Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpano ja palkkiot vuonna 2016

Aktia Pankki Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
9.12.2015 klo 9.00

 

Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvosto on 8.12.2015 valinnut hallituksen ja vahvistanut hallituksen jäsenten palkkiot kalenterivuodeksi 2016.

Hallintoneuvosto päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärää nostetaan ja se vahvistetaan yhdeksäksi.

Hallintoneuvosto päätti, että seuraavat hallituksen jäsenet valitaan uudelleen: Sten Eklundh, Kjell Hedman, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Arja Talma, Dag Wallgren ja Nina Wilkman. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin seuraavia: kauppatieteiden tohtori Christina Dahlblom (37), toimitusjohtaja ja omistaja, Dahlblom & Sparks Oy, kauppatieteiden maisteri Stefan Damlin (47), toimitusjohtaja, Wärtsilä Finland Oy, ja kauppatieteiden maisteri Lasse Svens (53), toimitusjohtaja, Åbo Akademin Säätiö. Lisäksi hallituksen nykyinen puheenjohtaja Dag Wallgren nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja nykyinen varapuheenjohtaja Nina Wilkman hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Valittujen henkilöiden toimikausi on kalenterivuosi 2016 lukuun ottamatta Christina Dahlblomia, jonka toimikausi on 1.4.–31.12.2016.

Jotta hallitukseen saadaan tarvittavaa osaamista, puheenjohtajisto ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioihin 5 %:n korotusta luottolaitoksen hallituksen jäsenen tehtävän mukanaan tuoman vastuun ja rajoitusten kasvun vuoksi. Vuosipalkkioiksi ehdotetaan seuraavaa:

 

Puheenjohtaja                       61 200 €/vuosi                      (2015: 58 300)

Varapuheenjohtaja                 34 650 €/vuosi                      (2015: 33 000)

Jäsen                                   27 140 €/vuosi                      (2015: 25 850)

 

Korotus ehdotetaan maksettavaksi kokonaisuudessaan Aktia Pankin A-osakkeina siten, että 40 (2015; 35) % vuosipalkkiosta maksetaan A-osakkeina.  Kokouspalkkio ehdotetaan pidettäväksi ennallaan, eli 500 € kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä, ja 1 000 € valiokunnan kokouksesta, jossa henkilö on ollut puheenjohtajana.

Lisätietoja Aktia Pankki Oyj:n hallituksesta ja palkkioista on osoitteessa www.aktia.com>Johto ja hallinto.

  

AKTIA PANKKI OY

 

Lisätietoja:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459 059

Lähettäjä:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, tiedotusvälineet, www.aktia.fi

Tilaa