Aktias årsredovisning 2006 publicerad

Aktia Sparbank Abp
Börsanmälan 15.3.2007 kl. 15.00
Aktia Sparbank Abp:s årsredovisning 2006 och det officiella bokslutet
har publicerats på finska och svenska. En engelsk översättning av det
officiella bokslutet publiceras 20.3.2007.

Pdf-versionerna kan laddas ned från Aktias webbplats www.aktia.com
under rubriken Finansiell information.

Den tryckta årsredovisningen och bokslutet kan beställas på samma
webbadress under rubriken Publikationer eller beställas per e-post
från marknadskommunikation@aktia.fi.

Aktia Sparbank Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 29
mars kl. 16.00 på Hotel Palace,
Södra kajen 10, Helsingfors.


AKTIA SPARBANK ABPAvsändare:
Outi Fagerlund
informatör
tfn 010 247 6294, 040 575 8828
outi.fagerlund@aktia.fi

Distribution: Helsingfors Börs, massmedierna

Tilaa