Aktian kuponkianti merkittiin kokonaisuudessaan

Aktian kuponkianti merkittiin kokonaisuudessaan                 

Aktia Säästöpankki Oyj:n kuponkiemission merkintäaika päättyi 23.2. Osakeannissa
merkittiin 1 764 865 osaketta. Kaikki merkityt osakkeet on maksettu. Niillä alle
40:llä merkitsemättä jääneillä osakkeilla ei ole toissijaista merkintäoikeutta. 
Lopullinen osakkeiden lukumäärän ja osakepääoman muutos ilmoitetaan erillisellä 
pörssitiedotteella kaupparekisterimerkinnän yhteydessä.             


AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ                             


Lisätietoja                                   
Olav Uppgård, talousjohtaja, puh. 010 247 6397                 


Lähettäjä                                    
Outi Fagerlund                                 
tiedottaja                                   
puh. 010 247 6294, 040 575 8828                         
outi.fagerlund@aktia.fi                             

Jakelu: Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet

Tilaa