Aktia Pankki Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
11.8.2015 klo 12.00

 

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on tänään päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun. Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 12.8.2015 ja päättyy viimeistään vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus on päättänyt hankkia yhteensä korkeintaan 120 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,27 %:a tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista

Osakkeet hankitaan yhdellä tai useammalla kerralla yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja poiketen osakkaiden etuoikeudesta yhtiön omiin osakkeisiin julkisessa kaupassa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä hankintahetkellä vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Aktia Pankki Oyj:n omistuksessa on tällä hetkellä 22 112 yhtiön A-osaketta. 

 

 

Aktia Pankki Oyj

 

Jussi Laitinen
toimitusjohtaja

Lisätiedot: Konsernilakimies Mia Bengts, tel. 010 247 6348

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com


Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta yli 50 konttorissa, internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com.

 

Tilaa