Aktialle uusi peruspankkijärjestelmä

 

Lehdistötiedote 7.11.2013

 

Aktialle uusi peruspankkijärjestelmä

Aktia uudistaa peruspankkijärjestelmänsä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Peruspankkiprojekti on merkittävä osa Aktian Toimintaohjelma 2015:tä, jonka tavoitteena on tehdä Aktiasta taloudellisen neuvonnan Suomen mestari ja parantaa yhtiön kilpailukykyä.

Peruspankkijärjestelmän uudistaminen tuli ajankohtaiseksi asiakaskäyttäytymisen muuttumisen, pankkitoiminnan sääntelyn ja kiristyneen taloustilanteen myötä. Tavoitteena on 5 miljoonan euron vuosittaiset säästöt tietotekniikkakustannuksissa ja prosessien kustannustehokkuuden lisääminen. Uuteen järjestelmään tehtävä investointi on 30 miljoonaa euroa Aktian oma työpanos mukaan lukien.

– Uusi peruspankkijärjestelmä tehostaa prosesseja ja nopeuttaa ja helpottaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja markkinoille tuomista kaikissa palvelukanavissamme – konttoreissa, puhelimitse, verkkopankissa ja mobiilikanavassa, sanoo pankkituotteista ja prosesseista Aktiassa vastaava johtaja Magnus Weurlander.

Aktia ja sen nykyinen järjestelmätoimittaja Samlink ovat tehneet uuden ylimenokautta ja Samlinkiin jääviä palveluja koskevan sopimuksen. Samlink tukee myös uuteen järjestelmään siirtymisessä.

Uudet ratkaisut tulevaisuuden tarpeisiin

Aktia on valinnut kansainvälisen pankkijärjestelmätoimittaja Temenoksen T24-peruspankkituotteen ja ruotsalaisen Emric AB:n luotonkäsittelyjärjestelmän uudeksi peruspankkialustakseen.

– Molemmat toimittajat ovat markkinajohtajia omalla aluellaan, ja yhteistyössä heidän kanssaan Aktialla on mahdollisuus hyötyä muiden pankkien kehitysprojekteista Pohjoismaissa ja globaalisti. Järjestelmätoimittajia valitessamme kiinnitimme erityistä huomiota ratkaisujen luotettavuuteen ja kykyyn vastata pankkimaailman muuttuneisiin tarpeisiin, Weurlander toteaa.

– Olemme iloisia, että Aktia Pankki valitsi uudeksi peruspankkijärjestelmäkseen meidän T24-järjestelmämme. Temenos haluaa olla innovaatioiden kehittäjä Suomessa ja Pohjoismaissa, ja odotamme innolla yhteistyötä Aktian kanssa. Aktia hyötyy Temenoksen johtavasta asemasta alan tutkimus- ja kehitystyössä. Näin mahdollistetaan peruspankkijärjestelmän toimintojen ja teknisen suorituskyvyn jatkuva parantaminen, sanoo Temenoksen Euroopan aluejohtaja Jean-Michel Hilsenkopf.

Luotonkäsittelysovelluksen toimittaja Emric tarjoaa tuotteita ja palveluja pohjoismaisille markkinoille. Emricin ratkaisun myötä laina-asioiden käsittely voidaan toteuttaa entistä nopeammin ja laadukkaammin.

– Olemme iloisia saadessamme tarjota luottokäsittelyjärjestelmämme Aktialle. Yhteistyö Aktian kanssa on tärkeä askel Emricin pyrkimyksille saada jalansijaa Suomessa. Uskon, että voimme yhdessä Aktian kanssa tarjota pankin asiakkaille tehokasta luotonkäsittelyä ja parasta mahdollista palvelua, sanoo Emricin toimitusjohtaja Pedram Tadayon.

Temenos

Temenos Group AG on  vähittäis- ja yrityspankeille, yleispankeille, yksityispankeille, islamilaisille pankeille, mikrorahoitus- ja paikallispankeille, varainhoitajille ja muille rahoituslaitoksille  tarjottavien pankkijärjestelmien markkinajohtaja. Yrityksen pääkonttori on Genèvessä, ja sillä on 58 konttoria ympäri maailman. Temenoksen ohjelmistoja on yli 1 500 asiakkaan käytössä yli 140 maassa.

Emric

Emric on johtava pohjoismainen tuote- ja palvelutoimittaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Asiakkaamme ovat pankkeja, luottolaitoksia ja rahoitusyhtiöitä. Emric syntyi pankki- ja finanssimaailman muutoksen seurauksena vuonna 1994, ja sen toimintaa on sittemmin jalostettu niin, että se nykyisin keskittyy liiketoimintaosaamiseen ja luottoprosessin eri vaiheisiin liittyvään järjestelmätukeen. Emricin liiketoiminta-alueet Products ja Services työllistävät 200 ihmistä. Tukholmassa sijaitsevan pääkonttorin lisäksi sillä on toimipisteet Kalixissa, Uppsalassa, Lontoossa, Belgradissa ja Jakartassa. 

 

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Johtaja Magnus Weurlander, puh. 010 247 6383

 

Aktia lyhyesti
Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.  Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa.  Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta konttoreissa, internetissä ja puhelimitse vastaa 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta
www.aktia.fi.

Tilaa