Aktia Pankki Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

 

Aktia Pankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015
8.5.2015 klo 8.00

 

VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUN
 

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN:
”Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kulut ovat pysyneet kurissa, ja uuden peruspankkijärjestelmän testaus on täydessä vauhdissa. Testaus jatkuu kesän yli, minkä jälkeen käyttöönottoaikataulu ja investoinnin kustannukset voidaan tarkentaa. Pankkikonsernin vakavaraisuus vahvistui IRBA-luvan myötä ennätystasolle.”
 

TAMMI-MAALISKUU 2015: LIIKEVOITTO 17,0 (16,4) MILJOONAA EUROA

  • Konsernin liikevoitto oli 17,0 (16,4) miljoonaa euroa ja voitto oli 13,0 (13,1) miljoonaa euroa.
  • Palkkiotuotot netto vahvistuivat 5 prosenttia 19,7 (18,8) miljoonaan euroon ja ottolainaus oli 3 903 (3 979) miljoonaa euroa. Korkokate oli lähes ennallaan 25,5 (25,4) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,20 (0,20) euroon.
  • Aktian ydinpääoman suhde nousi IRBAn myötä 22,6 (14,6) prosenttiin.
  • Osakekohtainen oma pääoma oli 9,59 (31.12.2014; 9,39) euroa.
  • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista nousivat 1,0 (0,4) miljoonaan euroon.
  • NÄKYMÄT 2015 (ennallaan, s.12): Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

 

TUNNUSLUVUT
(milj. euroa)
1-3/2015 1-3/2014 ∆ %      2014 10-12/ 2014 ∆ %      7-9/ 2014 4-6/ 2014
Korkokate 25,5 25,4 0 % 102,8 25,3 1 % 26,1 25,9
Palkkiotuotot netto 19,7 18,8 5 % 74,9 18,9 4 % 17,6 19,6
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 53,1 52,0 2 % 212,3 51,7 3 % 50,1 58,4
Liiketoiminnan kulut yhteensä -35,7 -36,1 -1 % -144,5 -39,3 -9 % -32,8 -36,2
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista sitoumuksista
-1,0 -0,4 153 % -1,7 0,0 - -0,5 -0,8
Liikevoitto 17,0 16,4 3 % 68,3 12,6 35 % 17,3 22,0
Kulu/tuotto-suhde 0,65 0,72 -10 % 0,71 0,78 -17 % 0,69 0,64
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,20 0,20 0 % 0,79 0,14 45 % 0,19 0,27
Oma pääoma / osake (NAV)1, euroa 9,59 8,55 12 % 9,39 9,39 2 % 9,27 8,96
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,5 8,2 -9 % 8,3 6,0 24 % 8,1 11,1
Ydinpääoman suhde1, % 22,6 13,6 66 % 14,6 14,6 55 % 14,2 13,8
Vakavaraisuusaste1, % 27,1 17,3 57 % 19,1 19,1 42 % 18,4 17,8
Arvonalentumistappiot luotoista
/koko luottokanta, %
0,02 0,01 100 % 0,03 0,00 - 0,01 0,01

1) Kauden lopussa

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä ”Delårsrapport 1.1-31.3.2015”. Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä. 

 

Tulostiedotus 2015:
Osavuosikatsaus 1-6/2015: 11.8.2015
Osavuosikatsaus 1-9/2015: 17.11.2015

 

         Lisätietoja:
         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh 010 247 6250
         Talousjohtaja, CFO Fredrik Westerholm, puh 010 247 6505
         Sijottajasuhteet: Anna Virkola-Gabrán, puh 010 247 6501
         Lehdistö: Malin Pettersson, puh 010 247 6369