Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Pörssitiedote - 23.12.200 klo 17.45 
Aktia Oyj on saanut 23. joulukuuta 2009 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen omistamien
Aktia Oyj:n osakkeiden tuottamien äänten yhteismäärä on 23. joulukuuta 2009
ylittänyt yhden kymmenesosan (1/10), yhteensä 10,49 % äänistä. Aktia Oyj:n
osakemäärästä Eläkevakuutusyhtiö Veritas omistaa nyt 9,60%. 

Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen osuudet Aktia Oyj:n osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä ovat seuraavat: 

	     Ennen järjestelyä	
	     Osakkeita	 Ääniä
(FI0009004733)	4 097 469	 4 097 469
(FI0009015911)	2 034 397	 40 687 940
		
Yhteensä	     6 131 866	 44 785 409


	     Järjestelyn jälkeen			
	     Osakkeita	  %osakkeista	 Ääniä	 % äänistä
(FI0009004733)	4 297 469	  9,156	     4 297 469	  9,156
(FI0009015911)	2 134 397	 10,645	    42 687 940  10,645
				
Yhteensä	     6 431 866  9,602	    46 985 409	  10,489
								


Aktia Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 66 987 758 osakkeesta, joista A-sarjan
osakkeita on 46 936 908 ja R-sarjan osakkeita 20 050 850 kappaletta. Kukin
A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja R-sarjan osake kaksikymmentä (20)
ääntä, joten Aktian kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 447 941
418. 


Aktia Oyj
Jussi Laitinen, toimitusjohtaja
Anna Gabrán, sijoittajasuhdevastaava

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Rahoitustarkastus
Vakuutusvalvontavirasto
www.aktia.fi

Tilaa