Aktia Vahinkovakuutuksen yt-neuvottelut ovat päättyneet

Aktia Oyj
Pörssitiedote 
8.10.2009 klo 11.15

Aktia Vahinkovakuutuksen yt-neuvottelut ovat päättyneet

Aktia Oyj:n tytäryhtiö Aktia Vahinkovakuutus Oy:n 24.8.2009 aloittamat
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen
seurauksena Aktia Vahinkovakuutus Oy on päättänyt irtisanoa taloudellisista,
tuotannollisista sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä
yhteensä 19 henkilöä. Muilla järjestelyillä vähennetään lisäksi 11 henkilöä. 

Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on sopeuttaa yhtiön kulurakenne
vallitsevaan markkinatilanteeseen sekä luoda edellytykset yhtiön vakaalle
kasvulle. Säästö on noin 2 miljoonaa euroa vuositasolla. 

Neuvottelujen arvioitiin alun perin johtavan enimmillään 40 työntekijän
vähennyksiin. AKTIA OYJ

Lisätietoja:
Aktia Vahinkovakuutus, toimitusjohtaja Anders Nordman, puh. 010 247 8610


Lähettäjä: 
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369, 040 589 7941

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, tiedotusvälineet, www.aktia.fi

Tilaa