Vuoden 2009 liikevoitto aikaisemmin julkaistuja näkymiä heikompi

AKTIA OYJ   
PÖRSSITIEDOTE        
12.2.2010 klo 12.30 
Vuoden 2009 liikevoitto aikaisemmin julkaistuja näkymiä heikompi 


Aktia Oyj ilmoitti osavuosikatsauksessaan kaudelta 1.1.-30.9.2009, että
konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevoiton odotettiin pysyvän samalla
tasolla kuin kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

Konsernin koko vuoden 2009 liikevoiton arvioidaan nyt olevan noin 47 miljoonaa
euroa. 

Viimeisen vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan olevan noin 2 miljoonaa
euroa, koska sitä rasittaa noin 9 miljoonan euron kustannus, joka johtuu
laskentavirheestä optioiden käyvän arvon jaottelussa tuloslaskelman kautta
kirjattaviin eriin ja käyvän arvon rahastoon kirjattaviin eriin. Käyvän arvon
rahaston arvo tulee kasvamaan vastaavassa määrin. 

Korjaus ei vaikuta konsernin tai Aktia Pankin omaan pääomaan tai konsernin
vuoden 2009 kokonaistulokseen. 

Aktia julkaisee aiemmin ilmoitetun mukaisesti tilinpäätöstiedotteensa 15.2.2010
klo 8. 

Aktia Oyj

Jussi Laitinen
toimitusjohtajaLisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210
Varatoimitusjohtaja, CFO Stefan Björkman, puh. 010 247 6569


Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369


Jakelu: 
NASDAQ OMX 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Tilaa