Roland McDonald...64611

Koti pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheilleen Ronald McDonald Talo avattu Kuusi vuotta sitten käynnistetyn hyväntekeväisyystyön tuloksena on Helsingin Meilahteen valmistunut Suomen ensimmäinen Ronald McDonald Talo. Talo on kodinomainen majoitusvaihtoehto pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheilleen. Se palvelee perheitä, jotka tulevat kaikkialta Suomesta Helsinkiin saamaan hoitoa lasten vakaviin sairauksiin. Ensimmäiset perheet vastaanotettiin helmikuussa. "Peruskivi muurattiin elokuussa 1999 ja nyt haastavan rakennusprojektin jälkeen pääsemme aloittamaan itse työn. Ronald McDonald Talo koostuu kolmesta erillisrakennuksesta, joissa pystymme majoittamaan yhteensä 14 perhettä. Kaikki huoneet tulevat olemaan jatkuvassa käytössä", Ronald McDonald Lastentalosäätiön asiamies Marja Salokangas kertoo. "McDonald's Perheravintolat ovat luoneet luotettavan perustan hankkeelle ja lahjoittaneet sekä keränneet erilaisilla tempauksilla yli puolet rahoituksesta. Kiitos kuuluu myös McDonald's Perheravintoloiden asiakkaille, jotka ovat osallistuneet lipaskeräyksiin. Lisäksi lukemattomat yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt ovat lahjoittaneet tukensa säätiölle ja sitä kautta Ronald McDonald Talolle. Ilman sitoutuneita yhteistyökumppaneita näin mittava hanke ei olisi voinut toteutua", Marja Salokangas kiittää. Lahjoittajat voivat tukea Ronald McDonald Taloa muun muassa hankkimalla Talosta oman nimikkohuoneen sekä osallistumalla Lastentalosäätiön keräyksiin ja tapahtumiin. Kaikki Lastentalosäätiölle lahjoitetut varat menevät lyhentämättöminä Ronald McDonald Talon hyväksi. "Puolet huoneista on nimikoitu ja varainkeruutyö jatkuu edelleen. Esimerkiksi kevään kuluessa valmistuu Talosta ja sen mielenkiintoisesta taustasta kertova kirja", Salokangas kertoo. Ronald McDonald Talon tontti sijaitsee Helsingin Meilahden huvila- alueella, joka on määritelty kulttuurihistorialliseksi rakennus- ja ympäristönsuojelualueeksi. Talo koostuu kolmesta erillisestä puurakennuksesta, joiden hirsirungot on toimitettu Pohjanmaalta ja Hämeestä. Talot noudattavat Meilahden rakennuskaavaa ja ne on tehty käyttäen perinteistä hirsirakennustekniikkaa. Rakennushanketta valvoi mm. Museovirasto. HYKS Lasten ja nuorten sairaala ohjaa perheet Taloon Ronald McDonald Talo toimii tiiviissä yhteistyössä HYKS Lasten ja nuorten sairaalan kanssa. Talon suunnittelun käynnistyessä sairaala teki kartoituksen, jonka mukaan perheasunnoille oli suuri tarve. "Sairaalamme periaatteena on lapsen tai nuoren kokonaisvaltainen hoito ja perheen tilanteen huomioiminen on tärkeä osa sitä. Perheiden majoitus on ollut osin ongelmallista, potilashotellissa ei ole ollut riittävästi tilaa ja se soveltuu huonosti perheiden käyttöön. Joidenkin potilasryhmien vanhempainyhdistykset ovat olleet aktiivisia majoituksen järjestelyjen suhteen, mutta nämä majoitusmahdollisuudet eivät ole olleet kaikkien perheiden ulottuvilla. Perheiden majoitusongelmien ratkominen on kuormittanut myös hoitohenkilökuntaa", johtava ylilääkäri Veli Ylitalo HYKS Lasten ja nuorten sairaalasta kertoo. Perheet saavat tiedon Ronald McDonald Talosta joko HYKS Lasten ja nuorten sairaalasta tai oman alueensa yliopistollisesta keskussairaalasta, joka lähettää lapsen hoitoon Helsinkiin. Lasten ja nuorten sairaalan osastonhoitajat ohjaavat potilaiden perheet Ronald McDonald Taloon. Sairaala arvioi perheiden majoitustarvetta ottamalla huomioon lapsen sairauden vaikeusasteen, perheen sosiaalisen tilanteen ja matkan sairaalaan. Kansaneläkelaitos korvaa perheille lääkärintodistuksen perusteella lähes kokonaan Talossa asumisesta aiheutuvat kustannukset. "Sairaalan tehtävänä on antaa potilailleen korkealuokkaista lääketieteellistä hoitoa. Sen lisäksi potilaat ja heidän perheenjäsenensä tarvitsevat tukea ja apua arjen asioissa. Odotamme, että Talosta muodostuu pitkäaikaissairaiden lasten perheille turvallinen tukikohta lapsen sairaalassaolon ajaksi", Veli Ylitalo sanoo. Sairas lapsi tarvitsee eniten vanhempiaan Suomessa lasten joidenkin vaativimpien erikoissairauksien hoito on keskitetty Helsinkiin HYKS Lasten ja nuorten sairaalaan. Lapset ja heidän vanhempansa tulevat kaikkialta Suomesta ja joutuvat usein viipymään sairaalassa päiviä, jopa viikkoja. Lähtö satojen kilometrien päähän saattaa tulla nopealla varoitusajalla ja käytännön järjestelyt voivat tuntua ylivoimaisilta muutenkin raskaassa elämäntilanteessa. Ronald McDonald Talo tarjoaa perheille kodinomaisen vaihtoehdon silloin, kun oma koti on kaukana. Talo sijaitsee kävelyetäisyydellä HYKS Lasten ja nuorten sairaalasta, jotta perheet voivat olla mahdollisimman tiiviisti yhdessä ja elää kodinomaisissa oloissa myös lapsen sairaalajakson ajan. Talossa on kaksi työntekijää, jotka vastaavat päivittäisestä toiminnasta, heidän apunaan on myös vapaaehtoistyöntekijöitä. "Tärkeintä on, että perheet saavat olla yhdessä. Rauhallinen, kodinomainen ympäristö on äärimmäisen tärkeää lapsen toipumisen ja perheen henkisen hyvinvoinnin kannalta. Kokemuksesta tiedän, että sairas lapsi tarvitsee eniten omia vanhempiaan", sanoo professori Kalle Österlund, joka toimii Ronald McDonald Lastentalosäätiön hallituksen puheenjohtajana. Pitkän uran lastenlääkärinä tehnyt Österlund muistaa hyvin ajat, jolloin vanhemmat saivat tavata sairaita lapsiaan vain vierastunneilla. "Olen äärimmäisen iloinen saadessani olla mukana tässä hankkeessa. Lastentalosäätiön työskentely sekä yhteistyö sairaalan kanssa ovat sujuneet suunnitelmallisesti, jämptisti ja hyvässä hengessä. Tavoite on ollut kaikille selvä ja yhteinen. Uskon, että Ronald McDonald Talo tulee palvelemaan perheitä juuri niin kuin sen on tarkoituskin", Kalle Österlund jatkaa. Lisätietoja: Marja Salokangas Ronald McDonald Lastentalosäätiö Puh. (09) 7256 7503 Kuvia ja lehdistötiedote sähköisessä muodossa: www.rml.fi [REMOVED GRAPHICS] Ronald McDonald Lastentalosäätiö perustettiin vuonna 1996. Säätiön yhteistyökumppaneita ovat HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y, Sydänlapset r.y. sekä HYKS Lasten- ja nuorten sairaala. Kansainvälinen Ronald McDonald House Charities (RMHC) perustettiin vuonna 1984 keräämään varoja ja lahjoittamaan niitä edelleen tarpeisiin, jotka edesauttavat lasten hyvinvointia. Ensimmäinen Ronald McDonald Talo rakennettiin Philadelphiaan jo ennen säätiön perustamista, vuonna 1974. Tänä aikana talot ovat auttaneet yli kymmentä miljoonaa pitkäaikaissairasta lasta ja heidän perheenjäsentään. Ronald McDonald Taloja on nyt 212 kaikkiaan 20 eri maassa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00210/wkr0002.pdf

Tilaa