Aktian korkorahastot yli miljardin euron

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote 8.10.2009 klo 15
Aktian korkorahastot yli miljardin euron

Aktian korkorahastojen kasvu on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut huimaa.
Ne ovat kasvaneet 150 miljoonasta eurosta yli 1 miljardiin euroon. Yhtenä
menestystekijänä erityisesti pitkän koron rahastojen osalta mainittakoon
ensimmäinen Suomesta globaalisti hallinnoitu kehittyvien maiden korkorahasto
Aktia Emerging Market Bond+. Aktian korkorahastojen sijoitusfilosofiasta on
pyritty tekemään mahdollisimman läpinäkyvä ja selkeä sekä helposti
ymmärrettävä. Kolmen vuoden aikana Aktia on lanseerannut kuusi uutta pitkän
koron rahastoa, jotka kaikki ovat saavuttaneet valtavan suosion niin
institutionaalisten kuin yksityishenkilöidenkin parissa, ja tämä näkyy myös
luvuissa. 


AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja: 
Tom Ginman, toimitusjohtaja, Aktia Rahastoyhtiö Oy, puh. 010 247 6841 

Lähettäjä:
Anders Wikström, tiedottaja, puh. 010 247 6294

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Tilaa