Rahoitusvalvonta hyväksyi Aktia Pankki Oyj:n Aktia Henkivakuutus Oy:n osakkeiden luovutuksen Aktia Oyj:lle

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
4.5.2009 klo 16.45

Rahoitusvalvonta hyväksyi Aktia Pankki Oyj:n Aktia Henkivakuutus Oy:n
osakkeiden luovutuksen Aktia Oyj:lle 


Rahoitusvalvonta päätti 28.4.2009, että se ei vastusta Aktia Pankki Oyj:n Aktia
Henkivakuutus Oy:n osakkeiden luovutusta Aktia Oyj:lle Aktia Pankki Oyj:n
pörssitiedotteen 8.4.2009 mukaisesti. 


AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 010 247 6595

Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369, 040 589 7941


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
www.aktia.com

Tilaa