Aktia Pankki Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

 

Aktia Pankki Oyj
Tilinpäätöstiedote
14.2.2017 klo 8.00

 

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN

”Aktian koko vuoden tulos oli heikosta alkuvuodesta huolimatta tyydyttävä. Markkinatunnelmat paranivat Suomessa vuonna 2016, ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa vahvistui vuoden loppua kohden. Aktian antolainaus kasvoi 8 prosenttia, ja kasvua oli sekä asuntolainoissa että yritysluotoissa. Varainhoidon myynti ja hallinnoidut varat lisääntyivät onnistuneiden tuotelanseerauksien ja instituutioasiakasfokuksen ansiosta. Palkkiotuotot netto elpyivät vuoden aikana, mutta kasvua ei saavutettu. Negatiivinen korkotilanne painaa korkokatetta edelleen ja asettaa yhä suurempia vaatimuksia toiminnan tehostamiselle. Peruspankkiprojekti on rasittanut tulosta, mutta projekti on nyt loppusuoralla, ja asteittainen käyttöönotto aloitetaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Aktiassa kehitetään yhä nopeammin mobiileja ratkaisuja, ja uuden digitaalisen lompakon, Aktia Walletin, on ladannut jo yli 30 000 käyttäjää. Aktia uudistuu jatkuvasti, ja pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme entistä enemmän ratkaisuja arjen talousasioiden hoidon yksinkertaistamiseksi.”

LOKA-JOULUKUU 2016: LIIKEVOITTO 8,6 (11,1) MILJOONAA EUROA

 • Konsernin liikevoitto oli 8,6 (11,1) miljoonaa euroa ja voitto 6,5 (8,7) miljoonaa euroa.
 • Korkokate heikkeni 3 prosenttia 23,0 (23,7) miljoonaan euroon. Palkkiotuotot netto nousivat 6 prosenttia 20,1 (18,9) miljoonaan euroon.
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,10 (0,13) euroa.

TAMMI-JOULUKUU 2016: LIIKEVOITTO 61,5 (64,2) MILJOONAA EUROA

 • Konsernin liikevoitto oli 61,5 (64,2) miljoonaa euroa ja voitto 49,3 (51,6) miljoonaa euroa.  Ilman Visa Europen myynnistä saatuja kertaluonteisia tuottoja konsernin liikevoitto olisi ollut 54,6 (64,2) miljoonaa euroa ja voitto 43,8 (51,6) miljoonaa euroa.
 • Korkokate heikkeni 2 prosenttia 95,6 (97,3) miljoonaan euroon. Palkkiotuotot netto olivat 79,7 (80,0) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,74 (0,78) euroa.
 • Hallitus ehdottaa 0,60 euron osinkoa osakkeelta, josta 0,08 euroa johtuu vuoden kertaluonteisista tuotoista.
 • Aktian ydinpääoman suhde oli 19,5 (20,7) prosenttia.
 • Oma pääoma per osake oli 9,24 (31.12.2015; 9,26) euroa.
 • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista kasvoivat -2,2 (-0,3) miljoonaan euroon.
 • NÄKYMÄT 2017 (s.14): Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa.
TUNNUSLUVUT
(milj. euroa)
4Q2016 4Q2015 ∆%      2016 2015 ∆%      3Q2016 4Q/3Q 2Q2016 1Q2016
Korkokate 23,0 23,7 -3 % 95,6 97,3 -2 % 23,9 -4 % 24,1 24,6
Palkkiotuotot netto 20,1 18,9 6 % 79,7 80,0 0 % 20,0 1 % 20,7 18,9
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 50,6 51,9 -2 % 211,4 208,4 1 % 50,9 -1 % 59,4 50,4
Liiketoiminnan kulut yhteensä -40,5 -40,5 0 % -148,4 -144,4 3 % -34,6 17 % -36,8 -36,5
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -1,5 -0,3 455 % -2,2 -0,3 545 % -0,5 235 % -0,1 -0,1
Liikevoitto 8,6 11,1 -22 % 61,5 64,2 -4 % 15,8 -46 % 22,4 14,6
Kulu/tuotto-suhde 0,80 0,78 3 % 0,70 0,69 1 % 0,68 18 % 0,62 0,72
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,10 0,13 -23 % 0,74 0,78 -5 % 0,19 -47 % 0,27 0,18
Oma pääoma / osake (NAV)1, euroa 9,24 9,26 0 % 9,24 9,26 0 % 9,35 -1 % 9,15 9,56
Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,2 5,4 -21 % 8,0 7,9 2 % 8,4 -49 % 11,6 7,6
Ydinpääoman suhde1, % 19,5 20,7 -6 % 19,5 20,7 -6 % 19,2 2 % 19,7 19,5
Vakavaraisuusaste1, % 26,3 27,1 -3 % 26,3 27,1 -3 % 25,5 3 % 26,2 25,6
Osinko / osake (hallituksen ehdotus)       0,60* 0,64** -6 %        
Arvonalentumistappiot luotoista/koko luottokanta, % 0,03 0,00 - 0,04 0,01 300% 0,01 200% 0,00 0,00

1) Kauden lopussa.  * Osinko 0,60 euroa osakkeelta, josta 0,08 euroa johtuu vuoden kertaluonteisista tuotoista. ** Sisältää pääoman palautuksen, 0,10 euroa osakkeelta 

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016 on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tiedotteesta ”Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2016”. Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä

         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh 010 247 6250
         Talousjohtaja, CFO Fredrik Westerholm, puh 010 247 6505
         Head of IR Anna Gabrán, puh 010 247 6501, ir(at)aktia.fi