Aktia Säästöpankin ilmoitus omistusoikeuksien muuttumisesta

Aktia Säästöpankin ilmoitus omistusoikeuksien muuttumisesta
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 § mukaisesti

Aktia Säästöpankki Oyj on saanut tietoonsa, että Elinkorkolaitos Hereditas on
tänään 7.7.2005 tehdyn osakemyynnin kautta kasvattanut osakeomistustaan 1 800 000
osakkeesta 3 600 000 osakkeeseen Aktia Säästöpankki Oyj:n yhteensä 35 298 050
osakkeesta ja omistaa näin ollen nyt 10,20 % osakkeista ja äänistä.

Pankin tietoon on myös tullut että Oy Hammarén & Co Ab niin ikään tänään 7.7.2005
tehdyn osakekaupan kautta on hankkinut 1 800 000 osaketta Aktia Säästöpankki
Oy:ssä ja täten omistaa 5,10 % pankin osakkeista ja äänistä.

Aktia Säästöpankki Oyj on myös saanut tietoonsa että FöreningsSparbanken AB
(publ) on vähentänyt omistustaan Aktiassa 3 400 000 osakkeeseen eli 9,73 %:iin
kaikista osakkeista ja äänistä.

Viisi suurinta osakkeenomistajaa Aktia Säästöpankki Oyj:ssä ja heidän osuutensa
on nyt
      1. Sparbanksstiftelsen i Helsingfors  20,5 %
      2. Elinkorkolaitos Hereditas      10,2 %
      3. FöreningsSparbanken AB (publ)     9,6 %
      4. Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla 6,2 %
      5. Oy Hammarén & Co Ab          5,1 %
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ


Lähettäjä:

Henrik Wikström
viestintäjohtaja
puh. 010 247 6590, 050 563 63201
henrik.wikstrom@aktia.fi

Jakelu: OMX, tiedotusvälineet

Tilaa