Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

Tulos 1-6/2011

 

Aktia Pankki Oyj on pörssinoteeratun Aktia Oyj:n tytäryhtiö ja pankkikonsernin emoyhtiö. Pankkikonserniin kuuluvat Aktia Hypoteekkipankki Oyj, Aktia Asset Management Oy, Aktia Rahastoyhtiö Oy, Aktia Invest Oy, Aktia Kortti Oy sekä Aktia Yritysrahoitus Oy.

 

  • Pankkikonsernin vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon liikevoitto oli 24,4 (38,4) miljoonaa euroa. Kauden voitto oli 18,0 (28,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 5,6 (9,1) miljoonaa euroa.

 

  • Pankkitoiminnan liikevoittoheikkeni 25,2 (37,9) miljoonaan euroon. Varainhoito paransi kannattavuuttaan ja liikevoitto nousi 3,1 (2,0) miljoonaan euroon.

 

 

Tunnusluvut                
(milj. euroa) 1-6/ 2011 1-6/ 2010 ∆%  4-6/ 2011 4-6/ 2010 ∆%  1-3/ 2011 1-12/ 2010
                 
Tulos / osake (EPS), euroa 5,6 9,1 -38 % 2,1 5,2 -59 % 3,5 16,7
Oma pääoma / osake (NAV)1 103,1 112,3 -8 % 103,1 112,3 -8 % 100,1 110,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,7 14,9 -35 % 7,5 16,7 -55 % 12,5 13,8
Laaja tulos / osake  -1,1 9,6 - 3,0 -0,1 - -4,1 8,2
                 
Osakkeiden määrä kauden lopussa1 3 3 0 % 3 3 0 % 3 3
                 
Kulu/tuotto-suhde, jatkuvat toiminnot  0,68 0,55 24 % 0,74 0,54 37 % 0,63 0,59
                 
Vakavaraisuusaste1, % 16,6 16,5 1 % 16,6 16,5 1 % 16,0 15,9
Ensisijaisten omien varojen suhde, % 10,8 10,1 6 % 10,8 10,1 6 % 10,3 10,1
                 
 1Kauden lopussa                

 

         Aktia Pankki Oyj:
         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 5000
         Varatoimitusjohtaja, CFO Stefan Björkman, puh. 010 247 6595
         Sijoittajasuhdepäällikkö Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, anna.gabran(at)aktia.fi

Tilaa

Liitteet & linkit