Aktian nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Aktia Oyj                                                                                                                                                            
Pörssitiedote                                                                                                              
28.1.2011 klo 13.30
 

Aktian nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Aktia Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 29.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökoukselle, että vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Håkan Fagerström, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Kristina Lyytikäinen, Håkan Mattlin, Jorma J. Pitkämäki, Peter Simberg, Bengt Sohlberg, Lorenz Uthardt ja Marianne Österberg, valitaan uudelleen ja että uusiksi jäseniksi valitaan kamarineuvos Mikael Westerback ja diplomiekonomi Sven-Erik Granholm. Kaikkien toimikaudeksi ehdotetaan kolmea vuotta. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ehdotetaan 35:tä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pysyvät samoina kuin edellisvuonna. Ehdotettavat palkkiot ovat

  • vuosipalkkio, puheenjohtaja, 21 500 euroa
  • vuosipalkkio, varapuheenjohtaja, 9 500 euroa
  • vuosipalkkio, jäsen, 4 200 euroa
  • kokouspalkkio, 450 euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että matka- ja majoittumiskorvaukset sekä päivärahat maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi laskun perusteella.

Aktia Oyj:n 25.3.2010 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitysvaliokunta valmistelee yhtiön hallintoneuvoston jäseniä, tilintarkastajaa/tilintarkastajia sekä näiden palkkioita koskevat päätösehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunta koostuu yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden 1. marraskuuta vallinneen tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä hallintoneuvoston puheenjohtajasta.

 

AKTIA OYJ

  

Lisätietoja:
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Henry Wiklund, puh. 040 586 1330

 

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369, 040 589 7941

 

Jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki, tiedotusvälineet, www.aktia.fi

Tilaa