Aktia Säästöpankki Oyj: Oikaisu suomenkieliseen tilinpäätöskäännökseen

Aktia Säästöpankki Oyj       Pörssi-ilmoitus 8.7.2005

Oikaisu suomenkieliseen tilinpäätöskäännökseen

Aktia Säästöpankki Oyj:n julkaistun tilinpäätöksen 31.12.2004 suomenkielisestä
käännöksestä on löytynyt virhe sivulta 38, "Voitonjakoehdotus".

Tekstin tulee kuulua (virheelliset numerotiedot, jotka ovat peräisin vuodelta
2003, ovat suluissa):

"Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 74 165 485,21 euroa (67 890 866,47
euroa) ja konsernin 75 431 381,50 euroa (73 348 049,44 euroa). Osinkoon oikeutettavien 
osakkeiden määrä on 35 298 050 (35 258 050). Hallitus ehdottaa Aktia Säästöpankin
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan 0,25 euroa
osakkeesta, yhteensä 8 824 512,50 euroa (7 051 610,00 euroa)."


AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Lähettäjä:

Outi Fagerlund
tiedottaja
puh 010 247 6294, 040 575 8828
sähköposti outi.fagerlund@aktia

Tilaa