Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007

Aktia Säästöpankki
Pörssitiedote             29.3.2007 klo 19.00
Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007


Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29. maaliskuuta 2007
vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle, toimitusjohtajalle
ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006 jaetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta
eli yhteensä 14 825 166,00 euroa. Osingon täsmäytyspäivä on 3.4.2007
ja maksupäivä 12.4.2007.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset pankin
yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen korottaa
hallintoneuvoston jäsenten enimmäismäärää kolmestakymmenestä
kolmeenkymmeneenkuuteen.

Hyväksytyn yhtiöjärjestyksen voi kokonaisuudessaan tulostaa 30.3.2007
klo 10.00 lähtien Aktian verkkopalvelusta osoitteesta www.aktia.com
kohdasta Tietoa konsernista - Yhtiöjärjestys.

Seuraavat hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi päättyi
yhtiökokoukseen 2007, valittiin uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden
toimikaudeksi:

Sten Eklundh, kauppatieteiden maisteri
Clas Nyberg, diplomi-insinööri
Gunvor Sarelin-Sjöblom, filosofian maisteri
Carl Eric Stålberg, hallituksen puheenjohtaja, ekonomi
Maj-Britt Vääriskoski, talouspäällikkö
Lars Wallin, konttoripäällikkö, ylioppilasmerkonomi
Bo Gustav Wilson, tarkastuspäällikkö, kauppatieteiden maisteri
Ann-Marie Åberg, fysioterapeutti.

Margareta Pietikäisen, joka oli erovuorossa eikä yhtiöjärjestyksen
ikämääräyksen mukaan ollut uudelleen valittavissa sekä Torbjörn
Jakasin, joka myös oli erovuorossa, ja Carl-Johan Westbergin, joka
vapautettiin tehtävästään omasta pyynnöstään, tilalle valittiin
uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi

Agneta Eriksson, filosofian maisteri
Anders Nordman, toimitusjohtaja

kolmen vuoden toimikaudeksi vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valittiin

Sture Söderholm, odontologian lisensiaatti

kahden vuoden toimikaudeksi vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Lisäksi yhtiökokous päätti korottaa hallintoneuvoston jäsenten määrää
kolmeenkymmeneenkahteen. Uusiksi jäseniksi siitä ajankohdasta kun
yhtiöjärjestyksen määräykset hallintoneuvoston jäsenten määrästä on
rekisteröity ja astunut voimaan valittiin toimikaudeksi joka päättyy
vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

Peter Heinström, konsuli
Erik Karls, maanviljelijä.


Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumäärän yhdeksi ja
tilintarkastajaksi 1.1.2007 alkaneelle tilikaudelle valittiin
uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, Jan Holmbergin, CGR, toimiessa
vastuullisena tilintarkastajana.
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ


Lähettäjä:
Henrik Wikström
viestintäjohtaja
puh. 010 247 6590, 050 63201
henrik.wikstrom@aktia.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet

Tilaa