Ehdotus Aktia Oyj:n hallintoneuvoston jäseniksi ja tilintarkastajaksi

Aktia Oyj
Pörssitiedote 
23.2.2010 klo 14.00
Ehdotus Aktia Oyj:n hallintoneuvoston jäseniksi ja tilintarkastajaksi


Aktia Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa, Sparbanksstiftelsen i
Helsingfors, Elinkorkolaitos Hereditas ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas,
jotka yhdessä edustavat 39,42 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet
ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle 25.3.2010, että hallintoneuvoston
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolmekymmentäneljä (34).
Hallintoneuvoston jäseniksi valittaisiin hallintoneuvoston jäsenet Sten
Eklundh, Agneta Eriksson, Peter Heinström, Erik Karls, Clas Nyberg, Gunvor
Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin, Bo Gustav Wilson, Maj-Britt
Vääriskoski ja Ann-Marie Åberg, jotka kaikki ovat erovuorossa. 

Kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat lisäksi ilmoittaneet ehdottavansa, että
tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettaisiin yksi (1) ja että
tilintarkastajaksi valittaisiin nykyinen tilintarkastaja, KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers vastaavana tilintarkastajana diplomiekonomi, KHT Jan
Holmberg. 


Aktia Oyj


Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 5000
Päälakimies Berndt Hertsberg, puh. 010 247 6297

Lähettäjä: 
Tiedottaja Anders Wikström, puh.  010 247 6294 Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aktia.fi

Tilaa