Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvoston järjestäytyminen 2016

Aktia Pankki Oyj
P
örssitiedote
13.5.2016 klo 9.00

  

Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvosto valitsi vuoden 2016 ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan12.5.2016 kanslianeuvos Håkan Mattlinin uudelleen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi kokous valitsi uudelleen Christina Gestrinin, Patrik Lerchen, Clas Nybergin, Jorma J. Pitkämäen ja Jan-Erik Stenmanin.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtajiston, jonka tehtävänä on valmistella asioita hallintoneuvoston käsittelyyn, mm. hallituksen jäsenten valinnan valmisteleminen.

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

 

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com

Tilaa