Aktia Pankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

Tulos 1-3/2011

Aktia Pankki Oyj on pörssinoteeratun Aktia Oyj:n tytäryhtiö ja pankkikonsernin emoyhtiö. Pankkikonserniin kuuluvat Aktia Hypoteekkipankki Oyj, Aktia Asset Management Oy, Aktia Rahastoyhtiö Oy, Aktia Invest Oy, Aktia Kortti Oy sekä Aktia Yritysrahoitus Oy.

Pankkikonsernin vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 14,9 (16,6) miljoonaa euroa.

  • Kauden voitto oli 11,3 (12,3) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 3,5 (3,9) miljoonaa euroa.
  • Pankkitoiminnan liikevoitto heikkeni 16,0 (17,4) miljoonaan euroon.
  • Varainhoito paransi kannattavuuttaan ja liikevoitto nousi 1,5 (0,9) miljoonaan euroon.

 

(milj. euroa) 1-3/2011 1-3/2010 ∆% 10-12/2010 ∆% 2010
             
Oma pääoma / osake (NAV)1 100,1 122,4 -18 % 110,9 -10 % 110,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,5 12,5 -1 % 9,6 30 % 13,8
Osakkeiden määrä kauden lopussa1 3 3 0 % 3 0 % 3
             
Kulu/tuotto-suhde 0,63 0,57 11 % 0,68 -7 % 0,59
             
Vakavaraisuusaste1, % 16,0 16,2 -2 % 15,9 0 % 15,9
Ensisijaisten omien varojen suhde1, % 10,3 9,6 8 % 10,1 2 % 10,1

 

1) Kauden lopussa

 Osavuosikatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tilinpäätöstiedotteesta "Aktia Bank Delårsrapport1.1-31.3.2011". Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä.

 

 

         Lisätietoja:
         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen puh. 010 247 5000
         Varatoimitusjohtaja, CFO Stefan Björkman puh. 010 247 6595
         Sijoittajasuhdevastaava Anna Gabrán puh. 010 247 6501, anna.gabran (at) aktia.fi

Tilaa

Liitteet & linkit