Pitkäaikaissäästäminen luo turvallisuutta

Aktia Abp
Lehdistötiedote 
2.12.2009 klo 11.00

Pitkäaikaissäästäminen luo turvallisuutta

Suomalaiset säästävät saadakseen turvaa odottamattomien tapahtumien varalle.
Aktian teettämän, suomalaisten säästämisen motiiveja koskevan tutkimuksen
mukaan ihmiset säästävät "pahan päivän varalle". Tutkimukseen osallistui yli
500 henkilöä. 

Tutkimus tehtiin marraskuussa sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvän uuden
lakiehdotuksen (PS-laki) johdosta, ja siinä kartoitettiin suomalaisten
säästämisen motiiveja ja tarpeita. Tutkimuksen mukaan 75 prosenttia vastaajista
säästää "pahan päivän varalle". Ihmiset haluavat puskurin tulevia tarpeita
varten ja säästävät useimmiten tavalliselle käyttö- tai säästötilille. 

Toiseksi eniten säästetään matkaa tai jotain suurempaa kulutustavaraa varten
(43 %). 30 prosenttia vastaajista ilmoitti säästävänsä eläkettä varten.
Eläkkeen turvaaminen on erityisen tärkeää naisille ja yleisestikin
35-50-vuotiaille, jotka haluavat säästöilleen kohtuullisen tuoton. 

Suurin osa vastaajista arvioi tarvitsevansa eläkkeellä nykyisellä tasolla
olevat tulot, ellei jopa suuremmat. 74 prosenttia vastaajista oli huolissaan
eläketurvastaan. 
 Eläketurvakeskuksen mukaan yleinen eläke on nyt 55-60 prosenttia palkkatulosta
ja eläketaso tulee laskemaan tästä ensi vuosikymmenen loppupuolella. 

Suurin osa vastaajista (80 %) ei ollut kuullut uudesta PS-laista eikä sen
tuomista veroeduista pitkäaikaissäästämisen yhteydessä. Reilut 30 prosenttia
kertoi kuitenkin olevansa kiinnostunut uusista säästämisen mahdollisuuksista. 

Lain astuttua ensi vuonna voimaan Aktia tarjoaa asiakkailleen uusia
vaihtoehtoja pitkäaikaissäästämiseen, turvallisesta säästötilistä
osakesidonnaiseen sijoitussalkkuun, asiakkaan tarpeiden mukaan. AKTIA OYJ

Lisätietoja:
Marc Hinnenberg, projektipäällikkö, puh. 040 515 7710

Lähettäjä:
Anders Wikström, tiedottaja, 050 595 8928

Jakelu:
Tiedotusvälineet

Tilaa