Aktia Pankki Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015

 

Aktia Pankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015
11.8.2015 klo 08.00


VAHVA KASVU SEKÄ PALKKIOISSA ETTÄ UUSANTOLAINAUKSESSA
 

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN
Aktia pääsi  hyvään puolivuotistulokseen, jota leimasivat edelleen vahvasti kasvavat palkkiotuotot. Rahastojen ja varainhoidon tuotot kasvoivat, mikä kertoo säästämisen suosiosta. Asuntomarkkinat ovat aktivoituneet kevään aikana, ja Aktian uusantolainaus yksityistalouksille kasvoi kolmanneksella. Aktian otto- ja antolainauksen korkokate nousi, mutta erääntyvistä korkosuojista saatavat tuotot vähenivät odotetusti. Luottojen arvonalentumiset olivat hyvin alhaiset. Peruspankkijärjestelmän testaus jatkuu tehostuen syksyn aikana. Aktian ydinpääoman suhde on edelleen hyvin korkealla tasolla, 22,4 prosenttia.”
 

HUHTI-KESÄKUU 2015: LIIKEVOITTO 19,7 (22,0) MILJOONAA EUROA

  • Konsernin liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa ja voitto 16,5 (17,9) miljoonaa euroa.
  • Palkkiotuotot netto nousivat 11 prosenttia 21,7 (19,6) miljoonaan euroon. Korkokate oli 24,3 (25,9) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,25 (0,27) euroa.

TAMMI-KESÄKUU 2015: LIIKEVOITTO 36,7 (38,4) MILJOONAA EUROA

  • Konsernin liikevoitto oli 36,7 (38,4) miljoonaa euroa ja voitto 29,5 (31,0) miljoonaa euroa.
  • Palkkiotuotot netto vahvistuivat 8 prosenttia 41,3 (38,4) miljoonaan euroon ja ottolainaus oli 3 957 (3 979) miljoonaa euroa. Korkokate heikkeni 3 prosenttia 49,8 (51,4) miljoonaan euroon.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,45 (0,46) euroa.
  • Aktian ydinpääoman suhde nousi IRBAn myötä ja se oli 22,4 (14,6) prosenttia.
  • Oma pääoma per osake oli 9,05 (31.12.2014; 9,39) euroa.
  • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 0,4 (-1,2) miljoonaa euroa positiiviset.
  • NÄKYMÄT 2015 (ennallaan, s.13): Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin 2014.

 

TUNNUSLUVUT
(milj. euroa)
4-6/2015 4-6/2014 ∆ %      1-6/2015 1-6/2014 ∆ %      1-3/2015 ∆ %      2014
Korkokate 24,3 25,9 -6 % 49,8 51,4 -3 % 25,5 -5 % 102,8
Palkkiotuotot netto 21,7 19,6 11 % 41,3 38,4 8 % 19,7 10 % 74,9
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 54,0 58,4 -8 % 107,1 110,5 -3 % 53,1 2 % 212,3
Liiketoiminnan kulut yhteensä -35,8 -36,2 -1 % -71,5 -72,3 -1 % -35,7 0 % -144,5
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista sitoumuksista
1,5 -0,8 - 0,4 -1,2 - -1,0 - -1,7
Liikevoitto 19,7 22,0 -10 % 36,7 38,4 -5 % 17,0 16 % 68,3
Kulu/tuotto-suhde 0,68 0,64 6 % 0,67 0,68 -1 % 0,65 5 % 0,71
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,25 0,27 -6 % 0,45 0,46 -3 % 0,20 28 % 0,79
Oma pääoma / osake (NAV)1, euroa 9,05 8,96 1 % 9,05 8,96 1 % 9,59 -6 % 9,39
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,6 11,1 -13 % 8,7 9,5 -9 % 7,5 28 % 8,3
Ydinpääoman suhde1, % 22,4 13,8 63 % 22,4 13,8 63 % 22,6 -1 % 14,6
Vakavaraisuusaste1, % 27,7 17,8 56 % 27,7 17,8 56 % 27,1 2 % 19,1
Arvonalentumistappiot luotoista
/koko luottokanta, %
-0,02 0,01 - -0,01 0,02 - 0,02 - 0,03

  1) Kauden lopussa

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015 on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä ”Delårsrapport 1.1-30.6.2015”. Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä.

Kalenteri:
Osavuosikatsaus 1-9/2015    17.11.2015
Tilinpäätöstiedote 2015         12.2.2016
Varsinainen yhtiökokous       12.4.2016
Osavuosikatsaus 1-3/2016   10.5.2016
Osavuosikatsaus 1-6/2016   10.8.2016
Osavuosikatsaus 1-9/2016   17.11.2016


Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 50 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com
 

 

 

         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh 010 247 6250
         Talousjohtaja, CFO Fredrik Westerholm, puh 010 247 6505
         Funding & IR Anna Virkola-Gabrán, puh 010 247 6501, ir (at) aktia.fi