Aktian Taloudellinen katsaus: Suomi – talous tarvitsee uusia rakennuspalikoita

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
29.5.2017 klo 11.30

Suhdanne otti reilun loikan ylöspäin vuoden 2017 alussa. Myös kasvupohja laajenee vuonna 2017, kun sekä vienti että rakennussektorin ulkopuoliset investoinnit lisääntyvät. Kulutuskysynnän kasvu hidastuu samalla jonkin verran, ja rakennussektorin vahvimman kasvun vaihe näyttää olevan ohi.

- Kasvu kiihtyy tilapäisesti Suomessa. Talous kasvaa 1,9 % vuonna 2017 ja 1,5 % vuonna 2018. Kasvun pohja laajenee, kun sekä vienti että investoinnit kääntyvät nousuun, mutta kulutuksen ja rakennustoiminnan kasvu hidastuu, sanoo Aktian pääekonomisti Heidi Schauman.

Suomen talous tarvitsee uusia rakennuspalikoita kasvun ylläpitämiseksi. Ulkomaankauppa näytti ottavan tämän vastuun alkuvuonna, mutta kuinka suuri sen rooli on tässä yhtälössä jatkossa?

Kun taloudessa menee paremmin, on tärkeä muistaa, minkälaisia rakenteellisia haasteita meillä on edessämme.

- Parempi suhdanne ei ratkaise rakenneongelmia, mutta hankalat rakenneuudistukset on helpompi toteuttaa nousukauden aikana, Schauman painottaa.

Pieniä askelia oikeaan suuntaan lienee osuva tapa kuvata Suomen työmarkkinoita. Irtisanotuksi joutumisen riski on vähentynyt merkittävästi, pitkäaikaistyöttömyys on alkanut vähentyä pitkän nousun jälkeen ja työllisyysaste on noussut 69,2 %:iin.

Keväällä väiteltiin innokkaasti työpaikkojen ja työntekijöiden yhteen sovittamisesta. Suomessa on paljon avoimia työpaikkoja, mutta samaan aikaan myös työttömien määrä on suuri. Tämä on virittänyt keskustelun työmarkkinoiden ongelmista ja siitä, miten työpaikat ja työnhakijat löytäisivät toisensa.

- Paljon vapaita työpaikkoja ja samaan aikaan paljon työttömiä, siinä ei ole ei mitään uutta. Työttömyyttä ei ole 90-luvun kriisin jälkeen onnistuttu supistamaan vaikka avoimia työpaikkoja on runsaasti. Työn ja työntekijöiden yhteensovittamisen vaikeus ei ole mikään uusi ilmiö, joskin se on kärjistynyt viime aikoina, Schauman sanoo.

Monet indikaattorit osoittavat kasvuvauhdin olevan kiihtymässä ympäri maailman. Maailmankauppa on viimeisen puolivuotiskauden aikana ottanut jättiloikan eteenpäin, ja maailmantalous kasvaa Aktian uuden ennusteen mukaan 3,4 % vuonna 2017, eli kasvuvauhti kiihtyy vuodesta 2016.

- Vaikka protektionismista on puhuttu paljon, maailmankauppa on kasvanut vauhdilla talvikauden aikana.

Suuri kysymys onkin, kuinka pitkälle nykyinen optimismi ja kasvu kantavat? Vaikuttaa siltä, että pahimmat taloutta viime vuosina koskeneet pelot ovat nyt hälvenneet, mutta on vaikea tietää, onko kysymys investointeihin ja tuottavuuden kasvuun perustuvasta kestävästä käänteestä ylöspäin vai lyhytaikaisesta korjauksesta.

Euroalueen kasvu on edelleen eurooppalaisittain hyvällä tasolla. Aktian uuden ennusteen mukaan talous kasvaa 1,8 % vuonna 2017, mikä on oikein hyvä luku euroalueelle, mutta samalla se kertoo suurista rakenteellisista ongelmista monissa Euroopan maissa. Tulevaisuudessa tärkeä kysymys koskee kasvun kestävyyttä ja sitä, kuinka sen kävisi ilman rahapoliittista elvytystä. Merkittävä osa kasvusta voidaan myös laskea ekspansiivisen rahapolitiikan tiliin.

- Euroalue on menossa oikeaan suuntaan, mutta riittääkö se? Vauhti on hidas, uudistustahto alhainen ja työttömyys edelleen katastrofaalisen korkea monissa maissa, Schauman pohtii.

   

Aktia on tuonut yleisön käyttöön uuden taloudellisten analyysien portaalin: talous.aktia.fi.

Tervetuloa tutustumaan!

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja
Pääekonomisti Heidi Schauman, Aktia Pankki Oyj, puh. 010 247 6708

Tilaa

Multimedia

Multimedia