Yhtiön hallussa olevien A-osakkeiden luovutus

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote

20.9.2016 klo 15.00                                                                                                                           

  

Aktia Pankki Oyj on tänään yhtiön hallituksen päätöksen nojalla luovuttanut yhtiön hallintoneuvoston 28 jäsenelle 6 523 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta. Osakkeet muodostavat yhtiökokouksen 12.4.2016 tekemän päätöksen mukaisesti 35 % hallintoneuvoston jäsenten vuoden 2016 vuosipalkkiosta.

Lisätietoja hallintoneuvoston palkkioista on Aktia Pankki Oyj:n vuoden 2015 vuosikertomuksessa s. 23.

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutusten jälkeen:

   

Osakesarja A 19 721 kpl
Osakesarja R 6 658 kpl

   

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 12.4.2016 yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden myymisestä käytettäväksi mm. yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun.

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com

 

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta yli 50 konttorissa, internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.fi

Tilaa