Aktia Säästöpankki Oyj:n pankkitoiminta on siirretty Aktia Pankki Oyj:hin


            
Aktia Oyj Pörssitiedote 30.9.2008 klo 10.20

Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokouksen 5.6.2008 hyväksymä
liiketoiminnan luovutus on toteutettu 30.9.

Aktia Säästöpankki Oyj:n pankkitoiminta on liikkeenluovutuksella
siirretty Aktia Pankki Oyj:hin, josta samalla muodostettiin julkinen
osakeyhtiö.

Aktia Säästöpankki Oyj, joka omistaa kaikki Aktia Pankki Oyj:n
osakkeet, luopuu pankkitoiminnasta ja jatkaa toimintaansa
Aktia-konsernin holdingyhtiönä toiminimellä Aktia Oyj.

Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi on nimetty Kaj-Gustaf Bergh
(puheenjohtaja), Dag Wallgren (varapuheenjohtaja), Hans Frantz,
Lars-Olof Hammarén, Lars-Erik Kvist, Kjell Sundström, Marina Vahtola
ja Nina Wilkman, jotka kaikki jatkavat myös Aktia Oyj:n hallituksen
jäseninä.

Aktia Pankki Oyj:n toimitusjohtajaksi on nimetty Jussi Laitinen ja
toimitusjohtajan varamieheksi Jarl Sved. Molemmat jatkavat myös
vastaavissa tehtävissä Aktia Oyj:ssä.

AKTIA OYJ


Lisätietoja: Päälakimies Berndt Hertsberg, puh. 010 247 6297

Lähettäjä: Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369

Jakelu: OMX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet, www.aktia.com

Tilaa