Aktia Säästöpankki ja Ålandsbanken eivät

Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 29.1.2004 klo
18.00

Aktia Säästöpankki ja Ålandsbanken eivät aloita IT- ja
resurssiyhtiöyhteistyötä

Aktia Säästöpankki Oyj:n hallitus on tänään päättänyt
olla panematta täytäntöön toukokuussa 2003 tehtyä
aiesopimusta ostaa lisenssi Ålandsbankenin
pankkitietojärjestelmään ja perustaa yhteinen yhtiö
Ålandsbankenin kanssa.

- Ålandsbankenin pankkitietojärjestelmässä on paljon
hyviä ominaisuuksia. Viime syksyn aikana tehdyn
selvitystyön perusteella järjestelmän vaihto ei
kuitenkaan ole taloudellisesti puolustettavissa. Aktian
ja sen asiakkaiden saamat hyödyt eivät ole riittäviä
suhteessa niihin panostuksiin ja riskeihin, joita
järjestelmän vaihto aiheuttaisi, sanoo Aktian
toimitusjohtaja Mikael Ingberg.

Aktia jatkaa säästö- ja paikallisosuuspankkien
keskusrahalaitoksena sekä säästöpankkien yhdessä
omistaman IT-yhtiö Oy Samlink Ab:n asiakkaana. Aktian
omistusosuus Samlinkista on 28 %.

- Neuvottelut yhteisestä yhtiöstä eivät ikävä kyllä
päättyneet toivottuun tulokseen. Ålandsbanken jatkaa
nyt aktiivisesti oman pankkipalvelukonseptinsa
kehittämistä. Aikaisempien suunnitelmiemme mukaan
perustamme kuluvan vuoden aikana oman
pankkitietojärjestelmiin keskittyvän yhtiön ja jatkamme
työtä järjestelmiemme myynnin edistämiseksi, sanoo
Ålandsbankenin vt. toimitusjohtaja Edgar Vickström.

Ålandsbanken Abp ja Aktia Säästöpankki Oyj
allekirjoittivat 26. toukokuuta 2003 aiesopimuksen
yhteisen yhtiön perustamisesta hallinnollisia
toimintoja varten ja Ålandsbankenin
pankkitietojärjestelmän lisenssin myymisestä Aktialle.
Aiesopimusta pidennettiin 29. joulukuuta jatkumaan 31.
tammikuuta 2004 saakka, koska selvitysprojektia ei
ollut vielä saatu päätökseen.

Helsinki 29.1.2004          Maarianhamina 29.1.2004
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ      ÅLANDSBANKEN ABP

Lisätietoja:
Aktia Säästöpankki Oyj, toimitusjohtaja Mikael
Ingbergin puolesta
viestintäjohtaja Henrik Wikström, puh. 010 247 6590,
050 63 201
Ålandsbanken Abp, vt. toimitusjohtaja Edgar Vickström,
puh. (018) 291 182, 0400 721 511

Lähettäjä:
Jonna Varhama
tiedottaja
puh. 010 247 6294, 050 563 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet

Tilaa