8 % -72,3 -76,8 -6 % -36,1 0 % -157,2
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista sitoumuksista
-0,8 -0,4 82 % -1,2 -1,5 -23 % -0,4 88 % -2,7
Liikevoitto 22,0 15,1 46 % 38,4 34,6 11 % 16,4 34 % 65,4
Kulu/tuotto-suhde 0,64 0,70 -9 % 0,68 0,68 0 % 0,72 -11 % 0,72
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,27 0,16 66 % 0,46 0,38 20 % 0,20 35 % 0,78
Oma pääoma / osake (NAV)1, euroa 8,96 8,34 7 % 8,96 8,34 7 % 8,55 5 % 8,67
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,1 6,9 60 % 9,5 8,1 18 % 8,2 34 % 8,1
Ydinpääoman suhde1, % *  13,8 - - 13,8 - - 13,6 1 % 12,1
Vakavaraisuusaste1, % **  17,8 20,3 -12 % 17,8 20,3 -12 % 17,3 3 % 19,3
Ensisijaisten omien varojen suhde1, % ** 13,8 12,1 14 % 13,8 12,1 15 % 13,6 2 % 12,3
Arvonalentumistappiot luotoista
/koko luottokanta, %
0,01 0,01 0 % 0,02 0,02 0 % 0,01 0 % 0,04

1) Kauden lopussa
* Basel III:n mukaan

** 2014 Basel III:n mukaan, vertailukaudet 2013 Basel II:n mukaan

Osavuosikatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä ”Delårsrapport 1.1-30.6.2014”. Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä.

 

 

 

         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh 010 247 6250
         CFO, Talousjohtaja Fredrik Westerholm, puh 010 247 6505
         IR Anna Gabrán, puh 010 247 6501