Muutettu ehdotus Aktia Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi vuodeksi 2013

Aktia Oyj
Pörssitiedote

Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
5.12.2012 klo 12.30

 

Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan lakiin sisältyvien rajoitusten seurauksena 14.11.2012 annettua ehdotusta Aktia Oyj:n hallituksen jäseneniksi vuodeksi 2013 on muutettu.

Aktia Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajisto ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet Jannica Fagerholm, Hans Frantz, Kjell Hedman, Nils Lampi, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Dag Wallgren ja Nina Wilkman valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi vuodeksi 2013 ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan kauppatieteiden maisteri Sten Eklundh (52).

Ehdotukset, joiden mukaan hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) sekä että puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Dag Wallgren ja varapuheenjohtajaksi Nina Wilkman, pysyvät ennallaan.

 

AKTIA OYJ

 

Lisätietoja:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459 059

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369, 040 589 7941

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Tiedotusvälineet

www.aktia.fi

 

Tilaa