Aktia Vahinkovakuutus aloittaa yt-neuvottelut

Aktia Oyj
Pörssitiedote
17.8.2009 klo 13.00
Aktia Vahinkovakuutus aloittaa yt-neuvottelut 

Aktia Vahinkovakuutus Oy aloittaa tehostamistoimenpiteitä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista sekä
liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. 

Tavoitteena on sopeuttaa yhtiön kulurakenne vallitsevaan markkinatilanteeseen
sekä luoda edellytykset yhtiön vakaalle kasvulle. Säästövaade on noin 2,5
miljoonaa euroa vuositasolla. Tämä merkitsee henkilöstön supistamista noin 40
henkilöllä. 

Suunnitellut säästöt saavutetaan tuotantojärjestelmän tehostamisella, konsernin
sisäisillä synergioilla ja henkilöstökulujen supistamisella. 

AKTIA OYJ

Lisätietoja:
Aktia Vahinkovakuutus, toimitusjohtaja Anders Nordman, puh. 010 247 8610


Lähettäjä: 
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369, 040 589 7941


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
tiedotusvälineet
www.aktia.com

Tilaa