Aktia Pankki Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan osakepalkkio-ohjelmaa ja palkkioiden maksua varten

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote

10.8.2016 klo 12.00

  

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on tänään tehnyt päätöksen käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2016 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun. Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 12.8.2016 ja päättyy viimeistään vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus on päättänyt hankkia yhteensä korkeintaan 185 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,4 %:a tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista, yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa.

Osakkeet voidaan ostaa yhdellä tai useammalla kerralla yhtiön vapaalla omalla pääomalla (voittovarat) ja poiketen osakkaiden etuoikeudesta yhtiön omiin osakkeisiin julkisessa kaupassa Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetkellä vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hallitus on tänään lisäksi tehnyt päätöksen omien osakkeiden myymisestä osakepalkkio-ohjelman toimeenpanemiseksi ja/tai hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksamiseksi sekä päättänyt panna toimeen yhtiökokouksen päätöksen maksaa 35 % hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiosta Aktian A-osakkeina heti, kun riittävä määrä osakkeita on hankittu edellä mainitun päätöksen mukaisesti. Omien osakkeiden luovutuksesta tähän tarkoitukseen annetaan erillinen pörssitiedote.

Tällä hetkellä Aktia Pankin hallussa on 6 192 Aktian A-osaketta.

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja: 
Johtaja Mia Bengts, HR & Konsernin lakiasiat, puh. 010 247 6348

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com

 

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 47 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com.

Tilaa