Aktia Säästöpankki: Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2007


            
Aktia Säästöpankki Oyj            Pörssitiedote 24.5.2007

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007

Liiketoiminta laajeni ja tulos parani

Kausi lyhyesti

* Katsauskauden voitto kasvoi 115,0 prosenttia 19,7 miljoonaan
 euroon, ja osakekohtainen tulos parani 94,1 prosenttia 0,50 (0,26)
 euroon. Kun kaikki hankintaeliminoinnit sisältäen 11,4 miljoonan
 euron tuloutetun negatiivisen liikearvon ja kuluksi kirjatun 5,4
 miljoonan euron myyntivoittojen eliminoinnin on otettu huomioon,
 vakuutustoiminta vaikutti tulosparannukseen noin 10,4 miljoonalla
 eurolla.
* Aktia-konsernin liikevoitto parani 77,9 prosenttia 22,4 (12,6)
 miljoonaan euroon. Pankkikonsernin liikevoitto pieneni 0,6
 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoteen.
* Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 26,0 (14,8) prosenttiin.

* Rahastosäästäminen kasvoi 54,8 prosenttia 1 759 miljoonaan euroon.
 Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 104,2
 prosenttia 3 255 miljoonaan euroon.
* Maksuaikakorttien määrä lisääntyi 34,2 prosenttia yli 56 000:een.
* Palkkiotuotot netto nousivat 20,5 prosenttia 11,7 (9,7) miljoonaan
 euroon.

* Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeiden (99,96 %) osto
 toteutettiin 17.1.2007. Veritas Henkivakuutus -konsernin tase ja
 tuloslaskelma konsolidoidaan Aktia-konsernin vastaaviin ensimmäisen
 kerran vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.
* Aktia-konserni siirtyi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä
 IFRS-raportointiin. Siirtymävaikutukset kuvataan tässä
 osavuosikatsauksessa.
* Pankkikonsernin Basel 2 -säännösten mukainen vakavaraisuusaste oli
 18,3 prosenttia ja finanssikonglomeraatin vakavaraisuus (oma pääoma
 suhteessa minimivaateeseen) 157,8 prosenttia.

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan luettavissa Internetissä Aktian
kotisivuilta www.aktia.com otsikon Tulostietoja alta.

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Lisätietoja
Mikael Ingberg, toimitusjohtaja, puh. 010 247 6210
Olav Uppgård, talousjohtaja, puh. 010 247 6397

Lähettäjä
Henrik Wikström, viestintäjohtaja, puh. 010 247 6590

Tilaa