Aktia Pankki Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015

 

Aktia Pankki Oyj
Osavuosikatsaus 1-9/2015
17.11.2015 klo 8:00

PALKKKIOTUOTTOJEN JATKUVA KASVU KOMPENSOI ALEMPAA KORKOKATETTA

 

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN:

”Tulos oli hyvä ja kulut on pidetty kurissa. Palkkiotuottojen vakaa kasvu on yhä tärkeämpää, koska niiden avulla voidaan vähentää alhaisena pysyneen korkotilanteen negatiivista vaikutusta korkokatteeseen. Uusi peruspankki lanseeraus lykättän vuoden 2016 jälkimmäiselle puoliskolle, jotta voidaan taata mahdollisimman joustava siirtyminen. Viivästyminen lisää kuitenkin kuluja, ja arvio kokonaiskustannuksesta siirtymiskuluineen on nyt noin 55 miljoonaa euroa.

Aktia ostaa Toimintaohjelma 2015:n mukaisesti vähemmistöosuudet Aktia Hypoteekkipankista, joka sulautetaan Aktia Pankkiin vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen. Liiketoimella on väliaikainen negatiivinen vaikutus Aktian ydinpääoman suhteeseen, joka siitä huolimatta on yksi Pohjoismaiden korkeimpia. Vahva vakavaraisuutemme mahdollistaa kasvun tulevina vuosina.

Aktiassa panostetaan jatkuvasti asiakaspalvelun kehittämiseen. Puhelimitse ja digitaalisesti tarjottavan palvelun kysyntä kasvaa koko ajan. Ansiokkaasti toimiva puhelinpalvelumme sijoittui hiljattain toiseksi kansallisessa kilpailussa. Tuoreessa toimialatutkimuksessa Aktia arvioitiin parhaaksi pankiksi, kun on kyse uusien ratkaisujen proaktiivisesta tarjoamisesta asiakkaille.”

 HEINÄ-SYYSKUU 2015: LIIKEVOITTO 16,4 (17,3) MILJOONAA EUROA

  • Konsernin liikevoitto oli 16,4 (17,3) miljoonaa euroa ja voitto 13,4 (13,6) miljoonaa euroa.
  • Palkkiotuotot netto nousivat 12 prosenttia 19,7 (17,6) miljoonaan euroon. Korkokate oli 23,8 (26,1) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,20 (0,19) euroa.

 TAMMI-SYYSKUU 2015: LIIKEVOITTO 53,1 (55,8) MILJOONAA EUROA

  • Konsernin liikevoitto oli 53,1 (55,8) miljoonaa euroa ja voitto 42,9 (44,7) miljoonaa euroa.
  • Palkkiotuotot netto vahvistuivat 9 prosenttia 61,0 (56,0) miljoonaan euroon ja ottolainaus oli 3 920 (3 979) miljoonaa euroa. Korkokate heikkeni 5 prosenttia 73,6 (77,5) miljoonaan euroon.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,65 (0,65) euroa.
  • Aktian ydinpääoman suhde nousi IRBAn myötä ja se oli 20,5 (14,6) prosenttia.
  • Oma pääoma per osake oli 9,20 (31.12.2014; 9,39) euroa.
  • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista pysyivät alhaisina,  -0,1 (-1,7) miljoonaa euroa.
  • NÄKYMÄT 2015 (muuttuneet, s.15): Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan 62-65 miljoonaa euroa (aiemmin: pysyvän samalla tasolla kuin 2014.

 

TUNNUSLUVUT
(milj. euroa)
3Q2015 3Q2014 ∆ %      1-9/2015 1-9/2014 ∆ %      2Q2015 ∆ %      1Q2015 2014
Korkokate 23,8 26,1 -9 % 73,6 77,5 -5 % 24,3 -2 % 25,5 102,8
Palkkiotuotot netto 19,7 17,6 12 % 61,0 56,0 9 % 21,7 -9 % 19,7 74,9
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 49,3 50,1 -2 % 156,5 160,6 -3 % 54,0 -9 % 53,1 212,3
Liiketoiminnan kulut yhteensä -32,4 -32,8 -1 % -103,9 -105,2 -1 % -35,8 -9 % -35,7 -144,5
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista sitoumuksista
-0,5 -0,5 -6 % -0,1 -1,7 -96 % 1,5 - -1,0 -1,7
Liikevoitto 16,4 17,3 -5 % 53,1 55,8 -5 % 19,7 -17 % 17,0 68,3
Kulu/tuotto-suhde (pankkikonserni) 0,66 0,69 -4 % 0,66 0,68 -3 % 0,68 -3 % 0,65 0,71
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,20 0,19 4 % 0,65 0,65 0 % 0,25 -21 % 0,20 0,79
Oma pääoma / osake (NAV)1, euroa 9,20 9,27 -1 % 9,20 9,27 -1 % 9,05 2 % 9,59 9,39
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,0 8,1 -2 % 8,4 9,0 -7 % 9,6 -17 % 7,5 8,3
Ydinpääoman suhde1, % 20,5 14,2 44 % 20,5 14,2 44 % 22,4 -9 % 22,6 14,6
Vakavaraisuusaste1, % 25,8 18,4 40 % 25,8 18,4 40 % 27,7 -7 % 27,1 19,1
Arvonalentumistappiot luotoista
/koko luottokanta, %
0,01 0,01 0 % 0,00 0,03 -100 % -0,02 - 0,02 0,03

1) Kauden lopussa
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä ”Delårsrapport 1.1-30.9.2015”. Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä.

Helsinki 17.11.2015

AKTIA PANKKI OYJ

Hallitus

 

Kalenteri 2015-2016:

Tilinpäätöstiedote 2015                                 12.2.2016            
Varsinainen yhtiökokous                               12.4.2016            
Osavuosikatsaus  1-3/2016                           10.5.2016            
Osavuosikatsaus 1-6/2016                            10.8.2016            
Osavuosikatsaus 1-9/2016                          17.11.2016

         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh 010 247 6250
         Talousjohtaja, CFO Fredrik Westerholm, puh 010 247 6505
         Sijoittajasuhteet: Anna Virkola-Gabrán, puh 010 247 6501, ir@aktia.fi
         Lehdistö: Malin Pettersson, puh 010 247 6369